https://religiousopinions.com
Slider Image

Ang Pista ng Sagradong Puso ni Jesus

Ang debosyon sa Banal na Puso ni Jesus ay bumalik nang hindi bababa sa ika-11 siglo, ngunit sa pamamagitan ng ika-16 na siglo, nanatili itong isang pribadong debosyon, na madalas na nakatali sa debosyon sa Limang Wounds ni Cristo.

Mabilis na Katotohanan

Ang Pista ng Sagradong Puso ay isa sa pinakapopular sa Simbahang Katoliko; ito ay ipinagdiriwang sa tagsibol sa ibang petsa bawat taon.

  • Petsa: 19 araw pagkatapos ng Linggo ng Pentekostes
  • Uri ng Pista: Paggawad
  • Mga Pagbasa: Oseas 11: 1, 3-4, 8c-9; Isaias 12: 2-3, 4, 5-6; Mga Taga-Efeso 3: 8-12; Juan 19: 31-37
  • Mga Panalangin: Gawa ng Pag-ibig sa Banal na Puso; Batas ng Paggawad sa Banal na Puso
  • Iba pang mga Pangalan para sa Pista: Ang Paggawad ng Labing Banal na Puso ni Jesus

Tungkol sa Pista ng Sagradong Puso

Ayon sa Ebanghelyo ni Juan (19:33), nang si Jesus ay namamatay sa krus "ang isa sa mga sundalo ay tinusok ang kanyang tagiliran ng isang sibat, at kaagad ay lumabas ang dugo at tubig." Ang pagdiriwang ng Ang Banal na Puso ay nauugnay sa pisikal na sugat (at ang nauugnay na sakripisyo), ang "misteryo" ng parehong dugo at tubig na nagbubuhos mula sa dibdib ni Kristo, at ang debosyong hinihiling ng Diyos mula sa sangkatauhan.

Si Pope Pius XII ay sumulat tungkol sa Banal na Puso sa kanyang 1956 encyclopedia, Haurietis Aquas (Sa debosyon Sa Banal na Puso):

Ang debosyon sa Banal na Puso ni Jesus ay debosyon kay Jesucristo Mismo, ngunit sa mga partikular na paraan ng pagninilay-nilay sa kanyang panloob na buhay at sa Kanyang tatlong beses na pag-ibig: Ang kanyang banal na pag-ibig, ang Kanyang nagniningas na pag-ibig na nagpapakain sa Kanyang kagustuhan ng tao, at sa Kanyang matalinong pag-ibig na nakakaapekto Ang kanyang panloob na buhay .

Kasaysayan ng Pista ng Banal na Puso

Ang unang kapistahan ng Banal na Puso ay ipinagdiwang noong Agosto 31, 1670, sa Rennes, France, sa pamamagitan ng pagsisikap ni Fr. Jean Eudes (1602-1680). Mula kay Rennes, kumalat ang debosyon, ngunit kinuha ang mga pangitain ni San Margaret Mary Alacoque (1647-1690) para maging debosyonal ang debosyon.

Sa lahat ng mga pangitain, kung saan nagpakita si Jesus kay San Margaret Mary, ang Banal na Puso ni Jesus ay may mahalagang papel. Ang "mahusay na pananaw, " na naganap noong Hunyo 16, 1675, sa panahon ng octave ng Pista ng Corpus Christi, ay pinagmulan ng modernong Pista ng Sagradong Puso. Sa pangitaing iyon, hiniling ni Cristo kay Mar Maretet Mary na hilingin na ipagdiwang ang Pista ng Sagradong Puso sa Biyernes pagkatapos ng oktaba (o ikawalong araw) ng Pista ni Corpus Christi, bilang pagpapabawas sa pagiging kapansin-pansin ng mga tao para sa sakripisyo na Ginawa ni Cristo para sa kanila. Ang Banal na Puso ni Jesus ay hindi lamang kumakatawan sa Kanyang pisikal na puso ngunit ang Kanyang pagmamahal sa lahat ng sangkatauhan.

Ang debosyon ay naging napakapopular pagkatapos ng kamatayan ni San Margaret Mary noong 1690, ngunit, dahil ang Simbahan sa una ay may mga pagdududa tungkol sa pagiging totoo ng mga pangitain ni San Margaret Mary, hindi hanggang 1765 na ang pista ay opisyal na ipinagdiwang sa Pransya. Halos 100 taon na ang lumipas, noong 1856, pinangunahan ni Pope Pius IX, sa kahilingan ng mga obispo ng Pransya, ang pista sa unibersal na Simbahan. Ipinagdiriwang ito sa araw na hiniling ng ating Panginoong-ang Biyernes pagkatapos ng octave ng Corpus Christi, o 19 araw pagkatapos ng Linggo ng Pentekostes.

Ano ang Candombl  ?  Mga Paniniwala at Kasaysayan

Ano ang Candombl ? Mga Paniniwala at Kasaysayan

Relihiyon sa Laos

Relihiyon sa Laos

Ano ang Sagrado ng Diyos?

Ano ang Sagrado ng Diyos?