https://religiousopinions.com
Slider Image

Ano ang Markahan ni Cain?

Ang marka ng Cain ay isa sa mga Bible pinakaunang mga misteryo, isang kakaibang insidente na pinagtataka ng mga tao sa loob ng maraming siglo.

Si Cain, ang anak nina Adan at Eva, ay pumatay sa kanyang kapatid na si Abel sa angkop na galit na galit. Ang unang pagkamatay ng tao ay naitala sa kabanata 4 ng Genesis, ngunit walang mga detalye na ibinigay sa Banal na Kasulatan kung paano nagawa ang pagpatay. Ang motibo ng Cain ay tila na nalulugod ang Diyos kay Abel na handog na alay ngunit tinanggihan ang Cain . Sa Hebreo 11: 4, nakukuha natin ang pahiwatig na ang pag-uugali ng Cain ay sumira sa kanyang sakripisyo.

Matapos mailantad ang krimen ni Cain, ipinataw ng Diyos ang isang pangungusap:

"Ngayon ikaw ay nasa ilalim ng isang sumpa at pinalayas mula sa lupa, na nagbukas ng bibig nito upang matanggap ang dugo ng iyong kapatid mula sa iyong kamay. Kapag nagtatrabaho ka sa lupa, hindi na ito magbubunga ng mga ani nito para sa iyo. Ikaw ay magiging isang hindi mapakali na libog sa mundo. " (Genesis 4: 11-12, NIV)

Ang sumpa ay dalawang beses: Hindi na maaaring maging magsasaka si Cain dahil ang lupa ay hindi makagawa para sa kanya, at siya rin ay pinalayas mula sa mukha ng Diyos.

Bakit Minarkahan ng Diyos si Cain

Nagreklamo si Cain na ang kanyang parusa ay masyadong mabagsik. Alam niya na ang iba ay matakot at magalit sa kanya, at marahil subukang patayin siya upang mapawi ang kanyang sumpa sa kanilang kalagitnaan. Ang Diyos ay pumili ng isang hindi pangkaraniwang paraan upang maprotektahan si Cain:

"Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, 'Hindi ganoon; sinumang pumatay kay Cain ay maghihiganti ng pitong beses.' Pagkatapos ay inilagay ng Panginoon ang isang marka kay Cain upang walang sinumang nakasumpong sa kanya ang papatay sa kanya. " (Genesis 4:15, NIV)

Bagaman hindi ito sinadya ng Genesis, ang ibang mga tao na kinatakutan ni Cain ay magiging kanyang sariling mga kapatid. Habang si Cain ay sina Adan at Eva s pinakalumang anak, hindi namin sinabihan kung gaano karaming iba pang mga anak na mayroon sila sa oras sa pagitan ng pag-aanak ni Cain at Abel .

Nang maglaon, sinabi ni Genesis na kumuha ng asawa si Cain. Maaari lamang nating tapusin na siya ay naging kapatid o pamangkin. Ang nasabing pag-aasawa ay ipinagbawal sa Levitico, ngunit sa oras na ang mga inapo ng Adam ay populasyon ng mundo, kinakailangan sila.

Matapos siyang minarkahan ng Diyos, napunta si Cain sa lupain ng Nod, na isang palaruan sa salitang Hebreo na "nad, " na nangangahulugang "libag." Yamang hindi na muling binanggit si Nod sa Bibliya, posible na ito ay nangangahulugang si Cain ay naging isang habambuhay na nomad. Nagtayo siya ng isang lungsod at pinangalanan ito sa kanyang anak na si Enoc.

Ano ang Markahan ni Cain?

Ang Bibliya ay sadyang hindi malinaw tungkol sa likas na katangian ng marka ni Cain, na naging dahilan upang hulaan ng mga mambabasa kung ano ito. Kasama sa mga teorya ang mga bagay tulad ng isang sungay, isang peklat, tattoo, ketong, o kahit madilim na balat.

Titiyak natin ang mga bagay na ito:

  • Ang marka ay hindi maiiwasan at marahil sa kanyang mukha kung saan hindi ito mai-sakop.
  • Agad itong naiintindihan sa mga taong maaaring hindi marunong magbasa.
  • Ang marka ay makakaapekto sa takot sa mga tao, sumamba man sila sa Diyos o hindi.

Kahit na ang marka ay pinagtatalunan sa mga edad, hindi ito ang punto ng kuwento. Dapat nating ituon ang pansin sa kabigatan ng mga kasalanan ng Cain at ang awa ng Diyos sa pagpapaalam sa kanya na mabuhay. Karagdagan pa, bagaman si Abel ay kapatid din ng Cain na iba pang magkakapatid, ang mga nakaligtas na Abel ay hindi na gagantimpalaan at kunin ang batas sa kanilang sariling mga kamay. Ang mga korte ay hindi pa naitatag. Ang Diyos ang hukom.

Itinuturo ng mga iskolar ng Bibliya na ang talaan ni Cain ay nakalista sa Bibliya ay maikli. Hindi natin alam kung ang ilan sa mga inapo ni Cain ay ninuno ni Noe o ng kanyang mga anak na asawa, ngunit tila ang sumpa ni Cain ay hindi ipinasa sa mga susunod na henerasyon.

Iba pang mga Marks Sa Bibliya

Ang isa pang pagmamarka ay naganap sa aklat ng propetang Ezekiel, kabanata 9. Nagpadala ang Diyos ng isang anghel upang markahan ang mga noo ng tapat sa Jerusalem. Ang marka ay isang "tau, " ang huling titik ng alpabetong Hebreo, sa hugis ng isang krus. Pagkatapos ay nagpadala ang Diyos ng anim na nagpapatay na anghel upang patayin ang lahat ng mga tao na walang marka.

Ang taga-Antioquia (210-258 AD), obispo ng Carthage, ay nagsabi na ang marka ay kumakatawan sa sakripisyo ni Cristo, at ang lahat na natagpuan sa kamatayan ay maliligtas. Naaalala nito ang dugo ng mga kambing na ginamit ng mga Israelita upang markahan ang kanilang mga doorpost sa Egypt upang ang anghel ng kamatayan ay pumasa sa kanilang mga bahay.

Ngunit ang isa pang marka sa Bibliya ay mainit na pinagtatalunan: ang marka ng hayop, na nabanggit sa aklat ng Pahayag. Ang tanda ng Antikristo, ang marka na ito ay naghihigpit sa maaaring bumili o magbenta. Ang mga kamakailang teorya ay nagsabi na ito ay isang uri ng pag-scan ng code o naka-embed na microchip.

Walang pag-aalinlangan, ang pinakatanyag na marka na binanggit sa Banal na Kasulatan ay yaong ginawa kay Jesucristo sa panahon ng pagpapako sa kanya. Matapos ang pagkabuhay na mag-uli, kung saan natanggap ni Cristo ang kanyang maluwalhating katawan, ang lahat ng mga pinsala na natanggap niya sa kanyang paghampas at kamatayan sa krus ay gumaling, maliban sa mga pilas sa kanyang mga kamay, paa, at sa kanyang tagiliran, kung saan ang isang Romanong sibat ay tumusok sa kanyang puso .

Ang marka ni Cain ay inilagay sa Diyos ng isang makasalanan. Ang mga marka kay Jesus ay inilagay sa Diyos ng mga makasalanan. Ang marka ni Cain ay protektahan ang isang makasalanan mula sa galit ng mga tao. Ang mga marka kay Hesus ay protektahan ang mga makasalanan mula sa galit ng Diyos.

Ang marka ng Cain ay isang babala na pinarurusahan ng Diyos ang kasalanan. Ang mga marka ni Jesus ay isang paalala na sa pamamagitan ni Kristo, pinatawad ng Diyos ang kasalanan at pinanumbalik ang mga tao sa isang tamang kaugnayan sa kanya.

Pinagmulan

  • Ano ang Sumpa ni Cain? carm.org
  • Ang Markahan ng Cain gotquestions.org
  • Ano ang Markahan ni Cain? biblestudy.org
  • Ang Markahan ng Cain knowingscripture.com
Katibayan sa Arkeolohiko Tungkol sa Kwento sa Bibliya ni Abraham

Katibayan sa Arkeolohiko Tungkol sa Kwento sa Bibliya ni Abraham

Mga Recipe para sa Imbolc Sabbat

Mga Recipe para sa Imbolc Sabbat

Talambuhay ng Tertullian, Ama ng Latin teolohiya

Talambuhay ng Tertullian, Ama ng Latin teolohiya