https://religiousopinions.com
Slider Image

Kristiyanismo

Ang mga Mormon ay Kumuha ng Mga Ghost at Hauntings-Kristiyanismo
 • Kristiyanismo

Ang mga Mormon ay Kumuha ng Mga Ghost at Hauntings

Ang Ama sa Langit ay hindi palaging sinasabi sa amin ang lahat. Inaasahan nating mabubuhay at linangin ang ating pananampalataya. Gayunpaman, walang kalabuan pagdating sa mga paranormal tulad ng mga multo at hauntings. Upang maunawaan kung ano ang mga pangyayaring ito, dapat mong maunawaan ang Plano ng Kaligtasan (Kaligayahan)
116 Mga Aktibidad sa FHE: Mga ideya sa Family Home Evening-Kristiyanismo
 • Kristiyanismo

116 Mga Aktibidad sa FHE: Mga ideya sa Family Home Evening

Ang listahang ito ng higit pa sa 100 Mga aktibidad sa FHE ay isang mahusay na lugar upang simulan ang pag-brainstorming ng ilang mga nakakatuwang bagay sa pamilya na maaari mong gawin para sa Family Home Evening. Ang isang ideya para sa paggamit ng listahang ito ay ang pag-print ng isang kopya para sa bawat miyembro ng iyong pamilya
Mga Mungkahi at Mga Panuto sa LDS para sa Matuwid na Pakikipagtipan-Kristiyanismo
 • Kristiyanismo

Mga Mungkahi at Mga Panuto sa LDS para sa Matuwid na Pakikipagtipan

Bilang mga miyembro ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, may mataas tayong mga pamantayan tungkol sa pakikipagtipan sa LDS. Pinapayuhan ang mga Kabataan ng Mormon na Maghintay sa Petsa Pinapayuhan ang mga kabataan ng LDS na huwag mag-date hanggang sa sila ay hindi bababa sa 16 taong gulang
Ang Diyos ang Amang Walang Hanggan sa Langit-Kristiyanismo
 • Kristiyanismo

Ang Diyos ang Amang Walang Hanggan sa Langit

Bilang mga miyembro ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS / Mormon) naniniwala kami sa Diyos at na Siya ang ating Ama sa Langit. Ang aming pinakaunang Artikulo ng Pananampalataya ay nagsasabi, "Naniniwala kami sa Diyos, ang Amang Walang Hanggan ..." (Artikulo ng Pananampalataya 1)
Talambuhay ng Saint Perpetua, Christian Martyr at Autobiographer-Kristiyanismo
 • Kristiyanismo

Talambuhay ng Saint Perpetua, Christian Martyr at Autobiographer

Ang Christian Saint Perpetua (ipinanganak circa 181, namatay circa 203) ay isang Romanong nobya na ipinartir noong ikatlong siglo Roman Carthage. Isinulat ni Perpetua ang salaysay ng kanyang sariling buhay at pag-aresto, na naging isa sa pinakaunang mga babaeng manunulat na Kristiyano na may nakaligtas na nakasulat na akda
Mga Propeta ng Bibliya Mula sa Panahon ng Bagong Tipan-Kristiyanismo
 • Kristiyanismo

Mga Propeta ng Bibliya Mula sa Panahon ng Bagong Tipan

Mula pa noong panahon ni Adan, tinawag ng Ama sa Langit ang mga kalalakihan na maging mga propeta. Kasama dito ang mga panahon ng Lumang Tipan, mga oras ng Bagong Tipan, modernong panahon pati na rin sa mga tao sa kontinente ng Amerika. Ang listahang ito ay tungkol sa mga propeta ng Bibliya mula pa noong panahon ng Bagong Tipan
Family Home Evening-Kristiyanismo
 • Kristiyanismo

Family Home Evening

Sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw naniniwala kami sa pinag-isang pamilya at isa sa mga pinakamahusay na paraan upang palakasin ang aming mga pamilya ay sa pamamagitan ng regular na Family Home Evening. Sa LDS Church, ang Family Home Evening ay karaniwang gaganapin tuwing Lunes ng gabi kapag ang isang pamilya ay nagtitipon, nagpupunta sa negosyo ng pamilya, may aralin, nagdarasal at sabay na kumanta, at madalas na nagsasagawa ng isang masayang aktibidad
Naniniwala ang mga Mormons na Ipinanganak si Jesus noong Abril 6-Kristiyanismo
 • Kristiyanismo

Naniniwala ang mga Mormons na Ipinanganak si Jesus noong Abril 6

Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw (LDS / Mormon) at ang mga miyembro nito ay ipinagdiriwang ang kapanganakan ni Jesus noong Disyembre kasama ang nalalabi sa mundo ng mga Kristiyano. Gayunpaman, naniniwala ang mga Mormon na ang Abril 6 ay ang Kanyang eksaktong petsa ng kapanganakan
Ang Mga Materyal ng LDS ng Simbahan ay Maaaring mabili at Nasasa sa Maraming Mga Paraan-Kristiyanismo
 • Kristiyanismo

Ang Mga Materyal ng LDS ng Simbahan ay Maaaring mabili at Nasasa sa Maraming Mga Paraan

Ang kurikulum sa Simbahan ay pamantayan. Ang ibig sabihin nito ay ang bawat Mormon sa lahat ng dako ay gumagamit ng parehong mga materyales sa pagsamba at pag-aaral ng ebanghelyo. Ang higit pa, ang mga ito ay magagamit nang direkta mula sa Simbahan. Bilang mga Mormon, sinabihan kaming huwag gumamit ng mga materyales sa labas
Isang Pangkalahatang-ideya ng Mga Pananaw ng Simbahan ng Mormon sa Mga tattoo-Kristiyanismo
 • Kristiyanismo

Isang Pangkalahatang-ideya ng Mga Pananaw ng Simbahan ng Mormon sa Mga tattoo

Ang body art ay maaaring maging isang paraan upang maipahayag ang iyong sarili at ang iyong pagkatao. Maaari pa itong maging isang paraan upang maipahayag ang iyong pananampalataya. Ang iba pang mga paniniwala ay maaaring payagan ang tattoo o kumuha ng walang opisyal na posisyon. Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw Ang LDS / Mormon ay mariing pinapabagal ang mga tattoo
Si Samson ba ng Bibliya ay Itim na Tao?-Kristiyanismo
 • Kristiyanismo

Si Samson ba ng Bibliya ay Itim na Tao?

Ang "The Bible" TV mini-series na ipinalabas sa History Channel noong Marso 2013 ay nagdulot ng malaking kabuluhan ng mga online na query tungkol sa kulay ng balat ni Samson, ang Ligtas na Lumang Tipan na nakakainis, self-indulgent superhero. Ngunit ang isang itim na Samson ang wastong paglarawan ng karakter ng Bibliya na ito
Ekskomunikasyon sa Simbahang Katoliko-Kristiyanismo
 • Kristiyanismo

Ekskomunikasyon sa Simbahang Katoliko

Para sa maraming mga tao, ang salitang excommunication conjures up images of the Spanish Inquisition, kumpleto sa rack at lubid at marahil ay nasusunog sa istaka. Habang ang ekskomunikasyon ay isang seryosong bagay, hindi itinuturing ng Simbahang Katoliko ang excommunication bilang parusa, mahigpit na pagsasalita, ngunit bilang isang wastong panukala
Tayong Lahat Naninirahan sa isang World World Pagkatapos ng Ating Pagkamatay-Kristiyanismo
 • Kristiyanismo

Tayong Lahat Naninirahan sa isang World World Pagkatapos ng Ating Pagkamatay

Ang ating buhay pagkatapos ng kamatayan ay bahagi ng dakilang Plano ng Kaligtasan. Matapos tayo mamatay, tatahan tayo ng isang mundo ng espiritu. Buhay Pagkatapos ng Kamatayan Ang ating espiritu ay hindi namatay kapag ginagawa ng ating katawan ngunit patuloy na nabubuhay. Matapos mamatay tayo, umalis ang ating espiritu sa ating mortal na katawan at pumapasok sa isang espiritu sa mundo, kung saan hinihintay natin ang pagkabuhay na mag-uli
Paano Maghanda ng isang Listahan ng Checkout ng 72-Hour Kit para sa Mga Pagkakataon-Kristiyanismo
 • Kristiyanismo

Paano Maghanda ng isang Listahan ng Checkout ng 72-Hour Kit para sa Mga Pagkakataon

Ang mga miyembro ng Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay pinapayuhan na magkaroon ng isang imbakan ng pagkain at maging handa para sa isang emerhensiyang kasama ang pagkakaroon ng isang 72-oras na kit. Ang kit na ito ay dapat na magkasama sa isang praktikal na paraan upang maaari mong dalhin ito sa iyo kung kailangan mong lumikas sa iyong tahanan
Panimula sa Relasyong Katoliko: Mga Paniniwala, Kasanayan at Kasaysayan-Kristiyanismo
 • Kristiyanismo

Panimula sa Relasyong Katoliko: Mga Paniniwala, Kasanayan at Kasaysayan

Ang relihiyong Katoliko ay itinatag sa rehiyon ng Mediterranean sa unang siglo CE ng isang maliit na grupo ng mga kalalakihan at kababaihan ng mga Hudyo, isa sa ilang mga sekta na lahat ay baluktot na baguhin ang pananampalataya ng mga Hudyo. Ang salitang "Katoliko" (na nangangahulugang "pagyakap" o "unibersal") ay unang ginamit upang sumangguni sa unang iglesyang Kristiyano ng obispo at martir na si Ignatius ng Antioquia noong ika-1 siglo
Itim na Ebanghelyo ng Pagpupuri at Pagsamba Mga Video-Kristiyanismo
 • Kristiyanismo

Itim na Ebanghelyo ng Pagpupuri at Pagsamba Mga Video

Bumangon ka at purihin bago lumuhod upang sumamba gamit ang mga video ng musika mula sa ilan sa mga nangungunang mga artistang itim ng ebanghelyo sa araw na ito. Hindi alintana kung anong uri ng musika ang tumutulong sa iyo sa silid ng trono upang sumamba, tandaan na magbabago ito sa iyong araw, kung hayaan mo ito
Nangungunang Mga Aktibidad sa Grupo ng Kabataan para sa mga Christian Teen Girls-Kristiyanismo
 • Kristiyanismo

Nangungunang Mga Aktibidad sa Grupo ng Kabataan para sa mga Christian Teen Girls

Hindi ito dapat darating bilang anumang sorpresa sa mga tao sa ministeryo ng kabataan na ang mga batang tinedyer na Kristiyano at mga batang tinedyer na Kristiyano ay may posibilidad na magkaroon ng iba't ibang interes. Habang ang isang karamihan sa mga kaganapan sa grupo ng kabataan ay dapat na kasangkot sa parehong mga batang lalaki at babae, may mga oras na masarap na magkaroon ng isang "batang babae lamang" na aktibidad
Mga Klasikong Aklat Tuwing Dapat Basahin ang Mga Miyembro ng LDS-Kristiyanismo
 • Kristiyanismo

Mga Klasikong Aklat Tuwing Dapat Basahin ang Mga Miyembro ng LDS

Ang listahan na ito ay hindi kasama ang anumang opisyal na inilathala ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS / Mormon). Bagaman ang ilang mga gawa ay may katayuang opisyal, ang lahat ay gawain ng mga indibidwal na kalalakihan. Magbabago ang mga listahan ng klasikong LDS ng libro sa paglipas ng panahon
Mga Quote Tungkol sa LDS (Mormon) Program ng Lipunan para sa Babae-Kristiyanismo
 • Kristiyanismo

Mga Quote Tungkol sa LDS (Mormon) Program ng Lipunan para sa Babae

Ang Samahan ng Relief Society ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ay isang inspirasyong programa mula sa Ama sa Langit. Ang aklat, ang Mga Anak na Babae sa Aking Kaharian ay isang makapangyarihang pagpapakilala sa kasaysayan ng programa ng Relief Society. Walang maaaring tanggihan ang banal na pagiging tunay ng programa matapos itong basahin
Mga Mitolohiya ng Paglikha ng Egypt-Kristiyanismo
 • Kristiyanismo

Mga Mitolohiya ng Paglikha ng Egypt

Ang mga kosmogonyo ng Egypt ay higit pa tungkol sa pagpapaliwanag ng pagkakasunud-sunod ng mundo (personified bilang Ma'at), lalo na ang pagsikat ng araw at pagbaha ng Nile, kaysa sa paglikha ng sangkatauhan. Ipagpapatuloy ng mundo ang maayos na pag-unlad ng anuman kung hindi man tayo mga tao ay nabuhay o namatay, bagaman ang mga hari at mga reyna, bilang pagkakatawang-tao ng mga diyos, binibilang, at relihiyosong ritwal na simbolikong nakatulong sa pagpapanatili ng pagkakasunud-sunod