https://religiousopinions.com
Slider Image

Talambuhay ni Athanasius, Obispo ng Alexandria

Ang Athanasius ng Alexandria ay iginagalang ngayon bilang isa sa mga pinakamahalagang tinig sa unang Simbahang Kristiyano, ngunit sa kanyang buhay ay ang kanyang matapang na paninindigan laban sa maling pananalapi ay nagkaroon ng malupit na pag-aalsa. Limang beses siyang ipinatapon para sa pagtatanggol sa mga doktrina ng bibliya. Marami ang nakataya; ang tunay na pagka-diyos ni Jesucristo ay tinanggihan. Alam ni Athanasius ang sinabi ng Bibliya at isinapanganib ang kanyang buhay upang mapanindigan ito.

Mabilis na Katotohanan: Athanasius ng Alexandria

 • Kilala rin bilang : San Athanasius ang Apostolic
 • Trabaho : Obispo, teologo, manunulat
 • Ipinanganak : c. 293 AD
 • Namatay : 373 AD
 • Nai-publish na Mga Gawa : Sa Pagkakatawang-tao, Discourses Laban sa mga Arians, Life of Antony
 • Mga pangunahing katuparan : Ipinagtanggol ang Trinidad, isinulat ang Athanasian Creed
 • Sikat na quote: Siya ay naging kung ano tayo upang tayo ay maging kung ano siya.

Magulong Panahon para sa Pananampalataya

Ipinanganak si Athanasius noong 293 AD sa lungsod ng Egypt ng Alexandria. Tumayo siya sa ranggo upang maging katulong kay Alexander, obispo ng Alexandria.

Pagkalipas ng mga siglo ng pag-uusig, ang Simbahang Kristiyano ay biglang nakaranas ng pagbabago sa kapalaran nang magbagong loob ang Emperor na si Constantine. Noong 313 AD, inisyu ni Constantine the Great ang Edict ng Milan, opisyal na pinarurusahan ang Kristiyanismo bilang isang relihiyon.

Dahil sa mga taon ng kaguluhan, gayunpaman, walang opisyal na pagkakaisa sa Simbahan. Ang mga teologo ay may mga interpretasyon ng pananampalataya na sumasalungat sa Kasulatan. Sa kakulangan ng mga nakopya na mga Bibliya, madali para sa mga teoryang ito na makakuha ng pagtanggap.

Ang Paglabas ng Arianismo

Ang isang ganoong doktrina ay tinawag na Arianismo, na pinangalanan sa saserdoteng si Arius ng Alexandria (256-336 AD). Ang Arianism ay dumating pagkatapos ng ikalawang pananalapi na erehes na tinatawag na Modalism. Nagtalo ang Modalism na ang Diyos na Ama, Diyos na Anak, at ang Banal na Espiritu ay mga mode lamang, o maskara na ginamit ng Diyos sa iba't ibang okasyon.

Sa madaling salita, kung minsan ang Diyos ay lilitaw bilang Ama, iba pang mga oras bilang Anak, at iba pang mga oras bilang Espiritu. Gayunpaman, ang mga ito ay mga disguises lamang ng isang Diyos.

Ang Arianismo, sa kabilang banda, ay itinanggi ang banal na katangian ni Jesucristo, na sinasabing siya ay isang nilikha, at bagaman mas mataas kaysa sa mga tao bilang "panganay, " hindi siya Diyos.

Nakita nina Bishop Alexander at Athanasius ang panganib sa doktrinang ito. Itinanggi nito ang Trinidad at binura ang plano ng kaligtasan ng Diyos, tulad ng detalyado sa Bagong Tipan. Alam nila na ang isang tao lamang ang maaaring magsilbing isang angkop na sakripisyo para sa kaligtasan ng sangkatauhan, ngunit ang sakripisyo ay dapat ding maging perpekto at walang kasalanan, na imposible para sa mga tao.

Ang sagot ng Diyos Ama ay si Jesus, ganap na tao at ganap na banal sa parehong oras. Ang doktrina ng pagkakatawang-tao ay kinakailangan upang gumawa ng kaligtasan. Si Alexander at Athanasius ay nagsimulang labanan ang lumalagong katanyagan ng Arianism dahil alam nila kung saan ito hahantong.

Ang Konseho ng Nicaea

Isang mapait na labanan ang naganap sa pagitan ng mga tagasuporta at kalaban ng Arianism. Ang mga liham mula sa oras ay napuno ng mga maling akusasyon, pang-iinsulto, at pagpatay sa character. Noong 325 AD, tinawag ni Emperor Constantine ang isang kumperensya ng mga obispo at pinuno ng simbahan sa sinaunang lungsod ng Nicaea, sa ngayon ay Turkey.

Ang harap at sentro sa pulong ay ang tanong: Sino si Jesucristo? Inilahad ni Arius ang kanyang pananaw na si Jesus ay nilikha ng Ama at samakatuwid ay hindi banal. Sina Alexander at Athanasius ay nagtalo sa biblikal na doktrina ng Trinidad. Sinasabi nito na mayroong tatlong Persona sa iisang Diyos: Ama, Anak, at Banal na Espiritu, lahat ng pareho, pantay na sangkap.

Itinulak ni Constantine ang isang boto. Ang 300-plus obispo ay muling nagpapatibay sa Trinidad, na tinanggihan ang erehes ng Arian. Ang Nicene Creed, na ginawa sa konseho, tinukoy ang bawat Tao ng Trinidad at binubuod ang mga paniniwala ng mga Kristiyano sa isang malinaw, maigsi na pahayag.

Pinatapon si Arius at nasunog ang kanyang mga libro, ngunit sa huli ay naibalik siya. Nagsumite siya ng isang na-edit na kredo kay Constantine, na itinuturing ng emperador na orthodox. Habang naglalakad sa mga lansangan ng Constantinople isang araw, bumagsak at namatay si Arius.

Patuloy na Nakikipaglaban si Athansius

Ang pagkamatay ni Arius ay hindi nagtapos sa kanyang maling pananampalataya. Sa panahon ng kanyang buhay, binubuo ni Arius ang mga magagaling na kanta tungkol sa kanyang mga paniniwala na mabilis na kumalat sa buong Roman Empire. Ang mga magsasaka ay aawit sa kanila habang nagtatrabaho, at ang maling pananampalataya tungkol kay Jesus na isang nilikha ay naging mas sikat.

Samantala, patuloy na ipinagtanggol ni Athanasius ang Trinidad. Noong 328 AD, siya ay nahalal na obispo ng Alexandria, sa pagkamatay ng kanyang tagapagturo na si Alexander. Inatake siya ng mga kalaban niya dahil akala nila bata pa siya para sa post. Ang mga klero na nakipaglaban sa Nicene Creed ay tumahimik din, na nag-imbento ng isang litaw ng mga maling paratang laban sa kanya.

Sa mga oras na ang Simbahan at pamahalaan ay malapit na magkakaugnay, ang pagbabago sa politika ay maaaring mangahulugan ng kapalaran ng isang tulad ni Athnasius na nakasalalay sa kung sino ang nasa kapangyarihan. Habang ang mga emperador ay dumating at napunta, si Athanasius ay ipinatapon ng limang beses mula sa Alexandria, ngunit hindi nito napawi ang kanyang sigasig sa katotohanan ng pagka-diyos ni Jesus.

Mga Nagpaplano upang Ipagtanggol ang Doktrina

Napagtanto ni Athanasius na ang pangangaral at pagtuturo, kasing epektibo nila, ay hindi pa rin maaabot ang maraming tao ayon sa gusto niya. Sinimulan niya ang pagsusulat ng mga treatises, o mga pasanggalang na panlaban, ng totoong mensahe sa Bibliya. Isinasaalang-alang kapag sila ay isinulat, ang kanyang mga libro ay lubos na mababasa ngayon at magagamit nang libre online.

Ang kanyang pinakamahalagang gawain ay ang Pagkakatawang-tao ng Salita, na isinulat noong mga 328 AD Sa loob nito ay inilalahad niya ang mga problema ng kasalanan, kamatayan, at Pagbagsak ng Tao at ipinaliwanag kung bakit ang Pagkakatawang-tao ay ang solusyon lamang ng Diyos upang maibalik ang lahi ng tao.

"Ngayon ito ay patunay na si Cristo ay Diyos, ang Salita at Kapangyarihan ng Diyos, " isinulat ni Athanasius, "Sapagka't kung ang mga tao ay tumigil at ang katotohanan ni Cristo ay nananatiling malinaw sa lahat na ang mga bagay na huminto ay pansamantala, ngunit na Siya Ang nananatiling Diyos at tunay na Anak ng Diyos, ang nag-iisang Anak na Salita. "

Ang isa pang gawa ng Anasthasius 'na may matagal na epekto ay sa kanya Buhay ng Antony, na isinulat sa pagitan ng 356-362 AD Ang talambuhay na ito ay nagtakda ng pamantayan para sa mga buhay ng mga banal. Ginamit ito ni Athanasius upang malayang ipagtanggol ang kanyang mga paniniwala habang pinapantasan ang buhay ng relihiyong ito.

Hindi lamang ang libro na malawak na ikinalat sa ika-apat na siglo, ngunit marami itong nagawa upang maitaguyod ang pagiging totoo ng monasticism at inspirasyon ang hindi mabilang na mga Kristiyano upang maging mga monghe at madre.

Apat na Discourses (Orasyon) ng Athanasius Laban sa mga Arians ay isa pang pasensya na sumalakay sa kanilang mga paniniwala. Bukod sa mga pangunahing gawa na ito, dose-dosenang mga titik at sermon ang napanatili sa fragmentary form.

Tumatagal na Pamana ng Athanasius

Sa mahabang kasaysayan ng Kristiyanismo, si Athanasius ay iginagalang para sa kanyang nag-iisang kaisipan na pagtatanggol sa Trinitarianism. Hindi siya kailanman nakompromiso; hindi siya kailanman namutla sa kanyang igiit na si Jesucristo ay kapwa ganap na tao at ganap na banal.

Iniligtas ni Athanasius ang Simbahang Kristiyano mula sa pagtanggap ng Gnosticism, isang malawak na paniniwala na ang mga materyal na bagay ay masama at ispiritwal na mga bagay ay mabuti. Ito ay naging pagtuturo ng orthodox sa Simbahan.

Ang Trinidad at ang pagka-diyos ni Cristo ay mga batong pang-kristiyanismo, ngunit kahit ngayon, ang ilang mga denominasyon ay tumanggi sa Trinidad at nagturo na si Hesus ay isang nilikha. Sa maingat niyang pag-isipan, ipinakita ni Athanasius na sapat ang pag-aalaga ng Diyos Ama upang ipadala ang kanyang bugtong na Anak upang tanggalin ang mga kasalanan sa mundo. Posible lamang iyon kung si Hesukristo ay Diyos.

Pinagmulan

 • "Athanasius, " Kristiyanismo Ngayon, https://www.christianitytoday.com/history/people/theologians/athanasius.html.
 • "Athanasius, " ni Aaron J. West, Ika-apat na Siglo ng Kristiyanismo, https://www.fourthcentury.com/athanasius-chart/.
 • Sa Pagkakatawang-tao, ni Athanasius, Christian Classics Ethereal Library, https: //www.ccel.org/ccel/athanasius/incarnation.pdf.
 • "St. Athanasius, " Catholic Encyclopedia, ni Clifford Cornelius, http://www.newadvent.org/cathen/02035a.htm.
 • "St. Athanasius, Egyptian Theologian, " ni Edward R. Hardy, Encyclopedia Britannica, https://www.britannica.com/biography/Saint-Athanasius#ref287412.
 • "Sino ang Athanasius?", May Katanungan, https://www.gotquestions.org/Athanasius.html.
Relihiyon sa Cambodia

Relihiyon sa Cambodia

Mga Magical Grounding, Centering, at Shielding Techniques

Mga Magical Grounding, Centering, at Shielding Techniques

10 ng Pinaka Mahalagang Shinto Shrines

10 ng Pinaka Mahalagang Shinto Shrines