https://religiousopinions.com
Slider Image

9 Mga Praktikal na Debosyon para sa mga Menong Kristiyano

Ang mga debosyonal na ito ay nag-aalok ng praktikal na panghihikayat upang matulungan ang mga kalalakihan na mag-navigate ng kanilang pananampalataya sa mundo ngayon.

01 ng 09

Masyadong Proud na Humingi ng Tulong

Kung ang pagmamataas ay pinipigilan ka mula sa paghingi ng tulong sa Diyos, ang iyong buhay na Kristiyano ay hindi magiging isang pagkakataon. Ang debosyonal na ito ay tumutulong sa iyo na malaman kung paano masira ang siklo ng pagmamataas at magkaroon ng ugali na humingi ng tulong sa Diyos.

02 ng 09

Mga Aralin mula sa isang Karpintero

Ang debosyonal na ito ay tumatakbo sa mga mambabasa ng panlalaki pabalik sa nayon ng Nazareth upang suriin ang buhay ni Joseph, ang karpintero, at ang kanyang anak na si Jesus. Sa paglalakbay, makatagpo ka ng tatlong praktikal na mga patakaran para mabuhay ng mga kalalakihan.

03 ng 09

Paano makaligtas ng isang Bigo sa Kuryente

Ang pagiging walang kapangyarihan ay ang bawat man pinakamasamang bangungot. Maya-maya pa, mangyayari ito. Siguro ang pag-aasawa mo ay magkakaproblema. Siguro kailangan mong panoorin ang isa sa iyong mga magulang na namamatay nang dahan-dahan mula sa cancer o Alzheimer . O baka may mangyayari sa trabaho at mawawala ka sa trabaho. Ang debosyonal na ito ay nagliliwanag ng isang ilaw sa mga susi sa pagtanggap ng kapangyarihan ng Diyos at nakaligtas na mga pagkabigo sa kapangyarihan ng buhay.

04 ng 09

Hindi ba Makatarungan ang Ambisyon?

Ang bawat tao ay may mapagkumpitensya na kalikasan, at ang mga kalalakihan na Kristiyano ay hindi naiiba. Hinihikayat ng debosyonal na ito ang mga lalaking kalalakihan na maglaan ng sandali upang isaalang-alang ang pagiging karapat-dapat ng kanilang mga ambisyon. Kaugnay ng kawalang-hanggan, anong mga hangarin ang magdadala ng pinakadakilang mga gantimpala?

05 ng 09

Maaari bang Magtagumpay ang Mga Lalaki sa Kristiyanong Trabaho?

Tuklasin kung paano magkaroon ng isang matagumpay na karera at maging isang halimbawa tulad ni Cristo. Ang pagbabasa na ito ay nagtatampok ng mga aralin mula sa 30 taong nagtatrabaho sa mundo ng negosyo.

06 ng 09

Sino ang gusto mong magkasya Sa?

Nagtatapos ba ang panggigipit ng peer sa high school? Para sa karamihan sa atin, ang sagot ay hindi. Kahit na mahaba hanggang sa pagtanda, ipinagpatuloy natin ang pakiramdam ng seguridad na nagmumula sa "fitting in." Ang pagbabasa na ito ay nagbibigay ng makatuwirang payo sa mga lalaking Kristiyano na nakikipaglaban sa pangangailangan na magkasya.

07 ng 09

Mga halimbawa ng Idolatry

Ano ang hitsura ng idolatrya ngayon? Galugarin ang mga modernong halimbawa ng idolatriya at tuklasin ang palaging bukas na U-turn na iniaalok ng Diyos sa balabag na landas ng idolatriya.

08 ng 09

Ang Dilemma para sa Christian Men

Bilang isang Kristiyanong lalaki, paano mo mabubuhay ang iyong pananampalataya nang walang kompromiso sa isang mundong puno ng mga tukso? Tumuklas ng ilang mga praktikal na payo upang matulungan kang mag-hang ng matigas at hayaan kang iharap ni Kristo sa isang makadiyos na Kristiyanong tao na hindi nakakompromiso.

09 ng 09

Pangalawang Kaisipan Tungkol sa Pagiging Kristiyano

Ikaw ba ay isang Kristiyanong lalaki na naramdaman tulad ng isang tanga at bihirang tulad ng isang matapat na tagasunod ni Kristo? Hindi ka nag-iisa. Sa debosyonal na ito, maaalalahanan ka na kahit na ang mga pinakadakilang lalaki sa Bibliya ay may pangalawang kaisipan.

Mga Tradisyon sa Pasko ng Mormon

Mga Tradisyon sa Pasko ng Mormon

Mga Crafts para sa Ostara Sabbat

Mga Crafts para sa Ostara Sabbat

Ang Buhay ni Padre Pio, Santo Saint

Ang Buhay ni Padre Pio, Santo Saint