https://religiousopinions.com
Slider Image

Mga Paniniwala sa Jainism: Ang Limang Mahusay na Panata at ang Labindalawang Panata ng Laity

Sa pangunahing sukat nito, ang Jainism ay ang paniniwala sa kawalan ng lakas bilang isang paraan upang makamit ang kevala, isang kaligayahan o mataas na pag-iral, maihahambing sa Buddhist na nirvana o Hindi moksha . Kapag nakamit ang kevala, iniwan ng espiritu ang mga gapos ng pisikal na katawan. Upang makamit ang kevala, dapat sundin ng isa ang landas ng Ratnatraya, o Tatlong Hiyas, ng Jainism.

Ang pangwakas ng mga hiyas na ito, ang Tamang Pag-uugali, ay binabalangkas ng mga panata na kinuha ni Jains, na namamahala sa paraan ng pagdaan ni Jains sa pang-araw-araw na buhay.

Mga Key Takeaways:

  • Ang paniniwala ng Jainism ay nakatuon sa kawalan ng lakas sa pamamagitan ng ilang mga panata.
  • Kinuha ng Jain monghe at madre si Mahavrata, ang Limang Mahusay na Panata, habang ang hindi mapangahas na Jains ay kumukuha ng Labindalawang Panata ng Laity.
  • Ang labingdalawang Panata ng Laity ay pinaghiwalay sa tatlong kategorya: Anuvrata, Gunavrata, at Shikshavrata .

Sino ang Kumuha ng Aling Panata?

Hindi nilikha ni Mahavira ang Jainism, ngunit sa halip ay naayos at itinatag ang isang sistema para sa paniniwala ng Jainism. Bilang isang bahagi ng sistemang ito, inayos niya ang kanyang mga tagasunod sa dalawang kategorya: yatis at sravaka.

Si Yatis ay mga miyembro ng monastic order ni Jains. Binubuo sila ng mga sadhus (monghe) at sadhvis (madre) na sumusunod sa isang mahigpit na landas patungo sa kevala. Ginagawa ni Yatis ang Limang Mahusay na Panata, at sa paggawa nito, isuko ang buhay ng pamilya, makamundong pag-aari, at lahat ng mga kalakip sa pagkakaroon ng mundo.

Ang Sravaka, na kilala rin na mga taong layko, ang mga sambahayan ay nag- shravaks (kalalakihan) , o shravikas (kababaihan), ay mga Jains na nais na lumahok sa isang buhay ng pamilya. Ang isang pagnanais na sundin ang isang pamilya ng pamilya o magpatuloy sa makamundong mga kalakip ay ginagawang halos hindi ganap na imposible, kaya't tinanggap ng mga sambahayan ang Labindalawang Panata ng Laity.

Ang unang limang mga panata na ito, ang Anuvrata, ay katulad ng Limang Mahusay na Panata, bagaman sila ay mas limitado sa saklaw at mas madaling sundin. Ang susunod na tatlong panata, ang Gunavrata, ay inilaan upang mapahusay, palakasin, at linisin ang Anuvrata, at ang pangwakas na apat na panata, ang Shikshavrata, ay disiplina, na inilaan upang mamuno sa mga panloob na pagkilos at hikayatin ang pakikilahok sa buhay ng relihiyon.

Ang pangwakas na pangkat ng Labindalawang Panata ng Laity ay matatagpuan na naisulat sa Ingles sa maraming magkakaibang paraan: Shikshavrata, Shikhsavrata, Siksavrata, at Sikshavrata ay ang pinaka-karaniwang ginagamit, kahit na ang lahat ay katanggap-tanggap.

Mahavrata, Ang Limang Mahusay na Panata

Si Yatis na tumatanggap ng Mahavrata ay tumalikod sa makamundong pag-iral at hinahabol ang kevala na may isahan na pagpapasiya. Sumunod ang mga ito sa mga panata na ito, Sa isip, katawan, at espiritu.

Si Jain monghe patungo sa Sravanabelgola, isang mahalagang sentro para sa kultura ng Jain. Sygma sa pamamagitan ng Mga Larawan ng Getty / Mga Larawan ng Getty

Ahimsa: Ganap na Hindi Karahasan

Ang ganap na kawalan ng lakas ay lumalampas sa pisikal na nakakapinsala sa ibang tao. Ito ang pangunahing batayan ng paniniwala ng Jainism at Jainism. Kasama dito ang paggawa ng hindi pinsala sa isa pang pagkakaroon ng buhay, maging sinasadya o sadya.

Naniniwala ang mga Jains na ang bawat porma ng buhay ay may karapatan na umiiral at may kakayahang umunlad sa espirituwal. Ang lahat ng mga form sa buhay ay maaaring makilala sa pamamagitan ng bilang ng mga pandama na mayroon sila. Halimbawa, ang mga nilalang na may limang pandama ay kinabibilangan ng mga tao at hayop. Ang mga beings na may apat na pandama ay may kasamang mga langaw, mga bubuyog, at iba pang mga insekto na lumilipad, ang mga nilalang na may tatlong mga pandama ay kasama ang mga ants, kuto, at iba pang mga insekto na insekto; ang mga nilalang na may dalawang pandama ay kasama ang mga bulate at linta; at ang mga nilalang na may isang kahulugan ay may kasamang tubig, apoy, halaman, at hangin.

Mas masahol pa na masaktan ang isang pagkatao na may higit pang mga pandama, ngunit ang mga Jains ay nagsusumikap na hindi makakasama laban sa anumang nabubuhay na nilalang. Gayunpaman, kinikilala ni Jains na ang ilang karahasan o pinsala ay kinakailangan para sa pagkakaroon. Pinapahamak lamang ni Yatis ang mga nilalang na may kakaunti na mga pandama at lamang kung ito ay ganap na kinakailangan. Lahat ng Jains, hindi lamang yatis, ay vegetarian, kahit na ang mga araw na ito ay vegan.

Ang Yatis na pag-aalay sa kawalan ng lakas ay ganap, kaya sinusunod nila ang sinasadya na paggawi upang hindi makapinsala sa isang buhay na bagay. Hindi makakain si Yatis sa gabi o sa kadiliman upang maging ganap na malaman kung ano ang natupok, at hindi sila nagsusuot ng mga sapatos upang hindi sinasadyang lumakad sa isang insekto. Ang ilang yatis ay nagsusuot ng mga damit sa kanilang mga bibig upang maiwasan ang hindi sinasadyang pagkonsumo ng mga insekto na lumilipad.

Satya: Ganap na Katotohanan

Ang mga Jain ay naniniwala na ang nagsasabi ng katotohanan ay nangangailangan ng lakas ng loob, at ang kakayahang palaging sabihin ang katotohanan ay bunga ng pisikal, kaisipan, at espiritwal na pagsakop sa kasakiman, takot, galit, at paninibugho. Ang pagkakataong hindi dapat sabihin ng isang tao ang katotohanan ay kung ang katotohanan ay makakasama sa ibang buhay na nilalang. Sa kasong ito, ang tao ay dapat manatiling tahimik.

Achaurya o Asteya: Ganap na Pagnanakaw

Ang pagnanakaw ay itinuturing na pag-aari sa isa na nagmamay-ari ng isang bagay na hindi sa kanya. Kasama dito ang mga bagay na walang halaga, at sumasaklaw din ito ng higit sa kung ano ang kinakailangan.

Hindi naghahanda ang Yatis ng kanilang sariling pagkain, dahil ang pagpuputol ng mga gulay at paggamit ng apoy ay itinuturing na marahas. Kinukuha lamang nila kung ano ang inaalok freely sa kanila o handa para sa kanila.

Brahmacharya: Ganap na Celibacy

Dahil ito ay itinuturing na isang mapang-akit na puwersa, ang mga Jain ay pumipigil sa anumang pagpapasigla ng limang pandama, partikular na kasiya-siyang kasiyahan. Hindi nasasangkot ang Yatis sa anumang kasiya-siyang kasiyahan. Hindi rin sila magsipilyo laban sa isang miyembro ng kabaligtaran na kasarian, hindi sinasadya o sinasadya. Ang panata na ito, tulad ng iba, ay sinusunod sa pag-iisip at pisikal, kaya ang isa ay dapat na kumpleto sa kontrol ng kanyang mga kaisipan pati na rin ang mga aksyon.

Aparigraha: Ganap na Hindi Posibilidad / Hindi Attachment

Ang isa sa mga layunin ng paniniwala ng Jainism ay ang pagtanggal sa sarili mula sa mundo upang maabot ang kevala. Ang pag-aari o pagkakadikit sa mga makamundong bagay, kabilang ang kayamanan, ay magreresulta sa patuloy na kasakiman, paninibugho, galit, galit, at kaakuhan, at maiiwasan ang tao na maabot ang kevala.

Tinitiyak ni Yatis ang hindi pag-aari nang seryoso, isuko ang lahat ng mga makamundong bagay kabilang ang, sa ilang mga kaso, ang kanilang damit. Hindi sila kumikita ng pera, at kinukuha lamang ang kanilang kailangan at tanging ito ay malayang naibigay sa kanila.

Ang Labindalawang Panata ng Laity

Ang pagpapatibay at pagsunod sa Limang Mahusay na Panata ay mahirap o imposible para sa ilang mga Jains, lalo na sa mga nagnanais na lumahok sa buhay pamilya. Ang mga miyembro ng pananampalataya na ito ay kumukuha ng mga panata ng kawalang-saysay, o mga panata ng sambahayan, na naglalarawan ng inireseta na pag-uugali ng mabuting paggawi sa landas patungo sa kevala.

Isang babaeng Pilgrim na dinala sa isang 'sedan chair' up Mount Shatrunjaya, malapit sa Palitana, Gujarat, India. Dinala ng mga manggagawa ang mga Jain pilgrims na umakyat sa 600 metro, higit sa 3, 500 na mga hakbang, patungo sa lugar ng paglalakbay sa 900 na mga templo ng Jain (Tirths) sa tuktok ng burol. Malcolm P Chapman / Mga Larawan ng Getty

Ang labindalawang panata ay nahahati sa mga kategorya: ang unang limang ay ang Anuvratas, na katulad ng Limang Mahusay na Panata, ngunit mas madaling sundin. Ang mga sumusunod na tatlong panata ay ang Gunavrata, o nagpapalakas ng mga panata para sa Anuvratas, at ang pangwakas na apat na panata ay mga panata ng pang-disiplina, o Shikshavrata. Ang Gunavrata at Shikshavrata ay kilala bilang ang pitong panata ng mabubuting paggawi.

Ahimsa Anuvrata Limitadong Nonviolence

Ang mga prinsipyo ng kawalan ng lakas ay nalalapat sa lahat ng mga Jains, bagaman mayroong pagkilala na ang karahasan ay kinakailangan para sa mga sambahayan na manatili. Ang mga kasanayan na kinakailangan para sa sambahayan, kabilang ang pagluluto, pagsasaka, o pagtatrabaho, ay pinahihintulutan na mga kilos ng karahasan, kahit na dapat ay laging may kamalayan na nililimitahan ang karahasang nagawa.

Satya Anuvrata Limitadong Katotohanan

Tulad ng may kasiyahan, ang pagiging totoo ay mahalaga sa hindi pagkakabit sa mundo. Dapat sabihin lamang ng mga may-ari ng bahay ang katotohanan, sa kanilang isipan at naririnig sa iba, maliban kung ang katotohanan na iyon ay makakasama sa ibang buhay na buhay.

Achaurya o Asteya Anuvrata Limitadong Non-Pagnanakaw

Ang mga Jain ay hindi maaaring kumuha ng mga bagay na hindi sa kanila, anuman ang kahalagahan ng mga bagay na iyon, maliban kung malayang ibinigay. Ang paglipat para sa Jains mula sa vegetarianism hanggang sa veganism ay nagmula sa panata na ito. Ang mga produktong gatas, tulad ng gatas mula sa isang baka, ay minsang itinuturing na katanggap-tanggap para sa pagkonsumo dahil malayang ibinigay ang gatas. Gayunpaman, ang mga Jains sa nagdaang mga dekada ay naging mahigpit na vegan dahil sa industriyalisasyon ng pagsasaka ng gatas.

Brahmacharya Anuvrata Limitadong Kaputli

Maraming mga Jains ang pumili ng buhay bilang mga sambahayan kaysa sa kasiyahan dahil sa pagnanais para sa buhay pamilya. Sa kasong ito, ang kumpletong pagsayaw ay hindi maaaring sundin, ngunit ang karanasan ng mga kasiya-siyang kasiyahan ay limitado pa rin. Ang mga sambahayan ay maaari lamang magkaroon ng relasyon sa kanilang sariling asawa, at kahit na pagkatapos, ang mga sekswal na karanasan sa loob ng pag-aasawa ay dapat na limitado.

Aparigraha Anuvrata Limitadong Non-Attachment

Kailangang mapangalagaan ng mga may-ari ng bahay ang buhay at suportahan ang pagkakaroon ng pamilya, kaya kinakailangan ang pagkuha ng ilang mga pag-aari. Gayunpaman, ang mga sambahayan ay hindi dapat kumita ng higit pa sa kinakailangan upang mabuhay, at dapat nilang limitahan ang mga pag-aari at mga kalakip.

Gunavrata, ang Three Merit Vows

Ang tatlong mga panata ng merito ay may dalawang layunin: una, kumikilos sila bilang mga purifier, clarifier, at tagapagpalakas para sa Anuvrata. Pangalawa, pinamamahalaan nila ang mga panlabas na pagkilos ng mga sambahayan, na hinihikayat ang isang panlabas na pagkakaroon na nagsusumikap para sa kevala.

Dik Vrata Limitadong Area ng Gawain

Ang panata na ito ay naglilimita sa kakayahang magawa ang mga kasalanan sa sampung direksyon: hilaga, timog, silangan, kanluran, hilagang-silangan, hilagang-kanluran, timog-silangan, timog-kanluran, sa itaas, at sa ibaba. Mahalaga, pinapayagan ng Dik Vrata ang paglihis mula sa Anuvrata hanggang sa mga hangganan ng pisikal na mundo. Higit pa sa pisikal na mundo, ang Anuvrata ay nagiging Mahavrata.

Ang Bhoga-Upbhoga Vrata Limitadong Paggamit ng Mga Produkto ng Consumable at Non-Consumable

Ang kasiyahan ng mga maaaring magamit na mga item ( bhoga ) tulad ng pagkain at inumin, pati na rin ang kasiyahan ng mga di- nauukol na item ( upbhoga ) tulad ng mga gamit sa bahay, kasangkapan, at damit, ay pinahihintulutan sa loob ng isang limitadong saklaw. Dapat mag-ingat ang mga may-ari ng bahay upang hindi maging kalakip sa mga bagay na ito, ngunit ang kanilang kasiyahan ay hindi isang malaking pagkakasala.

Anartha-danda Vrata Pag-iwas sa Purposeless Sins

Ang paggawa ng hindi kinakailangang pagkakasala, tulad ng paglalakad sa damo nang hindi nangangailangan, ang paggawa ng mga armas na gagamitin para sa karahasan, o pagbabasa ng mga malaswang libro, dapat iwasan.

Si Shikshavrata, ang Apat na Panata ng Disiplina

Ang layunin ng mga panata sa disiplina ay upang pamahalaan ang panloob na pag-uugali at pag-uugali ng mga sambahayan. Hinihikayat nito ang malakas na pakikilahok sa buhay na relihiyoso at mga aktibidad.

Samayik Vrata Limitadong Pagninilay

Ang panata na ito ay naghihikayat sa mga sambahayan na magnilay para sa hindi bababa sa 48 minuto sa isang pag-upo, kahit na maraming mga Jains ang nakikibahagi sa pagmumuni-muni nang higit sa isang beses bawat araw.

Desav hata Vrata Limitadong Tagal ng Aktibidad

Kahit na pinapayagan ng Bhoga-Upbhoga Vrata ang kasiyahan ng mga bagay sa loob ng isang limitadong kapasidad, ang panata na ito ay naglalagay ng mga karagdagang mga limitasyon sa mga araw at oras kung saan ang mga bagay na ito ay tatangkilikin.

Pausadha Vrata Limitadong Ascetic Buhay

Bagaman nabubuhay ang mga sambahayan sa kanilang buhay sa labas ng pagkakasunud-sunod ng monastic, ang panata na ito ay nangangailangan na ang laity ay mabubuhay bilang yatis para sa hindi bababa sa isang araw sa kanilang buhay. Nagbibigay ito ng isang pagsasanay o kinakailangan para sa isang hinaharap na buhay bilang isang miyembro ng monastic order.

Atithi Samvibhaga Vrata Charity

Ang pangwakas na panata ng kaisa ay isang panata ng kawanggawa. Hinilingan ang mga may-ari ng bahay na bigyan ng malaya ang yatis at mga taong nangangailangan. Lalo na sa yatis, ang mga kasambahay ay hindi dapat maghanda ng isang hiwalay na pagkain para sa mga monghe at madre ngunit sa halip ay bigyan ang ilan sa mga pagkain na inilaan para sa sariling pag-iisa, dahil hindi matatanggap ng yatis ang pagkain na inihanda nang partikular para sa kanila.

Pinagmulan

  • Chocolate, Christopher, at Mary Evelyn Tucker. Shinto | Relihiyon | Yale Forum on Religion and Ecology, Yale University.
  • Pecorino, Philip A. Jainism. Pilosopiya ng Relihiyon, Queensborough Community College, 2001.
  • Chapple, Christopher Key. Jainism at Ecology: Hindi pagkawalang-bisa sa Web ng Buhay . International Lipunan para sa Agham at Relihiyon, 2007.
  • Shah, Pravin K. Twelve Vows of Layperson. Harvard University Faculty of Arts and Sciences, Jainism Literature Center.
  • Shah, Pravin K. Five Great Vows (Maha-Vratas) ng Jainism. Harvard University Faculty of Arts and Sciences, Jainism Literature Center.
  • Shah, Pradip, at Darshana Shah. Jain Philosophy and Pract I: Jaina Education Series . JAINA Education Committee, 2010.
Ano ang Kahulugan Nito Sa Pangarap Mo Tungkol sa Mga Ahas?

Ano ang Kahulugan Nito Sa Pangarap Mo Tungkol sa Mga Ahas?

Ano ang Kilusang Rajneesh?

Ano ang Kilusang Rajneesh?

Ang Green Light Ray, na pinangunahan ni Archangel Raphael

Ang Green Light Ray, na pinangunahan ni Archangel Raphael