https://religiousopinions.com
Slider Image

Talambuhay ng Tertullian, Ama ng Latin teolohiya

Si Tertullian ay isang maagang Kristiyanong apologo, teologo, at moralista mula sa Carthage, North Africa. Masigasig at nakapagsining, si Tertullian ay mataas ang edukasyon sa larangan ng batas, retorika, panitikan, Greek, at Latin. Ang kanyang mga gawa ay makabuluhang nakaapekto sa unang iglesya, na nagbibigay ng hugis at kahulugan sa teolohiya ng Kristiyanong Kristiyano, at ang kanyang impluwensya ay nananatiling nasa ngayon. Bilang unang pangunahing teologo na gumawa ng malawak na panitikang Kristiyano sa Latin, nakuha ni Tertullian ang pamagat ng "Ama ng Latin Theology."

Mabilis na Katotohanan: Tertullian

  • Kilala rin bilang : Quintus Septimius Florens Tertullianus
  • Kilalang Para sa : Karaniwang manunulat na Kristiyano na gumawa ng pinakaunang pormal na gawaing pang-doktrina ng Kanlurang Kristiyanismo
  • Ipinanganak : Ang eksaktong petsa ng kanyang kapanganakan ay hindi kilala; malamang sa Carthage (ngayon ay Tunisia), North Africa sa pagitan ng 145-160 AD
  • Namatay : Matapos ang 220 AD sa Carthage (ngayon ay Tunisia), North Africa
  • Nai-publish na Mga Gawa: Ad Nationes, Apologeticum, Ad Martyras, Adversus Hermogenem, Adversus Marcionem, De Carne Christi, De pagkabuhay na Carnis, at marami pa .
  • Nabanggit na Quote : "Ang dugo ng mga martir ay ang binhi ng simbahan."

Maagang Buhay

Si Tertullian ay ipinanganak sa Carthage, isang lalawigan ng Roma sa North Africa na ngayon ay Tunisia. Inilalagay ng mga istoryador ang petsa ng kanyang kapanganakan saanman mula AD 145 hanggang 160. Sa panahong ito ng kasaysayan, ang Carthage ay isang nangungunang kulturang pang-edukasyon at pang-edukasyon, pangalawa lamang sa Roma. Nakakuha si Tertullian ng isang mahusay na edukasyon sa mga paksa kabilang ang batas, retorika, pilosopiya, panitikan, gramatika, Greek, at Latin.

Maliban sa maaaring mai-glean mula sa kanyang sariling mga sulatin, ang maagang buhay ni Tertullian ay hindi maganda na naitala. Ang kanyang mga magulang ay mga gentile, at ang kanyang ama ay maaaring isang senturyon sa Roma. Sa edad na 20, lumipat si Tertullian sa Roma upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Malamang na nagsagawa siya ng batas sa Roma ng isang panahon. Gayundin, habang nasa Roma, si Tertullian ay lubos na inalog upang masaksihan ang malupit na pag-uusig at pagkamartir ng mga Kristiyano, na malamang na nagtakda ng yugto para sa kanyang pagbabalik sa Kristiyanismo.

Radikal na Debosyon

Malapit sa pagtatapos ng ikalawang siglo, si Tertullian ay bumalik sa Carthage, kung saan siya nakatira hanggang sa siya ay namatay. Minsan sa kanyang huli na thirties, nakaranas si Tertullian ng pagbabago sa radikal nang sumampalataya siya kay Jesucristo. Nagpakasal siya sa isang babaeng Kristiyano, at, pagkatapos ng kanyang kamatayan, nanatiling widhen.

Bilang isang mananampalataya, ipinag-uukol ni Tertullian ang sarili sa pag-aaral ng Banal na Kasulatan. Sa lalong madaling panahon siya ay nagtagumpay bilang isang guro sa simbahan sa Carthage at nagsimulang sumulat nang malawak upang ipagtanggol ang mga paniniwala at kaugalian ng mga Kristiyano. Isang iskolar ng ika-apat na siglo, si Jerome, ay nagsabing si Tertullian ay isang ordenadong pari, ngunit ang ideyang ito ay hinamon ng kasalukuyang iskolar.

Sa pamamagitan ng isang walang kompromiso na paninindigan sa kanyang pananampalataya at sa katotohanan, si Tertullian ay hindi nag-aalinlangan sa kanyang palagay bilang isang kapabayaan sa simbahan ng orthodox. Kalaunan, umalis siya sa simbahan sa Carthage at sumali sa isang bagong nabuo na kilusang separatista na kilala bilang Montanism. Ang pangkat, na may mahigpit na pagsunod sa moralidad, ay nag-apela kay Tertullian. Sa kalakhang bahagi, ang sekta ay libre ng heretical na impluwensya, ngunit kahit na ang mga Montanist ay hindi mahigpit na sapat para kay Tertullian. Nang maglaon, sinira niya sila upang mabuo ang kanyang sariling pag-off na tinawag na Tertullianists. Ang mga Tertullianist ay nanatiling aktibo sa Africa hanggang sa ilang oras sa ikalimang siglo, nang sumama sila sa simbahan sa Carthage. Bukod sa mahigpit na mga ideya ni Tertullian patungkol sa buhay ng simbahan, siya ay nanatiling maayos sa doktrina hanggang sa kanyang kamatayan.

Pagtatanggol sa Pananampalataya

Di-nagtagal pagkatapos ng kanyang pagbabalik, nagsimulang gumawa si Tertullian ng maraming nakasulat na mga akdang Kristiyano na nakasentro sa tatlong lugar: apologetics, dogma, at moralidad. Marami sa mga akdang pampanitikan na ito ay nasa Latin at mayroon pa rin hanggang ngayon. Dalawa sa kanyang pinakakilalang mga unang gawa ay ang Ad Nationes, isang sanaysay tungkol sa kawalan ng katarungan ng pag-uusig ng Roman laban sa mga unang Kristiyano, at Apologeticum, isang makintab na pagtatanggol ng kalayaan sa relihiyon at ang pananampalatayang Kristiyano.

Sa pamamagitan ng isang malakas na kahulugan ng katotohanan, sinalakay ni Tertullian ang mga erehes ng kanyang araw at madalas na hinarap ang mga problema sa teolohikal ng mga tiyak na kalaban. Halimbawa, sa Adversus Hermogenem ("Laban sa Hermogenes") Itinanggi ni Tertullian ang mga ideya ng isang lokal na pintor ng Carthaginian na naniniwala na ang Diyos ay gumawa ng paglikha ng mga bagay na preexisting.

Ang istilo ng pagsulat ni Tertullian ay gumamit ng isang pang-akit na puwersa at komprontasyong puwersa na hindi katumbas ng unang mga awtoridad ng Kristiyano. Bilang isang abogado, kinilala ni Tertullian ang kahalagahan ng pangangatuwiran ng tao sa pagtatanggol sa mga doktrina ng pananampalatayang Kristiyano. Sa Adversus Marcionem, isinulat ni Tertullian, "Ang lahat ng mga pag-aari ng Diyos ay nararapat na maging makatuwiran dahil sila ay natural ... wala nang iba na maayos na mabibilang ng mabuti kaysa sa mabuti sa makatuwiran; hindi gaanong maiiwasan ang kabutihan sa anumang kawalan ng katuwiran. ”

Sumulat si Tertullian para sa iglesya sa mga doktrina tulad ng muling pagkabuhay ( De muling muling pagkabuhay ), binyag ( De Baptismo ), at kaluluwa ( De anima ). Sumulat siya upang matulungan ang mga mananampalataya na harapin ang pang-araw-araw na mga problema tulad ng kung paano magbihis ng katamtaman bilang isang babae ( De cultu feminarum ), tungkol sa kasal at pag-aasawa ( De exhortatione castitatis ), sa arts ( De spectaculis ), idolatry ( De idollatria ), at pagsisisi ( De poenitentia ).

Naniniwala si Tertullian na ang alitan sa pagitan ng Kristiyanismo at paganong lipunan ay hindi maiiwasan, na humahantong sa pag-uusig. Sa De fuga sa pag-uusig, hinikayat ni Tertullian ang mga Kristiyano na nahaharap sa pag-uusig upang tularan si Cristo at tanggapin ang pagiging martir. Sumulat din si Tertullian ng mga debosyon at mga turo tungkol sa panalangin ( De oration ).

Isang Mixed Legacy

Ang pagtatalaga ng Tertullian sa kanyang pananampalataya ay pinakamahusay na nakikita sa kanyang mabigat na paggawa ng mga akdang pampanitikan, na marami sa mga ito ay napapanatili hanggang sa araw na ito. Ang mga pamilyar na kasabihan na Kristiyano nagtakip ng Dinagpalain ng Diyos, Ginibigay ng Diyos, at Kung ang Diyos ay " sinalin mula sa Tertullian s pen. manunulat sa Latin na kilalang gumamit ng salitang Trinidad .

Nang naligaw si Tertullian mula sa orthodoxy ng Katoliko sa Montanism, nawalan siya ng pabor sa karamihan ng mga sinaunang iskolar at ang simbahan. Gayunpaman, ang mga akademikong ngayon ay pinapahalagahan ang Tertullian bilang isa sa mga pinaka-maimpluwensyang at makikinang na figure sa kasaysayan ng simbahan. Ang kanyang mga gawa ay nagbabalangkas sa maraming mga pangunahing doktrina ng Kristiyanismo sa una nilang pag-unlad. Halimbawa, isinulat ni Tertullian ang Trinidad bilang tatlong tao sa isang sangkap; ng ganap na banal at ganap na likas na katangian ni Kristo; ng pagbagsak ng tao at orihinal na kasalanan; at tungkol sa kapanganakan ng birhen na si Jesucristo. Ang mga ideya ng Tertullian ay may direktang epekto sa mga kalalakihan tulad ng Athanasius at Augustine pati na rin ang iba pang mga ama ng simbahan at ang mga konseho na naiimpluwensyahan nila.

Ayon sa tradisyon ng simbahan, si Tertullian ay nabuhay sa isang advanced na edad. Ang kanyang huling mga sulat ay napetsahan sa paligid ng AD 220, kahit na ang ilan ay inaakala niyang siya ay nabuhay hanggang sa AD 240.

Pinagmumulan

  • "Tertullian." Who s Sino sa Christian History (pp. 665 666) .
  • "Tertullian." Ang Baker Encyclopedia ng Christian Apologetics (p. 721) .
  • Tertullian. https://www.britannica.com/biography/Tertullian.
  • Tertullian. https://www.christianity.com/church/church-history/timeline/1-300/tertullian-11629598.html.
Talambuhay ni Ann Lee, Tagapagtatag ng mga Mangangalakal

Talambuhay ni Ann Lee, Tagapagtatag ng mga Mangangalakal

Isang Malalim na Dive Sa Kasaysayan ng Kilusang Ebanghelyo sa Panlipunan

Isang Malalim na Dive Sa Kasaysayan ng Kilusang Ebanghelyo sa Panlipunan

Ano ang Pagbabago ng Pagbabago?

Ano ang Pagbabago ng Pagbabago?