https://religiousopinions.com
Slider Image

Mga Tradisyon sa Pasko ng Mormon

Maraming mga miyembro ng Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ang nagdiriwang ng bakasyon sa pamamagitan ng magkatulad na mga aktibidad. Alamin ang ilang mga tradisyon ng LDS Christmas at tingnan kung alin ang katulad sa mga tradisyon ng iyong pamilya sa Pasko.

Pasko sa Temple Square

Ang isang pangkaraniwang tradisyon ng LDS Christmas ay para sa mga miyembro ng Simbahan na bisitahin ang Temple Square sa Pasko. Bawat taon, Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay pinalamutian ang Temple Square sa bayan ng Lungsod ng Salt Lake na may magagandang mga ilaw sa Pasko.

Ang isa pang tradisyon ng LDS Christmas ay ang panonood ng taunang "Unang Panguluhan ng Pasko ng Pangulo ng Simbahan, " na nai-broadcast mula sa Conference Center (sa Temple Square) hanggang sa mga gusali ng simbahan sa buong mundo.

Ward Christmas Party at Hapunan

Maraming mga ward sa Simbahan ang nagtataguyod ng isang Christmas Christmas Party, na madalas ding kumain. Ang nakatutuwang tradisyon ng LDS Christmas na ito ay karaniwang sinamahan ng isang espesyal na programa ng Pasko, mga pagtatanghal, pag-awit ng grupo, isang espesyal na pagbisita mula sa Santa, at maraming pagkain even kung ito ay dessert.

Kasama sa mga programa sa Pasko ang isang paglalarawan ng Katipunan, na may mga bata at may sapat na gulang na nagbihis at naglalaro ng mga bahagi nina Joseph, Mary, Shepherds, Wise men, at angel.

Aktibidad sa Pasko ng Lipunan ng Lipunan

Maraming mga lokal na Samahan sa Relief ay may tradisyon ng LDS Christmas na gaganapin ang isang aktibidad sa Pasko kung saan ang mga kapatid ay darating upang gumawa ng mga pasko, magsasagawa ng klase, at kumain ng mga pampalamig. Ang ilan sa mga ward ay mayroon ding hapunan sa Pasko ng Relief Society. Ang mga aktibidad na ito sa Relief Society ay napakasaya dahil ang mga kapatid ay may pagkakataon na makisalamuha, makipag-chat, at makilala ang isa't isa nang mas mahusay.

Mga Regalo sa Pasko para sa Nangangailangan

Ang isang karaniwang tradisyon ng LDS Christmas ay upang makatulong na magbigay ng Pasko para sa mga nangangailangan. Ito ay karaniwang nangangahulugang mga regalo para sa mga bata at pagkain para sa pamilya. Tinutukoy ng isang lokal na ward ang mga pangangailangan ng mga miyembro nito (at madalas ang iba sa pamayanan na hindi miyembro) at humihingi ng tulong mula sa nalalabi sa ward.

Maraming mga ward ang naglagay ng isang pinalamutian na Christmas tree sa foyer ng gusali ng Simbahan at nag-hang ng mga tag ng Pasko mula sa puno. Sa mga tag na ito ay mga pangangailangan ng item. Halimbawa, maaaring basahin ng isang tag, "laki ng damit ng batang babae 5, " "toy age ng batang lalaki, " "basket ng prutas, " o "isang dosenang cookies." Kinukuha ng mga miyembro ng ward ang mga tag sa bahay, bumili ng mga item, at ibalik ito sa kanilang mga lokal na pinuno na nag-ayos, magbalot, at namamahagi ng mga kinakailangang kalakal.

Mga Eksena ng Pagkakaanak

Ang isang pangkaraniwang tradisyon ng LDS Christmas ay ang pagpapakita ng isang eksena sa Pagkakainarte o paglalarawan ng Natividad gamit ang mga live na aktor at kung minsan kahit na mga tunay na hayop. Ang ilang mga pusta ay nagtataguyod ng taunang Aktibidad sa Pagkabuhay ng Pasko na kung saan ang mga tao sa buong pamayanan, ng anumang denominasyon, ay nagdadala ng kanilang mga set ng Nativity at ipinakita ito sa isang lokal na gusali ng simbahan. Inaanyayahan ang lahat na lumapit upang makita ang mga pagpapakita, pagbisita sa isa't isa, at makibahagi ng mga light refresh.

Mga Proyekto sa Serbisyo ng Pasko

Bilang mga miyembro ng Simbahan, nagsusumikap kaming itutok ang aming mga pagsisikap sa paglilingkod sa mga nakapaligid sa atin, kasama na ang ating mga kapitbahay, kaibigan, pamilya, at komunidad. Ang mga lokal na ward ay maaaring magkaroon ng tradisyon ng LDS Christmas na nagbibigay ng serbisyo sa mga lokal na ospital, mga nursing home, at iba pang pasilidad sa pangangalaga. Maraming mga beses, ang mga kabataan ay inayos upang mag-Christmas caroling, bisitahin ang mga may sakit at matatanda, at tulungan ang mga nangangailangan ng pagkain, bakuran, at iba pang mga serbisyo.

Mga Serbisyo sa Linggo ng Pasko

Ang isa pang karaniwang tradisyon ng LDS Christmas ay ang magdaos ng mga espesyal na serbisyo sa Pasko sa Linggo bago ang Pasko. Sa panahon ng pagpupulong ng sakramento, ngunit pagkatapos ng ordenansa ng sakramento, ang mga miyembro ay madalas na may isang programa sa Pasko kung saan ginanap ang magagandang bilang ng mga musikal, mga talumpati na nakasentro kay Jesus Christine, at ang mga himno ng Pasko ay inaawit ng kongregasyon.

Si John Chrysostom, ang Mangangaral ng Ginto

Si John Chrysostom, ang Mangangaral ng Ginto

Mga Tradisyon sa Pasko ng Mormon

Mga Tradisyon sa Pasko ng Mormon

Cinnamon Stick Yule Candleholder

Cinnamon Stick Yule Candleholder