https://religiousopinions.com
Slider Image

10 Mga Patakaran sa Sikhism Clergy at Ano ang Kahulugan Nila

Alam mo ba na ang mga salitang Ingles at termino tulad ng pari, mangangaral, pastor, parson, paggalang, ministro, pari, o klero, hindi sapat, o tumpak, ay nagpapahayag ng wastong kahulugan ng mga tuntunin, pamagat, at posisyon ng Sikh na mga pari?

Ang bawat isa sa mga sumusunod na sampung term na karaniwang ginagamit sa Sikhism, ay naglalarawan ng isang partikular na tradisyunal na papel na kinuha sa isang pagsamba sa Sikh, o sekular na serbisyo, ng isang pinuno ng relihiyon, isang tagapag-alaga, o isang tagapag-alaga ng gurdwara, at kung ano ang ibig sabihin sa mga tuntunin ng mga kwalipikasyon, at mga tungkulin:

 1. Gianni
 2. Granthi
 3. Jethedar
 4. Kathawak
 5. Kirtani
 6. Masand
 7. Paathee
 8. Panj Pyare
 9. Ragi
 10. Sevadar

Sa Sikhism walang hierarchy ng klero. Bagaman ang pagsasanay ay kanais-nais para sa ilang mga posisyon, ang sinumang kwalipikado, lalaki man o babae, anuman ang edad, o etniko na background, ay maaaring punan ang anumang magagamit na posisyon.

01 ng 10

Gianni (gi-aan-ee)

Ang salitang Gianni ay tumutukoy sa isa na may kaalaman na nakuha sa pamamagitan ng pagsulong ng pag-aaral, at dalubhasang pagsasanay, sa mga paksang partikular sa Sikhism, at kung sino ang kwalipikado na magturo sa iba. Ang isang Gianni ay maaaring magkaroon ng malawak na karanasan sa anuman, o lahat, mga lugar ng pag-aaral ng Sikh:

 • Script ng Gurmukhi.
 • Gurbani, o Sikh na banal na kasulatan.
 • Raag, ang sistemang klasikal na musikal ng India.
 • Itihaas, ang mga kwento ng kasaysayan ng Sikh.
 • Agham pampulitika, pulitika na may kaugnayan sa Sikh interes, at mga isyu.

Ang isang Gianni ay may kinakailangang mga kinakailangan upang maging may kakayahang matupad ang karamihan, kung hindi lahat, mga tungkulin ng klerong Sikh.

02 ng 10

Granthi (bigyan-hee)

Ang isang Granthi ay ang dadalo ng pagngangalit, ang banal na banal na kasulatan ng Sikhism Siri Guru Granth Sahib. Ang isang opisyal na Granthi ay may kakayahang magbasa ng Gurmukhi.

Ang pagdalo ni Granthi ay kinakailangan sa panahon ng serbisyo sa pagsamba sa Sikh, at mga pag-andar ng seremonya saanman, at kailan man, naroroon si Guru Granth Sahib:

 • Prakash - Seremonya ng panghihimasok.
 • Sukhasan - seremonya ng pagsasara.
 • Anand Karaj - Kasal ng Kasal
 • Antam Sanskar - seremonya ng libing.
 • Amrit Sanchar - seremonya ng pagsimula sa Sikh.

Ang isang Granthi ay mayroon o lahat, mga tungkulin ng:

 • Chaur - Nakaupo sa pagdalo sa isang serbisyo sa pagsamba at waving ang fly whisk.
 • Hukam - Pagbasa nang malakas mula sa banal na kasulatan nang malakas.
 • Paath - Pagbasa ng debosyonal ng banal na kasulatan para sa iba.

Ang Granthi ay maaaring humawak ng isang buong oras na bayad na posisyon ng gurdwara, o kusang umupo sa pagdalo ng Guru sa loob lamang ng isang maikling panahon, at anumang bagay sa pagitan. Ang posisyon ng Granthi ay maaaring mapunan ng isang kwalipikadong lalaki, kababaihan, o bata, ng anumang etnikong background.

03 ng 10

Jathedar (jat-hey-daar)

Ang isang Jathedar ay pinuno ng isang Jatha, o grupo. Ang grupo ay maaaring maliit at di-pormal tulad ng isang ragi jatha na may dalawang musikero lamang, o kasing laki, at pormal, bilang buong Panth ng buong mundo Sikh Society, at anumang bagay sa pagitan. Bagaman ang isang Jethadar ay maaaring magkaroon ng malaking pandaigdigang impluwensya, siya, o, ay maaari ding maging lubos na mapagpakumbaba.

 • Ang isang Jathedar ay maaaring magkaroon ng isang kilalang posisyon na namumuno sa buong mundo sa Sikh sa espirituwal at sekular na mga gawain tulad ng hinirang na Jathedar ng Akal Takhat, ang upuan ng temporal na awtoridad, na binigyan ng awtoridad na mag-isyu ng mga edict na magkakabisa sa buong mundo.
 • Ang isang Jathedar ay maaaring mamuno sa isang buong pandaigdigang denominasyon ng Sikhism tulad ng Akhand Kirtan Jathaa (AKJ), Dam Dami Taksal (DDT), International Institute of Gurmat Studies (IIGS) atbp o maging pinuno ng isang lokal na kabanata.
 • Ang isang Jathedar ay maaaring maging pinuno ng isang samahang pang-politikal na karapatang pantao ng Sikh tulad ng Sikhs for Justice, at Sikh Coalition, o isang organisasyong makataong tulad ng United Sikhs, at maging ang Eco Sikhs isip ng ekolohiya.
 • Ang isang Jathedar ay maaaring kahit na ilan tulad ng ulo ng Gurpreet Kaur, at permanenteng miyembro ng Gurmat Gian Group (GGG), isang lahat ng kababaihan ng raga kirtan jathaa.
04 ng 10

Kathawak (kat-haa-wak)

Ang Kathawak ay isang tao na gumaganap ng Kathaa at maaaring maging isang simpleng tagasaysay ng kuwento, mangaral ng mga sermon, o magbigay ng pagpapaliwanag sa mga paksang espiritwal. Ang isang Kathawak sa pangkalahatan ay may isang napakahusay na binuo kahulugan, at pag-unawa, ng banal na kasulatan ng Gurbani, na sinamahan ng isang kaalaman sa kasaysayan ng Sikh.

05 ng 10

Kirtani (keer-tan-ee)

Ang isang Kirtani ay isa na ang pag-ibig at pagsamba sa kirtan ay ipinahayag sa paglalaro, at pag-awit, ang mga himno ni Guru Granth Sahib, bagaman maaaring wala silang pormal na pagsasanay. Ang Kirtanis ay maaaring magtipon nang hindi pormal sa mga maliliit na grupo, o maging bahagi ng isang pormal na samahan tulad ng Akhand Kirtan Jathaa isang pandaigdigang denominasyon ng Sikhism.

06 ng 10

Masand (ma-buhangin)

Makasaysayang isang Masand ay isang may hawak na posisyon ng pagkolekta ng mga pondo para sa Guru. Sa mga modernong panahon ang Masand ay kumikilos bilang gurdwara na tagapangasiwa, pagkolekta ng dasvand, at mga donasyon, at pamamahala ng mga pondo at banking na may kinalaman sa mga aspeto ng pananalapi, at gastos, ng gurdwara, at langar, pamamahala. Sa panahon ng mga serbisyo ng gurdwara, ang Masand ay namumuno sa isang maliit na podium, o kahon ng koleksyon, upang makatanggap ng mga pangako, at mga kontribusyon ng kongregasyon ng Sangat.

07 ng 10

Panj Pyare (panj pee-are-ay)

Ang Panj Pyare, o limang minamahal ay isang konseho ng limang pinasimulan na mga Sikh na may mabuting katayuan na responsable sa pangangasiwa kay Amrit sa seremonya ng pagpapasimula sa Khalsa. Ang Panj Pyare ay binigyan ng mahalagang mga kapangyarihan sa paggawa ng desisyon, at may mahalagang papel sa pamayanan ng Sikh.

08 ng 10

Paathee (pot-hee)

Ang isang Paathee ay isa na nagbabasa ng pang-akit, at pagiging partikular na kasangkot sa Akhand paath, o Sadharan paath ang pagbabasa ng debosyon ng buong banal na Batas na Guru Granth Sahib. Ang isang pathee ay maaaring isang espesyal na sinanay na Gianee, Granthee, Ragi, o isang Premee Pathee, sinumang lalaki, o babae, na sadyang isang mapagmahal na deboto na nakatuon sa pagbasa ng banal na kasulatan.

09 ng 10

Ragi (raag-ee)

Ang isang Ragi ay isang musikero na nakatanggap ng pagsasanay sa klasikal na sistema ng musika ng India, at pamilyar sa raag kung saan binubuo si Gurbani. Ang isang Ragi ay madalas na bahagi ng isang Ragi jathaa pagkakaroon ng dalawa, o higit pa, mga miyembro, na may hindi bababa sa isang naglalaro ng vaja at isa pang tabla, at ang pag-awit ng banal na kasulatan ang pangunahing pokus ng pormal na serbisyo sa pagsamba sa gurdwara.

10 ng 10

Sevadar (say-sapa-daar)

Ang isang sevadar ay sinumang lalaki o bata na nagsasagawa ng seva ng kusang-loob na serbisyo sa gurdwara at langar, o sa komunidad. Ang sevadar ay maaaring kasangkot sa anumang aspeto ng seva:

 • Bago, habang, at pagkatapos, anumang aspeto ng paglilingkod sa pagsamba.
 • Tumulong sa paglangoy ng pagkain, pagkain, paghahanda at paglilinis.
 • Pagpapanatili ng langar hall, at lugar ng gurdwara.
 • Mga kontribusyon, donasyon, at pagtataas ng pondo.
 • Mga proyekto sa pamayanan, pampulitika, at mga aktibidad ng karapatang pantao atbp.
Mga Tradisyon sa Pasko ng Mormon

Mga Tradisyon sa Pasko ng Mormon

Ang Buhay ni Padre Pio, Santo Saint

Ang Buhay ni Padre Pio, Santo Saint

7 Mga Tip para sa Pagsisimula ng Isang Pagsasanay sa Reiki

7 Mga Tip para sa Pagsisimula ng Isang Pagsasanay sa Reiki