https://religiousopinions.com
Slider Image

Ano ang Animismo?

Ang Animismo ay ang ideya na ang lahat ng mga bagay animate at inanimate possess ng isang espiritu o isang kakanyahan. Una na pinahusay noong 1871, ang animismo ay isang pangunahing tampok sa maraming mga sinaunang relihiyon, lalo na ng mga katutubong katutubong kultura. Ang Animismo ay isang elemento ng pundasyon sa pagbuo ng sinaunang espiritwalidad ng tao, at maaari itong makilala sa iba't ibang anyo sa buong pangunahing mga relihiyon sa mundo.

Mga Pangunahing Katangian: Animismo

 • Ang Animismo ay ang konsepto na ang lahat ng mga elemento ng materyal na mundo lahat ng mga tao, hayop, bagay, mga tampok na heograpiya, at natural na mga kababalaghan - nagtataglay ng isang espiritu na nag-uugnay sa kanila sa bawat isa.
 • Ang Animismo ay isang tampok ng iba't ibang mga sinaunang at modernong mga relihiyon, kabilang ang Shinto, ang tradisyunal na relihiyon ng mga Hapones.
 • Ngayon, ang animismo ay madalas na ginagamit bilang isang term na antropolohikal kapag tinatalakay ang iba't ibang mga sistema ng paniniwala.

Kahulugan ng Animismo

Ang modernong kahulugan ng animism ay ang ideya na ang lahat ng mga bagay-kabilang ang mga tao, hayop, mga tampok na heograpiya, natural na kababalaghan, at walang buhay na mga bagay-ay nagtataglay ng isang espiritu na nag-uugnay sa kanila sa isa't isa. Ang Animismo ay isang konstruksyon ng antropolohikal na ginamit upang makilala ang mga karaniwang mga thread ng espirituwalidad sa pagitan ng iba't ibang mga sistema ng paniniwala.

Ang Animismo ay madalas na ginagamit upang mailarawan ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga sinaunang paniniwala at modernong organisadong relihiyon. Karamihan sa mga kaso, ang animismo ay hindi itinuturing na isang relihiyon sa sarili nitong karapatan, ngunit sa halip ay isang tampok ng iba't ibang mga kasanayan at paniniwala.

Pinagmulan

Ang Animismo ay isang pangunahing tampok ng parehong sinaunang at modernong ispiritwal na kasanayan, ngunit hindi ito binigyan ng modernong kahulugan hanggang sa huli na 1800s. Naniniwala ang mga mananalaysay na ang animismo ay naging pundasyon sa pagka-espiritwalidad ng tao, mula pa noong panahon ng Paleolithic at ang mga hominid na umiral sa oras na iyon.

Sa kasaysayan, ang mga pagtatangka ay ginawa upang tukuyin ang espirituwal na karanasan ng tao ng mga pilosopo at pinuno ng relihiyon. Sa paligid ng 400 BC, tinalakay ng Pythagoras ang koneksyon at unyon sa pagitan ng indibidwal na kaluluwa at ng banal na kaluluwa, na nagpapahiwatig ng isang paniniwala sa isang labis na "kaluluwa" ng mga tao at mga bagay. Inaakala niyang pinahusay ang mga paniniwala na ito habang nag-aaral sa mga sinaunang taga-Egypt, na ang paggalang sa buhay sa kalikasan at pagkilala ng kamatayan ay nagpapahiwatig ng malakas na paniniwala sa animismo.

Kinilala ni Plato ang isang tatlong bahagi na kaluluwa sa parehong mga indibidwal at lungsod sa Republika, na inilathala noong 380 BC, habang tinukoy ni Aristotle ang mga bagay na may buhay na mga bagay na mayroong espiritu sa On the Soul, na inilathala noong 350 BC Ang ideya ng isang animus mundi, o isang ang kaluluwa ng mundo, ay nagmula sa mga sinaunang pilosopong ito, at ito ang paksa ng pilosopikal at, kalaunan, naisip na pang-agham sa loob ng maraming siglo bago malinaw na tinukoy sa huling ika -19 Siglo.

Bagaman naisip ng maraming mga iniisip na makilala ang koneksyon sa pagitan ng natural at supernatural na mundo, ang modernong kahulugan ng animism ay hindi naisa hanggang 1871, nang ginamit ito ni Sir Edward Burnett Tyler sa kanyang libro, Primitive Culture, upang tukuyin ang pinakalumang mga gawi sa relihiyon.

Pangunahing tampok

Bilang resulta ng gawain ng Tyler, ang animismo ay karaniwang nauugnay sa mga primitive na kultura, ngunit ang mga elemento ng animism ay maaaring sundin sa mundo mga pangunahing organisadong relihiyon. Si Shinto, halimbawa, ay ang tradisyunal na relihiyon ng Japan na isinagawa ng higit sa 112 milyong tao. Ang pangunahing paniniwala nito ay ang paniniwala sa mga espiritu, na kilala bilang kami, na naninirahan sa lahat ng mga bagay, isang paniniwala na nag-uugnay sa modernong Shinto sa mga sinaunang animistic na kasanayan.

Pinagmulan ng Espiritu

Sa loob ng mga pamayanan ng mga katutubong tribo ng Australia, mayroong isang malakas na tradisyon ng totemist. Ang totem, karaniwang isang halaman o hayop, ay nagtataglay ng mga supernatural na kapangyarihan at gaganapin ay ang paggalang bilang isang sagisag o simbolo ng pamayanan ng tribo. Kadalasan, mayroong mga taboos tungkol sa pagpindot, pagkain, o pinsala sa totem. Ang mapagkukunan ng espiritu ng totem ay ang nabubuhay na nilalang, ang halaman o hayop, sa halip na isang bagay na walang buhay.

Sa kabaligtaran, ang mga taga-Inuit ng North America ay naniniwala na ang mga espiritu ay maaaring magkaroon ng anumang nilalang, buhayin, walang buhay, nabubuhay, o patay. Ang paniniwala sa ispiritwalidad ay mas malawak at holistic, dahil ang espiritu ay hindi nakasalalay sa halaman o hayop, ngunit sa halip ang nilalang ay nakasalalay sa espiritu na nakatira dito. Mayroong mas kaunting mga taboos tungkol sa paggamit ng nilalang dahil sa isang paniniwala na ang lahat ng mga espiritu - tao at hindi tao - ay magkakaugnay.

Pagtanggi ng Cartesian Dualism

Ang mga modernong tao ay may posibilidad na ilagay ang kanilang mga sarili sa isang eroplano ng Cartesian, na may isip at bagay na tutol at walang kaugnayan. Halimbawa, ang konsepto ng kadena ng pagkain ay nagpapahiwatig na ang koneksyon sa pagitan ng iba't ibang mga species ay para lamang sa layunin ng pagkonsumo, pagkabulok, at pagbabagong-buhay.

Itinanggi ng mga hayop ang kaibahan ng bagay na ito ng kaibahan ng Cartesian, sa halip ay pagpoposisyon sa lahat ng mga bagay sa relasyon sa isa't isa. Halimbawa, sinusunod ng Jains ang mahigpit na mga diet vegetarian o vegan na nakahanay sa kanilang mga hindi naniniwala na paniniwala. Para sa Jains, ang pagkilos ng pagkain ay isang kilos ng karahasan laban sa bagay na natupok, kaya nililimitahan nila ang karahasan sa mga species na may kaunting pandama, ayon sa doktrinang Jainist.

Pinagmulan

 • Aristotle. On The Soul: at Iba pang Psychological Works, na isinalin ni Fred D. Miller, Jr., Kindle ed., Oxford University Press, 2018.
 • Balikci, Asen. "Ang Netsilik Inuit Ngayon." Études / Inuit / Studieso, vol. 2, hindi. 1, 1978, pp. 111–119.
 • Mga Pang-Gres, Pagbasa ni Ronald L. sa Ritual Studies . Prentice-Hall, 1996.
 • Harvey, Graham. Animismo: Pagrespeto sa Living World . Hurst & Company, 2017.
 • Kolig, Erich. "Mga Sistema ng Aboriginal Totemic ng Australia: Mga Istraktura Ng Kapangyarihan." Oceania, vol. 58, hindi. 3, 1988, pp 212–230., Doi: 10.1002 / j.1834-4461.1988.tb02273.x.
 • Laugrand Frédéric. Inuit Shamanism at Kristiyanismo: Mga Pagbabago at Pagbabago sa Dalawampu Siglo Sig. McGill-Queens University Press, 2014.
 • O'Neill, Dennis. "Karaniwang Mga Elemento ng Relihiyon." Antropolohiya ng Relasyong Relihiyon: Isang Panimula sa Relasyong Relihiyon at Sining, Kagawaran ng Agham ng Pag-uugali, Palomar College, 11 Disyembre 2011, www2.palomar.edu/anthro/religion/rel_2.htm.
 • Plato. Ang Republika, isinalin ni Benjamin Jowell, Kindle ed., Enhanced Media Publishing, 2016.
 • Robinson, Howard. "Dualismo." Stanford Encyclopedia of Philosophy, Stanford University, 2003, plato.stanford.edu/archives/fall2003/entries/dualism/.
Ano ang isang Golem? Pambungad sa Nilalang Mula sa Mga Tao sa Hudyo

Ano ang isang Golem? Pambungad sa Nilalang Mula sa Mga Tao sa Hudyo

Ano ang Pagbabago ng Pagbabago?

Ano ang Pagbabago ng Pagbabago?

Benedict ng Nursia, Patron Saint ng Europa

Benedict ng Nursia, Patron Saint ng Europa