https://religiousopinions.com
Slider Image

Panimula sa Aklat ng Habakuk

Ang aklat ng Lumang Tipan ng Habakkuk, na isinulat 2, 600 taon na ang nakalilipas, ay isa pang sinaunang teksto ng Bibliya na nakagugulat na may kaugnayan sa mga tao ngayon. Isa sa mga libro ng menor de edad na propeta, naitala ni Habakkuk ang isang pakikipag-usap sa pagitan ng propeta at Diyos. Nagsisimula ito sa isang serye ng mga mahihirap na katanungan na nagpapahayag ng matinding pag-aalinlangan at pag-aalala ni Habakkuk tungkol sa hindi napigilang kasamaan sa kanyang lipunan.

Tanong para sa Pagninilay

Sa isang oras o sa iba pa, ang karamihan sa atin ay nagnanais na magkaroon ng isang mukha-sa-mukha na tanong-at-sagot na sesyon sa Diyos. Mayroon kaming ilang lihim na paghihinagpis o nag-aalinlangan na pag-aalala tungkol sa pag-uugali ng Diyos na hindi maaaring maghintay hanggang makarating kami sa langit. Ang Habakkuk ay isa sa ilang mga tao sa Bibliya na binigyan ng pagkakataon na itaas ang kanyang mga reklamo sa Panginoon ng Uniberso. Ano ang hihilingin mo sa Diyos kung bibigyan ng parehong pagkakataon tulad ng Habakkuk? Ang ating makalangit na Ama ay hindi naririnig ang ating mga katanungan at pagdududa. Ang aklat ng Habakkuk ay naglalaman ng mga sagot na natanggap ng propeta mula sa Diyos hinggil sa kung bakit pinapayagan niya ang kawalan ng katarungan.

Ang manunulat ng Habakkuk, tulad ng maraming mga modernong Kristiyano, ay hindi makapaniwala kung ano ang nakikita niyang nangyayari sa paligid niya. Nagtatanong siya ng matapang at itinuro ang mga tanong ng Diyos. At tulad ng maraming tao ngayon, nagtataka siya kung bakit hindi namamagitan ang isang matuwid na Diyos.

Sa unang kabanata, tumalon si Habakkuk sa mga usapin ng karahasan at kawalan ng katarungan, na tinatanong kung bakit pinapayagan ng Diyos ang gayong mga pagkagalit. Ang mga masasama ay nagtatagumpay habang ang mabuting nagdurusa. Tumugon ang Diyos na pinalalaki niya ang mga masasamang Caldeo, isa pang pangalan para sa mga taga-Babelonia, na nagtatapos sa walang katapusang paglalarawan na ang kanilang own ay maaaring kanilang diyos.

Bagaman kinikilala ni Habakkuk na tama ang paggamit ng mga taga-Babilonia bilang kanyang instrumento ng parusa, nagreklamo ang propeta na ginagawa ng Diyos ang mga tao tulad ng mga walang magawa na isda, sa awa ng malupit na bansa na ito. Sa kabanata ng dalawa, tumugon ang Diyos na ang Babilonia ay mayabang, pagkatapos ay sumunod sa isa sa mga pinakamahalagang pahayag sa buong Bibliya:

Ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. (Habakuk 1: 4, NIV)

Ang mga naniniwala ay dapat magtiwala sa Diyos, kahit anong mangyari. Ang utos na ito ay partikular na umaangkop sa Lumang Tipan bago dumating si Jesucristo, ngunit naging isang bantayan na inuulit din ni apostol Pablo at ang may-akda ng mga Hebreo sa Bagong Tipan.

Pagkatapos ay inilunsad ng Diyos ang limang woe oracles laban sa mga taga-Babilonia, na bawat isa ay binubuo ng isang pahayag ng kanilang kasalanan na sinusundan ng parating parusa. Kinondena ng Diyos ang kanilang kasakiman, karahasan, at idolatriya, ipinangako na babayaran sila.

Tumugon si Habakkuk nang may mahabang panalangin sa kabanata tatlo. Sa lubos na patula na mga termino, pinalalaki niya ang kapangyarihan ng Panginoon, na nagbibigay ng halimbawa pagkatapos ng halimbawa ng Diyos na hindi mapaglabanan na kapangyarihan sa mga bansa sa mundo. Nagpahayag siya ng tiwala sa kakayahan ng God na gawing tama ang lahat ng mga bagay sa kanyang sariling oras.

Sa wakas, si Habakkuk, na nagsimula ng libro nang may pagkabigo at pagdadalamhati, ay nagtatapos sa pamamagitan ng pagsasaya sa Panginoon. Ipinangako niya na kahit gaano kalaki ang mga masamang bagay sa Israel, makikita ng propeta ang lampas sa mga pangyayari at malalaman na ang Diyos ang kanyang siguradong pag-asa.

May-akda ng Habakkuk

Ang propetang Habakuk ay ang may-akda ng libro.

Nakasulat sa Petsa

Sa pagitan ng 612 at 588 BC.

Nakasulat Na

Ang mga tao ng timog na kaharian ng Juda, at lahat ng mga mambabasa ng Bibliya.

Landscape ng Aklat ng Habakkuk

Juda, Babylonia.

Mga Tema sa Habakkuk

Nakakatawa ang buhay. Sa parehong global at personal na mga antas, ang buhay ay madalas na imposible upang maunawaan. Nagreklamo si Habakkuk tungkol sa mga kawalan ng katarungan sa lipunan, tulad ng pagtagumpay ng kasamaan sa kabutihan at kawalang-kilos ng karahasan. Habang nababahala pa rin tayo sa mga bagay na ngayon, ang bawat isa sa atin ay nag-aalala tungkol sa mga nakagagalit na mga kaganapan sa ating sariling buhay, kabilang ang pagkawala, sakit, at pagkabigo. Kahit na ang mga sagot ng Diyos sa ating mga dalangin ay maaaring hindi masiyahan sa atin, mapagkakatiwalaan natin ang kanyang pag-ibig habang hinaharap natin ang mga trahedyang nahaharap sa atin.

Ang Diyos ang namamahala. Hindi mahalaga kung gaano nakukuha ang mga masamang bagay, ang Diyos ay nasa kontrol pa rin. Gayunpaman, ang kanyang mga paraan ay napakataas kaysa sa atin na hindi natin maiintindihan ang kanyang mga plano. Madalas nating naiisip ang tungkol sa kung ano ang gagawin natin kung tayo ay Diyos, na nakakalimutan na alam ng Diyos ang hinaharap at kung paano magiging maayos ang lahat.

Ang Diyos ay maaaring mapagkakatiwalaan. Sa pagtatapos ng kanyang panalangin, ipinahayag ni Habakkuk ang kanyang tiwala sa Diyos. Walang kapangyarihan na higit sa Diyos. Walang taong mas marunong kaysa sa Diyos. Walang taong perpekto maliban sa Diyos. Ang Diyos ang nagpapatupad ng tunay na katarungan, at makatitiyak tayo na gagawing tama niya ang lahat ng bagay sa kanyang sariling oras.

Pangunahing Mga character

Diyos, Habakkuk, at emperyo ng Babilonya.

Mga Susing Talata

Habakuk 1: 2
Gaano katagal, Lord, dapat ba akong tumawag ng tulong, ngunit hindi ka nakikinig? (NIV)

Habakuk 1: 5
Tumingin sa mga bansa at manood at lubos na magtaka. Sapagkat may gagawin ako sa iyong mga araw na hindi mo paniwalaan, kahit sinabihan ka. (NIV)

Habakuk 3:18
... gayon pa man ay magagalak ako sa the Lord, magiging masaya ako sa Diyos na aking Tagapagligtas. (NIV)

Balangkas ng Habakkuk

  • Ang mga reklamo ng Habakkuk at ang mga sagot ni God (1: 2 2:20)
  • Panalanging panalangin at tiwala sa Diyos (3: 1-19)

Pinagmulan

  • Pag-aaral ng Bibliya sa ESV, Biblia sa Daan
  • Pag-aaral ng Bibliya sa Buhay, Tyndale House at Zondervan
Katibayan sa Arkeolohiko Tungkol sa Kwento sa Bibliya ni Abraham

Katibayan sa Arkeolohiko Tungkol sa Kwento sa Bibliya ni Abraham

6 Mga Babala ng Mga Palatandaan ng Mga Kultura sa Relihiyon

6 Mga Babala ng Mga Palatandaan ng Mga Kultura sa Relihiyon

Ano ang Animismo?

Ano ang Animismo?