https://religiousopinions.com
Slider Image

Mga Pangalang Hebreo para sa Mga Lalaki at Ang kanilang mga Kahulugan

Ang pagbibigay ng isang bagong sanggol ay maaaring maging isang kapana-panabik kung nakakatakot na gawain. Ngunit hindi kailangang kasama ang listahang ito ng mga pangalang Hebreo para sa mga batang lalaki. Pananaliksik ng mga kahulugan sa likod ng mga pangalan at ang kanilang koneksyon sa pananampalataya ng mga Hudyo. Sigurado ka na makahanap ng isang pangalan na pinakamahusay para sa iyo at sa iyong pamilya. Mazel Tov!

Mga Pangalan ng Mga Batang Hebreo na Nagsisimula Sa "A"

Adan: means "tao, sangkatauhan"

Adiel: means "pinalamutian ng Diyos" o "Diyos ang aking nasaksihan."

Aharon (Aaron): Aharon ay ang nakatatandang kapatid na lalaki ni Moshe (Moises) .

Akiva: Rabbi Akiva ay a 1st-siglo scholar at guro.

Alon: means "puno ng oak."

Ami: means "my people."

Amos: Amos ay an 88-siglo prophet mula sa hilagang Israel.

Ariel: Ariel ay isang pangalan para sa Jerusalem. Ito ay nangangahulugang "leon ng Diyos."

Aryeh: Aryeh ay isang opisyal ng hukbo sa Bibliya. Ang ibig sabihin ni Aryeh ay "leon."

Asher: Asher ay isang anak na lalaki ni Yaakov (Jacob) at samakatuwid ang pangalan para sa isa sa mga tribo ng Israel. Ang simbolo para sa tribo na ito ay ang punong olibo. Ang ibig sabihin ni Asher blessed, fortunate, happy in Hebrew.

Avi: means "aking ama."

Avichai: means "buhay ang aking ama (o Diyos)."

Aviel: means "ang aking ama ay Diyos."

Aviv: means "spring, springtime."

Avner: Avner ay tiyuhin ni Haring Saul at pinuno ng hukbo. Ang Avner ay nangangahulugang "ama (o Diyos) ng ilaw."

Avraham (Abraham): Avraham (Abraham) ang ama ng mga taong Hudyo.

Avram: Avram ang orihinal na pangalan ni Abraham.

Ayal: "usa, ram."

Mga Pangalan ng Mga Batang Hebreo na Nagsisimula Sa "B"

Barak: means "kidlat." Si Barak ay isang sundalo sa Bibliya noong panahon ng babaeng Hukom na nagngangalang Deborah.

Bar: ay nangangahulugang "butil, puro, may-ari ng" sa Hebreo. Ang ibig sabihin ng Bar ay "anak (ng), ligaw, labas" sa Aramaic.

Bartholomew: Mula sa mga salitang Aramaiko at Hebreo para sa hill o furrow.

Baruch: Hebrew para sa blessed.

Bela: Mula sa mga salitang Hebreo para sa swallow o engulf Si Bela ay ang pangalan ng isa sa Jacob na apo ni sa Bibliya.

Ben: ay nangangahulugang "anak."

Ben-Ami: Ang Ben-Ami ay nangangahulugang "anak ng aking bayan."

Ben-Zion: Ang Ben-Sion ay nangangahulugang "anak ng Sion."

Benyamin (Benjamin): Si Benyamin ay bunsong anak ni Jacob. Ang ibig sabihin ni Benyamin ay "anak ng aking kanang kamay" (ang konotasyon ay "lakas").

Boaz: Si Boaz ay apo ni Haring David at Ruth's husband.

Mga Pangalan ng Mga Batang Hebreo na Nagsisimula Sa "C"

Calev : ang spy na ipinadala ni Moises papunta sa Canaan.

Carmel: means "ubasan" o "hardin." Ang pangalan na Carmi ay nangangahulugang my hardin.

Carmiel: means "Ang Diyos ang aking ubasan."

Chacham: Hebrew para sa wise isa.

Chagai: means "aking (mga) holiday, maligaya."

Chai: means "buhay." Chai is isang mahalagang simbolo din sa kulturang Judio.

Chaim: means "buhay." (Nai-spell din ang Chayim)

Cham: Mula sa salitang Hebreo para sa warm.

Chanan: Ang Chanan ay nangangahulugang "biyaya."

Chasdiel: Hebrew para sa my ang Diyos ay mapagbiyaya.

Chavivi: Hebrew para sa my minamahal o my friend.

Mga Pangalan ng Mga Batang Hebreo na Nagsisimula Sa "D"

Dan: ay nangangahulugang "hukom." Si Dan ay anak ni Jacob.

Daniel: Si Daniel ay isang tagapagsalin ng mga panaginip sa Aklat ni Daniel. Si Daniel ay isang taong mabait at pantas sa Aklat ni Ezekiel. Ang ibig sabihin ni Daniel ay "Diyos ang aking hukom."

David: Si David ay nagmula sa salitang Hebreo para sa beloved. DDDidid ang pangalan ng bayani ng Bibliya na pumatay kay Goliath at naging isa sa mga pinakadakilang hari sa Israel.

Dor: Mula sa salitang Hebreo para sa generation.

Doran: means "regalo." Ang mga variant ng alagang hayop ay kasama sina Dorian at Doron. Dori ay nangangahulugan na my henerasyon.

Dotan: Ang Dotan, lugar sa Israel, ay nangangahulugang "batas."

Dov: ay nangangahulugang "bear."

Dror: Dror bundok "kalayaan" at "ibon (lumulunok)."

Mga Pangalan ng Mga Batang Hebreo na Nagsisimula sa "E"

Edan: Edan (binaybay din na Idan) ay nangangahulugang "panahon, makasaysayang panahon."

Efraim: Si Efraim ay apo ni Jacob.

Eitan: "malakas."

Elad: Si Elad, mula sa tribo ni Efraim, ay nangangahulugang "Ang Diyos ay walang hanggan."

Eldad: Hebrew para sa minamahal ng Diyos.

Elan: Si Elan (binaybay din kay Ilan) ay nangangahulugang "puno."

Eli: Si Eli ay isang Mataas na Saserdote at ang huli ng mga Hukom sa Bibliya.

Eliezer: May tatlong Eliezer sa Bibliya: alipin ni Abraham, anak ni Moises, isang propeta. Ang ibig sabihin ni Eliezer ay "tumutulong ang aking Diyos."

Eliahu (Elias): Si Eliahu (Elias) ay isang propeta.

Eliav: Ang Diyos ay ang aking ama sa wikang Hebreo.

Elisa: Si Elisa ay isang propeta at estudyante ni Elias.

Eshkol: ay nangangahulugang "kumpol ng mga ubas."

Kahit na: ay nangangahulugang "bato" sa Hebreo.

Ezra: Si Ezra ay isang pari at tagasulat na nanguna sa pagbabalik mula sa Babilonya at ang kilusan upang muling itayo ang Banal na Templo sa Jerusalem kasama si Nehemias. Ang ibig sabihin ni Ezra ay help sa Hebreo.

Mga Pangalan ng Mga Batang Hebreo na Nagsisimula Sa "F"

Mayroong ilang mga pangalan ng panlalaki na nagsisimula sa tunog na F sa Hebreo, gayunpaman, sa mga pangalan ng Yiddish F ay kasama ang:

Feivel: ( bright one )

Fromel: na kung saan ay isang maliit na anyo ng Avraham.

Mga Pangalan ng Mga Batang Hebreo na Nagsisimula Sa "G"

Gal: ay nangangahulugang "alon."

Gil: ay nangangahulugang "kagalakan."

Gad: Si Gad ay anak ni Jacob sa Bibliya.

Gavriel (Gabriel): Gavriel (Gabriel) ang pangalan ng isang anghel na dumalaw kay Daniel sa Bibliya. Ang ibig sabihin ni Gavriel na "Ang Diyos ang aking lakas.

Gershem: means rain sa Hebreo. Sa Bibliya si Gershem ay isang kalaban ni Nehemias.

Gidon (Gideon): Si Gidon (Gideon) ay isang mandirigma-bayani sa Bibliya.

Gilad: Gilad ay ang pangalan ng isang bundok sa Bibliya. Ang pangalan ay nangangahulugang "walang katapusang kasiyahan."

Mga Pangalan ng Mga Batang Hebreo na Nagsisimula sa "H"

Hadar: Mula sa mga salitang Hebreo para sa beautiful, ornamented o honored.

Hadriel: means Splendor of the Lord.

Haim: A variant ng Chaim

Haran: Mula sa mga salitang Hebreo para sa mountaineer o mountain people.

Harel: means "bundok ng Diyos."

Hevel: means "hininga, singaw.

Hila: Binagpong bersyon ng salitang Hebreong tehila, ibig sabihin praise. Gayundin, Hilai o Hilan.

Si Hillel: Hillel ay isang iskolar ng Hudyo noong unang siglo BCE Si Hillel ay nangangahulugang papuri.

Hod: Hod ay kasapi ng lipi ni Asher. Ang ibig sabihin ni Hod ay "ningning."

Mga Pangalan ng Mga Batang Hebreo na Nagsisimula Sa "Ako"

Idan: Idan (binaybay din na Edan) ay nangangahulugang "panahon, makasaysayang panahon."

Idi: Ang pangalan ng isang iskolar ng ika-4 na siglo na nabanggit sa Talmud.

Ilan: Ilan (binaybay din na Elan) ay nangangahulugang "puno"

Ir: means city o bayan.

Yitzhak (Issac): Si Isaac ay anak ni Abraham sa Bibliya. Yitzhak means "tatawa siya.

Isaias: Mula sa Hebreo para sa Ang Diyos ang aking kaligtasan. Si Isa ay isa sa the prophets ng Bibliya.

Israel: The name ay ibinigay Sa Jacob pagkatapos niyang makipagbuno sa isang anghel at din ang pangalan ng Estado ng Israel. Sa Hebreo, ang Israel ay nangangahulugan na upang makipagbuno sa Diyos.

Issachar: Si Isachar ay anak ni Jacob sa Bibliya. Ang ibig sabihin ni Issachar "mayroong gantimpala."

Itai: Itai ay isa sa mga mandirigma ni David sa Bibliya. Ang ibig sabihin ng Itai ay "friendly."

Itamar: Atamar ay anak ni Aharon sa Bibliya. Ang ibig sabihin ng Itamar ay "isla ng palma (mga puno)."

Mga Pangalan ng Mga Batang Hebreo na Nagsisimula Sa "J"

Jacob (Yaacov): means na hinawakan ng sakong. Si Jacob ay isa sa mga patriarkang Judio.

Jeremiah: means Gawalan ng Diyos ang mga gapos ng o Ang Diyos ay magbabangon. Si Jeremiah ay isa sa mga Hebreo na propeta sa Bibliya.

Jethro: means "kasaganaan, kayamanan. Si Jethro ay si Moises biyenan.

Job: Job ang pangalan ng isang taong matuwid na pinag-usig ni Satanas (ang kalaban) at kung saan ang kwento ay isinalaysay sa Aklat ni Job.

Jonathan ( Yonatan): Si Jonathan ay si King Saul s anak at King David s best friend sa Bibliya. Ang ibig sabihin ng pangalan ay Ginibigay ng Diyos.

Jordan: Ang pangalan ng ilog ng Jordan sa Israel. Orihinal na Yarden, nangangahulugan ito na "dumaloy, bumaba."

Joseph (Yosef): SiJoseph ay the son t sina Jacob at Rachel sa Bibliya. Ang pangalan ay nangangahulugang Ang Diyos ay magdagdag o tataas.

Joshua (Yehoshua): SiJoshua ay kahalili ni Moises bilang pinuno ng mga Israelita sa Bibliya. Ang ibig sabihin ni Joshua ay ang Panginoon ang aking kaligtasan.

Josias : ay nangangahulugang apoy ng Panginoon. Sa Bibliya si Josias ay isang hari na umakyat sa trono sa edad na walong nang pinatay ang kanyang ama.

Juda (Yehuda): SiJuda ay anak nina Jacob at Lea sa Bibliya. Ang ibig sabihin ng pangalan praise.

Joel (Yoel): SiJoel ay isang propeta. Ang ibig sabihin ni Yoel ay "payag ang Diyos."

Jonas (Yonah): Si Jonas ay isang propeta. Ang ibig sabihin ni Yonah ay "kalapati."

Mga Pangalan ng Mga Batang Hebreo na Nagsisimula Sa "K"

Karmiel: Hebrew para sa Ang Diyos ang aking ubasan. Nabaybay din si Carmiel.

Katriel: means "Ang Diyos ang aking korona.

Kefir : means "batang cub o leon.

Mga Pangalan ng Mga Batang Hebreo na Nagsisimula Sa "L"

Lavan: means "maputi.

Lavi: ay nangangahulugang "leon."

Levi: Si Levi ay si Jacob at Leah s son sa Bibliya. Ang pangalan ay nangangahulugan joined o attendant upon.

Lior: means "May ilaw ako."

Liron, Liran: means "Mayroon akong kagalakan."

Mga Pangalan ng Mga Batang Hebreo na Nagsisimula Sa "M"

Malach: nangangahulugang "messenger o angel.

Malakias: Malachi ay isang propeta sa Bibliya.

Malkiel: means my King ay Diyos.

Matan: nangangahulugang "regalo."

Maor: ay nangangahulugang "ilaw."

Maoz: means "lakas ng Lord.

Matityahu: Si Matityahu ay ang ama ni Juda Maccabi. Ang Matityahu ay nangangahulugang "regalo ng Diyos."

Mazal: means star o luck.

Meir (Meyer): ay nangangahulugang "ilaw."

Menashe: Si Menashe ay anak ni Jose. Ang ibig sabihin ng pangalan na nagsasawa upang makalimutan.

Merom: means "heights. Merom ang pangalan ng isang lugar kung saan nanalo si Joshua ng isa sa kanyang mga tagumpay sa militar.

Mikas: Si Micah ay isang propeta.

Michael: Si Michael ay an angel at messenger of God sa Bibliya. Ang pangalan ay nangangahulugang Sino ang tulad ng Diyos?

Mordechai: Mordechai ay pinsan ni Queen Esther sa Aklat ni Esther. Ang pangalan ay nangangahulugang warrior, warlike.

Moriel: means God ang aking gabay.

Moises (Moshe): Moses na isang propeta at pinuno sa Bibliya. Inilabas niya ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Egypt at dinala sila sa Lupang Pangako. Ang ibig sabihin ni Moises ay drawn out (ng tubig) sa Hebreo.

Mga Pangalan ng Mga Batang Hebreo na Nagsisimula Sa "N"

Nachman: nangangahulugan comforter.

Nadav: ay nangangahulugang "mapagbigay o noble. Si Nadav ay ang panganay na anak ng Mataas na Saserdoteng si Aaron.

Naftali: means upang makipagbuno. Si Naftali ay ang ikaanim na anak ni Jacob. (Nai-spell din ang Neptali)

Natan: Si Natan (Nathan) ay ang propeta sa Bibliya na nagbabadlong King David para sa ng pagtrato ni Uriah na Hittite. Ang ibig sabihin ni Natan gift.

Natanel (Nathaniel): Natanel (Nathaniel) ay kapatid ni Haring David sa Bibliya. Ang ibig sabihin ni Natanel ay "ibinigay ng Diyos."

Nechemya: Nechemya ay nangangahulugang "naaliw ng Diyos.

Nir: ay nangangahulugang "upang mag-araro o upang magtanim ng isang bukid.

Nissan: Nissan ay ang pangalan ng isang buwan na Hebreo at nangangahulugan na banner, emblem o miracle.

Nissim: Nissim ay nagmula sa mga salitang Hebreo para sa signs o mga himala.

Nitzan: ay nangangahulugang "usbong (ng isang halaman)."

Noach (Noe): Si Noach (Noe) ay isang taong matuwid na iniutos ng Diyos na magtayo ng arka bilang paghahanda para sa Great Flood. Ang ibig sabihin ni Noe rest, tahimik, kapayapaan.

Noam: - nangangahulugang "kaaya-aya."

Mga Pangalan ng Mga Batang Hebreo na Nagsisimula Sa "O"

Oded: means "upang maibalik."

Ofer: means "batang bundok kambing o young deer.

Omer: ay nangangahulugang "sheaf (ng trigo)."

Omr: Si Omri ay isang hari sa Israel na nagkasala.

O (Orr): nangangahulugang "ilaw."

Oren: means "pine (o cedar) puno.

Ori: nangangahulugang "aking ilaw."

Otniel: nangangahulugang "lakas ng Diyos."

Ovadya: nangangahulugang "lingkod ng Diyos."

Oz: nangangahulugang "lakas."

Mga Pangalan ng Mga Batang Hebreo na Nagsisimula Sa "P"

Pardes: Mula sa Hebreo para sa vineyard o citrus grove.

Paz: ay nangangahulugang "ginintuang."

Peresh : Horse o na bumasag sa lupa.

Pinchas: Pinchas ay apo ni Aaron sa Bibliya.

Penuel: nangangahulugang "mukha ng Diyos."

Mga Pangalan ng Mga Batang Hebreo na Nagsisimula Sa "Q"

Mayroong kaunti, kung mayroon man, mga pangalang Hebreo na karaniwang isinasalin sa Ingles na may titik na Q bilang unang titik.

Mga Pangalan ng Mga Batang Hebreo na Nagsisimula sa "R"

Rachamim: ay nangangahulugang "mahabagin, awa."

Rafa: nangangahuluganang heal.

Ram: nangangahulugan high, nakataas o mighty.

Raphael: Si Raphael ay isang anghel sa Bibliya. Ang Raphael ay nangangahulugang "Pagalingin ng Diyos."

Ganap na: nangangahulugang "dekorasyon."

Raviv: nangangahulugang "ulan, hamog."

Reuven (Ruben): Si Reuven ang panganay na anak ni Jacob sa Bibliya kasama ang kanyang asawa Leah. Ang ibig sabihin ni Revuen ay behold, isang anak!

Ro i: ay nangangahulugang "aking pastol."

Ron: ay nangangahulugang "kanta, kagalakan."

Mga Pangalan ng Mga Batang Hebreo na Nagsisimula Sa "S"

Samuel: Ang pangalan nito ay Diyos. Si Samuel (Shmuel) ay ang propeta at hukom na pinahiran si Saul bilang unang hari ng Israel.

Saul: Asked o borrowed. Si Saul ang unang hari ng Israel.

Shai: nangangahulugang "regalo."

Itakda (Seth): Itinakda ang anak ni Adan sa Bibliya.

Segev: ay nangangahulugang "kaluwalhatian, kamahalan, nakataas ."

Shalev: means "payapa."

Shalom: nangangahulugang "kapayapaan."

Si Shaul (Saul): Si Shaul ay isang hari ng Israel.

Shefer: means "kaaya-aya, maganda."

Shimon (Simon): Si Shimon ay anak ni Jacob.

Simcha: means "galak."

Mga Pangalan ng Mga Batang Hebreo na Nagsisimula Sa "T"

Tal: ay nangangahulugang "hamog."

Tam: nangangahuluganang kumpleto, buong o honest.

Tamir: nangangahulugan tall, stately.

Tzvi (Zvi): nangangahulugan deer o gazelle.

Mga Pangalan ng Mga Batang Hebreo na Nagsisimula sa "U"

Uriel: Uriel was an anghel sa Bibliya. Ang pangalan ay nangangahulugang Ang Diyos ang aking ilaw.

Uzi: ay nangangahulugang "aking lakas."

Uziel: means "Ang Diyos ang aking lakas."

Mga Pangalan ng Mga Batang Hebreo na Nagsisimula Sa "V"

Vardimom: nangangahulugan "ang kakanyahan ng rosas.

Vofsi: Isang miyembro ng tribo ng Naftali. Hindi alam ang kahulugan ng pangalang ito.

Mga Pangalan ng Mga Batang Hebreo na Sinimulan Sa "W"

Mayroong kaunti, kung mayroon man, mga pangalang Hebreo na karaniwang isinasalin sa Ingles na may titik na W bilang unang titik.

Mga Pangalan ng Mga Batang Hebreo na Sinimulan Sa "X"

Mayroong kaunti, kung mayroon man, mga pangalang Hebreo na karaniwang isinasalin sa Ingles na may titik na X bilang unang titik.

Mga Pangalan ng Mga Batang Hebreo na Nagsisimula Sa "Y"

Yaacov (Jacob): Si Yaacov ay anak ni Isaac sa Bibliya. Ang pangalan ay nangangahulugan na hinawakan ng sakong.

Yadid: nangangahulugang "minamahal, kaibigan."

Yair: ay nangangahulugang "upang magaan ang ilaw o o upang magpaliwanag.

Yakar: nangangahulugang "mahalaga." Na-spell din si Yakir.

Yarden: ay nangangahulugang "na dumaloy, bumaba."

Yaron: nangangahulugang "Siya ay aawit."

Yigal: nangangahulugang "Siya ay tutubusin."

Yehoshua (Joshua): Si Yehoshua ay kahalili ni Moises bilang pinuno ng mga Israelita.

Yehuda (Juda): Yehuda was ang anak nina Jacob at Lea sa Bibliya. Ang ibig sabihin ng pangalan praise.

Mga Pangalan ng Mga Batang Hebreo na Nagsisimula Sa "Z"

Zakai: means pure, malinis, walang kasalanan.

Zamir: nangangahulugang "kanta."

Zacarias (Zachary): Si Zachariah ay isang propeta sa Bibliya. Ang Zachariah ay nangangahulugang "naalala ang Diyos."

Ze ev: nangangahulugang "lobo."

Ziv: ay nangangahulugang "lumiwanag."

Mga Mitolohiya ng Paglikha ng Egypt

Mga Mitolohiya ng Paglikha ng Egypt

Ano ang Kahulugan Nito Sa Pangarap Mo Tungkol sa Mga Ahas?

Ano ang Kahulugan Nito Sa Pangarap Mo Tungkol sa Mga Ahas?

Talambuhay ni Thomas à Kempis

Talambuhay ni Thomas à Kempis