https://religiousopinions.com
Slider Image

Ano ang Nakakakita ng Mukha ng Diyos na Kahulugan sa Bibliya

Ang pariralang "mukha ng Diyos, " na ginamit sa Bibliya, ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa Diyos Ama, ngunit ang expression ay madaling maunawaan. Ang hindi pagkakaunawaan na ito ay ginagawang salungat ng Bibliya sa konseptong ito.

Ang problema ay nagsisimula sa aklat ng Exodo, nang ang propeta na si Moises, na nakikipag-usap sa Diyos sa Bundok ng Sinai, ay humiling sa Diyos na ipakita kay Moises ang kanyang kaluwalhatian. Nagbabala ang Diyos na: " Hindi ka makakakita ng aking mukha, sapagkat walang makakakita sa akin at mabubuhay." (Exodo 33:20, NIV)

Pagkatapos ay inilagay ng Diyos si Moises sa isang taling sa bato, tinakpan si Moises ng kanyang kamay hanggang sa dumaan ang Diyos, pagkatapos ay tinanggal ang kanyang kamay upang makita lamang ni Moises ang kanyang likuran.

Paggamit ng Mga Katangian ng Tao upang Ilarawan ang Diyos

Ang paglalahad ng problema ay nagsisimula sa isang simpleng katotohanan: Ang Diyos ay espiritu. Wala siyang isang katawan: "Ang Diyos ay espiritu, at ang kanyang mga sumasamba ay dapat sumamba sa Espiritu at sa katotohanan." (Juan 4:24, NIV)

Ang pag-iisip ng tao ay hindi maiintindihan ang isang tao na purong espiritu, na walang porma o materyal na sangkap. Wala sa karanasan ng tao kahit na malapit sa gayong pagkatao, kaya upang matulungan ang mga mambabasa na nauugnay sa Diyos sa ilang maiintindihan na paraan, ang mga manunulat ng Bibliya ay gumagamit ng mga katangian ng tao upang magsalita tungkol sa Diyos. Sa daanan mula sa Exodo sa itaas, kahit na ang Diyos ay gumagamit ng mga termino ng tao upang magsalita ng kanyang sarili. Sa buong Bibliya, binabasa natin ang kanyang mukha, kamay, tainga, mata, bibig, at malakas na bisig.

Ang paglalapat ng mga katangian ng tao sa Diyos ay tinawag na anthropomorphism, mula sa mga salitang Greek na antropos (tao, o tao) at morphe (form). Ang Anthropomorphism ay isang tool para sa pag-unawa, ngunit isang flawed na tool. Ang Diyos ay hindi tao at walang mga tampok ng isang katawan ng tao, tulad ng isang mukha, at habang mayroon siyang damdamin, hindi sila eksaktong pareho sa emosyon ng tao.

Bagaman ang konseptong ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa pagtulong sa mga mambabasa upang maiugnay sa Diyos, maaari itong magdulot ng problema kung masyadong literal. Ang isang mabuting pag-aaral ng Bibliya ay nagbibigay ng paglilinaw.

May nakakita ba sa Mukha ng Diyos at Nabuhay?

Ang problemang ito na makita ang mukha ng Diyos ay pinagsama pa sa bilang ng mga karakter sa Bibliya na tila nakikita ang Diyos na nabubuhay pa. Si Moises ang pangunahing halimbawa: "Ang Panginoon ay makikipag-usap kay Moises nang harapan, habang ang isa ay nakikipag-usap sa isang kaibigan." (Exodo 33:11, NIV)

Sa talatang ito, ang "harapan sa mukha" ay isang pigura ng pagsasalita, isang naglalarawang parirala na hindi dapat makuha nang literal. Hindi ito maaaring, sapagkat ang Diyos ay walang mukha. Sa halip, nangangahulugan ito na ang Diyos at Moises ay nagbahagi ng isang malalim na pagkakaibigan.

Ang patriarkang si Jacob ay nakipagbuno sa buong magdamag kasama ang "isang tao" at pinamamahalaang makaligtas sa isang nasugatang balakang: "Kaya tinawag ni Jacob ang lugar na Peniel, na sinasabi, Ito ay dahil nakita ko ang Diyos nang harapan, at ang aking buhay ay naligtas . (Genesis 32:30, NIV)

Ang ibig sabihin ni Peniel ay "mukha ng Diyos." Gayunpaman, ang "tao" na si Jacob ay nakipag-away ay marahil ang anghel ng Panginoon, isang pre-pagkakatawang-tao na Christophany, o pagpapakita ni Jesucristo bago siya ipinanganak sa Bethlehem. Siya ay sapat na matatag upang makipagbuno, ngunit siya ay isang pisikal na representasyon ng Diyos.

Nakita rin ni Gideon ang anghel ng Lord (Mga Hukom 6:22), tulad ni Manoa at kanyang asawa, ang mga magulang ni Samson (Hukom 13:22).

Si Isaias na propeta ay isa pang karakter sa Bibliya na nagsasabing nakita niya ang Diyos: "Noong taon na namatay si Haring Uzia, nakita ko ang Panginoon, mataas at mataas, nakaupo sa isang trono; at ang tren ng kanyang balabal ay pumuno sa templo." (Isaias 6: 1, NIV)

Ang nakita ni Isaias ay isang pangitain ng Diyos, isang supernatural na karanasan na ibinigay ng Diyos upang ihayag ang impormasyon. Ang lahat ng mga propeta ng Diyos ay nakamasid sa mga larawang ito ng kaisipan, na mga imaheng ngunit hindi pisikal na nakatagpo ng tao-sa-Diyos.

Pagkakita kay Jesus na Diyos-Tao

Sa Bagong Tipan, libu-libong mga tao ang nakakita ng mukha ng Diyos sa isang tao, si Jesucristo. Ang ilan ay napagtanto na siya ay Diyos; ang karamihan ay hindi.

Dahil si Cristo ay ganap na Diyos at buong tao, ang mga tao sa Israel ay nakita lamang ang kanyang tao o nakikitang porma at hindi namatay. Si Kristo ay ipinanganak ng isang babaeng Judiyo. Kapag lumaki na, siya ay mukhang isang taong Judio, ngunit walang pisikal na paglalarawan sa kanya na ibinigay sa mga ebanghelyo.

Kahit na hindi inihambing ni Jesus ang kanyang mukha ng tao sa anumang paraan sa Diyos na Ama, inihayag niya ang isang mahiwagang pagkakaisa sa Ama:

Sinabi sa kaniya ni Jesus, "Matagal ko nang kasama ka, ngunit hindi mo pa ako nakikilala, Felipe? Siya na nakakita sa akin ay nakakita sa Ama; paano mo masasabi, Ipakita mo sa amin ang Ama '? (Juan 14: 9, NIV)
"Ako at ang Ama ay iisa." (Juan 10:30, NIV)

Sa wakas, ang pinakamalapit na ang mga tao ay nakita ang mukha ng Diyos sa Bibliya ay ang Pagbabagong-anyo ni Jesucristo, nang nasaksihan nina Pedro, Santiago, at Juan ang isang mararangal na paghahayag ng tunay na kalikasan ni Hesus sa Mount Hermon. Itinampok ng Diyos na Ama ang eksena bilang isang ulap, tulad ng madalas niya sa aklat ng Exodo.

Sinasabi ng Bibliya na ang mga mananampalataya ay, sa katunayan, makikita ang mukha ng Diyos, ngunit sa Bagong Langit at ng Bagong Daigdig, tulad ng isiniwalat sa Pahayag 22: 4: "Makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay nasa kanilang mga noo." (NIV)

Ang pagkakaiba-iba ay, sa puntong ito, ang matapat ay namatay at magiging sa kanilang mga katawan sa pagkabuhay. Kinalaman kung paano ipakikita ng Diyos ang kanyang sarili sa mga Kristiyano ay kailangang maghintay hanggang sa araw na iyon.

Pinagmulan

  • Stewart, Don. Hindi ba Sinasabi ng Bibliya na Ang mga Tao Tunay na Nakakita ng Diyos? Blue Letter Bible, www.blueletterbible.org/faq/don_stewart/don_stewart_1301.cfm.
  • Mga Bayan, Elmer. May May Nakakita ba sa Mukha ng Diyos? Bible Sprout, www.biblesprout.com/articles/god/gods-face/.
  • Wellman, Jared. Ano Ang Kahulugan Ito sa Apocalipsis 22: 4 Kapag Sinasabi Ito Na Ang Makikita Nila ang Mukha ng Diyos?
  • Ang CARM.org, Christian Apologetics & Ministry Ministry, 17 Hulyo 2017, carm.org/reocal-they-will-see-the-face-of-god.
Mga Paboritong Indian na Pangalan ng India at Ang kanilang Kahulugan

Mga Paboritong Indian na Pangalan ng India at Ang kanilang Kahulugan

Ano ang Orihinal na Wika ng Bibliya?

Ano ang Orihinal na Wika ng Bibliya?

10 ng Pinaka Mahalagang Shinto Shrines

10 ng Pinaka Mahalagang Shinto Shrines