https://religiousopinions.com
Slider Image

Ano ang Pietism?

Sa pangkalahatan, ang pietism ay isang kilusan sa loob ng Kristiyanismo na binibigyang diin ang personal na debosyon, kabanalan, at tunay na espiritwal na karanasan sa pagsunod lamang sa teolohiya at ritwal ng simbahan. Lalo na partikular, ang pietism ay tumutukoy sa isang espiritwal na pagbabagong-buhay na binuo sa loob ng ika-17 na siglo na Lutheran Church sa Alemanya.

Quote ng Pietism

"Ang pag-aaral ng teolohiya ay dapat gawin hindi sa pamamagitan ng pag-aaway ng mga pagtatalo ngunit sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kabanalan." --Philipp Jakob Spener

Pinagmulan at Tagapagtatag ng Pietismo

Ang mga paggalaw ng Pietistic ay lumitaw sa buong kasaysayan ng Kristiyano tuwing ang pananampalataya ay naging walang bisa sa totoong buhay at karanasan. Kung ang relihiyon ay lumalaki ng malamig, pormal, at walang buhay, maaaring masubaybayan ang isang siklo ng kamatayan, espirituwal na kagutuman, at bagong kapanganakan.

Pagsapit ng ika-17 siglo, ang Repormasyong Protestante ay nabuo sa tatlong pangunahing denominasyon Anglican, Reformed, at Lutheran sa bawat isa na nauugnay sa pambansa at pampulitikang nilalang. Ang malapit na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng simbahan at estado ay nagdala ng malawak na kawalang kabuluhan, kamangmangan sa bibliya, at imoralidad sa mga simbahan na ito. Bilang isang resulta, ang pietism ay lumitaw bilang isang pagsisikap upang mabuhay ang buhay pabalik sa teolohiya at pagsasagawa ng teolohiya.

Ang salitang pietism ay tila ginamit nang una upang matukoy ang kilusan na pinamunuan ni Philipp Jakob Spener (1635 1717), isang teologo na Lutheran at pastor sa Frankfurt, Alemanya. Siya ay madalas na itinuturing na ama ng pietism ng Aleman. Ang pangunahing gawain ng Spener, ang Pia Desideria, o Tangal na Pagnanais para sa Reformal ng Diyos, ang na orihinal na inilathala noong 1675, ay naging manu-manong para sa pietismo. Ang isang bersyon ng Ingles ng aklat na inilathala ng Fortress Press ay nasa sirkulasyon pa rin ngayon.

Pagkamatay ng Spener, si August Hermann Francke (1663 1727) ay naging pinuno ng mga pietist ng Aleman. Bilang isang pastor at propesor sa Unibersidad ng Halle, ang kanyang mga sulat, lektura, at pamunuan ng simbahan ay nagbigay ng isang modelo para sa pagbabagong moral at ang binagong buhay ng biblikal na Kristiyanismo.

Parehong Spener at Francke ay labis na naiimpluwensyahan ng mga akda ni Johann Arndt (1555 1621), isang naunang lider ng simbahan ng Lutheran na madalas na itinuturing na tunay na ama ng pietism ng mga mananalaysay ngayon. Ginawa ni Arndt ang kanyang pinaka makabuluhang epekto sa pamamagitan ng kanyang debosyonal na klasikong, True Christian, na inilathala noong 1606.

Pag-revive ng Patay na Orthodoxy

Ang spener at ang mga sumunod sa kanya ay naghangad na iwasto ang isang lumalagong problema na kanilang nakilala bilang dead orthodoxy sa loob ng Simbahang Lutheran. Sa kanilang mga mata, ang buhay ng pananampalataya para sa mga miyembro ng simbahan ay unti-unting nabawasan sa pagsunod lamang sa doktrina, pormal na teolohiya, at kaayusan ng simbahan.

Inaasahan para sa muling pagbuhay ng kabanalan, debosyon, at tunay na pagka-Diyos, ipinakilala ni Spener ang pagbabago sa pamamagitan ng pagtagumpayan ng mga maliliit na grupo ng mga relihiyosong mananampalataya na regular na nagtitipon para sa panalangin, pag-aaral ng Bibliya, at kapwa pag-unlad. Ang mga pangkat na ito, na tinatawag na Collegium Pietatis, nangangahulugang pious pagtitipon, bigyang-diin ang banal na pamumuhay. Ang mga miyembro ay nakatuon sa pagpapalaya sa kanilang sarili sa kasalanan sa pamamagitan ng pagtanggi na makilahok sa mga oras na past na itinuturing nilang makamundong.

Sagrado sa Pormal na Teolohiya

Ang mga Pietista ay binibigyang diin ang espirituwal at moral na pag-renew ng indibidwal sa pamamagitan ng isang kumpletong pangako kay Jesucristo. Ang debosyon ay napatunayan sa pamamagitan ng isang bagong buhay na huwaran pagkatapos ng mga halimbawa ng bibliya at naiudyok ng Espiritu ni Cristo.

Sa pietismo, ang tunay na kabanalan ay mas mahalaga kaysa sa pagsunod sa pormal na teolohiya at pagkakasunud-sunod ng simbahan. Ang Bibliya ay ang palaging at walang humpay na gabay sa pamumuhay ng isa . Ang mga naniniwala ay hinihikayat na makisali sa mga maliliit na grupo at ituloy ang mga personal na debosyon bilang isang paraan ng paglaki at isang paraan upang labanan ang impersonal na intelektuwalidad.

Bukod sa pagbuo ng isang personal na karanasan ng pananampalataya, binibigyang diin ng mga pietista ang pagmamalasakit sa pagtulong sa mga nangangailangan at pagpapakita ng pagmamahal ni Cristo sa mga tao sa mundo.

Malalim na Impluwensya sa Modernong Kristiyanismo

Bagaman ang pietismo ay hindi kailanman naging isang denominasyon o isang organisadong simbahan, mayroon itong malalim at matatag na impluwensya, na hawakan ang halos lahat ng Protestantismo at iniiwan ang marka nito sa karamihan ng mga pang-modernong pang-ebanghelikalismo.

Ang mga himno ni John Wesley, pati na rin ang kanyang diin sa karanasan na Kristiyano, ay naka-print na may marka ng pietismo. Ang mga inspirasyon ng Pietist ay makikita sa mga simbahan na may isang pangitain na pang-misyonaryo, programa sa lipunan at pakikipag-ugnayan sa komunidad, maliit na diin sa grupo, at mga programa sa pag-aaral ng Bibliya. Ang pietism ay bumubuo kung paano sumamba ang mga modernong Kristiyano, nagbibigay ng mga handog, at pagsasagawa ng kanilang debosyonal na buhay.

Tulad ng anumang relihiyosong matindi, radikal na anyo ng pietism ay maaaring humantong sa legalismo o subjectivism. Gayunpaman, hangga't ang diin nito ay nananatiling balanse sa bibliya at sa loob ng balangkas ng mga katotohanan ng ebanghelyo, ang pietism ay nananatiling isang malusog, paglago, paggawa ng buhay na nagbabagong-buhay na puwersa sa pandaigdigang simbahang Kristiyano at sa espirituwal na buhay ng mga indibidwal na mananampalataya.

Pinagmulan

  • "Pietism: Ang Panlinang na Karanasan ng Pananampalataya." Christian History Magazine. Isyu 10.
  • "Pietism." Pocket Dictionary of Ethics (pp. 88–89).
  • "Pietism." Diksiyonaryo ng Mga Tuntunin sa Teolohikal (p. 331).
  • "Pietism." Diksiyonaryo ng Kristiyanismo sa Amerika.
  • "Pietism." Diksyonaryo ng Pocket ng Reformed Tradition (p. 87).
Ang mga Mangangalakal: Mga Pinagmulan, Paniniwala, Pag-impluwensya

Ang mga Mangangalakal: Mga Pinagmulan, Paniniwala, Pag-impluwensya

Kasaysayan ng Quakers

Kasaysayan ng Quakers

Pang-araw-araw na Pagan Living

Pang-araw-araw na Pagan Living