https://religiousopinions.com
Slider Image

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Pag-aayuno para sa Kuwaresma?

Ang pagpapahiram at pag-aayuno ay tila magkakasamang magkakasama sa ilang mga simbahang Kristiyano, habang ang iba ay itinuturing na ang form na ito ng pagtanggi sa sarili ay isang personal, pribadong bagay.

Madaling makahanap ng mga halimbawa ng pag-aayuno sa Luma at Bagong Tipan. Sa mga panahon ng Lumang Tipan, ang pag-aayuno ay sinusunod upang maipahayag ang kalungkutan. Simula sa Bagong Tipan, ang pag-aayuno ay nag-iba ng ibang kahulugan, bilang isang paraan upang tumuon sa Diyos at panalangin.

Ang nasabing pokus ay ang hangarin ni Jesucristo sa panahon ng kanyang 40-araw na pag-aayuno sa ilang (Mateo 4: 1-2). Bilang paghahanda sa kanyang pampublikong ministeryo, pinalakas ni Jesus ang kanyang dalangin sa pagdaragdag ng pag-aayuno.

Ngayon, maraming mga Kristiyanong simbahan ang nag-uugnay kay Lent sa 40 araw ni Moises sa bundok kasama ng Diyos, ang 40-taong paglalakbay ng mga Israelita sa disyerto, at 40-araw na panahon ng pag-aayuno at tukso. Ang Pahiram ay isang panahon ng pagsusuri sa sarili at pagsisisi bilang paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay.

Lenten Pag-aayuno sa Simbahang Katoliko

Ang Simbahang Romano Katoliko ay may mahabang tradisyon ng pag-aayuno para sa Kuwaresma. Hindi tulad ng karamihan sa ibang mga Kristiyanong simbahan, ang Simbahang Katoliko ay may mga tiyak na regulasyon para sa mga miyembro nito na sumasaklaw sa pag-aayuno ng Lenten.

Hindi lamang ang mga Katoliko ay mabilis sa Ash Miyerkules at Magandang Biyernes, ngunit umiiwas din sila sa karne sa mga araw na iyon at lahat ng Biyernes sa Kuwaresma. Ang pag-aayuno ay hindi nangangahulugang kumpletong pagtanggi ng pagkain, gayunpaman.

Sa mga mabilis na araw, pinapayagan ang mga Katoliko na kumain ng isang buong pagkain at dalawang mas maliit na pagkain na, na magkasama, ay hindi bumubuo ng isang buong pagkain. Ang mga maliliit na bata, matanda, at mga taong ang naapektuhan sa kalusugan ay hindi nalalayo sa mga regulasyon sa pag-aayuno.

Ang pag-aayuno ay nauugnay sa pagdarasal at pagbibigay-limos bilang espiritwal na disiplina upang kunin ang pagkalakip ng isang tao sa mundo at itutuon ito sa Diyos at sakripisyo ni Kristo sa krus.

Pag-aayuno para sa Kuwaresma sa Eastern Orthodox Church

Ang Eastern Orthodox Church ay nagpapataw ng mahigpit na mga patakaran para sa mabilis ng Lenten. Ang karne at iba pang mga produktong hayop ay ipinagbabawal sa linggo bago ang Kuwaresma. Ang ikalawang linggo ng Kuwaresma, dalawa lamang ang buong pagkain ay kinakain, sa Miyerkules at Biyernes, bagaman maraming mga tao ang hindi sumusunod sa buong patakaran. Linggo ng Linggo sa panahon ng Kuwaresma, hiniling ang mga miyembro na iwasan ang karne, mga produktong karne, isda, itlog, pagawaan ng gatas, alak, at langis. Sa Magandang Biyernes, hinikayat ang mga miyembro na huwag kumain nang lahat.

Pahiram at Pag-aayuno sa mga Simbahang Protestante

Karamihan sa mga simbahang Protestante ay walang regulasyon sa pag-aayuno at Kuwaresma. Sa panahon ng Repormasyon, maraming mga kasanayan na maaaring isinasaalang-alang na "mga gawa" ay tinanggal ng mga repormador na sina Martin Luther at John Calvin, upang hindi malito ang mga naniniwala na tinuturuan ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya lamang.

Sa Episcopal Church, hinikayat ang mga miyembro na mag-ayuno sa Ash Miyerkules at Magandang Biyernes. Ang pag-aayuno ay dapat ding samahan ng panalangin at pagbibigay.

Ginagawa ng Presbyterian Church na kusang-loob ang pag-aayuno. Ang layunin nito ay upang makabuo ng isang pag-asa sa Diyos, ihanda ang mananampalataya upang harapin ang tukso, at humingi ng karunungan at patnubay mula sa Diyos.

Ang Simbahang Metodista ay walang opisyal na patnubay sa pag-aayuno ngunit hinihikayat ito bilang isang pribadong bagay. Si John Wesley, isa sa mga tagapagtatag ng Metodismo, ay nag-ayuno dalawang beses sa isang linggo. Ang pag-aayuno, o pag-iwas sa mga aktibidad tulad ng panonood ng telebisyon, pagkain ng mga paboritong pagkain, o paggawa ng libangan ay hinikayat din sa panahon ng Kuwaresma.

Hinihikayat ng Baptist Church ang pag-aayuno bilang isang paraan upang mapalapit sa Diyos, ngunit itinuturing itong isang pribadong bagay at walang itinakdang mga araw kung kailan dapat mag-ayuno ang mga miyembro.

Itinuturing ng mga Assemblies ng Diyos na ang pag-aayuno ay isang mahalagang kasanayan ngunit puro kusang-loob at pribado. Binigyang diin ng iglesya na hindi ito gumagawa ng merito o pabor mula sa Diyos ngunit ito ay isang paraan upang mapataas ang pokus at makakuha ng pagpipigil sa sarili.

Hinihikayat ng Simbahang Lutheran ang pag-aayuno ngunit hindi nagpapataw ng mga kinakailangan sa mga miyembro nito na mag-ayuno sa panahon ng Kuwaresma. Sinasabi ng Confs ng Augsburg,

"Hindi namin hinatulan ang pag-aayuno sa sarili, ngunit ang mga tradisyon na inireseta ng ilang mga araw at ilang mga karne, na may panganib ng budhi, na tila ang mga gawa ay isang kinakailangang serbisyo."

Pinagmulan

catholicanswers.com, abbamoses.com, episcopalcafe.com, fpcgulfport.org, umc.org, namepeoples.imb.org, ag.org, at cyberbrulur.com.

Mga Buod ng Kwento ng Bibliya (Indeks)

Mga Buod ng Kwento ng Bibliya (Indeks)

Ano ang Kahulugan ng Apocalypse sa Bibliya?

Ano ang Kahulugan ng Apocalypse sa Bibliya?

Samhain Spirit incense

Samhain Spirit incense