https://religiousopinions.com
Slider Image

Isang Panalangin para sa Pista ng Pasko

Ang Panalanging Ito para sa Pista ng Pasko ay isang perpektong panalangin na magdasal pagkatapos makarating sa bahay mula sa Hatinggabi Mass, o sa umaga ng Pasko, bago magbukas ng mga regalo. Maaari mo ring ipanalangin ito bilang bahagi ng iyong talahanayan talahanayan bago ang hapunan ng Pasko. (Dapat ipagdasal ng ama o ina ang taludtod, at ang nalalabi sa pamilya ay dapat sumagot sa tugon.) At, siyempre, ang anumang panalangin para sa Pasko ay maaaring ipagdasal araw-araw hanggang sa Pista ng Epiphany (Enero 6). Hindi na kailangang baguhin pa rin ang mga salitang "ngayong araw": Ang pagdiriwang ng kapistahan ng Pasko ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng Labindalawang Araw ng Pasko, na parang ang lahat ng 12 araw ay isang solong araw.

Panalangin para sa Pista ng Pasko

Ant. Isang ilaw ay lilitaw sa amin sa araw na ito: sapagka't ang ating Panginoon ay ipinanganak sa amin; at Siya ay tatawagin na Kamangha-mangha, Diyos, ang Prinsipe ng kapayapaan, ang Ama ng sanlibutan na darating, kaninong kaharian ay walang katapusan.
V. Ipinanganak sa amin ang isang bata.
R. At sa atin ang isang Anak ay ibinigay.
Magdasal tayo.
Ipagkakaloob, ipinamamanhik namin sa iyo, O Panginoong Diyos, na kami na nagagalak sa pagdiriwang ng kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo ay nararapat sa pamamagitan ng kabanalan ng buhay upang makamit ang pakikisama sa Kanya. Na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen.

Paliwanag ng Panalangin para sa Pista ng Pasko

Ang magandang panalangin na ito ay nagpapaalala sa amin kung ano ang Christmas is lahat. Ipinanganak ang isang Bata, ngunit hindi Siya ordinaryong anak; Siya ang Panginoon ng lahat, si Jesucristo, na ang kaharian ay walang katapusan. At tayo, kung susundin natin Siya at lumago sa kabanalan, mananahan tayo sa kaharian na magpakailanman. Ang mga salita ng antiphon, taludtod, at tugon ay nakuha mula kay Propeta Isaias, at pamilyar sa marami mula sa kanilang paggamit sa Mesel ni Handel.

8 Mga kilalang Witches Mula sa Mythology at Folklore

8 Mga kilalang Witches Mula sa Mythology at Folklore

Talambuhay ni Justin Martyr

Talambuhay ni Justin Martyr

Mga Magical Grounding, Centering, at Shielding Techniques

Mga Magical Grounding, Centering, at Shielding Techniques