https://religiousopinions.com
Slider Image

Mga Salita sa Sanskrit Simula Sa S

Ang glossary na ito ay nagbibigay ng mga kahulugan ng mga salitang Sanskrit na nagsisimula sa S at kung paano ginagamit ang mga ito sa mga turo ng Hindu.

Sadharana Dharma

kung ano ang tama sa mga tuntunin ng karaniwang mga tungkulin at obligasyon sa kapwa tao

Saguna

nahayag, na tumutukoy sa mga mahayag na aspeto ng Brahman

Saivites

mga deboto ng diyos na Shiva

Sakara

'may form', tumutukoy sa mga manifest na aspeto ng Brahman

Sakti

ang babaeng aktibong enerhiya sa sansinukob

Samadhi

pagsipsip, kaligayahan, kawalan ng pakiramdam

Sama Veda

'Kaalaman ng Chants', isa sa apat na Vedas

Samsara

makamundong buhay o muling pagkakatawang-tao

Samskaras

ritwal at ritwal sa siklo ng buhay ng isang tao

Sanatana Dharma

kung ano ang tama para sa sansinukob; magkasingkahulugan din ito sa Hinduismo

Sankhya

Pilosopiya ng Vedic ng mga prinsipyo ng kosmiko

Sannyasin / Sannyasa

tao sa huling bahagi ng apat na yugto ng buhay, ang yugto ng libot na ascetic, yugto ng buhay ng pagtalikod at pagpapalaya

Sanskrit

Vedic at wika ng mantika

Santana Dharma

ang walang hanggang turo; tradisyonal na pangalan para sa relihiyong Hindu

Santoshi Ma

isang modernong diyosa ng Hindu ng kasaganaan at nais na matupad

Saptapadi

ang pitong hakbang na ginawa ng isang mag-asawa sa panahon ng kanilang seremonya ng kasal na sumisimbolo ng pitong magkakaibang kagustuhan para sa hinaharap

Saraswati

Diyosa ng pagsasalita, pag-aaral, kaalaman at karunungan

Sari

tradisyonal na damit para sa mga kababaihan na binubuo ng isang piraso ng materyal na may lima o anim na metro ang haba na kung saan ay draped sa paligid ng katawan

Sab

ang pagiging, Katotohanan at pagiging totoo na nauugnay sa Brahman kumpara sa hindi pagkatao (asat) ng hindi pangkaraniwang mundo

Sati

kusang pagsunog ng isang biyuda sa libing ng asawa ng kanyang asawa

Sati

pagsasama-sama ng Diyos Shiva, na tinatawag ding Uma

Sattva

kalidad ng katotohanan o ilaw; isa sa tatlong mga katangian ng gunas or sa pagkakaroon, na nauugnay sa mapangalagaan na Diyos Vishnu at kumakatawan sa ilaw at espirituwal na ebolusyon

Sautrantika

Buddhist na pilosopiya ng sandali ng lahat ng mga bagay

Savitar

Vedic Sun diyos bilang gabay ng Yoga

Savitr

Vedic solar diyos

Shakti

ang lakas ng kamalayan at ebolusyon sa espirituwal

Shankara

ang mahusay na pilosopo ng di-dualistic na Vedanta

Shiva

form ng Hindu trinity na namamahala sa pagkawasak at transcendence

Shudras

tao ng mga halaga ng sensate

Shunyavada

Pilosopiyang Budismo na ang lahat ay walang bisa

Sita

ang asawa ni Rama sa epikong Hindu ang Ramayana at isang avatar ng diyosa Lakshmi

Skanda

ang Diyos ng digmaan

Smrti

literal na 'memorya' o 'naalala': isang kategorya ng sagradong mga banal na kasulatan na naglalaman ng maraming sikat at debosyonal na panitikan

So'ham

natural na mantric na tunog ng hininga

Soma

Ang Vedic na Diyos ng kaligayahan o pinagsama din sa isang potent hallucinogenic na inumin

Sraddha

mga seremonya para sa namatay sa labindalawang araw kasunod ng pagdemanda

Srauta

opisyal na ritwal ng sakripisyo ng panahon ng Vedic

Sri / Shri

ang diyosa Lakshmi, pinagsama ng Lord Vishnu; din isang marangal na idinagdag bago ang mga pangalan bilang isang tanda ng paggalang

Srotas

mga sistema ng channel na ginagamit sa gamot na Ayurvedic

Sruti

kategorya ng sagradong mga banal na kasulatan na 'narinig' o kinikilala ng mga sinaunang tagakita

Sudra

ang pang-apat sa mga apat na klase ng Hindu, ayon sa kaugalian ang klase ng tagapaglingkod

Surya

Vedic Araw ng Diyos o diyos ng napaliwanagan na pag-iisip

Svadharma

kung ano ang tama para sa isang indibidwal

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Pag-aayuno para sa Kuwaresma?

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Pag-aayuno para sa Kuwaresma?

Aum Shinrikyo: Cultur ng Doomsday na Umatake sa Tokyo Subway System

Aum Shinrikyo: Cultur ng Doomsday na Umatake sa Tokyo Subway System

Ano ang Theosophy?  Kahulugan, Pinagmulan, at Paniniwala

Ano ang Theosophy? Kahulugan, Pinagmulan, at Paniniwala