https://religiousopinions.com
Slider Image

Ano ang Orihinal na Wika ng Bibliya?

Nagsimula ang teksto sa isang napaka-primitive na wika at natapos sa isang wika kahit na mas sopistikado kaysa sa Ingles.

Ang kasaysayan ng linggwistiko ng Bibliya ay nagsasangkot ng tatlong wika: Hebreo, koine o karaniwang Greek, at Aramaic. Sa paglipas ng mga siglo na binubuo ang Lumang Tipan, subalit, nagbago ang Hebreo upang isama ang mga tampok na mas madaling magbasa at sumulat.

Naupo si Moises upang isulat ang mga unang salita ng Pentateuch, noong 1400 BC, Hindi hanggang sa 3, 000 taon mamaya, noong 1500s AD na ang buong Bibliya ay isinalin sa Ingles, na ginagawa ang dokumento ng isa sa mga pinakalumang mga libro na umiiral. Sa kabila ng edad nito, itinuturing ng mga Kristiyano ang Bibliya bilang napapanahon at nauugnay dahil ito ang kinasihang Salita ng Diyos.

Hebreo: Wika ng Lumang Tipan

Ang Hebreo ay kabilang sa pangkat ng wikang Semititik, isang pamilya ng mga sinaunang wika sa Fertile Crescent na kinabibilangan ng Akkadian, ang diyalekto ng Nimrod sa Genesis 10; Ugaritic, ang wika ng mga Cananeo; at Aramaic, na karaniwang ginagamit sa emperyo ng Persia.

Ang Hebreo ay isinulat mula kanan hanggang kaliwa at binubuo ng 22 consonants. Sa pinakaunang porma nito, ang lahat ng mga titik ay tumakbo nang magkasama. Nang maglaon, idinagdag ang mga tuldok at mga marka ng pagbigkas upang mas madaling mabasa. Habang tumatagal ang wika, ang mga patinig ay kasama upang linawin ang mga salita na naging malabo.

Ang konstruksyon ng sentensya sa Hebreo ay maaaring ilagay muna ang pandiwa, na sinusundan ng pangngalan o panghalip at mga bagay. Sapagkat naiiba ang salitang order na ito, ang isang Hebreong pangungusap ay hindi maaring isalin sa salitang Ingles para sa salitang Ingles. Ang isa pang komplikasyon ay ang isang salitang Hebreo ay maaaring kapalit para sa isang karaniwang ginagamit na parirala, na kailangang makilala sa mambabasa.

Iba't ibang mga dialectong Hebreo ang nagpakilala sa mga banyagang salita sa teksto. Halimbawa, naglalaman ang Genesis ng ilang mga ekspresyong Ehipto samantalang kasama sina Joshua, Hukom, at Ruth kasama ang mga termino ng Canaan. Ang ilan sa mga aklat na makahula ay gumagamit ng mga salitang Babilonya, na naimpluwensyahan ng Exile.

Ang isang paglukso pasulong sa kalinawan ay dumating sa pagkumpleto ng Septuagint, isang 200 BC na pagsasalin ng Hebreong Bibliya sa Griego. Ang gawaing ito ay kinuha sa 39 mga kanonikal na libro ng Lumang Tipan pati na rin ang ilang mga libro na isinulat pagkatapos ng Malakias at bago ang Bagong Tipan. Habang ang mga Judio ay nagkalat mula sa Israel sa mga nakaraang taon, nakalimutan nila kung paano basahin ang Hebreo ngunit maaaring basahin ang Griego, ang karaniwang wika ng araw.

Binuksan ng Greek ang Bagong Tipan sa mga Hentil

Nang magsimulang magsulat ang mga manunulat ng Bibliya ng mga ebanghelyo at epistles, pinabayaan nila ang Hebreo at bumaling sa tanyag na wika sa kanilang oras, koine o karaniwang Griego. Ang Greek ay isang pinagsamang wika, kumalat sa panahon ng mga pagsakop kay Alexander the Great, na ang pagnanais ay ang Hellenize o maikalat ang kulturang Greek sa buong mundo. Ang imperyong Alexander ay sumaklaw sa Mediterranean, hilagang Africa, at mga bahagi ng India, kaya ang pangunahing paggamit ng Greek.

Ang Greek ay mas madaling magsalita at sumulat kaysa sa Hebreo sapagkat ginamit nito ang isang kumpletong alpabeto, kasama ang mga patinig. Mayroon din itong isang mayaman na bokabularyo, na nagpapahintulot sa mga tiyak na lilim ng kahulugan. Ang isang halimbawa ay Greek s apat na magkakaibang mga salita para sa pag-ibig na ginamit sa Bibliya.

Ang isang karagdagang pakinabang ay binuksan ng Griego ang Bagong Tipan sa mga Hentil, o hindi mga Hudyo. Napakahalaga nito sa pag-eebang Ebanghelismo sapagkat pinahintulutan ng Greek na mabasa at maunawaan ng mga Hentil ang mga ebanghelyo at epistles para sa kanilang sarili.

Aramaic Added Flavour sa Bibliya

Bagaman hindi isang pangunahing bahagi ng pagsulat ng Bibliya, ang Aramaic ay ginamit sa maraming mga seksyon ng Kasulatan. Karaniwang ginagamit ang Aramaic sa Persian Persian; pagkatapos ng Pagtapon, ibinalik ng mga Judio ang Aramaiko sa Israel kung saan ito ay naging pinakapopular na wika.

Ang Hebreong Bibliya ay isinalin sa Aramaic, na tinawag na Targum, sa ikalawang panahon ng templo, na tumakbo mula 500 BC hanggang 70 AD Ang salin na ito ay binasa sa mga sinagoga at ginamit para sa pagtuturo.

Ang mga sipi ng Bibliya na orihinal na lumitaw sa Aramaic ay ang Daniel 2-7; Ezra 4-7; at Jeremias 10:11. Ang mga salitang Aramaiko ay naitala sa Bagong Tipan pati na rin:

  • Talitha qumi ( Maiden, o maliit na batang babae, bumangon! ) Marcos 5:41
  • Si Efphatha ( Be open ) Marcos 7:34
  • Eli, Eli, lema sebaqtani (Jesus ay umiyak mula sa krus: Ako Diyos, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? ) Marcos 15:34, Mateo 27:46
  • Abba ( Father ) Roma 8:15; Galacia 4: 6
  • Maranatha ( Lord, halika! ) 1 Mga Taga-Corinto 16:22

Pagsasalin Sa Ingles

Sa impluwensya ng Roman Empire, sinimulan ng unang iglesya ang Latin bilang opisyal na wika nito. Noong 382 AD, inatasan ni Pope Damasus I si Jerome na gumawa ng isang Latin na Bibliya. Nagtatrabaho mula sa isang monasteryo sa Bethlehem, una niyang isinalin ang Lumang Tipan nang direkta mula sa Hebreo, binabawasan ang posibilidad ng mga pagkakamali kung ginamit niya ang Septuagint. Ang Jerome buong Bibliya, na tinawag na Vulgate dahil sa ginamit niya ang karaniwang pagsasalita ng oras, ay lumabas noong mga 402 AD

Ang Vulgate ay ang opisyal na teksto nang halos 1, 000 taon, ngunit ang mga Bibliya na iyon ay kinopya ng kamay at mahal. Bukod, ang karamihan sa mga karaniwang tao ay hindi mabasa ang Latin. Ang unang kumpletong Bibliya sa Ingles ay na-publish ni John Wycliffe noong 1382, na umaasa sa Vulgate bilang pinagmulan nito. Sinundan ito ng salin ng Tyndale noong mga 1535 at ang Coverdale noong 1535. Ang Repormasyon ay humantong sa isang malabo na mga pagsasalin, kapwa sa Ingles at iba pang lokal na wika.

Ang mga salin sa Ingles na karaniwang ginagamit ngayon ay kasama ang King James Bersyon, 1611; American Standard Bersyon, 1901; Nabago na Bersyon ng Bersyon, 1952; Buhay na Bibliya, 1972; Bagong Bersyon ng Internasyonal, 1973; Ngayon Bersyon ng Ingles (Good News Bible), 1976; Bagong Bersyon ng King James, 1982; at English Standard Bersyon, 2001.

Pinagmulan

  • Ang Bibliya Almanac ; JI Packer, Merrill C. Tenney; William White Jr., mga editor
  • Paano Makapasok sa Bibliya ; Stephen M. Miller
  • Christiancourier.com
  • Jewishencyclopedia.com
  • Kasaysayan ng.net
Shamanism: Kahulugan, Kasaysayan, at Paniniwala

Shamanism: Kahulugan, Kasaysayan, at Paniniwala

Relihiyon sa Thailand

Relihiyon sa Thailand

Mga Crafts para sa Beltane Sabbat

Mga Crafts para sa Beltane Sabbat