https://religiousopinions.com
Slider Image

Paramitas: Ang Sampung Pagiging perpekto ng Budismo Mahayana

Mahayana Buddhism umunlad ng anim na paramitas o pagiging perpekto nang maaga sa kasaysayan nito. Nang maglaon, ang listahan ay napuno upang isama ang sampung pagiging perpekto. Ang Anim o Sampung Pagiging perpekto ay mga birtud na dapat linangin at isagawa sa landas upang matanto ang maliwanagan. Upang madagdagan ang pagkalito, ang Buddhismo ng Theravada ay may sariling listahan ng Sampung mga Pagiging. Mayroong ilang mga item sa karaniwan, ngunit hindi sila magkapareho.

Bagaman kumpleto ang Anim na Pagiging perpekto sa kanilang sarili, ang mga karagdagang item sa listahan ng Sampung Pagkahusay ay nagdaragdag ng sukat ng landas ng bodhisattva. Ang A bodhisattva ay isang "paliwanag na" na yumuko upang dalhin ang lahat ng iba pang mga nilalang sa paliwanag. Ang bodhisattva ay ang mainam na kasanayan para sa lahat ng mga Mahayana Buddhists.

Gamit ang karagdagang apat na "pagiging perpekto, nakikita natin ang mga bunga ng karunungan na naipakita sa mundo. Sa ilang mga paraan naalaala nito ang Oxherding Pictures of Zen Buddhism, na kumakatawan sa mga yugto ng paliwanag. Ang pagsasakatuparan ng mahusay na paliwanag ay kinakatawan sa ikawalong at ikasiyam na mga larawan. ikasampung bahagi ay nagpapakita ng isang maliwanag na master na naglalakad sa isang pamilihan, na nagbibigay ng mga pagpapala.Basahin para sa kumpletong listahan ng Mahayana Ten Perfections.

01 ng 10

Dana Paramita: Pagiging perpekto ng Pagkabukas-palad

Ang pagiging perpekto ng Pagkabukas-palad ay higit pa sa pagbibigay lamang sa kawanggawa. Ito ay pagkabukas-palad bilang isang pagpapahayag ng kawalan ng pag-iingat at pagkilala na lahat tayo ay umiiral sa bawat isa. Nang walang pag-aplay sa mga pag-aari o sa ating sarili nabubuhay tayo upang makinabang ang lahat ng nilalang.

02 ng 10

Sila Paramita: Sakdal ng Moralidad

Ang Sakdal ng Moralidad ay hindi tungkol sa pamumuhay alinsunod sa mga patakaran - bagaman mayroong mga Tanggapin, at sila ay mahalaga - ngunit ang pamumuhay na naaayon sa iba. Nawawala din ang Sila Paramita sa mga turo ng karma.

03 ng 10

Ksanti Paramita: Sakdal ng Pasensya

Ang Ksanti ay nangangahulugang "hindi naapektuhan ng" o "makatiis." Maaari itong isalin bilang pagpaparaya, pagtitiyaga at pag-iingat pati na rin ang pasensya o pagtitiis. Ito ay isang pasensya sa ating sarili at sa iba at may kakayahang magdala ng kahirapan at kasawian.

04 ng 10

Virya Paramita: Sakdal ng Enerhiya

Ang salitang virya ay nagmula sa vira, isang sinaunang Indo-Iranian na salitang kuno na nangangahulugang "bayani." Ang Virya ay tungkol sa walang pagod at buong tapang na pagtagumpayan ang mga hadlang at paglalakad sa landas hanggang sa mapunta ito.

05 ng 10

Dhyana Paramita: Sakdal ng Pagninilay-nilay

Ang pagmumuni-muni sa Budismo ay hindi ginagawa para sa kaluwagan ng stress. Ito ay paglilinang ng kaisipan, na naghahanda ng isip upang mapagtanto ang karunungan (na siyang susunod na pagiging perpekto).

06 ng 10

Prajna Paramita: Sakdal ng Karunungan

Ang orihinal na Anim na Perpekto na natapos sa karunungan, na sa Budhismo ng Mahayana ay katumbas ng doktrina ng sunyata, o kawalan ng laman. Napakadaling, ito ang turo na ang lahat ng mga phenomena ay walang sariling kakanyahan. And wisdom, ang sumulat na si Robert Aitken Roshi, ay "ang raison d' tre ng paraan ng Buddha."

07 ng 10

Upaya Paramita: Pagiging perpekto ng Kahulugan na Mahusay

Napakadali, ang pagsubok ay anumang pagtuturo o aktibidad na tumutulong sa iba na matanto ang paliwanag. Minsan ang pagsisikap ay nabaybay na ~ pagsuporta-kausalya, na "kasanayan sa nangangahulugang paraan." Ang isang bihasang sa pagsubok ay maaaring makapag-akay sa iba sa kanilang mga maling akala.

08 ng 10

Pranidhana Paramita: Sakdal ng Panata

Ang isang ito kung minsan ay tinatawag na Perfection of Aspiration. Sa partikular, ito ay tungkol sa pag-alay ng sarili sa landas ng bodhisattva at pamumuhay ng mga panaad ng bodhisattva.

09 ng 10

Bala Paramita: Sakdal ng Espirituwal na Kapangyarihan

Ang espiritwal na kapangyarihang ito ay maaaring sumangguni sa mga supernormal na kapangyarihan, tulad ng isang kakayahang magbasa ng isip. O, maaari itong sumangguni sa mga likas na kapangyarihan na gisingin ng espirituwal na kasanayan, tulad ng pagtaas ng konsentrasyon, kamalayan at pagtitiis.

10 ng 10

Jnana Paramita: Sakdal ng Kaalaman

Ang Sakdal ng Kaalaman ay ang pagpapatupad ng karunungan sa hindi pangkaraniwang mundo. Maaari nating isipin ito bilang isang bagay tulad ng paraan ng paggamit ng isang manggagamot ng kaalaman sa gamot upang pagalingin ang mga tao. Ang Ganap na Sakdal na ito ay magkakaugnay sa nakaraang siyam upang maaari silang maisagawa upang matulungan ang iba.

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Pag-aayuno para sa Kuwaresma?

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Pag-aayuno para sa Kuwaresma?

Ang Green Light Ray, na pinangunahan ni Archangel Raphael

Ang Green Light Ray, na pinangunahan ni Archangel Raphael

Totoo ba ang Astral Projection?

Totoo ba ang Astral Projection?