https://religiousopinions.com
Slider Image

Mga Konsonante ng Gurmukhi Alphabet (35 Akhar) Naipakita

Ang script ng Gurmukhi ng Gurbani has 35 akhar, o mga katinig, na magkapareho sa alpabeto ng pintura ng Punjabi kasama ang tatlong may hawak ng patinig at 32 mga katinig. Ang bawat karakter ay kumakatawan sa isang tunog na ponema. Ang pagkakasunud-sunod ng alpabeto ng script ng Gurmukhi ay lubos na naiiba kaysa sa alpabetong Ingles. Ang Gurmukhi akhar ay batay sa mga pagpapangkat na may ilang pagkakapareho at ay nakaayos sa a grid ng limang pahalang at pitong patayong mga row na may mga tiyak na mga katangian ng pagpapahayag (na hindi ipinapakita dito). Ang bawat titik ay may kumbinasyon ng mga katangian depende sa pahalang at patayong posisyon. Ang ilang mga titik ay binibigkas gamit ang dila na humahawak sa likod ng itaas na ngipin o kulot pabalik upang hawakan lamang sa likod ng tagaytay sa bubong ng bibig. Ang mga titik ay maaaring binibigkas na may lakas na hangin o nangangailangan ng pagpigil. Ang ilang mga character ay may tunog ng ilong.

Ang mga taludtod ng Gurbani ay may espirituwal na kahalagahan sa banal na kasulatan ng Sikh at naglalaman ng mga talinghaga ng metaphoric kung saan ang iba't ibang mga letra ng Gurmukhi. Ang mga pagbabaybay ng ponetiko ng mga titik sa mga pagsasalin ay magkakaiba.

01 ng 36

Gurmukhi Oorraa Gabay sa Pagbigkas

Punjabi Akhar Oorraa ng Gurbani Kahalagahan sa Sikh Banal na Kasulatan Oorraa Gurmukhi Vowel Holder. Larawan [S Khalsa]

Ang Oorraa ay ang una sa tatlong may hawak ng patinig na lumilitaw sa script ng Gurmukhi ng Gurbani at magkapareho sa mga may hawak na patinig ng alpabetong Punjabi (akhar).

Ang Oorraa ay binibigkas na may pantay na diin sa parehong pantig at tunog tulad ng ewe-raw. Ang Oorraa ay ginamit sa simula ng isang salita kung saan ang unang tunog ay iyon ng isang patinig o sa anumang salita kung saan ang patinig ay hindi pinauna ng isang katinig tulad ng sa kaso ng isang dobleng tunog ng patinig at may tiyak na mga tunog ng patinig na nakatalaga dito ang pagbaybay ng Oorraa ay ponema at maaari ring lumitaw na nabaybay bilang Oorhaa . Ang mga pagbaybay ay maaaring magkakaiba nang bahagya sa orihinal na Gurmukhi pati na rin ang mga pagsasalin sa Roman at Ingles na Gurbani.

Kahalagahan ng Oorraa sa Sikh na Kasulatan

Kasama sa sikh na banal na kasulatan ang akrostic form ng patula na taludtod na isinulat ng First Guru Nanak Dev bilang isang batang lalaki kapag binigyan ng takdang aralin sa paaralan upang isulat ang alpabeto. Ang kanyang guro ay nagpahayag ng pagkamangha nang sumulat ang anak na si Nanak Dev:

" Oorrai oupmaa taa kee keejai jaa kaa ant na paa-i-aa ||

OORRAA: Pag-awit sa papuri sa Isa na ang mga limitasyon ay hindi natuklasan. "SGGS || 432

02 ng 36

Gurmukhi Airraa Gabay sa Pagbigkas

Punjabi Akhar Airraa ng Gurbani Kahalagahan sa Sikh Kasulatan Airraa Gurmukhi Vowel Holder. Larawan [S Khalsa]

Ang Airraa ay pangalawa sa tatlong may hawak ng patinig na lumilitaw sa script ng Gurmukhi ng Gurbani at magkapareho sa mga may hawak na bokales ng alpabetong pintura ng Punjabi.


Ang airraa ay binibigkas na may diin sa ikalawang pantig at tunog tulad ng panahon o err-raw. Ang Airraa ay ginagamit sa simula ng isang salita kung saan ang unang tunog ay iyon ng isang patinig o sa anumang salita kung saan ang patinig ay hindi pinauna ng isang katinig tulad ng sa kaso ng isang dobleng tunog ng patinig at may tiyak na mga tunog ng patinig na nakatalaga dito Ang pagbaybay ng Airraa ay phonetic at maaari ring lumitaw na nabaybay bilang Airhaa . Ang mga spellings ay maaari ring magkakaiba nang bahagya sa orihinal na Gurmukhi pati na rin ang mga pagsasalin sa Roman at Ingles na Gurbani.

Kahalagahan ng Airraa sa Sikh na Kasulatan

Kasama sa Sikh na banal na kasulatan ang akrostikong anyo ng patula na tula na isinulat ni Guru Nanak Dev na scholar bilang isang batang lalaki kapag binigyan ng takdang aralin sa paaralan upang isulat ang alpabeto. Ang kanyang guro ay nagpahayag ng pagkamangha nang sumulat ang anak na si Nanak Dev:

" Aa-i-rrai aap karae jin chhoddee jo kichh karnaa su kar rehiyon-aa ||
AIRRA: Siya mismo ang lumikha ng mundo, kung ano man ang dapat gawin, Patuloy siyang ginagawa. "SGGS || 434

03 ng 36

Gurmukhi Eerree Pagbigkas Gabay

Punjabi Akhar Eerree ng Gurbani Kahalagahan sa Sikh Banal na Kasulatan Eerree Gurmukhi Vowel Holder. Larawan [S Khalsa]

Si Eerree ay ang pangatlo sa tatlong may hawak ng bokales na lumilitaw sa script ng Gurmukhi ng Gurbani at magkapareho sa mga may hawak na bokabularyo ng alpabetong pintura ng Punjabi.

Si Eerree ay binibigkas na may diin sa pangalawang pantig at tunog tulad ng panahon o err-raw. Ang Eerree ay ginamit sa simula ng isang salita kung saan ang unang tunog ay iyon ng isang patinig o sa anumang salita kung saan ang patinig ay hindi pinauna ng isang katinig tulad ng sa kaso ng isang dobleng tunog ng patinig at may tiyak na mga tunog ng patinig na nakatalaga dito Ang pagbaybay ng Eerree ay phonetic at maaari ring lumitaw na nabaybay bilang Eerhee, o Iri . Ang mga spellings ay maaari ring magkakaiba nang bahagya sa orihinal na Gurmukhi pati na rin ang mga pagsasalin sa Roman at Ingles na Gurbani.

Kahalagahan ng Eerree sa Sikh na Kasulatan

Namamangha ang Unang Guru Nanak na ang kanyang guro sa kanyang mga espirituwal na pananaw kapag binigyan ng isang atas sa paaralan na isulat ang alpabeto:

" Eevrree aad purakh hai daataa aapae sachaa so-ee ||

EEVRREE: Ang Primal Lord ay ang pinakamalakas, Siya lamang ang totoo. "SGGS || 432

04 ng 36

S - Gurmukhi Sassa Gabay sa Pagbigkas

Punjabi Akhar Sassa ng Gurbani Kahalagahan sa Sikh Banal na Kasulatan Gurmukhi Script Sassaa. Larawan [S Khalsa]

Ang Sassa ay isa sa 35 consonants ng Gurmukhi script ng GGGani at magkapareho sa alpabetong Punjabi. Ang mga consonants ng Gurmukhi ay kilala bilang 35 Akhar.

Ang Sassa ay may tunog ng S at binibigkas na may diin sa pangalawang pantig tulad ng sa saw. Ang Romanized spelling ng Sassa ay phonetic at maaari ring lumitaw na nabaybay bilang Sassaa . Ang mga pagbaybay ay maaaring magkakaiba nang bahagya sa orihinal na Gurmukhi pati na rin ang mga pagsasalin sa Roman at Ingles na Gurbani.

Kahalagahan ng Sassa sa Sikh na Kasulatan

Kasama sa Sikh na banal na kasulatan ang ilang mga akrostikong anyo ng tula na sinulat ng mga may-akda ng Guru Granth Sahib:

" Sasai soe sristt jin saajee sabhnaa saahib aek bha-i-aa ||
SASSA: Siya na lumikha ng mundo, ay lahat ng Isang Panginoong Guro. Unang Guro Nanak Dev SGGS || 432

" Sasai sabh jag sehaj oupaa-i-aa tinedyer bhavan ik jotee ||
SASSA: Ang buong uniberso na nilikha Niya nang may kadalian, nagliliwanag ng tatlong realismo na may isang ilaw. "Unang Guro Nanak SGGS || 930

Ang iba pang mga talatang akrostiko na nagtatampok ng Sasaa sa Gurbani ay may kasamang mga may-akda:

Ikalimang Guro Arjan Dev:

" Sasaa saran parae ab haarae ||
SASSA: Ang iyong santuario ay nakapasok na ako sa O Lord. "SGGS || 260

"Sasaa siaanap chhaadd iaanaa ||
SASSA: Ibigay ang iyong katalinuhan O mangmang na mangmang. "Guru Arjan Dev SGGS || 260

Bhagat Kabir:

" Sasaa so neekaa kar sodhahu ||
SASSA: Disiplina ang isip na may kahanga-hangang pagiging perpekto. " Bhagat Kabir SGGS || 342

" Sasaa so seh saej savaarai ||
SASSA: Ang higaan ng kaluluwa-ikakasal ay pinalamutian ng pagkakaroon ng kanyang Asawang Panginoong. "Bhagat Kabir SGGS || 342

Pangatlong Guro Amar Das:

" Sasai sanjam ga-i-ou moorrae aek daan tudh jia-e la-i-aa ||
SASSA: Nawalan ka ng disiplina sa sarili O tanga, at tinanggap mo ang mga handog sa ilalim ng maling pagpapanggap. " SGGS || 345

05 ng 36

H - Gurmukhi Haahaa Gabay sa Pagbigkas

Punjabi Akhar Haahaa Kahalagahan sa Sikh na Banal na Kasulatan na Gurmukhi Script Haahaa. Larawan [S Khalsa]

Ang Haahaa ay isang katinig ng script ng Gurmukhi akhar ng Guru Granth Sahib at halos magkapareho sa alpabetong pintura ng Punjabi.

Ang Haahaa ay kumakatawan sa isang tunog ng H tulad ng sa ha-ha na may pantay na diin ay ibinibigay sa parehong pantig at binibigkas nang sa gayon ay kapag binibigkas ay may isang puya ng hangin na nadama kapag ang kamay ay gaganapin sa harap ng mga labi. Ang Romanized spelling ng Haahaa ay phonetic at maaari ring lumitaw na nabaybay bilang Haha . Ang mga pagsulat ay maaaring magkakaiba nang bahagya sa orihinal na Gurmukhi pati na rin ang Romanized and English translation of Gurbani.

Kahalagahan sa Sikh na Kasulatan

Kasama sa sikh na banal na kasulatan ang mga patula na patula na nagtatampok ng Haahaa na isinulat ni First Guru Nanak Dev bilang isang mag-aaral kapag inatasang sumulat ng alpabeto. Ang kanyang guro ay nagpahayag ng pagkamangha nang sumulat ang anak na si Nanak Dev:

" Haahai hor na koee daataa jeea oupaae jin rijak deeaa ||
HAHA: Walang ibang Tagabigay kaysa Siya na lumikha ng mga nilalang ay nagbibigay sa kanila ng sustansya. "SGGS || 435

Ang iba pang mga patula na komposisyon ng mga may-akda ng Gurbani na nagtatampok ng Haahaa ay kasama ang:

" Haahaa hot hoe nehee jaanaa ||
HAHA: May umiiral siya, ngunit hindi alam na umiiral. " Bhagat Kabir SGGS || 342

" Haahai har kathaa boojh toon moorrae taa sadhaa sukh hoee ||
HAHA: Unawain ang banal na talumpati O tanga para lamang makamit mo ang walang hanggang kapayapaan. " Third Guru Amar Das SGGS || 435

06 ng 36

Gurmukhi Alphabet Kakaa ng Gurbani Naglarawan Sa Pagbigkas

Punjabi Akhar Kakaa ng Gurbani Kahalagahan sa Sikh na Kasaysayan ng Gurmukhi Script Kakaa. Larawan [S Khalsa]

Ang Kakaa ay isang katinig ng alpabetong Gurmukhi.

K - Gurmukhi Kakaa Gabay sa Pagbigkas

Ang Kakaa ay isang katinig ng script ng Gurmukhi at halos magkapareho sa alpabetong pintura ng Punjabi.

Ang Kakaa ay binibigkas bilang cka ckaaw (caw), na may diin sa pangalawang pantig. Hindi dapat magkaroon ng puff of air kapag kapag ang kamay ay hawak sa harap ng mga labi. Ang Romanized spelling ng Kakaa ay phonetic at maaari ring lumitaw na nabaybay bilang Kakka . Ang mga pagbaybay ay maaaring magkakaiba nang bahagya sa orihinal na Gurmukhi pati na rin ang mga pagsasalin sa Roman at Ingles na Gurbani.

Kahalagahan ng Kakaa sa Sikh na Kasulatan

Kasama sa Sikh na banal na kasulatan ang acrostic form ng patula taludtod sa mga pagpipilian sa buong Guru Granth Sahib.

Una na si Guru Nanak Dev, namangha ang kanyang mga guro habang siya ay binigyan ng takdang aralin sa paaralan upang isulat ang alpabeto, ang bata ay tumugon sa isang espiritwal na akrostiko:

" Kakai kes punddar jab hoo-ae vin saaboonai oujaliaa ||
KAKKA: Kapag ang buhok ay namumuti, at pagkatapos ay hindi naghuhugas ay kumikinang. "SGGS || 432

Ang iba pang mga talatang akrostiko na nagtatampok ng Kakaa sa Gurbani ay kinabibilangan ng:

" Kakaa kaaran karataa so-oo ||
KAKKA: Siya ang sanhi, nilikha at Lumikha. "SGGS || 253 Ikalimang Guro Arjan Dev

" Kakaa kiran kamal halos paaway ||
KAKKA: Ang ilaw ng kaalaman sa Diyos ay nagliliwanag sa lotus ng puso sa kanyang sinag. " SGGS || 340 Bhagat Kabir

" Kakai kaam krodh bharami-o-hu moorrae mamtaa laagae tud har visar-i-aa ||
KAKKA: Sa pagnanasa at galit ay naliligaw O tanga na nakikipagtulungan sa makamundong pag-ibig na nakalimutan mo ang Panginoon. "SSGS || 435 Pangatlong Guro Amar Das

07 ng 36

Gurmukhi Alphabet Khakhaa ng Gurbani Naglarawan Sa Pagbigkas

Punjabi Akhar Khakhaa Kahalagahan sa Sikh na Banal na Aklat na Gurmukhi Script Khakhaa. Larawan [S Khalsa]

Ang Khakhaa ay isang katinig ng alpabetong Gurmukhi.

KH - Gurmukhi Khakhaa Gabay sa Pagbigkas

Ang Khakhaa ay isang katinig ng script ng Gurmukhi of Gurbani at magkapareho sa alpabetong Punjabi.

Ang Khakhaa ay may tunog ng Kh at binibigkas bilang ka-kaaw (caw), na may diin sa pangalawang pantig. Dapat magkaroon ng isang puff ng hangin kapag kapag ang kamay ay gaganapin sa harap ng mga labi. Ang Romanized spelling ng Khakhaa ay phonetic at maaari ring lumitaw na nabaybay bilang Khakha . Ang mga pagbaybay ay maaaring magkakaiba nang bahagya sa orihinal na Gurmukhi pati na rin ang mga pagsasalin sa Roman at Ingles na Gurbani.

Kahalagahan ng Khakhaa sa Sikh na Kasulatan

Kasama sa Sikh na banal na kasulatan ang acrostic form ng patula taludtod na nagtatampok ng Khakhaa ng alpabetong Gurmukhi at lilitaw sa iba't ibang mga pagpipilian sa buong Guru Granth Sahib.

Si Guru Nanak, ang unang guro ng Sikh ay nagtaka ng kanyang mga guro habang siya ay binigyan ng isang takdang aralin sa paaralan upang isulat ang alpabeto, ang bata ay tumugon sa isang espirituwal na akrostiko:

" Khakhai khundhkaar saah aalam kar khareed jin kharach deeaa ||
KHAKHA: Ang buong daigdig na tagalikha ng paghinga at oras ay kumukuha ng kita ng nais ng subsistence. "SGGS || 432

Ang iba pang mga talatang akrostiko sa Gurbani ay may kasamang ilang mga may-akda ng Guru Granth Sahib:

Mga patula na komposisyon sa pagpupuri ng Makapangyarihan sa lahat ng Fifth Guru Arjun Dev

" Khakhaa khoonaa kachh nehee tis sanmrath kai paa-eh ||
KHAKHA: Ang walang-hanggang Panginoon ay walang kulang. "SGGS || 253

" Khakhaa kharaa saraahou taahoo ||
KHAKHA: Tunay na Purihin Siya. "SGGS | 260

Mga patula na pananaw sa kaluluwa ni Bhagat Kabir

" Khakhaa i-ahai khorr man aavaa ||
KHAKHA: Ang kaluluwa ay pumapasok sa kuweba ng katawan. "SGGS || 340

" khakhaa khoj parai jo koee ||
KHAKHA: Ang mga bihis na naghahanap ay naghahanap sa Kanya. "SGGS || 342

" Khakhaa khirat khapat ga-e ka sasamba ||
KHAKHA: Maraming nasayang at sinira ang kanilang buhay ay nalipol. "SGGS || 342

08 ng 36

Gurmukhi Alphabet Gagaa ng Gurbani Naglarawan Sa Pagbigkas

Punjabi Akhar Gagaa Kabuluhan sa Sikh Banal na Kasulatan Gurmukhi Script Gagaa. Larawan [S Khalsa]

Ang Gagaa ay isang katinig ng alpabetong Gurmukhi akhar.

G - Gurmukhi Gagaa Gabay sa Pagbigkas

Ang Gagaa ay isang katinig ng script ng Gurmukhi akhar ng Gurbani at magkapareho sa alpabetong pintura ng Punjabi.

Ang Gagaa ay binibigkas bilang ga-gaw, na may diin sa pangalawang pantig. Hindi dapat magkaroon ng puff of air kapag kapag ang kamay ay hawak sa harap ng mga labi. Ang Romanized spelling ng Gagaa ay phonetic at maaari ring lumitaw na nabaybay bilang Gagga . Ang mga pagbaybay ay maaaring magkakaiba nang bahagya sa orihinal na Gurmukhi pati na rin ang mga pagsasalin sa Roman at Ingles na Gurbani.

Kahalagahan ng Gagaa sa Sikh na Kasulatan

Kasama sa teksto ng Sikh ang acrostic form ng patula na taludtod at lilitaw sa buong ng Guru Granth Sahib na may kahulugang espirituwal na pananaw na nagtatampok ng Gagaa ng alpabetong Gurmukhi .

Si Guru Nanak, una sa mga gurong Sikh, ay nagtaka ng kanyang mga tagaturo noong bilang isang batang lalaki na binigyan ng takdang aralin sa paaralan upang isulat ang alpabeto, ang bata ay tumugon sa isang espirituwal na akrostiko:

" Gagai goe gaae jin chhoddee galee gobid garab bha-iiaa ||
GAGGA: Sino ang tumatanggi sa pagkanta ng mga awit ng Universal Lord, ay naging mapagmataas sa pagsasalita. "SGGS || 432

Ang iba pang mga talatang akrostiko sa Gurbani ay kinabibilangan ng:

Ang ikalimang Guru Arjun Dev ay pinupuri ang mga epekto ng pagmumuni-muni:

" Gagaa gobid gun ravhou saas sa jap neet ||
GAGGA: Gumamit ng maluwalhating papuri ng World Master sa bawat isa sa bawat paghinga na nagmumuni-muni sa Kanya. "SGGS || 254

Ang taludtod ng Bhagat Kabir ay nagpapaliwanag sa Enlightening Guru:

" Gagaa gur kae bachan pachhaanaa ||
GAGGA: Naiintindihan ang pagbigkas ng Enlightener ng pagtuturo. "SGGS || 340

Ang Ikatlong Guro Amar Das ay nagmumuni-muni ng kalawakan ng unibersal na Panginoon.

" Gagai gobid chit kar moorrae galee kinai na paa-i-aa ||
Gagga: Pag-isipan ang tanga ng Panginoong O O tanga, sa pamamagitan lamang ng pag-uusap walang sinumang nakamit sa Kanya. "SGGS || 434

09 ng 36

Gurmukhi Alphabet Ghaghaa ng Gurbani Guhit na may Pagbigkas

Punjabi Akhar Ghaghaa Kahalagahan sa Sikh Banal na Kasulatan Gurmukhi Script Ghaaghaa. Larawan [S Khalsa]

Ang Ghaghaa ay isang katinig ng alpabetong Gurmukhi.

GH - Gurmukhi Ghaghaa Gabay sa Pagbigkas

Ang Ghaghaa ay isang katinig ng script ng Gurmukhi akhar na halos kapareho sa alpabetong pintura ng Punjabi.

Ang Ghaghaa ay binibigkas bilang gha ghaaw, na may diin sa pangalawang pantig. Dapat magkaroon ng isang puff ng hangin kapag kapag ang kamay ay gaganapin sa harap ng mga labi. Ang Romanized spelling ng Ghaghaa ay phonetic at maaari ring lumitaw na nabaybay bilang Ghagha . Ang mga pagbaybay ay maaaring magkakaiba nang bahagya sa orihinal na Gurmukhi pati na rin ang mga pagsasalin sa Roman at Ingles na Gurbani.

Kahalagahan ng Ghaghaa sa Sikh na Kasulatan

Kasama sa teksto ng Sikh ang mga talatang nagtatampok ng Ghaghaa ng alpabetong Gurmukhi ng iba't ibang mga may-akda ng Gurbani at lumilitaw sa buong Guru Granth Sahib.

Si Guru Nanak na unang guro ng mga Sikh ay namangha sa kanyang mga guro kung bibigyan ng isang atas sa paaralan na isulat ang alpabeto, ang bata ay tumugon sa isang espirituwal na akrostiko:

" Ghaghai ghaal saevak jae ghaalai sabad guroo kai laag rehai ||
Ang pagsasagawa ng serbisyo ang dumalo kahit habang naglilingkod sa banal na mga himno ng Enlightener na nakalagay ay nananatiling. "SGGS || 432

Iba pang mga makabuluhang tula na tula ng mga may-akda ng Guru Granth Sahib na nagtatampok ng Ghaghaa ay kasama ang:

Ang Ikalimang Guro Arjan Dev ay binibigyang diin na mayroong Diyos lamang.

" Ghaghaa ghaalhou maneh eh bin har doosar naa-he ||
GHAGHA: Ilagay ito sa iyong isip, na walang iba kundi ang Panginoon. "SGGS || 254

Sinasabi ng Bhagat Kabir kung saan natagpuan ang banal.

" Ghaghaa ghatt ghatt nimasai soee ||
GHAGHA: Sa bawat at bawat puso ay nananatili Siya. "SGGS || 340

Ang Ikatlong Guro na si Amar Das ay nagbibigay ng pananaw na gayunpaman marami sa paghahanap ng kaluluwa na kinikilala nito hindi ang tunay na mga regalo at biyaya.

" Ghaghai ghar ghar fireh toon moorrae dadai daan na tudh la-i-aa || 9 ||
GHAGHA: Mula sa Door hanggang sa pintuan, pumunta ka sa pagmamakaawa O tanga. Dadda: Ngunit ang pagpapala na hindi mo tinatanggap. "SGGS || 423

10 ng 36

Gurmukhi Alphabet Ngangaa ng Gurbani Naglarawan Sa Pagbigkas

Punjabi Akhar Ngangaa Kahalagahan sa Sikh Banal na Kasulatan Gurmukhi Script Ngangaa. Larawan [S Khalsa]

Ang Ngangaa ay isang katinig ng alpabetong Gurmukhi.

NG - Gurmukhi Ngangaa Gabay sa Pagbigkas

Ang Ngangaa ay isang katinig ng the Gurmukhi akhar script ng Gurbani at magkapareho sa alpabetong pintura ng Punjabi.

Ang Ngangaa ay may tunog ng NG at binibigkas na may diin sa ikalawang pantig. Ang Romanized spelling ng Ngangaa ay phonetic at maaari ring lumitaw na nabaybay bilang Nganga o Nganngaa . Ang mga pagbaybay ay maaaring magkakaiba nang bahagya sa orihinal na Gurmukhi pati na rin ang mga pagsasalin sa Roman at Ingles na Gurbani.

Kahalagahan ng Ngangaa sa Sikh na Kasulatan

Ang sikh na banal na kasulatan sa buong the Guru Granth Sahib ay may kasamang alpabetong akrostikong komposisyon sa anyo ng tula na tula na nagtatampok ng mga pananaw ng espirituwal na kahalagahan.

Si Guru Nanak Dev bilang isang batang lalaki ay nagtaka sa kanyang taguruan kapag inutusan na isulat ang alpabeto ay tumugon siya sa isang akrostiko sa paksa ng espiritwal na iskolar:

" Tanging angi ngiaan boojhai jae koee parriaa panddit soee ||
NGANGA: Ang isa na may pag-unawa sa kaalaman sa espirituwal ay nagiging isang scholar sa relihiyon. "SGGS || 432

Iba pang mga makabuluhang acrostic na mga taludtod na nagtatampok ng Ngangaa ng mga may-akda ng Gurbani bani ay kasama ang:

Ang Ikalimang Guro Arjund Dev ay nagpapalawak sa mga iskolar ng karunungan na espiritwal at ang pitfall ng materyal na mundo sa mga linyang ito.

" Tanging ang kaalaman ngiaan nehee mukh baato ||
NGANGA: Ang karunungan ng Diyos ay hindi nakuha sa pamamagitan lamang ng salita ng bibig. "Guru Arjun SGGS || 251

" Tanging mga khatt saastra hoe ngiaataa ||
NGANGA: Ang isa ay maaaring maging iskolar ng anim na paaralan ng isang pilosopiya. "Guru Arjun SGGS || 253

" Tanging ang pag-alam ngraasai kaal teh jo saakat prabh matalim ||
NGANGA: Sinamsam ng Kamatayan ang isa na inorden ng Diyos upang maging isang mananamba ng materyal na mundo. "SGGS || 2534

Ipinapayo ni Bhagat Kabir ang hindi mababago na karunungan sa kanyang taludtod:

" Ngan-nigreh anaehu kar nirvaaro sandaeh ||
NGANGA: Pinipigilan ang sarili sa sarili, ibigin ang banal at iwaksi ang pag-aalinlangan. "SGGS || 340

11 ng 36

Gurmukhi Alphabet ng Chachaa Gurbani Naglarawan Sa Pagbigkas

Punjabi Akhar Chachaa Kahalagahan sa Sikh Banal na Kasulatan Gurmukhi Script Chachaa. Larawan [S Khalsa]

Si Chachaa ay isang katinig ng alpabetong Gurmukhi.

Ch - Gurmukhi Chachaa Gabay sa Pagbigkas

Si Chachaa ay isang katinig ng script ng Gurmukhi akhar ng Gurbani na magkapareho sa alpabetong pintura ng Punjabi.

Ang Chachaa ay isang simbolo para sa CH at binibigkas gamit ang dila sa likod lamang ng itaas na ngipin tulad ng ch sa itch na may diin sa pangalawang pantig. Ang Chachaa ay phonetic at maaari ring lumitaw na nabaybay bilang Chacha . Ang mga pagbaybay ng phonetci ay maaaring magkakaiba nang bahagya sa orihinal na gramatika ng Gurmukhi pati na rin ang Romanized at Ingles na salin ng Gurbani.

Kahalagahan ni Chachaa sa Sikh na Kasulatan

Sa buong banal na kasulatan ng Guru Granth Sahib ang acrostic form ng patula na taludtod ay nagpapalawak sa spirtual na kahulugan ng alpabetong Gurmukhi.

Namamangha ang Unang Guru Nanak Dev sa kanyang mga tutor noong bilang isang bata na binigyan ng isang atas na isulat ang alpabeto, ang bata ay tumugon sa isang espirituwal na akrostiko sa paksa ng mga teksto ng Vedic:

" Chachai chaar ved jin saajae chaarae khaanee chaar alsoa ||
CHACHA: Siya ang malikhaing mapagkukunan ng apat na mga banal na kasulatan ng Vedic, apat na pamamaraan ng pagbubuhay, at ang apat na edad. "SGGS || 432

" Bas jal nit na vasat alee-al maer * cha-chaa * gun rae ||
(O maloko na palaka) naninirahan ka kailanman sa tubig (kung saan namumulaklak ang liryo), ngunit ang bumble bee na hindi nakatira doon ay mga nagugutom - nakalalasing * na may amoy (ng liryo) mula sa malayo. "SGGS || 990

Ang iba pang mga makahulugang taludtod na may titik na nagtatampok ng Chacha ng iba't ibang mga may-akda ng Guru Granth Sahib ay kasama ang:

Ang Ikalimang Guro Arjun Dev sa kanyang taludtod na naglalarawan ng kanyang kaugnayan sa banal.

" Chachaa charan kamal gur laagaa ||
CHACHA: Sa lotus feet ng Enlightener ay nakakabit ako. "SGGS || 254

Bhagat Kabir na ang tula ay naglalarawan ng banal na kasining.

" Chachaa rachit chitra hai bhaaree ||
CHACHA: Pininturahan niya ang mahusay na larawan na siyang mundo. "SGGS || 340

12 ng 36

Gurmukhi Alphabet Chhachhaa ng Gurbani Naglarawan Sa Pagbigkas

Punjabi Akhar Chhachhaa Kahalagahan sa Sikh Banal na Kasulatan Gurmukhi Script Chhachhaa. Larawan [S Khalsa]

Ang Chhachhaa ay isang katinig ng alpabetong Gurmukhi.

CHH (SH) - Gurmukhi Chhachhaa Gabay sa Pagbigkas

Si Chhachhaa ay isang katinig ng alpabetong Gurmukhi akhar ng Gurbani at magkapareho sa alpabetong pintura ng Punjabi.

Ang Chhachhaa ay may tunog ng C sa karagatan at binibigkas na may diin sa pangalawang pantig. Ang Romanized spelling ng Chhachhaa ay phonetic at maaari ring lumitaw na nabaybay bilang Chhachha, o Shhassha at Shhasshaa . Ang mga pagbaybay ay maaaring magkakaiba nang bahagya sa orihinal na Gurmukhi pati na rin ang mga pagsasalin sa Roman at Ingles na Gurbani.

Kahalagahan ng Chhachhaa sa Sikh na Banal na Kasulatan

Sa buong banal na kasulatan ng Guru Granth Sahib ay maaaring matagpuan poetic tula na nagtatampok ng espirituwal na kahalagahan ng alpabetong Gurmukhi akhar Chhachhaa :

Si Guru Nanak una sa mga gurong Sikh, ay nagtaka ng kanyang mga taguruan ng isang alpabetikong akrostiko sa spiirtual ignorance:

" Chhachhai chhaa-i-aa vartee sabh antar tera keeaa bharam hoaa ||
CHHACHHA: Ang pagkakaiba-iba ng espiritwal na kamangmangan ay nasa loob ng lahat na nag-aalinlangan sa Iyong ginagawa. "SGGS || 433

Iba pang mga alpabetikong acrostics sa Gurbani ay nagsasama ng mga taludtod ng iba't ibang mga may-akda ng Guru Granth Sahib:

Ikinuwento ng Ikalimang Guro Arjun Dev ang perpektong pagpapakumbaba ng kaluluwa sa kanyang mga talatang akrostiko:

" Chhashhaa Chhoharae daas tumaarae ||
CHHACHHA: Ang bata na ito ay iyong lingkod. "SGGS || 254

" Chhachhaa chhaar hot tere santaa ||
CHHACHHA: Maaaring maging alabok ako sa ilalim ng iyong mga Banal. "SGGS || 254

Pinag-isipan ng Bhagat Kabir ang pagkakaroon ng Diyos sa kanyang taludtod:

" Chhashhaa ihai chhatrapat paasaa ||
CHHACHHA: Naroroon ang kagalang-galang na Panginoong Master. "SGGS || 340

" Chhachhai chheejeh ahnis moorrae kio chhootteh jam paakarri-aa || 2 ||

Ang Ikatlong Guro Amar Das ay nagtanong sa halaga ng kahulugang salita sa kanyang taludtod:

CHHACHHA: Nakasuot ka ng gabi at araw O tanga, paano mo mahahanap ang pagpapakawala nang mahigpit sa mga kalat ng kamatayan? "|| 2 || SGGS || 434

13 ng 36

Gurmukhi Alphabet Jajaa ng Gurbani Naglarawan Sa Pagbigkas

Punjabi Akhar Jajaa Kahalagahan sa Sikh na Banal na Kasulatan na Gurmukhi Script Jajaa. Larawan [S Khalsa]

Ang Jajaa ay isang katinig ng alpabetong Gurmukhi.

J - Gurmukhi Jajaa Gabay sa Pagbigkas

Ang Jajaa ay isang katinig ng 35 character na Gurmukhi akhar script ng Gurbani na magkapareho sa alpabetong pintura ng Punjabi.

Ang Jajaa ay may tunog ng J at binibigkas na may diin sa pangalawang pantig tulad ng ja-panga. Ang Romanized spelling ng Jajaa ay ponema at maaari ring lumitaw na nabaybay bilang Jajja . Ang mga pagsulat ay maaaring magkakaiba nang bahagya sa orihinal na Gurmukhi pati na rin ang phonetci Romanized at Ingles na salin ng Gurbani.

Kahalagahan ng Jajaa sa Sikh na Kasulatan

Kasama sa Sikh na Batas na Guru Granth Sahib ang isang akrostikong anyo ng patula na tula na isinulat ng unang Unang Guro Nanak Dev bilang isang batang mag-aaral kapag inutusan na isulat ang alpabeto:

" Jajai jaan mangat jan jaachai lakh chouraaseeh bheekh bhaviaa ||
JAJJA: Ang mapagpakumbabang ito ay humihingi ng karunungan sa pagkakaroon ng paglingon sa walumpu't apat na lakhs (8.4 milyon) na pag-iral. "SGGS || 433

Ang iba pang mga taludtod ng acrostic sa Gurbani ay may kasamang mga taludtod ng espirituwal na kahalagahan ng pagpapahiwatig ng Jajaa ng maraming iba pang mga may-akda ng Guru Granth Sahib kabilang ang:

" Jajaa jaanai ho kashh hooaa ||
JAJJA: Ang sentro ng Ego ay naniniwala na siya ay naging isang bagay. "SGGS || 255 ni Fifth Guru Arjan Dev

" Jajaa jo tan jeevat jaraavai ||
JAJJA: Sinumang magsunog ng katawan habang buhay pa. "SGGS || 340 ni Bhagat Kabir

" Jajai joh hir la-ee teree moorrae ant gaiaa pachhutaavehgaa ||

JAJJA: Ikaw ay ninakawan ng iyong banal na ilaw O tanga, nagsisisi sa pagtatapos ay aalis ka nang may panghihinayang. "SGGS || 434 ni Third Guru Amar Das

14 ng 36

Gurmukhi Alphabet Jhajhaa ng Gurbani Naglarawan Sa Pagbigkas

Punjabi Akhar Jhajhaa Kahalagahan sa Sikh Script Gurmukhi Script Jhajhaa. Larawan [S Khalsa]

Ang Jhajhaa ay isang katinig ng alpabetong Gurmukhi.

Jh - Gurmukhi Jhajhaa Gabay sa Pagbigkas

Ang Jhajhaa ay isang katinig ng the Gurmukhi script at magkapareho sa alpabetong Punjabi.

Ang Jhajhaa ay may tunog ng Jh na katulad ng J tulad ng sa Jacques, Zs tulad ng sa Zsa Zsa, o X tulad ng sa Xenia at binibigkas bilang Jh-jhaaw o Zsa-Zsaa, na may diin sa pangalawang pantig. Dapat magkaroon ng isang puff ng hangin kapag kapag ang kamay ay gaganapin sa harap ng mga labi. Ang Romanized spelling ng Jhajhaa ay ponema at maaari ring lumitaw na nabaybay bilang Jhajha . Ang mga pagbaybay ay maaaring magkakaiba nang bahagya sa orihinal na Gurmukhi pati na rin ang mga pagsasalin sa Roman at Ingles na Gurbani.

Kahalagahan ng Jhajhaain Sikh Banal na Kasulatan

Kasama sa Sikh na banal na kasulatan ang acrostic form ng patula taludtod na nagtatampok Jhajhaa ng alpabetong Gurmukhi at lilitaw sa buong Guru Granth Sahib.

Bilang isang batang mag-aaral na si Guru Nanak Dev ji ay sumulat ng taludtod na nakatuon sa ispiritwal na nagpapatunay sa napakagandang katangian ng Banal:

" Jhajhai jhoor marhu kiaa praanee jo kichh daennaa kaya dae rehiaa ||
JHAJHA: O mortal, bakit ka namatay sa pagkabalisa? Anuman ang ibinibigay ng Panginoon, palaging nagbibigay Siya. "SGGS || 433

Ang mga taludtod ng Acrostic sa Gurbani ng ibang mga may-akda ng Guru Granth Sahib ay kasama ang:

" Jhajhaa jhooran mittai tumaaro ||
JHAJHA: Magtatapos ang iyong mga kalungkutan. " SGGS || 255 Guru Arjan Dev

" Jhajhaa ourajh surajh nehee jaanaa ||
JHAJHA: Nakakulong ka sa mundo at hindi mo alam kung paano ikalas ang iyong sarili. " SGGS || 340 Bhagat Kabir

" Jhajhai kadhae walang jhooreh moorrae satgur kaa oupadaes sun toon vikhaa ||
JHAJHA: Hindi mo maaaring kailanganing magsisi, O tanga, kung nakinig ka ba sa tagubilin ng True Enlightener kahit na isang instant. " SGGS || 435 Guru Amar Das

15 ng 36

Gurmukhi Alphabet Njanjaa ng Gurbani Naglarawan Sa Pagbigkas

Punjabi Akhar Njanjaa Kabuluhan sa Sikh Banal na Kasulatan Gurmukhi Script Njanjaa. Larawan [S Khalsa]

Ang Njanjaa ay isang katinig ng alpabetong Gurmukhi.

Nj - Gurmukhi Njanjaa Gabay sa Pagbigkas

Ang Njanjaa ay isang katinig ng script ng Gurmukhi na magkapareho sa alpabetong Punjabi.

Si Njanjaa ay sinasabing may dila na pinindot sa bubong ng bibig sa likod ng itaas na ngipin na may diin sa pangalawang pantig. Ang Njanjaa ay phonetic, Ang Nj ay maaari ring isulat bilang Ny o kahit Ni at ay binibigkas tulad ng Enya, sibuyas o California sa halip ay masisiyahan o makina. Ang Njanjaa ay maaari ring lumitaw na nabaybay bilang Nyanya bilang mga spelling ay naiiba nang bahagya sa buong orihinal na teksto ng Gurmukhi pati na rin ang Romanized at Ingles na salin ng Gurbani.

Kahalagahan ng Njanjaa sa Sikh na Kasulatan

Kasama sa sikh na kasulatang akrostikong anyo ng tula na tula na nagtatampok ng Njanjaa .

Nagpapakita ng espirituwal na pananaw habang bata pa, si Guru Nanak Dev una sa mga gurong Sikh ay sumulat:

" Njannjai nadar karae jaa daekhaa doojaa koee naahee ||
Ang pagbibigay ng pangitain ng kanyang kagandahang-loob na sulyap, wala akong nakitang iba pa sa kanya. "SGGS || 433

Ang iba pang makahulugang acrostic shabads ng Gurbani na nagtatampok ng Njanjaa ay kasama ang:

" Njannjaa njaanhu drirr sehee binas jaat eh hae-et ||
NYANYA: Alamin nang perpektong tama, ang makamundong pag-ibig ay magtatapos. "Ikalimang Guru Arjun Dev SGGS || 255

" Njannjaa nikatt ju ghatt rehio pinto kehaa taj jaa-e ||
NYANYA: Siya ay nakatira malapit sa loob ng iyong puso, bakit lumayo upang hanapin Siya? "SGGS || 340 Bhagat Kabir

16 ng 36

Gurmukhi Script Tainkaa ng Gurbani Naglarawan Sa Pagbigkas

Punjabi Akhar Tainkaa ng Gurbani Naglaraw ng Gurmukhi Script Tainkaa. Larawan [S Khalsa]

Ang Tainkaa ay isang katinig ng alpabetong Gurmukhi.

TT - Gurmukhi Tainka Gabay sa Pagbigkas

Si Tainkaa ay isang katinig ng script ng Gurmukhi na magkapareho sa alpabetong Punjabi.

Ang Tainkaa ay parang tank-aw, ay kumakatawan sa isang hard T as in tow, maaaring kinakatawan ng isang dobleng TT at binibigkas gamit ang dila na kulutin upang hawakan ang bubong ng bibig. Ang Romanized spelling ng Tainkaa ay phonetic at maaari ring lumitaw na nabaybay bilang Tanka, Tatta, o Ttatta bilang mga spellings ay maaaring magkakaiba nang bahagya sa orihinal na teksto ng Gurmukhi pati na rin ang Romanized at Ingles na salin ng Gurbani.

Kahalagahan ni Tainka sa Sikh na Kasulatan

Kasama sa sikh na banal na kasulatan ang mga pang-unawa sa espiritu na nakasulat sa anyo ng mga tula ng akrostiko sa pamamagitan ng unang Guru Nanak bilang isang mag-aaral:

Ttattai ttanch karuh kiaa praannee gharree ke mueht ke ootth chalnaa ||
TATTA: Bakit nagsasagawa ka ng pagkukunwari O Mortal? Sa isang iglap ay babangon ka at agad na umalis. "SGGS || 433

Ang iba pang sagradong talatang akrostiko na nagtatampok ng Tatta ay kasama rito ni Bhagat Kabir:

" Ttattaa bikatt ghaatt ghatt maahee ||
TATTA: Ang mahirap na daan patungo sa Diyos ay nasa pamamagitan ng landas ng puso at isip sa loob. "SGGS || 341

17 ng 36

Gurmukhi Script Tthatthhaa ng Gurbani Naglarawan Sa Pagbigkas

Punjabi Akhar Tthatthhaa Kabuluhan sa Sikh Banal na Kasulatan Gurmukhi Script TThatthaa. Larawan [S Khalsa]

Ang Tthatthhaa ay isang katinig ng alpabetong Gurmukhi.

TTH - Gurmukhi Tthatthaa Gabay sa Pagbigkas

Ang Tthatthaa ay isang katinig ng the Gurmukhi akhar na magkapareho sa alpabetong pintura ng Punjabi.

Ang Tthatthaa ay may tunog ng Th at binibigkas bilang tha-thaaw na may diin sa ikalawang pantig. Ang dila ay kulutin pabalik upang hawakan ang bubong ng bibig at dapat magkaroon ng isang pu ng hangin kapag kapag ang kamay ay gaganapin sa harap ng mga labi. Ang Romanized spelling ng Tthatthaa ay phonetic at maaari ring lumitaw na nabaybay bilang Tthattha, Thhathaa o iba pang mga pagkakaiba-iba. Ang orihinal na mga pagbigkas ng phonetic na Gurmukhi ay maaaring magkakaiba ng nakikita pati na rin ang mga pagsasalin sa Roman at Ingles ng Gurbani.

Kahalagahan ng Tthatthaa sa Sikh na Kasulatan

Ang mga Acrostic form ng espiritwal na makabuluhang patula na tula na nagtatampok ng mga consonants ng alpabetong Gurmukhi ay lumilitaw sa buong banal na kasulatan ng Guru Granth Sahib. Bilang isang batang lalaki sa Nanakana Sahib, isinulat ni Guru Nanak Dev ang repormador:

Tthhatthhai thhaadhh vartee tin antar har charnee jinh kaa chit laagaa ||
TTHHATTHA: Ang kapayapaan ay sumasaklaw sa puso ng mga taong ang pag-iisip ay nakakabit sa Lord ng Lotus Feet. "SGGS || 433

Ang iba pang mga talatang akrostiko na nagtatampok ng Tthatthaa ng mga may-akda ng Gurbani ay kasama ang:

" Tthhatthaa manooaa thhaaheh naahee ||
TTHHATTHA: Mga naramdaman na hindi nila nasaktan. "SGGS || 256 Fifth Guru Arjun Dev

" Tthhatthhaa ehai pinto thhag neeraa ||
TTHHATTHA: Panatilihin ang iyong sarili sa isang malayong distansya mula sa mirage na ito. "SGGS 341 Bhagat Kabir

18 ng 36

Gurmukhi Alphabet Ddaddaa ng Gurbani Naglarawan Sa Pagbigkas

Punjabi Akhar Ddaddaa Kahalagahan sa Sikh na Banal na Kasulatan Gurmukhi Script Ddaddaa. Larawan [S Khalsa]

Ang Ddaddaa ay isang katinig ng alpabetong Gurmukhi.

DD - Gurmukhi Ddaddaa Gabay sa Pagbigkas

Si Ddaddaa ay isang katinig ng tampok na script ng Gurmukhi in Gurbani at magkapareho sa alpabetong Punjabi.

Ang Ddaddaa ay kinakatawan ng DD at binibigkas na Da-daaw, na may diin sa pangalawang pantig. Ang dila ay kulutin pabalik upang hawakan ang bubong ng bibig sa likod ng tagaytay. Ang tunog ay katulad ng dobleng DD sa Daddy o sa D sa toad o doktor. Ang Romanized spelling ng Ddaddaa ay phonetic at maaari ring lumitaw na spelling lamang bilang Dadda . Ang mga pagsulat ay maaari ring magkakaiba nang bahagya sa orihinal na Gurmukhi pati na rin ang mga pagsasalin sa Roman at Ingles na Gurbani.

Kahalagahan ng Ddaddaa sa Sikh na Kasulatan

Maraming mga shabads ng Guru Granth Sahib na nagtatampok kay Ddaddaa sa isang akrostikong anyo ng patula na tula na mayroong espirituwal na kahalagahan.

Si Guru Nanak, una sa mga gurong Sikh, ay nagsimulang magsulat ng mga himno ng espirituwal na karapat-dapat habang bata pa:

" Ddaddai ddanph karhu kiaa praannee jo kichh hoaa su sabh chalnaa ||
DDADDA: Bakit mo inilalagay ang mga tulad na nakakatawang palabas, O mortal? Anuman ang mayroon, lahat ay lilipas. "SGGS || 433

Ang iba pang mga talatang akrostiko ng mga may-akda ng Gurbani kung saan kasama ang mga apprear ng Ddaddaa :

" Ddaddaa ddaeraa ehu nehee jeh dderaa teh jaan ||
DDADDA: Ang tirahan na ito ay hindi ang iyong tunay na tirahan na dapat mong malaman. "SGGS || 256 Fifth Guru Arjan Dev

" Ddaddaa ddar oupajae ddar jaaee ||
DDADDA: Kapag natatakot ang takot sa Diyos na umalis ang iba pang mga takot. "SGGS || 341 Bhagat Kabir

19 ng 36

Gurmukhi Alphabet Dhhadhhaa ng Gurbani Naglarawan Sa Pagbigkas

Punjabi Akhar Dhhhaddhhaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script DDhaddhaa. Larawan [S Khalsa]

Ddhaddhaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

Dhh - Gurmukhi Dhhadhhaa Pronunciation Guide

Dhhadhhaa is a consonant of the Gurmukhi script featured in the hymns of Gurbani, and is identical to the Punjabi alphabet.

Dhhadhhaa has the sound of Dh and is pronounced as dha-dhaaw, with emphasis on the second syllable. The tongue is curled back to touch the roof of the mouth behind the gum ridge. There should be a puff of air when when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Dhhadhhaa is phonetic and may also appear spelled as Ddhaddhaa or even variations of Dtadtaa . Spellings also may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Dhhadhhaa in Sikh Scripture

The acrostic form of poetry featuring Dhhadhhaa of the Gurmukhi alphabet appears in several of the Guru Granth Sahib hymns.

While still a child, First Guru Nanak stressed the spiritual signifigance of poetic composition when he wrote:

" Dhhadhhai dhhaa-eh ousaarai aapae jio tis bhaavai tivai karae ||
DHHADHHA: The Lord himself establishes and disestablishes, as it pleases Him so does He do." SGGS||432

Other such acrostic verses in Guru Granth Sahib include:

" Dhhadhhaa dhhoodhhat keh phirhu dhhoodhhan e-aa man maa-eh || ||
DHHADHHA: Where do you wander about to go searching? Search instead within your own mind." Fifth Guru Arjan Dev SGGS||256

" Dhhadhhaa dhhig dhhoodhheh kat aanaa ||
DHHADHHA: Why do you search for him elsewhere in every other direction? SGGS||341 Bhagat Kabir

20 ng 36

Gurmukhi Alphabet Nhaanhaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Nhaanhaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Nhaanhaa. Larawan [S Khalsa]

Nhaanhaa of the Gurmukhi alphabet.

Nh - Gurmukhi Nhaanhaa Pronunciation Guide

Nhaanhaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and is identical to the Punjabi alphabet.

Nhaanhaa is represented by Nh or a double NN has the sound of N as in burn. Nhaanhaa is said with emphasis equally on both syllables as in Na-na, and is pronounced with the tongue curled back to touch the roof of the mouth so that when spoken there is a slight puff of air when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Nhaanhaa is phonetic and may also appear spelled as Nanna . Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Nhaanhaa in Sikh Scripture

An acrostic form of poetic verse written by First Guru Nanak as a young boy when given a homework assignment in school by his teacher to write the alphabet expresses the spritual acheivement of conquering ego:

" Naanai ravat rehai ghatt antar har gun gaavai soee ||
NANNA: One whose inner being is filled with the Lord, sings His glorious praise." SGGS||433

Other acrostic verses featuring Nhaanhaa composed by various authors of Gurbani include:

" Naanaa ran tae seejhee-ai aatam jeetai koe ||
NANNA: One who conquers their own being, wins the battle of life." SGGS||256 Fifth Guru Arjan Dev

" Naanaa ran rootou nar nehee karai ||
NANNA: The warrior who fights on the battle-field should keep up and press on." SGGS||340 Bhagat Kabir

21 ng 36

Gurmukhi Alphabet Tataa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Tataa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Tataa. Larawan [S Khalsa]

Tataa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

T - Gurmukhi Tataa Pronunciation Guide

Tataa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and is identical to the Punjabi alphabet.

Tataa represents the sound of T sounds and is said like ta-taw, with emphasis on the second syllable, and is pronounced with the tongue pressed against the back of the upper teeth. No air is felt when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Tataa is phonetic and may also appear spelled as Tatta . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Tataa in Sikh Scripture

The scripture of Guru Granth Sahib includes an acrostic form of poetic verse of spritual signifigance written by First Guru Nanak as a young boy:

" Tatai taaroo bhavajal hoaa taa kaa ant na paa-i-aa ||

TATTA: So deep is the terrible world-ocean, its limits cannot be found." SGGS||433

Other acrostic verses of spirtual signifigance featuring Tataa written by the authors of Gurbabi include:

" Tataa taa sio preet kar gun nidh gobid ra-ae ||
TATTA: Enshrine love for that Treasure of Excellence who is the Universal Sovereign Lord." SGGS||256 Fifth Guru Arjan Dev

" Tataa atar tario-oo neh jaa-ee ||
TATTA: The treacherous world-ocean cannot be crossed over." SGGS||341 Bhagat Kabir

22 ng 36

Gurmukhi Thathaa of Gurbani Alphabet Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Thathaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Thathaa. Larawan [S Khalsa]

Thathaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

TH - Gurmukhi Thathaa Pronunciation Guide

Thathaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar and is identical to the Punjabi paintee alphabet.

Thathaa represents the sound of TH as in teeth, is said like Tha-thaw with emphasis on the second syllable, and is pronounced with the tongue pressed behind the upper teeth so that a puff of air is felt when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Thathaa is phonetic and may also appear spelled as Thattha . Spellings also may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Thathaa in Sikh Scripture

As a young boy Guru Nanak surpised his teachers when he wrote a form of acrostic poetry with profound spirtual signifigance:

" Thathai thaan thaanntar so-ee jaa kaa kee-aa sabh ho-aa ||
THATHA: In all the places and interspaces is He, everything which exists is His doing." SGGS||433

Other signifigant acrostic verses using Thathaa composed by the authors of Guru Granth Sahib include:

" Thathaa thir ko-o-oo nehee kaa-e pasaarhu paav ||
THATHA: Nothing is permanent, why do you stretch out your feet?" SGGS||257 Guru Arjun Dev

" Thathaa athaah thaah nehee paavaa ||
THATHA: He is Unfathomable, His depths cannot be explored." SGGS||342 Bhagat Kabir

23 ng 36

Gurmukhi Alphabet Dadaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Dadaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Dadaa. Larawan [S Khalsa]

Dadaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

D - Gurmukhi Dadaa Pronunciation Guide

Dadaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and is identical to the Punjabi paintee alphabet.

Dadaa is pronounced as da-daw, with emphasis on the second syllable. The D sound is made with the tongue pressed against the back of the upper teeth. There should be no puff of air when when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Dadaa is phonetic and may also appear spelled as Dadda . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Dadaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes poetic verse featuring akhar consonant Dadaa of Gurmukhi alphabet and appears throughout the Guru Granth Sahib.

A spiritual acrostic by Guru Nanak, first of the Sikh gurus, astonished his instructors when the juvinile pupil responded to an assignment with:

" Dadai dos na dae-oo kisai dos karnmaa aapn-i-aa ||
DADDA: Do not blame anyone else, the fault is of your own doing." SGGS||433

Acrostic Gurbani verses by other authors include:

" Dadaa daataa ae-ek hai sabh ko daevanhaar ||
DADDA: The great giver is the One all bestowing Lord." SGGS||257 Guru Arjun Dev

" Dadaa daekh ju binsanhaaraa ||
DADDA: Whatever can be seen is perishable." SGGS ||341 Bhagat Kabir

24 ng 36

Gurmukhi Alphabet Dhadhaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Dhadhaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Dhadhaa. Larawan [S Khalsa]

Dhadhaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

DH - Gurmukhi Dhadhaa Pronunciation Guide

Dhadhaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and identical to the Punjabi alphabet.

Dhadhaa represents an DH sound as in Dha-dhaw with emphasis on the second syllable and is pronounced with the tongue pressed against the back of the upper teeth so that when spoken there is a puff of air felt when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Dhadhaa is phonetic and may also appear spelled as Dhadha . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Dhadhaa in Sikh Scripture

Guru Granth Sahib scripture includes acrostic form of poetic verse written by first Guru Nanak as a young boy. The lad amazed his teacher who teacher expressed astonishment when the child Nanak Dev wrote:

" Dhadhai dhaar kalaa jin chhoddee har cheejee jin rang kee-aa ||
DHADHA: The earth has been established and upheld by the Lord who has imparted His coloring to everything." SGGS||433

" Dhadhai dharam dharae dharmaa pur gunkaaree man dheeraa ||
DHADHA: Those who enshrine devotion dwell in the city of faith are the worthy ones whose minds are steadfast and stable.
Dhadhhai dhool parrai mukh mastak kanchan bha-ae manooraa ||
DHADHA: The dust of such saints' feet alighting upon one's face and forehead, transforms that one from iron to gold." SGGS||930

Other acrostic verses in Gurbani featuring Dhadhaa includesignifigant shabads composed by:

Fifth Guru Arjan Dev:

" Dhadhaa dhoor puneet tere janoo-aa ||
DHADHA: The dust beneath the feet of the holy is sacred." SGGS||251

" Dhadhaa dhaavat tou mittai santsang ho-e baas ||
DHADHA: Wanderings cease when one attains an abode in the Saint's association." SGGS||257

Bhagat Kabir:

" Dhadhaa aradheh ouradh nibaeraa ||
DHADHA: Everything is resolved when one turns about and ascends from the lower realms of earth to the higher realms of heaven." Kabir SGGS||341

Third Guru Amar Das:

" Dhadhai dhaavat varaj rakh moorrae antar terai nidhaan pa-i-aa ||
DHADHA: Restrain your wanderings O fool, within you is found the treasure." SGGS||435

25 ng 36

Gurmukhi Alphabet Nanaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Nanaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Nanaa. Larawan [S Khalsa]

Nanaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

N - Gurmukhi Nanaa Pronunciation Guide

Nanaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and is identical to the Punjabi alphabet.

Nanaa represents an N sound as in na-naw with emphasis on the second syllable and is pronounced so that the tongue touches the back of the upper teeth. There should be no puff of air when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Nanaa is phonetic and may also appear spelled as Nannaa . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations.

Significance of Nanaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes acrostic form of poetic verse written by first Guru Nanak as a young boy when given a homework assignment in school by his teacher to write the alphabet. His teacher expressed astonishment when the child Nanak Dev wrote:

" Nannai naah bhog nit bhogai naa ddeethhaa naa sanmhaliaa ||
NANNA: The Husband Lord enjoys ever the pleasures, but is neither seen nor understood." SGGS||433

Other acrostic style shabads featuring Nanaa by the authors of Guru Granth Sahib include:

Fifth Guru Arjan Dev:

" Nannaa narak pareh tae naahee ||
NANNA: Into Narak (hell) they fall not." SGGS||257

" Sidhhan-ngaa-i-ai simareh naahee nannai naa tudh naam la-i-aa ||
Sidhan, Ngaayiyai: You remember Him not, NANNA: nor do you indulge in His name." SGGS||434

Bhagat Kabir:

" Nannaa nis din nirakhat jaaee ||
NANNA: The nights and days go by while I pass them looking for the Lord." Kabir SGGS||340

26 ng 36

Gurmukhi Alphabet Papaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Papaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Papaa. Larawan [S Khalsa]

Papaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

P - Gurmukhi Papaa Pronunciation Guide

Papaa is a consonant of the 3k akhar of Gurmukhi script and is identical to the Punjabi alphabet.

Papaa is represented by P and pronounced as pa-paw, with emphasis on the second syllable. The lips must first be pressed together then open to form the sound of Pa. There should be no puff of air when when the hand is held in front of the lips as Papaa is spoken. The Romanized spelling of Papaa is phonetic and may also appear spelled as Pappa . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Papaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes acrostic poetic verses featuring Gurmukhi consonant Papaa in the shabads of Gurbani.

When writing verses Guru Nanak, first of the Sikh gurus, astonished his instructors as a young boy with his spiritual insights:

" Papai paatisaahu parmaesar vaekhann ko parpanch kee-aa ||
PAPPA: The Supreme King and Transcendent Lord created the world and watches over it." SGGS||433

Other acrostic verses in Guru Granth Sahib by various authors of Gurbani include:

" Papaa parmit paar na paa-i-aa ||
PAPPA: He is beyond estimating, His limits cannot be discovered." SGGS||258 Fifth Guru Arjan Dev

" Papaa apar paar nehee paavaa ||
PAPPA: He is boundless his boundaries can never be known." SGGS||341 Bhagat Kabir

" Papai paar na pavehee moorrae parpanch toon palach rehiaa ||
PAPPA: You shall not swim across, O fool, as you are engrossed in worldly affairs." SGGS||435 Third Guru Amar Das

27 ng 36

Gurmukhi Alphabet Phaphaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Phaphaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Phaphaa. Larawan [S Khalsa]

Phaphaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

Ph - Gurmukhi Phaphaa Pronunciation Guide

Phaphaa is a consonant of the 35 akhar of Gurmukhi script and is identical to the Punjabi alphabet.

Phaphaa is represented by PH as in elephant and is pronounced as pha-phaw, with emphasis on the second syllable. The Romanized spelling of Phaphaa is phonetic and may also appear spelled as Phapha and occasionally F is or Faffa is used, however PH is more correct as the sound is fully aspirated. Note the difference between saying fork and elephant or phosphorous while holding the hands to the lips. The lips must first be pressed together and then open to make the sound. A distinct puff of air should be felt when said while holding the hand in front of the lips. Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Phaphaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes the acrostic form of poetic verse featuring Phaphaa of the Gurmukhi alphabet and appears throughout the Guru Granth Sahib.

As a child, Guru Nanak, the first Sikh guru, astonished his instructors when he presented them with an alphabetical spiritual acrostic:

" Phaphai phaahee sabh jag phaasaa jam kai sangal bandh la-i-aa ||
PHAPHA: The whole world is entangled in the noose of Death, and bound by its chains." SGGS||433

Acrostic verses by other authors of Gurbani featuring Phaphaa include:

" Phaphaa phirat phirat too aa-i-aa ||
PHAPHA: After wandering and wandering, at long last you have come." SGGS||258 Fifth Guru Arjan Dev

" Phaphaa bin phooleh phal ho-ee ||
PHAPHA: Without flowering, the fruit is produced." SGGS||340 Bhagat Kabir

28 ng 36

Gurmukhi Alphabet Babaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Babaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Babaa. Larawan [S Khalsa]

Babaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

B - Gurmukhi Babaa Pronunciation Guide

Babaa is a consonant of the Gurmukhi 35 akhar and is the same as the Punjabi alphabet.

Babaa is represented by B and pronounced as ba-baw, with emphasis on the second syllable. The lips must first be pressed together then open to form the sound of Ba. There should be no puff of air when when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of is phonetic and may also appear spelled as Babba . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Babaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes a form of poetic verse appearing the Guru Granth Sahib that features the Babaa character of the Gurmukhi alphabet.

Guru Nanak, the first Sikh guru, greatly impressed his tutpor when as a young boy he composed a spiritual acrostic:

" Babai baajee khaelan laagaa chouparr keetae chaar jugaa ||
Babba: He began to play the game, using as His dice-cloth, the four ages." SGGS||433

Various authors also composed acrostic verses of Gurbani featuring Babaa including:

" Babaa breham jaanat tae brehmaa ||
BABBA: One who divines (intuitively comes to know) the Supreme Divine is known as a Brahmin." SGGS||258 Fifth Guru Arjun Dev

" Babaa bindeh bind milaavaa ||
BABBA: The drip and drop blend together." SGGS||340 Bhagat Kabir

" Babai boojheh naahee moorrae bharam bhulae teraa janam ga-i-aa ||
BABBA: You understand not O fool, deluded by doubt your life wastes away." SGGS||434 Third Guru Amar Das

29 ng 36

Gurmukhi Alphabet Bhabhaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Bhabhaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Bhabhaa. Larawan [S Khalsa]

Bhabhaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

BH- Gurmukhi Bhabhaa Pronunciation Guide

Bhabhaa is a consonant of the Gurmukhi script 35 Akhar and is the same as that of the Punjabi alphabet.

Bhabhaa is pronounced as bha-bhaw, with emphasis on the second syllable. The lips must first be pressed together and then open to make the sound. The Romanized spelling of Bhabhaa is phonetic and may also appear spelled as Bhabha . Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani. For Romanized transliteration purposes in Gurbani scripture, Bhabhaa is most often represented by BH but sometimes is written as P for non scriptural purposes when writing Romanized Punjabi, because as in the English way of saying P, a distinct puff of air should be felt when the hand is held in front of the lips. For example the Punjabi word word for sister might be spelled Bhainji or Penji in Roman letters.

Significance of Bhabhaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes the acrostic form of poetic verse featuring Bhabhaa of the Gurmukhi alphabet and appears throughout the Guru Granth Sahib.

Guru Nanak Dev, first of the Sikh gurus, astonished his instructors when as a young boy given a homework assignment in school to write the alphabet, the child responded with a spiritual acrostic:

" Bhabhai bhaaleh se phal paaveh gur parsaadee jinh ko bho pa-i-aa ||
BHABHA: Those who seek are fruitful by the Enlightener's grace, and they become God-fearing." SGGS||434

Other signifigant acrostic shabads by various authors of Guru Granth Sahib include:

" Bhabhaa bharam mittaavhu apanaa ||
BHABHA: Cast off your doubt." SGGS||258 Fifth Guru Arjan Dev

" Bhabhaa bhaedeh bhaed milaavaa ||
BHABHA: Dispelling doubt divine union is achieved." SGGS||342 Bhagat Kabir

" Bhabhai bhavjal ddubohu moorrae maa-i-aa vich galtaan bha-i-aa ||
BHABHA: You have drowned in the terrible world-ocean, O fool, while engrossed in Maya's illusory wealth." SGGS||435 Third Guru Amar Das

30 ng 36

Gurmukhi Script Mamaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Mamaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Mamaa. Larawan [S Khalsa]

Mamaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

M - Gurmukhi Mamaa Pronunciation Guide

Mamaa is a consonant of the Gurmukhi script 35 akhar of Gurbani and is the same as its Punjabi alphabet counterpart.

Mamaa is represented by M and is pronounced as Ma-maw, with emphasis on the second syllable. The Romanized spelling of Mamaa is phonetic and may also appear spelled as Mamma . The lips must first be pressed together and then open to make the sound. No puff of air should be felt when said while holding the hand in front of the lips. Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Mamaa in Sikh Scripture

Scripture of the Guru Granth Sahib includes poetic verses featuring Mamaa of the Gurmukhi alphabet. Teachers were wonderstruck when their student Guru Nanak, the first Sikh guru, presented them with a spiritual acrostic:

" Manmai mohu maran madhu-soodhan maran bha-i-aa tab chaetaviaa ||
Mamma: Attached to worldly love, only upon death does the mortal think of the Destroyer of Demon then dying God's (Immortal) Nectar is remembered." SGGS||434

Other verses featuring Mamaa in Gurbani include acrostic selections by authors:

Fifth Guru Arjun Dev:

" Mamaa maaganehaar i-aanaa ||
MAMMA: The poser is clueless." Guru Arjun Dev SGGS||258

" Mamaa jaahoo maram pachhaanaa ||
MAMMA: One having perception of divine mysteries." SGGS||259

Bhagat Kabir:

" Mamaa mool gehiaa man maanai ||
MAMMA: When its origin is adhered to the soul is satiated." SGGS||342

" Mamaa man sio kaaj hai man saadhae sidh ho-e ||
MAMMA: The mind is busily pre-occupied, the mind when disciplined attains perfection." Kabir SGGS||342

Third Guru Amar Das:

" Manmai mat hir la-ee teree moorrae houmai vaddaa rog pa-i-aa ||
MAMMA: Your intellect has been plundered, O fool, pride has greatly afflicted you." SGGS||435

31 ng 36

Gurmukhi Alphabet Yayaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Yayaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Yayaa. Larawan [S Khalsa]

Yayaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

Y - Gurmukhi Yayaa Pronunciation Guide

Yayaa is a consonant of the 35 akhar Gurmukhi script of Gurbani and identical to its Punjabi alphabet counter part.

Yayaa is represented by Y and is pronounced as ya-yaw with the emphasis on the second syllable. The Romanized spelling of Yayaa is phonetic and may also appear spelled as Yayya . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Yayaa in Sikh Scripture

Guru Nanak the first Sikh guru Sikh composed acrostic hymns featuring Yayaa as a young student:

" Yayai janam na hovee kad hee je kar sach pachhaannai ||
YAYYA: Birth is not taken again by one who realizes the True Lord." SGGS||434

Fifth Guru Arjan Dev also composed similar style alphabetical acrostic shabads:

" Yayaa jaaro duramat do-oo ||
YAYYA: Burn away the egoistic toughts of double-mindedness.
Tiseh tiaag sukh sehajae so-oo ||
Relinquish them and sleep peacefully in equipoise.
Yayaa jaa-e parhu sant sarnaa ||
YAYYA: Go seek refuge of the Saints.
Jeh aasar e-aa bhavjal taranaa ||
With their help, the terrible world-ocean is crossed over.
" Yayaa janam na aavai so-oo ||
YAYYA: Birth is not taken again.
Ek naam lae maneh paro-oo ||
When the One name is taken with in the heart.
Yayaa janam na haaree-ai gur poorae kee ttaek ||
YAYYA: This lifetime shall not be wasted, if one has support of the Pure Enlightener.
Naanak teh sukh paa-i-aa jaa kai hee-a-rai ek ||14||
O Nanak, One finds peace with one's heart heart on attaining the One Lord." ||14|| Guru Arjun Dev SGGS||253

" Yayaa jatan karat bahu bidhee-aa ||
YAYYA: People make efforts of may kinds.
Ek naam bin keh lo sidhee-aa ||
Without the One Name, how far can anyone succeed?" SGGS||259

Bhagat Kabir a 15th century saint composed hymns in the acrostic style as well:

" Yayaa jo jaaneh tou duramat han kar bas kaa-i-aa gaa-o ||
YAYYA: If you comprehend anything, then destroy your double-mindedness and subdue the body-village." SGGS||342

32 ng 36

Gurmukhi Alphabet Raaraa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Raaraa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Raaraa. Larawan [S Khalsa]

Raaraa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

R - Gurmukhi Raaraa Pronunciation Guide

Raaraa is a consonant of the Gurmukhi script 35 akhar and identical to its Punjabi alphabet counterpart.

Raaraa is a symbol for R and is pronounced with the tongue forward, is rolled and sounds like are-rrr. Raaraa is phonetic and may also appear spelled as Rarra . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Raaraa in Sikh Scripture

Sikh scripture of the Guru Granth Sahib includes the acrostic form of poetic verse featuring Raaraa of the Gurmukhi alphabet.

First Guru Nanak Dev, astonished his instructors when as a young boy given an assignment in school to write the alphabet, the child responded with a spiritual acrostic:

" Raarai rav rehiaa sabh antar jaetae kee-ae jantaa ||
RARRA: The Lord is contained among all beings He created." SGGS||434

Other authors of Guru Granth Sahib also composed signifigant alphabetical shabads in the acrostic style including:

Fifth Guru Arjan Dev:

" Raaraa rangahu iaa man apanaa ||
RARRA: Dye this thy heart with Love of the Lord." SGGS||252

" Raaraa raen hot sabh jaa kee ||
RARRA:Be the dust beneath the feet of all." SGGS||259

15th Century Saint Bhagat Kabir:

" Raaraa ras niras kar jaaniaa ||
RARRA: Worldly tastes I have found to be tasteless." SGGS||342

Third Guru Amar Das:

" Raarai raam chit kar moorrae hiradhai jinh kai rav rehiaa ||
RARRA: Remember the Lord and abide with those in whose heart he is ever present. SGGS||435

33 ng 36

Gurmukhi Alphabet Lalaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Lalaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Lalaa. Larawan [S Khalsa]

Lalaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

L - Gurmukhi Lalla Pronunciation Guide

Lalaa is a consonant of the 35 akhar Gurmukhi script of and is identical to its Punjabi alphabet counterpart.

Lalaa has the sound of L and is pronounced with the emphasis on the second syllable like sa-saw. The Romanized spelling of Lalaa is phonetic and may also appear spelled as Lalla, or Lallaa . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Lalaa in Sikh Scripture

Guru Granth Sahib scripture includes an acrostic form of alphabetical poetic hymns featuring the Gurmukhi consonant Lalaa .

The teacher expressed astonishment when as a young school boy First Guru Nanak Dev wrote:

" Lalai laa-e dhandhhai jin chhoddee meethhaa maa-i-aa mohu kee-aa ||
LALLA: He who assigned the created beings to their tasks, has made such illusory involvement seem sweet to them." SGGS||434

Fifth Guru Arjan Dev also composed alpabetical shabads featuring Lalaa including:

" Lalaa lapatt bikhai ras raatae ||
LALLA: Entangled, they are tainted by their taste for corrupt pleasures." SGGS||252

" Lalaa taa kai lavai na ko-oo ||
LALLA: Equal to Him, there is none." SGGS||252

" Lalaa laavo aoukhadh jaahoo ||
LALLA: Apply the medicine of God's name." SGGS||259

Bhagat Kabir also wrote featuring Lalaa in the acrostic style:

" Lalaa aisae liv man laavai ||
LALLA: Embrace devotional love and to your heart apply it" SGGS||342

34 ng 36

Gurmukhi Alphabet Vaavaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Vaavaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Vavaa. Larawan [S Khalsa]

Vaavaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

V - Gurmukhi Vaavaa Pronunciation Guide

Vaavaa is a consonant of the 35 akhar Gurmukhi script of Gurbani and identical to its Punjabi alphabet counter part.

Vavaa may be represented by or V or W and is pronounced with the upper teeth touching the bottom lip with emphasis equally on both syllables so that it produces a sound between the English vaw-vaw and waw-waw. The Romanized spelling of Vaavaa is phonetic and may also appear spelled as Vava or Waawaa etc.. Care should be taken to produce the sound blending V or W which may sometimes be misrepresented or misprounounced by B such as commonly substituting the spelling of Baisakhi for Vaisakhi, though it is seldom, if ever, spelled Waisakhi . Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of scripture of Gurbani. Words are to be pronounced as written in scripture, which is why it is important to learn to recognize Gurmukhi script. For example the following words have several ways of being spelled:

Bikram and Vikram are both common, though probably not Wikram .

Gobind is most common, but may also be spelled as Govind and even Gowind .

Significance of Vaavaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes several acrostic form of poetic verse featruing Vavaa written by various authors of Guru Granth Sahib:

First Guru Nanak Dev impressed his tutors with his spiritual outlook and insights when as a student he wrote:

" Vavai vaasudae-ou parmaesar vaekhann ko jin vaes kee-aa ||
WAWWA: The all-pervading Transcendent Master oversees the world having created the form it wears." Fiorst Guru Nanak Dev SGGS||434

Fifth Guru Arjan Dev framed spiritual lessons within his acrostic style shabad:

" Vavaa vair na karee-ai kaahoo ||
WAWWA: Harbor not hatred against anyone." Guru Arjun Dev SGGS||259

15th century saint and poet Bhagat Kabir wrote an alphabetical compostion featuring Vavaa:

" Vavaa baar baar bisan samhaar ||
WAWWA: Again and again, dwell upon the abode of the Lord Master." SGGS||342

Third Guru Amar Das also favored the acrostic style of alphabetical composition:

" Vavai vaaree aa-ee-aa moorrae vaasudae-o tudh veesar-i-aa ||
WAWWA: Your turn has come, O fool, but you have forgotten the Luminous Lord. SGGS||435

35 ng 36

Gurmukhi Alphabet Rrarraa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Rrarraa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Rharhaa. Photo © [S Khalsa]

Rrarraa is a consonant of the Gurmukhi alphabet

RR - Gurmukhi Rrarraa Pronunciation Guide

Rrarraa is a consonant of the 35 akhar Gurmukhi script featured in Gurbani and is identical to its Punjabi alphabet counterpart.

Rraarraa is pronounced with the tongue curled back to touch just behind the ridge at the roof of the mouth and sounds like ra. The Romanized spelling of Rraarraa is phonetic and may also appear spelled as Rhaarhaa . Other phonetic spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani depending on gramatical usage.

Significance of Rrarraa in Sikh Scripture

Several authors of Gurbani composed shabads in the acrostic style which feature the Gurmukhi consonant Rrarraa in Guru Granth Sahib scripture:

First Guru Nanak Dev showed his spiritual depth of character as a young student when we wrote:

" Rraarrai raarr kareh kiaa praanee tiseh dhiaavhu je amar hoaa ||
RRARRA: Why quarrel O mortal? Meditate on the imperishable Lord." SGGS||434

Fifth Guru Arjan Dev used various grammatical forms of Rrarraa in his acrostic shabad:

" Rraarraa rraar mittai sang sadhoo ||
RRARRA: Conflict is eliminated when associating with true the pious.
Karam dharam tat naam araadhoo ||
The essence of religious rites and creeds is meditation done in adoration of the Lord's Name.
Roorho jih basiou ridh maahee ||
In the heart of whom the Beauteous Lord abides,
Ouaa kee rraarr mittat binsaahee ||
Strife is erased, eliminated.
Rraarr karat saakat gaavaaraa ||
The opinionated argue foolishly in faithless disputes.
Jaeh heeai ahnbudh bikaaraa ||
Whose heart is filled with prideful intellect in ignorance bickers.
Rraarraa gurmukh rraarr mittaaee ||
RRARRA: Dispute is settled by the enlightened mouth which ceases to quarrel.
Nimakh maahe naanak samjhaaee ||47||
In an instant the Exalted instructor, O Nanak, is understood." SGGS||260

36 ng 36

Gurmukhi Alphabet Ik Onkar of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Ik Onkar Significance in Sikh Scripture Ik OanKar. Photo © [S Khalsa]

Ik Onkar is a combination character of the Gurmukhi Script.

Gurmukhi Pronunciation Guide to Ik Onkar

Ik Onkar is a combination character featuring the Gurmukhi numeral 1 and is symbolic of One Creator and Creation, in the verse Mool Mantar which appears at the very beginning of Gurbani, and throughout Sikh Scripture.

Ik Onkar is a phonetic spelling and may also be spelled Ik Oankar or Ek Onakaar . Broken into parts both word and symbol are correctly pronounced with stress on the vowels Ik-O-An-Kar:

Ik has a short i sound as in lick.

O has a long o sound as in oat.

An has short a sound like the u in un.

Kaar has a long aa sound as in car.

Significance of IK Onkar in Sikh Scripture

The character Ik Onkar, and the word Onkar, both signify in the scripture of Guru Granth Sahib and are featured together in the acrostic verses of poet Bhagat Kabir:

" Ik Onkar satnaam kartaa purkh gurprasaad ||
One creator at one with creation, a truly identifiable creative personalty, realized by the Enlightener's grace." SGGS||340

" Oankaar aad mai jaanaa ||
I know only the One Creative Original Being.
Likh ar maettai taa-eh na maanaa ||
What is written is also erased, I believe not in the perishable.
Oankaar lakhai jo koee ||
Creator and creation, behold them (as One).
So-ee lakh maettanaa na hoee ||6||
One seeing (and understanding) this, perishes not." ||6|| SGGS||340

Paano Gumawa ng Tarot Card Bag

Paano Gumawa ng Tarot Card Bag

8 Mga Organisasyong Pangkalikasan sa Kristiyano

8 Mga Organisasyong Pangkalikasan sa Kristiyano

Pagsamba sa Shinto: Mga Tradisyon at Kasanayan

Pagsamba sa Shinto: Mga Tradisyon at Kasanayan