https://religiousopinions.com
Slider Image

Kasaysayan at Paniniwala ng mga Waldensians

Ang kasaysayan ng mga Waldensians ay isang kwento ng pag-uusig, tiyaga, at debosyon sa mga turo ng Bibliya. Ang halos 800 taong gulang na kilusang pang-ebanghelikal na Kristiyanong ito ay kilala sa pinakaunang mga araw na ito bilang simpleng "The Poor." Nagmula sa ika-12 siglo ng Alps ng Italya, ang mga Waldensians ay umiral sa pamamagitan ng mga aksyon ni Peter Waldo ng Lyons.

Mga Pangunahing Katangian: Ang mga Waldensian

 • Ang mga Waldensians, isa sa pinakaunang mga ebanghelikal na Kristiyanong grupo, ay itinatag ni Peter Waldo ( Valdes sa Pranses) ng Lyons bandang AD 1170.
 • Simula sa huling bahagi ng ika-12 siglo, ang kilusang Waldensian ay isang maagang tagapagpahiwatig ng Repormasyon ng Protestante.
 • Matapos ang pagpapatalsik mula sa Simbahang Romano Katoliko, nanirahan ang mga Waldensians sa mga bundok ng Alpine na rehiyon ng Pransya at Italya, kung saan mayroon pa rin silang ngayon.

Ang kilusang Waldensian ay isa sa mga unang pagsisikap na Kristiyano na isalin ang Bibliya sa isang lokal na diyalekto at makisali sa pangangaral ng ebanghelyo. Ang pangako ng pangkat ay maaaring ibubuod sa tatlong mga gawaing ito: na ipinakilala at naintindihan ang ebanghelyo sa katutubong wika ng mga tao, pagkilala sa mga mahihirap sa pamamagitan ng pagiging mahirap, at pagtupad ng mas malapit na pagsunod sa isang buhay ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod sa mga turo ni Jesus Si Kristo at ang halimbawa ng kanyang mga alagad.

Ang iba pang mga katulad na paggalaw ng ebangheliko ay pangkaraniwan sa mga panahon ng medieval, ngunit walang nagtitiis tulad ng mga Waldensians. Pre-dating ang Protestant Reformation sa pamamagitan ng 300 taon, ang simula ng kilusang Waldensian kung minsan ay tinutukoy bilang "Unang Repormasyon." Ang grupo ay tinawag din na "Pinakamatandang Ebanghelikal na Simbahan" at "Israel ng Alps."

Bagaman ang mga Waldensians ay hindi nagtakda upang salungatin ang Simbahang Katoliko ng Roma, sila ay mga branded heretics, excommunicated ni Pope Lucius III noong 1184, at target na puksain sa maraming mga kampanya. Sa katotohanan, sila ay isang maliit, nagkalat ngunit malapit na pangkat na nagpahayag ng paniniwala ng orthodox at sa pangkalahatan ay nanatiling tapat sa Simbahang Katoliko hanggang sa panahon ng Repormasyon.

Waldo ng Lyons (c. 1140–1217)

Ang nagtatag ng mga Waldensians ay si Waldo ( Valdes sa Pranses) ng Lyons, isang mayaman at impluwensyang batang negosyante mula sa Lyons, France. Matapos ang biglaang pagkamatay ng isang matalik na kaibigan, si Waldo ay nagsimulang maghanap para sa mas malalim na kahulugan sa buhay. Sa paligid ng AD 1173, si Waldo ay labis na naantig ng mga salita ni Jesucristo sa mayayamang binata sa Ebanghelyo ni Marcos 10:21:

Sa pagtingin sa lalaki, naramdaman ni Jesus ang tunay na pagmamahal sa kanya. "May isang bagay pa na hindi mo pa nagawa, " sinabi niya sa kanya. “Humayo ka at ibenta ang lahat ng iyong pag-aari at ibigay ang pera sa mahihirap, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, sumunod ka sa akin. ”(NLT)

Kusang-loob na Kahirapan

Sa pagitan ng 1173 1176, nagbago nang radikal ang Waldo . Ang pagpapasya na sundin ang mga salitang Lord nang literal, ibinigay niya ang kanyang kayamanan sa mahihirap at sinimulan ang isang buhay ng sinasadyang kahirapan. Nang maglaon, ang kanyang mga alagad ay makikilala bilang Ang Mahina na Mga Lalaki ng Lyons, o simpleng Ang Mahina. Ang pangalang kanilang inangkin para sa kanilang sarili ay Ang Mahina ng Espiritu mula sa Mga Kabanata sa Mateo 5: 3.

Pangangaral ng Ebanghelyo

Sa paniniwala na ang lahat ng mga tao ay nararapat magkaroon ng pagkakataon na marinig at maunawaan ang Salita ng Diyos, ginamit ni Waldo sina Bernard Ydros at Stephen ng Ansa upang isalin ang maraming mga libro ng Bibliya mula sa Latin Vulgate sa kanyang lokal na diyalekto ng Pranses-Provencal. Nang maipakita ang salin sa Roma, nakatanggap ito ng mga salita ng pag-apruba mula sa papa. Hinikayat ng positibong tugon, inaasahan ni Waldo na ang kanyang mga pagsisikap ay magsisimula ng isang pagbabagong-buhay sa buong simbahan.

Mula sa salin na ito, sinimulan ni Waldo ang pangangaral at pagtuturo sa Bibliya sa publiko. Sa pagkopya ng kanyang halimbawa, ang mga tagasunod ni Waldo (naglalakbay sa twos) ay nagdala ng ebanghelyo sa mga kalapit na bayan at nayon. Ang aktibidad na ito ng pangangaral ng publiko ay partikular na nakakasakit sa mga awtoridad ng Katoliko at nag-udyok sa salungatan at pag-uusig na tatagal ng mga Waldensian sa maraming siglo.

'Peter' Waldo

Noong tagsibol ng 1179, si Waldo at ang kanyang mga tagasunod ay ipinagbabawal ng simbahan na mangaral maliban kung tahasang inanyayahan ng isang pari. Ngunit si Waldo ay kumbinsido na ang katawan ni Cristo ay dapat ibase ang mga karanasan nito sa mga apostol at hindi sa mga konstruksyon ng tao sa kanyang panahon. Patuloy siyang nangangaral nang lantaran. Makalipas ang ilang taon, sa paligid ng 1183, si Waldo ay pinagbawalan mula sa lungsod ng arsobispo ng Lyons.

Nang siya ay binalaan na tumigil sa pangangaral, tumugon si Waldo sa mga salita ni Apostol Pedro sa Mga Gawa 4:19: "Sa palagay mo ba ay nais ng Diyos na sumunod sa iyo kaysa sa kanya?" Ang ilan sa mga istoryador ay naniniwala na ang episode na ito ay ang dahilan para kay Waldo ay tinukoy sa bilang "Peter Waldo" ng mga Waldensian sa hinaharap.

Peter Waldo ng Lyons. ZU_09 / Getty Images

Matapos mapalayas si Waldo sa Lyons, kaunti pa ang nalalaman sa kanyang buhay maliban na marahil siya ay namatay sa paligid ng AD 1217 o 1218.

Tinukoy ng mga tagasunod ang kanilang sarili bilang Waldo co-members, at tinawag ang kanilang grupo na isang society. Hindi nila nais na isipin bilang isang relihiyosong nilalang na hiwalay sa Simbahang Katoliko. . Nais lamang nilang maging isang pangkat ng mga layko Kristianong mga alagad na sumunod kay Cristo at ipinangaral ang kanyang mensahe.

Kapag pinalayas mula sa lungsod, si Waldo at ang kanyang mga tagasunod ay lumipat sa liblib na mga bundok ng Alpine ng Pransya at Italya. Sa susunod na tatlong siglo, ang mga Waldensians ay inuusig, sapilitang sa ilalim ng lupa, at tumatakbo. Gayunpaman, nabuo sila ng mga matatag na pamayanan at kalaunan ay kumalat sa Austria, Alemanya, at iba pang mga bahagi ng Europa.

Ang Mga Turo ni Jesus

Mag-isa silang dalawa, walang saplot, nakasuot ng mga balahibo ng balahibo, walang nagmamay-ari, na pinanghahawakan ang lahat ng mga bagay na katulad ng mga apostol, hubad, kasunod ng isang hubad na Kristo. Ang mga obserbasyon ng isang ikalabing dalawang siglo taga-simbahan, Walter Map.

Ipinaliwanag ng isang istoryador ang hindi pangkaraniwang paggamit ng pang-uri na naked upang mangahulugang pareho materially poor at of Christ alone. Nang walang relihiyosong extras, ang Ang mga Waldensian ay naghangad na sumunod kay Kristo sa kanyang kahirapan at bilang kanilang sanggunian lamang para sa pananampalataya.

Sa gayon, ang layunin ng mga Waldense ay mamuhay nang lubos sa katapatan sa mga turo ni Jesucristo, lalo na sa kanyang Sermon sa Bundok. Ang mga tagasunod ay nais na mag-relive, malapit sa maaari, ang mga karanasan ng mga unang alagad. Bilang isang resulta, ang kasanayan na pinaka-malinaw na tinukoy ng mga Waldensians ay ang kanilang panata na mabuhay sa kahirapan at pagiging simple tulad ng nauna sa mga Kristiyano.

Paniniwala sa Bibliya

Ang mga paniniwala ng Waldensian ay batay sa Bibliya, subalit ang paggalaw ay nagsimula sa isang oras na ang mga ordinaryong tao ay walang access sa Kasulatan. Samakatuwid, ang Bibliya ay kinakailangang isalin sa katutubong wika at ipangaral sa publiko upang ang lahat ng tao ay marinig at maunawaan ang Salita ng Diyos. Kung gayon ang mga kalalakihan at kababaihan lamang ang makikilala kay Jesucristo bilang sentro ng kanilang pananampalataya. Naniniwala sila na ang kaligtasan, ay ang gawain ni Cristo lamang.

Ang mga Waldensian ay naniniwala na ang simbahan, kapag tapat sa totoong tungkulin nito, ay sumusunod sa mga hakbang ng mga apostol. Ang mga Waldensian ay tutol sa anumang anyo ng karahasan. Batay sa Mateo 5: 33-37, tumanggi silang sumumpa. Tinanggihan din nila ang kasanayan sa pagbebenta ng mga indulhensiya at tumanggi na magpahiram ng pera nang may interes. Ang mga pananaw na ito ay madalas na ginagawang ang mga Waldensians ay tila mapanganib na mga rebelde sa kapwa relihiyosong awtoridad at pampulitikang kapangyarihan noong panahong iyon.

Ang bawat isa ay lumahok sa pamayanan ng Waldensian; kalalakihan at kababaihan, bata at matanda, lahat ay maaaring mangaral ng ebanghelyo. Dahil sa kanilang debosyon sa Banal na Kasulatan, marami sa mga relihiyosong gawi at pananaw ng Waldensian na nakahanay sa mga repormang Protestante noong ika-16 na siglo. Tinanggihan nila ang paniwala ng purgatoryo, transubstantiation, at ilan sa mga sakramento ng Katoliko. Tumanggi silang sumamba sa mga santo o manalangin para sa mga patay.

Kumbinsido ang mga Waldensian na mawawala ang espiritwal na buhay nito kung ito ay naging mayaman, pribilehiyo, at makapangyarihan sa mundo. Samakatuwid, kapag ginawa ni Emperor Constantine ang Kristiyanismo na relihiyon ng estado noong ika-4 na siglo, nakita ito ng mga Waldensians bilang isang kompromiso sa mundo at pagsisimula ng pagbagsak ng simbahan .

Gayunpaman, ang karamihan sa mga Waldensian sa pangkalahatan ay nanatiling orthodox sa kanilang mga pananaw at patuloy na nakikita ang kanilang sarili bilang bahagi ng Simbahang Romano Katoliko hanggang sa oras ng Repormasyon. Marami ang nakikipag-isa kahit isang beses sa isang taon at nabautismuhan ang kanilang mga anak.

Ang Barba

Noong ika-15 siglo, ang mga Waldensian ay nagsimulang sumangguni sa kanilang mga pastor at mangangaral bilang barba, isang term na paggalang na nangangahulugang uncle sa lokal na Alpine dialect. Ang pamagat ay nagpigil sa kanila na hindi malito sa mga Katoliko amas. Ang batang barbas ay ipinadala sa paaralan para sa pagsasanay sa Banal na Kasulatan at paghahanda sa buhay sa ministeryo. Pagkatapos ng pagsasanay, sasamahan nila ang isang nakaranas na barba upang makakuha ng karanasan sa trabaho. Si Barbas ay nagbiyahe nang pares na bumibisita sa maliliit na grupo ng mga naniniwala sa ilalim ng lupa. Nakilala bilang mga peregrino at mangangalakal, iniiwasan nila ang mga Inisyuyanang Katoliko.

Ang Repormasyon

Gayundin sa ika-15 siglo, ang mga Waldensians ay naging nauugnay sa Bohemian Brother at suportado ang kanilang pinuno, ang Czech repormador ng simbahan na si Jan Hus. Si Hus ay may tatak na isang heretic at sinunog sa stake noong 1415 para sa kanyang mga radikal na turo. Bagaman siya ay nanatiling isang tapat na paring Katoliko, ang kanyang mga pananaw ay kaalyado sa mga Waldensians. Naniniwala si Hus na ang Banal na Kasulatan ang pangwakas na awtoridad, hindi ang Simbahang Katoliko. Naramdaman din niya na ang Bibliya ay dapat isalin sa mga karaniwang wika upang mabasa at ipangaral sa publiko.

Nang maglaon, sa pamamagitan ng impluwensya ng Swiss repormador na si William Farel (1489 1565), ang mga Waldensians ay sumali sa Protestanteng Repormasyon at nakahanay sa mga pormasyong binago ng Calvinism.

Pag-uusig at Pagpatay

Ang mga Waldensians ay nakatiis ng pag-uusig hindi lamang sa kanilang pagsisimula, kundi sa buong siglo at sa iba't ibang mga lokasyon. Ito ay ilan lamang sa mga mas makabuluhang mga masaker.

 • Noong 1251, ang mga Waldensians sa Toulouse, Pransya, ay pinatay dahil sa hindi pagkakatugma sa simbahan, at ang kanilang bayan ay sinunog sa lupa.
 • Ang masaker ng 22 na nayon sa rehiyon ng Pransya ng Luberon sa Provence ay naganap noong 1545. Ang mga tropa ng Royal na pinamumunuan ng Baron ng Opp de ay inatasan na parusahan ang mga dissenters ng relihiyon ni Haring Francis I ng Pransya. Ganap na pinatay ng hukbo ng papal ang halos 3, 000 Waldensians sa madugong krusada, kabilang ang mga nasa M rindol at Cabri res.
 • Noong Enero 1655, ang masaker na kilala bilang "Piedmont Easter" o "Bloody Spring" ay naganap. Sa ilalim ng puwersa ng Duke of Savoy, daan-daang hindi armadong mga Waldensian ang malupit na pinahirapan at pinatay.
 • Noong 1685, inalis ni Haring Louis XIV ang Edict of Nantes na nagbigay ng maikling panahon ng proteksyon sa relihiyon para sa mga Waldensians. Muli, isang malawakang kampanya ang nagsimulang linisin ang mga Waldensian at pilitin silang bumalik sa Katolisismo. Noong 1686, ipinagbawal ng bagong duke ang mga Waldensian na magsanay ng kanilang relihiyon, at sa kauna-unahang pagkakataon, pormal na nilaban ng simbahan. Sa loob ng tatlong araw ng pagbabaka, ang mga Waldensian ay natalo, nasunog ang kanilang mga simbahan, at higit sa 8, 000 ang ibinilanggo sa bilangguan. Dalawang libong Waldensians ang namatay sa masaker.
  Papal Crusade Laban sa Mga Waldense. Mga Larawan ng Bettmann / Contributor / Getty

  Karamihan sa mga nakaligtas na Waldensians ay nagtago sa Switzerland. Ngunit pagkalipas ng ilang taon, noong 1689, nakakabalik sila sa kanilang mga lambak sa kung ano ang naaalala bilang "Maluwalhating Pagbabalik."

  Isang Kuwento ng Kaligtasan

  Kahit na sila ay nanatiling pinigilan sa bilang, ang mga Waldensians ay patuloy na nakaligtas sa mga siglo ng paghihirap at pang-aapi. Noong ika-18 siglo, pinanatili nila ang isang may-akda na presensya ng Protestante sa pangunahing rehiyon ng Catholic Piedmont ng hilagang-kanluran ng Italya. Sa tulong lamang ng mga nakapalibot na mga bansang Protestante ay nagtitiis ang mga Waldensian.

  Noong 1848, ang simbahan ng Waldensian ay sa wakas ay napalaya sa pamamagitan ng Edict of Emancipation na nagbigay sa kanila ng ligal at pampulitikang kalayaan. Gayunpaman, nagpupumiglas pa rin ang simbahan sa ilalim ng pagsakop ng Katoliko. Nang si Alexis Muston, isang pastor ng ika-19 na siglo na Pranses na Repormador, ay nagsulat ng isang tesis sa mga Waldensians nang walang pahintulot ng simbahan, dinala siya sa korte at kinailangan niyang tumakas sa bansa. Nang maglaon, ang libro ni Muston, The Israel of the Alps: Isang Kumpletong Kasaysayan ng mga Waldenses ng Piedmont at ang kanilang mga Colony, na orihinal na nai-publish noong 1875, ay isinalin sa Ingles at Aleman. Nagbibigay ang teksto marahil ang pinakamahalagang kasaysayan ng mga Waldensians mula sa oras ng kanilang pinagmulan hanggang sa oras ng kanilang paglaya.

  Ang mga Waldensians ay umiiral pa rin ngayon, lalo na sa rehiyon ng Piedmont ng Italya.

  Noong 2015, binisita ni Pope Francis ang Waldensian church sa Turin, Italy. Narito na ang mga Kristiyanong Waldensian ay nagtitiis ng malupit na pag-uusig ng Simbahang Katoliko sa panahon ng Panahon ng Edad. Sa ngalan ng Simbahan, hiniling ni Pope Francis sa mga Waldensians na mananampalataya para sa kapatawaran:

  "Sa panig ng Simbahang Katoliko, hinihiling ko ang iyong kapatawaran, hinihiling ko ito para sa hindi Kristiyano at kahit na hindi makataong mga saloobin at pag-uugali na ipinakita namin sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, patawarin mo kami! "

  Isang Liwanag sa kadiliman

  Ang tradisyunal na sagisag ng simbahan ng Waldensian ay isang kandila sa tuktok ng isang Bibliya. Ang motto sa itaas ng simbolo ay nagbabasa ng "Lux Lucet sa Tenebris, " na nangangahulugang "isang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman."

  Waldensian sagisag. Pampublikong Domain

  Sa gitna ng kasaysayan ng Waldensian ay isang tao ng hindi masisirang pananampalataya. Laban sa lahat ng mga logro, ang kanilang ilaw ay hindi mapapatay sa kadiliman ng marahas na pang-aapi at paghihiwalay. Ang hindi mapigilan na diwa ng mga Waldensians ay sumasalamin sa kanilang Tagapagligtas, ang Liwanag ng Mundo, na kanilang pinangarap na sundin.

  Pinagmulan

  • Kapic, KM, & Vander Lugt, W. Sa Pocket Dictionary ng Reformed Tradition (p. 126).
  • Ang mga Waldensian: Ang Waldensian Motto: Sa Kadiliman, Liwanag. Christian History Magazine-Isyu 22.
  • Waldo ng Lyons: Isang Propeta na walang karangalan. Christian History Magazine-Isyu 22.
  • Jackson, SM (Ed.). Ang Bagong Schaff-Herzog Encyclopedia ng Kaalaman sa Relihiyoso (Tomo 12, p. 241).
  • Bouchard, G. AAng Sinaunang at Undying Light: Ang mga Waldensians mula sa ika-12 Siglo hanggang sa Repormasyong Protestante. Christian History Magazine-Isyu 22.
  • Bryer, KJ Waldo, Peter. Who s Sino sa Christian History (p. 703).
  • Schaff, P., & Schaff, DS Kasaysayan ng Simbahang Kristiyano (Tomo 5, p. 495).
  Dandelion Magic at Folklore

  Dandelion Magic at Folklore

  Relihiyon sa Cambodia

  Relihiyon sa Cambodia

  Ang Kuwento ni Pele, diyosa ng Hawaiian ng Bulkan

  Ang Kuwento ni Pele, diyosa ng Hawaiian ng Bulkan