https://religiousopinions.com
Slider Image

Isang Novena kay Saint Anthony para sa Anumang Kailangan

Si Saint Anthony ng Padua ay kilala rin bilang Saint Anthony the Wonder-Worker, at sa gayon ay hindi nakakagulat na ang mga Katoliko ay madalas na bumabalik sa kanya ng kanilang mga kahilingan Lagi pa, marahil, kaysa sa ibang mga banal, maliban sa ang Mahal na Birheng Maria. Pinakilala bilang patron saint ng mga nawalang item, si Saint Anthony ay hinihimok din para sa maraming iba pang mga pangangailangan. Sa novena o siyam na araw na panalangin na ito, hindi lamang kami humihiling sa pamamagitan ng Saint Anthony s na pamamagitan ngunit nangangako na mamuhay ng mas maraming buhay na Kristiyano.

Ang Novena sa Saint Anthony para sa Anumang Kailangan

San Juan, ikaw ay maluwalhati sa iyong mga himala at sa pagpapakumbaba ni Jesus Na dumating bilang isang maliit na bata upang magsinungaling sa iyong mga bisig. Kumuha ng para sa akin mula sa Kanyang kaaya-aya ng biyaya na marunong kong hinahangad. Napakabait mo sa mga makasalanan, huwag mong pakialam ang aking karapat-dapat. Hayaan ang kaluwalhatian ng Diyos na mapalaki mo na may kaugnayan sa partikular na kahilingan na taimtim kong naroroon sa iyo.
[ Sabihin ang iyong kahilingan dito. ]
Bilang isang garantiya ng aking pasasalamat, ipinangako kong mamuhay nang mas matapat alinsunod sa mga turo ng Simbahan, at itinalaga sa paglilingkod sa mahihirap na iyong minamahal at mahal mo pa rin. Pagpalain ang resolusyong ito ng akin upang maaari akong maging matapat hanggang sa kamatayan.
Si St Anthony, consoler ng lahat ng nagdadalamhati, manalangin para sa akin.
San Anthony, katulong sa lahat na humihikayat sa iyo, manalangin ka sa akin.
Si St Anthony, na minamahal at pinarangalan ng sanggol na si Jesus, ay ipagdasal mo ako. Amen.

Isang Pagpapaliwanag ng Novena kay Saint Anthony para sa Anumang Kailangan

Tumanggap si Saint Anthony ng isang pananaw ng Christ Child, Who, na nakahiga sa mga braso ng santo, hinalikan siya at sinabi kay Saint Anthony na mahal niya siya para sa kanyang pangangaral. (Si Saint Anthony ay bantog dahil sa kanyang masigasig na pangangaral ng Totoong Pananampalataya laban sa mga erehe.) Sa panalangin na ito, kinikilala natin na ang ating pinakadakilang pangangailangan ay para sa biyaya ang buhay ng Diyos sa ating kaluluwa na nagliligtas sa atin mula sa kasalanan. Ang aming partikular na pangangailangan iyong kahilingan sa Saint Anthony is pangalawa.

Ang panalanging ito, gayunpaman, ay hindi nakakahiya sa paghiling kay Saint Anthony na makialam sa isang makahimalang pamamaraan upang matupad ang aming partikular na pangangailangan. Bilang kapalit ng kabutihan na nais natin, ipinangako namin na mabuhay ang ating buhay tulad ng ginawa ni Saint Anthony na Nagpapabago ng ating mga aksyon sa mga katotohanang itinuro sa atin ng Simbahan, at paglilingkod sa mahihirap.

Ang 19 Mga pangunahing Propeta ng Aklat ni Mormon

Ang 19 Mga pangunahing Propeta ng Aklat ni Mormon

9 Mga Praktikal na Debosyon para sa mga Menong Kristiyano

9 Mga Praktikal na Debosyon para sa mga Menong Kristiyano

Ano ang Theosophy?  Kahulugan, Pinagmulan, at Paniniwala

Ano ang Theosophy? Kahulugan, Pinagmulan, at Paniniwala