https://religiousopinions.com
Slider Image

Ekskomunikasyon sa Simbahang Katoliko

Para sa maraming mga tao, ang salitang excommunication conjures up images of the Spanish Inquisition, kumpleto sa rack at lubid at marahil ay nasusunog sa istaka. Habang ang ekskomunikasyon ay isang seryosong bagay, hindi itinuturing ng Simbahang Katoliko ang excommunication bilang parusa, mahigpit na pagsasalita, ngunit bilang isang wastong panukala. Tulad ng isang magulang na maaaring magbigay sa isang bata ng isang "oras out" o "ground" sa kanya upang tulungan siyang isipin ang tungkol sa kanyang nagawa, ang punto ng ekskomunikasyon ay tawagan ang excommunicated na tao upang magsisi at ibalik ang taong iyon sa buong pakikipag-ugnayan sa Simbahang Katoliko sa pamamagitan ng Sakramento ng Pagkumpisal. Ngunit ano, eksakto, ay ekskomunikasyon?

Ekskomunikasyon sa isang Pangungusap

Ekskomunikasyon, isinulat ni Fr. Si John Hardon, SJ, sa his Modern Catholic Dictionary, ay "Isang ecclesiastical censure na kung saan ang isa ay higit pa o mas mababa sa pakikipag-isa sa mga tapat."

Sa madaling salita, ang excommunication ay ang paraan kung saan ipinahayag ng Simbahang Katoliko ang matinding hindi pagsang-ayon sa isang aksyon na ginawa ng isang bautisadong Katoliko na alinman sa malubhang imoral o sa ilang paraan ay pinag-uusapan o pinanghihinalaang publiko ang katotohanan ng Simbahang Katoliko. Ang ekskomunikasyon ay parusang parusa na maipapataw ng Simbahan sa isang bautismong Katoliko, ngunit ipinataw ito dahil sa pagmamahal sa kapwa at sa Simbahan. Ang punto ng excommunication ay upang kumbinsihin ang tao na ang kanyang pagkilos ay mali, nang sa gayon ay maawa siya sa pagkilos at makipagkasundo sa Simbahan, at, sa kaso ng mga aksyon na nagiging sanhi ng isang pampublikong iskandalo, na gumawa alam ng iba na ang pagkilos ng tao ay hindi itinuturing na katanggap-tanggap ng Simbahang Katoliko.

Ano ang Kahulugan Na Maging Ekskomunikado?

Ang mga epekto ng excommunication ay inilalatag sa Code of Canon Law, ang mga panuntunan kung saan pinamamahalaan ang Simbahang Katoliko. Ipinapahayag ng Canon 1331 na "Ang isang excommunicated na tao ay ipinagbabawal"

  1. Upang magkaroon ng anumang ministeryal na pakikilahok sa pagdiriwang ng sakripisyo ng Eukaristiya o anumang iba pang mga seremonya ng pagsamba kahit ano;
  2. Upang ipagdiwang ang mga sakramento o sakramento at makatanggap ng mga sakramento;
  3. Upang mag-ehersisyo ng anumang mga tanggapan ng simbahan, ministro, o pagpapaandar kung anuman o upang maglagay ng mga gawa ng pamamahala.

Ang Mga Epekto ng Excommunication

Ang unang epekto ay nalalapat sa mga klerk bishops, pari, at deacon. Halimbawa, ang isang obispo na na-excommunicated ay hindi maaaring ibigay ang Sakramento ng Pagkumpirma o makibahagi sa pag-orden ng ibang obispo, pari, o diakono; ang isang excommunicated na pari ay hindi maaaring ipagdiwang ang Misa; at isang exacmunicated deacon ay hindi maaaring mamuno sa Sakramento ng Pag-aasawa o makibahagi sa isang pampublikong pagdiriwang ng Sakramento ng Binyag. (Mayroong isang mahalagang pagbubukod sa epektong ito, na nabanggit sa Canon 1335: "ang pagbabawal ay sinuspinde tuwing kinakailangan upang alagaan ang mga tapat sa panganib ng kamatayan." Kaya, halimbawa, ang isang excommunicated na pari ay maaaring mag-alok ng Huling mga Rites at pakinggan ang panghuling Pangumpisal ng isang namamatay na Katoliko.)

Ang pangalawang epekto ay nalalapat sa kapwa klerigo at mga layko, na hindi makatatanggap ng anuman sa mga sakramento habang sila ay excommunicated (maliban sa Sakramento ng Pagkumpisal, sa mga kaso na kung saan ang Kumpisal ay sapat na upang alisin ang parusa ng excommunication).

Ang pangatlong epekto ay lalo na nalalapat sa mga klero (halimbawa, ang isang obispo na na-excommunicated ay hindi maaaring gamitin ang kanyang normal na awtoridad sa kanyang diyosesis), kundi pati na rin sa mga layko na nagsasagawa ng mga pampublikong pagpapaandar sa ngalan ng Simbahang Katoliko (sabihin, isang guro sa isang paaralan ng Katoliko ).

Ano ang Hindi Ekskomunikasyon

Ang punto ng ekskomunikasyon ay madalas na hindi maunawaan. Iniisip ng maraming tao na, kapag ang isang tao ay nai-excommunicated, siya ay "hindi na isang Katoliko." Ngunit kung paanong ang Simbahan ay makapag-excommunicate ng isang tao kung siya ay isang bautisadong Katoliko, ang excommunicated na tao ay nananatiling isang Katoliko pagkatapos ng kanyang excommunication unun, siyempre, partikular na siya ay tumalikod (iyon ay, ganap na tinalikuran ang Pananampalataya ng Katoliko). Sa kaso ng pagtalikod, gayunpaman, hindi ang ekskomunikasyon na hindi na siya naging isang Katoliko; ito ay ang kanyang kamalayan na pagpipilian na iwanan ang Simbahang Katoliko.

Ang layunin ng Simbahan sa bawat ekskomunikasyon ay upang kumbinsihin ang excommunicated na tao na bumalik sa buong pakikipag-ugnayan sa Simbahang Katoliko bago siya namatay.

Ang Dalawang Uri ng Excommunication

Mayroong mga uri ng ekskomunikasyon, na kilala ng kanilang mga pangalang Latin. Ang A ferendae sententiae excommunication ay isa na ipinataw sa isang tao ng isang awtoridad ng Simbahan (karaniwang kanyang obispo). Ang ganitong uri ng excommunication ay may posibilidad na maging bihirang.

Ang mas karaniwang uri ng excommunication ay tinatawag na lata lata sententiae . Ang ganitong uri ay kilala rin sa Ingles bilang isang "awtomatikong" ekskomunikasyon. Ang isang awtomatikong ekskomunikasyon ay nangyayari kapag ang isang Katoliko ay nakikilahok sa ilang mga aksyon na itinuturing na labis na imoral o salungat sa katotohanan ng Simbahang Katoliko na ang mismong aksyon mismo ay nagpapakita na pinutol niya ang kanyang sarili mula sa buong pakikisalamuha sa Simbahang Katoliko.

Paano Ang Isang Insurong Awtomatikong Ekskomunikasyon?

Ang batas ng Canon ay naglilista ng ilang mga naturang aksyon na nagreresulta sa awtomatikong ekskomunikasyon. Halimbawa, ang pagtalikod mula sa Pananampalataya ng Katoliko, publiko na nagtataguyod ng maling pananampalataya, o nakikisali sa schism na, ang pagtanggi sa wastong awtoridad ng Simbahang Katoliko (Canon 1364); itinapon ang mga nakalaan na species ng Eukaristiya (ang host o ang alak pagkatapos nilang maging Katawan at Dugo ni Cristo) o "panatilihin ang mga ito para sa mga layunin ng sakripisyo" (Canon 1367); pisikal na pag-atake sa papa (Canon 1370); at sumasailalim sa isang pagpapalaglag (sa kaso ng ina) o nagbabayad para sa isang pagpapalaglag (Canon 1398). Bilang karagdagan, ang klero ay maaaring makatanggap ng isang awtomatikong pag-excommunication sa pamamagitan ng, halimbawa, na naghahayag ng mga kasalanan na naipagtapat sa kanya sa Sakramento ng Pagkumpisal (Canon 1388) o pakikilahok sa paglalaan ng isang obispo nang walang pag-apruba ng papa (Canon 1382).

Maaari bang Iangat ang isang Ekskomunikasyon?

Dahil ang buong punto ng excommunication ay subukan na kumbinsihin ang excommunicated na tao na magsisi sa kanyang pagkilos (upang ang kanyang kaluluwa ay hindi na nanganganib), ang pag-asa ng Simbahang Katoliko ay ang bawat ekskomunikasyon ay kalaunan ay itataas, at mas maaga pa kaysa sa mamaya. Sa ilang mga kaso, tulad ng awtomatikong ekskomunikasyon para sa pagkuha ng isang pagpapalaglag o pagtalikod, maling pananampalataya, o schism, ang ekskomunikasyon ay maaaring maiangat sa pamamagitan ng isang taos-puso, kumpleto, at nagsisising Confession. Sa iba, tulad ng mga natamo para sa sakripisyo laban sa Eukaristiya o paglabag sa selyo ng kumpisal, ang excommunication ay maaari lamang maiangat ng papa (o kanyang delegado).

Ang isang tao na may kamalayan na siya ay nagkaroon ng excommunication at nais na mapataas ang excommunication ay dapat na lumapit muna sa kanyang parokya at talakayin ang mga partikular na pangyayari. Papayuhan siya ng pari kung anong mga hakbang ang kinakailangan upang maiangat ang ekskomunikasyon.

Nasa panganib ba ako ng pagiging ekskomunikado?

Ang average na Katoliko ay malamang na hindi niya mahahanap ang kanyang sarili sa panganib ng excommunication. Halimbawa, ang mga pribadong pag-aalinlangan tungkol sa mga doktrina ng Simbahang Katoliko, kung hindi sila ipinahayag sa publiko o itinuro bilang totoo, ay hindi katulad ng maling pananampalataya, lalong hindi gaanong pagtalikod.

Gayunpaman, ang pagtaas ng kasanayan ng pagpapalaglag sa mga Katoliko, at ang pagbabagong-loob ng mga Katoliko sa mga di-Kristiyanong relihiyon ay nagkakaroon ng awtomatikong mga excommunications. Upang maibalik sa buong pakikipag-ugnayan sa Simbahang Katoliko upang ang isang tao ay makatanggap ng mga sakramento, ang isa ay kailangang maiangat ang gayong mga excommunications.

Mga Sikat na Ekskomunikasyon

Marami sa mga sikat na excommunications ng kasaysayan, siyempre, ang mga nauugnay sa iba't ibang mga pinuno ng Protestante, tulad ni Martin Luther noong 1521, Henry VIII noong 1533, at Elizabeth I noong 1570. Marahil ang pinakapang-akit na kwento ng excommunication ay ang Banal Ang Emperor Romano na si Henry IV, na tatlong beses na na-excommunicated ni Pope Gregory VII. Ang pagsisisi sa kanyang excommunication, si Henry ay gumawa ng isang paglalakbay sa banal na lugar sa Papa noong Enero 1077, at tumayo sa niyebe sa labas ng Kastilyo ng Canossa sa loob ng tatlong araw, walang sapin, nag-aayuno, at nagsusuot ng isang gupit, hanggang sa sumang-ayon si Gregory na itaas ang ekskomunikasyon.

Ang pinakatanyag na excommunications sa mga nakaraang taon ay nangyari nang ang Arsobispo na si Marcel Lefebvre, isang tagapagtaguyod ng Traditional Latin Mass at ang nagtatag ng Lipunan ng Saint Pius X, ay nag-alay ng apat na obispo nang walang pag-apruba ni Pope John Paul II noong 1988. Arsobispo na si Lefebvre at ang apat ang mga bagong dedikadong obispo lahat ay naganap na awtomatikong mga excommunications, na inangat ni Pope Benedict XVI noong 2009.

Noong Disyembre 2016, ang pop singer na si Madonna, sa isang segment na "Carpool Karaoke" on The Late Late Show With James Corden, na inaangkin na tatlong beses na na-excommunicated ng Simbahang Katoliko. Habang si Madonna, na nabautismuhan at nagpalaki ng isang Katoliko, ay madalas na pinuna ng mga paring Katoliko at obispo para sa mga banal na kanta at pagtatanghal sa kanyang mga konsyerto, hindi siya pormal na nai-excommunicated. Posible na si Madonna ay nagkaroon ng isang awtomatikong ekskomunikasyon para sa ilang mga aksyon, ngunit kung gayon, ang ekskomunikasyon na iyon ay hindi pa inihayag ng publiko sa Simbahang Katoliko.

Kasaysayan ng Quakers

Kasaysayan ng Quakers

Mga Proyekto ng Yule Craft para sa Taglamig ng Solstice

Mga Proyekto ng Yule Craft para sa Taglamig ng Solstice

Relihiyon sa Vietnam

Relihiyon sa Vietnam