https://religiousopinions.com
Slider Image

Ang mga Mangangalakal: Mga Pinagmulan, Paniniwala, Pag-impluwensya

Ang mga Shakers ay isang organisasyong pang-relihiyoso na ang pormal na pangalan ay ang United Society of Believers in Christ Second Secondear. Lumaki ang pangkat mula sa isang sangay ng Quakerism na itinatag sa Inglatera noong 1747 nina Jane at James Wardley. Pinagsama ng Shakerism ang mga aspeto ng Quaker, French Camisard, at millennial na paniniwala at kasanayan, kasama ang mga paghahayag ng pangitain na si Ann Lee (Ina Ann) na nagdala ng Shakerism sa Amerika. Tinawag ang mga Shakers dahil sa kanilang mga kasanayan sa pag-ilog, sayawan, pag-iikot, at pagsasalita, pagsigaw, at pagkanta sa mga wika.

Si Ann Lee at isang maliit na grupo ng mga alagad ay dumating sa Amerika noong 1774 at nagsimulang mag-proselytizing mula sa kanilang punong-tanggapan sa Watervliet, New York. Sa loob ng sampung taon, ang kilusan ay maraming libong malakas at lumalagong, kasama ang mga pamayanan na itinayo sa paligid ng mga mithiin ng celibacy, pagkakapantay-pantay ng mga kasarian, pacifism, at millennialism (ang paniniwala na si Cristo ay nakabalik na sa Lupa sa anyo ni Ann Lee). Bilang karagdagan sa pagtataguyod ng mga pamayanan at pagsamba, ang mga Shaker ay kilala sa kanilang pagiging likha at kontribusyon sa kultura sa anyo ng musika at pagkakayari.

Mga Pangunahing Katangian: The Shakers

 • Ang Shakers ay isang paglaki ng Ingles Quakerism.
 • Ang pangalan ay nagmula sa isang kasanayan ng pag-ilog at panginginig habang sumasamba.
 • Naniniwala ang mga Shakers na ang kanilang pinuno, si Inay Ann Lee, ay ang pagkakatawang-tao sa ikalawang pagdating ni Cristo; ginawa nitong Shakers Millenialists.
 • Ang shakerism ay nasa taas nito sa Estados Unidos noong kalagitnaan ng 1800s, ngunit hindi na isinasagawa.
 • Ang mga pamayanan ng Celibate Shaker sa walong estado ay bumuo ng mga modelo ng mga sakahan, nag-imbento ng mga bagong tool, at nagsulat ng mga himno at musika na popular pa rin ngayon.
 • Ang simple, maganda ang ginawa ng Shaker na kasangkapan ay ipinagbibili pa rin sa Estados Unidos.

Pinagmulan

Ang unang Shakers ay mga miyembro ng Wardley Society, isang sangay ng Quakerism na itinatag nina James at Jane Wardley. Ang Wardley Society ay binuo sa hilagang-kanluran ng Inglatera noong 1747 at isa sa ilang magkatulad na grupo na nabuo bilang resulta ng mga pagbabago sa mga kasanayan sa Quaker. Habang ang mga Quaker ay lumilipat patungo sa tahimik na mga pagpupulong, ang "Shaking Quakers" ay pinili pa ring lumahok sa panginginig, pagsigaw, pag-awit, at iba pang mga pagpapahayag ng lubos na pagka-espiritwalidad.

Naniniwala ang mga miyembro ng Wardley Society na nagawa nilang makatanggap ng mga direktang mensahe mula sa Diyos, at inaasahan ang pangalawang pagdating ni Cristo sa anyo ng isang babae. Natupad ang pag-asang iyon nang, noong 1770, ipinahayag ng isang pangitain si Ann Lee, isang miyembro ng Lipunan, bilang pangalawang pagdating ni Cristo.

Ang mga shakers sa New Lebanon, NY. Ang mga shaker ay isang sekta na Kristiyano na naniniwala sa pamumuhay at pamumuhay sa komunal. Mga Larawan sa Bettmann / Getty

Si Lee, kasama ang iba pang mga Shakers, ay nabilanggo dahil sa kanilang mga paniniwala. Noong 1774, gayunpaman, pagkatapos na makalaya mula sa bilangguan, nakakita siya ng isang pangitain na naging dahilan upang siya ay sumakay sa isang paglalakbay sa kung ano ang malapit na ang Estados Unidos. Sa oras na iyon, inilarawan niya ang kanyang pag-aalay sa mga alituntunin ng celibacy, pacifism, at pagiging simple:

Nakita ko sa pangitain ang Panginoong Jesus sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Inilahad niya sa akin ang lalim ng pagkawala ng tao, kung ano ito, at ang paraan ng pagtubos mula roon. Pagkatapos ay nagawang magbigay ako ng isang bukas na patotoo laban sa kasalanan na siyang ugat ng lahat ng kasamaan, at nadama ko ang kapangyarihan ng Diyos na dumadaloy sa aking kaluluwa tulad ng isang bukal ng buhay na tubig. Mula sa araw na iyon ay nakakuha ako ng isang buong krus laban sa lahat ng nakasisilaw na mga gawa ng laman.

Si Ina Ann, na tinawag na ngayon, ay nanguna sa kanyang grupo sa bayan ng Watervliet sa kung saan ay nasa itaas na New York. Masuwerte ang mga Shakers na ang mga kilusang rebivalist ay popular sa New York sa oras na iyon, at ang kanilang mensahe ay nag-ugat. Si Nanay Ann, Elder Joseph Meacham, at Eldress Lucy Wright ay naglalakbay at nangaral sa buong rehiyon, na pinangangalakal at pinalawak ang kanilang grupo sa pamamagitan ng New York, New England, at kanluran patungong Ohio, Indiana, at Kentucky.

Sa taas nito, noong 1826, ipinagmamalaki ng Shakerism ang 18 na mga nayon o komunidad sa walong estado. Sa panahon ng espiritwal na pagbabagong-buhay sa kalagitnaan ng 1800, naranasan ng mga Shakers ang "Era of Manifestations" a panahon kung saan ang mga miyembro ng komunidad ay may mga pangitain at nagsalita sa mga wika, na naghahayag ng mga ideya na ipinakita sa pamamagitan ng mga salita ni Ina Ann at ang mga gawa ng mga kamay ni Shakers.

Mga gusali sa isang bayan ng Shaker sa kanayunan. John Loengard / Mga imahe ng Magaling

Ang mga shaker ay nanirahan sa mga pangkat na panlipunan na binubuo ng mga kababaihan at kalalakihan na naninirahan sa pabahay na istilo ng dormitoryo. Ang mga pangkat ay pinagsama-sama ang lahat ng mga pag-aari, at lahat ng mga Shaker ay naglalagay ng kanilang pananampalataya at lakas sa gawain ng kanilang mga kamay. Ito, nadama nila, ay isang paraan ng pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Ang mga komunidad ng mga shaker ay lubos na itinuturing para sa kalidad at kasaganaan ng kanilang mga bukid at para sa kanilang mga etikal na pakikipag-ugnayan sa mas malaking komunidad. Kilalang-kilala rin sila sa kanilang mga imbensyon, na kasama ang mga item tulad ng screw propeller, circular saw, at turbine waterwheel, pati na rin ang clothespin. Ang mga shaker ay kilala at kilala pa rin sa kanilang magagandang, makinis, ginawang simpleng kasangkapan at kanilang "mga guhit ng regalo" na naglalarawan ng mga pangitain ng Kaharian ng Diyos.

Sa susunod na ilang mga dekada, ang interes sa Shakerism ay mabilis na bumaba dahil sa, sa malaking bahagi, sa kanilang pagpilit sa celibacy. Sa pagsisimula ng ika-20 siglo mayroon lamang 1, 000 mga miyembro, at, sa pagsisimula ng ika-21 siglo, kakaunti lamang ang natitirang mga Shaker sa isang pamayanan sa Maine.

Mga Paniniwala at Kasanayan

Ang mga shaker ay Millenialist na sumusunod sa mga turo ng Bibliya at ni Nanay Ann Lee at mga pinuno na sumunod sa kanya. Tulad ng maraming iba pang mga relihiyosong grupo sa Estados Unidos, sila ay nakatira nang hiwalay mula sa "mundo, " pa nakikipag-ugnay sa pangkalahatang komunidad sa pamamagitan ng commerce.

Mga paniniwala

Naniniwala ang mga shaker na ang Diyos ay ipinahayag sa kapwa lalaki at babae na anyo; ang paniniwalang ito ay nagmula sa Genesis 1:27 na nagbabasa ng "Kaya nilikha siya ng Diyos; lalaki at babae ay nilikha niya sila." Naniniwala rin ang mga Shaker sa mga pahayag ni Ina Ann Lee na nagsasabi sa kanila na nabubuhay na tayo ngayon sa Millenium tulad ng inihula sa Bagong Tipan (Mga Pahayag 20: 1-6):

Mapalad si at banal ang mga nakikibahagi sa unang pagkabuhay na mag-uli. Ang ikalawang kamatayan has walang kapangyarihan sa kanila, ngunit sila ay magiging mga pari t ng Diyos at ni Cristo at maghahari kasama siya sa isang libong taon.

Batay sa kasulatang ito, naniniwala ang mga Shaker na si Jesus ang unang (lalaki) na muling pagkabuhay habang si Ann Lee ay pangalawa (babae) na pagkabuhay na mag-uli.

Mga Prinsipyo

Ang mga prinsipyo ng Shakerism ay praktikal at ipinatupad sa bawat pamayanan ng Shaker. Kasama nila ang:

 • Ang pagbubutas (batay sa ideya na ang orihinal na kasalanan ay binubuo ng sex kahit sa loob ng pag-aasawa)
 • Pagkakapantay-pantay sa kasarian
 • Komunal na pagmamay-ari ng mga kalakal
 • Pagkumpisal ng mga kasalanan sa mga Elder at Eldresses
 • Pacifism
 • Pag-alis mula sa "mundo" sa mga pamayanan lamang ng Shaker

Gawi

Bilang karagdagan sa mga alituntunin at mga patakaran ng pang-araw-araw na buhay na inilarawan sa itaas, ang mga Shaker ay nagsasagawa ng mga regular na serbisyo sa pagsamba sa mga simpleng gusali na katulad ng mga bahay ng pulong ng Quaker. Sa una, ang mga serbisyong iyon ay napuno ng ligaw at emosyonal na pagsabog kung saan kumakanta o nagsasalita ang mga miyembro ng mga wika, nilibog, sumayaw, o twitched. Nang maglaon ang mga serbisyo ay mas maayos at may kasamang mga sayaw na choreographed, kanta, martsa, at kilos.

'Mga shakers malapit sa Lebanon', c1870. Ang mga miyembro ng Mount Lebanon Shaker Community, Lebanon Springs, New York State, 'sumayaw' sa kanilang pagpupulong. Artist: currier at Ives. Print Kolektor / Mga Larawan ng Getty

Era ng Manifestations

Ang Era of Manifestations ay isang tagal ng panahon sa pagitan ng 1837 at kalagitnaan ng 1840s kung saan ang mga Shaker at mga bisita sa mga serbisyo ng Shaker ay nakaranas ng isang serye ng mga pangitain at pagbisita sa espiritu na inilarawan bilang "Ina ni Ann Ann" dahil pinaniniwalaan silang ipinadala ng tagapagtatag ng Shaker. kanyang sarili. Ang isang tulad ng "pagpapakita" ay nagsasangkot ng isang pangitain kay Ina Ann "na nanguna sa langit ng host sa pamamagitan ng nayon, tatlo o apat na talampakan mula sa lupa." Si Pocahontas ay lumitaw sa isang batang babae, at marami pang iba ang nagsimulang magsalita sa mga wika at nahuhulog sa mga pananaw.

Ang balita ng mga kamangha-manghang mga kaganapan na ito ay kumalat sa mas malaking komunidad at marami ang dumalo sa pagsamba sa Shaker upang masaksihan ang mga paghahayag para sa kanilang sarili. Ang Shaker "mga guhit ng regalo" sa susunod na mundo ay naging tanyag din.

Sa una, ang Era ng Manifestations ay humantong sa isang pagtaas sa pamayanan ng Shaker. Ang ilang mga kasapi, gayunpaman, nag-alinlangan sa katotohanan ng mga pangitain at nababahala tungkol sa pagdagsa ng mga tagalabas sa mga pamayanan ng Shaker. Ang mga panuntunan ng buhay ni Shaker ay masikip, at ito ay humantong sa isang paglabas ng ilang mga miyembro ng komunidad.

Pamana at Impact

Ang Shakers at Shakerism ay nagkaroon ng malalim na epekto sa kulturang Amerikano, kahit na ngayon ang relihiyon ay mahalagang kulang. Ang ilan sa mga kasanayan at paniniwala na binuo sa pamamagitan ng Shakerism ay lubos na nauugnay ngayon; kabilang sa pinakamahalaga ay ang egalitarianism sa pagitan ng mga kasarian at maingat na pamamahala ng lupain at mga mapagkukunan.

Kahoy na gawa sa kahoy w. isang hagdan na gawa sa kahoy na armchair sa isang naibalik na parke ng Shaker. John Loengard / Mga Larawan ng Getty

Marahil na mas makabuluhan kaysa sa pangmatagalang kontribusyon ng Shakers sa relihiyon ay ang kanilang aesthetic, siyentipiko, at pamana sa kultura.

Ang mga kanta ng Shaker ay may malaking epekto sa American folk at spiritual music. "Ang Tis isang Regalo upang Maging Simple, " isang awit ng Shaker, inaawit pa rin sa buong Estados Unidos at muling naitaguyod bilang pantay na tanyag na "Lord of the Dance." Ang mga imbensyon ng shaker ay nakatulong upang mapalawak ang agrikultura ng Amerika noong 1800 at patuloy na magbigay ng isang batayan para sa mga bagong makabagong-likha. At ang Shaker "style" na kasangkapan at dekorasyon sa bahay ay mananatiling isang sangkap ng disenyo ng kasangkapan sa Amerika.

Pinagmulan

 • Pagpapalit ng mga Shakers. PBS, Public Broadcasting Service, www.pbs.org/kenburns/the-shakers/about-the-shakers.
 • A Maikling Kasaysayan. Hancock Shaker Village, hancockshakervillage.org/shakers/history/.
 • Blakemore, Erin. May Dalawang Dalawahang Shakers na Kaliwa sa Mundo. Smithsonian.com, Institusyon ng Smithsonian, Enero 6, 2017, www.smithsonianmag.com/smart-news/there-are-only-two-shakers- kaliwa-mundo-180961701 /.
 • History of the Shakers (US National Park Service) . National Parks Service, US Department of the Interior, www.nps.gov/articles/history-of-the-shakers.htm.
 • Husay na Ann's Work, o Paano ang isang Lot of Emmerrassing Ghosts na Bumisita sa mga Shakers. New England Historical Society, 27 Dis. 2017, www.newenglandhistoricalsociety.com/nami-anns-work-lot-embarrassing-ghosts -visited-shakers /.
Kasaysayan ng Quakers

Kasaysayan ng Quakers

Mga Proyekto ng Yule Craft para sa Taglamig ng Solstice

Mga Proyekto ng Yule Craft para sa Taglamig ng Solstice

Relihiyon sa Vietnam

Relihiyon sa Vietnam