https://religiousopinions.com
Slider Image

Kailan ang Pista ng Saint Anthony?

Si Saint Anthony ng Padua, na kilala rin bilang Saint Anthony the Wonder-Worker, ay maaaring makatanggap ng higit pang mga panalangin kaysa sa iba pang santo Katoliko, na may halatang pagbubukod ng Mahal na Birheng Maria. Isang pari at Doktor ng Simbahan (pinangalanan ni Pope Pius XII noong 1946 bilang paggalang sa kanyang pangangaral, na nakakuha sa kanya ng titulong "Hammer of Heretics"), si Saint Anthony ay kilalang kilala ngayon bilang patron santo ng mga nawalang mga item or, tulad ng kung minsan siya ay tinatawag na whimsically, "ang patron saint ng nawala at natagpuan."

Paano Natutukoy ang Petsa ng Kapistahan ni Saint Anthony

Ang Kapistahan ni Saint Anthony ay bumagsak sa parehong petsa bawat taon Hune 13, ang anibersaryo ng pagkamatay ni Saint Anthony noong 1231. Karaniwang ipinagdiriwang ng mga Kristiyano ang buhay ng mga santo sa araw na namatay sila, dahil iyon din ang araw kung saan sila ipinanganak sa buhay na walang hanggan kasama ni Kristo.

Kailan ang Pista ng Saint Anthony This Year?

Narito ang petsa at araw ng linggo kung saan ipagdiriwang natin ang Pista ng Saint Anthony ngayong taon:

 • Ang Pista ng Saint Anthony 2018: Miyerkules, Hunyo 13, 2018

Kailan ang Pista ng Saint Anthony in Hinaharap na Taon?

Narito ang mga petsa at araw ng linggo kung saan ang Pista ng Saint Anthony ay bumagsak sa susunod na taon at sa mga darating na taon:

 • Ang Pista ng Saint Anthony 2019: Huwebes, Hunyo 13, 2019
 • Ang Pista ng Saint Anthony 2020: Saturday, Hunyo 13, 2020
 • Ang Pista ng Saint Anthony 2021: Sunday, Hunyo 13, 2021
 • Ang Pista ng Saint Anthony 2022: Monday, Hunyo 13, 2022
 • Ang Pista ng Saint Anthony 2023: Tuesday, June 13, 2023
 • Ang Pista ng Saint Anthony 2024: Tuwali, Hunyo 13, 2024
 • Ang Pista ng Saint Anthony 2025: Friday, Hunyo 13, 2025
 • Ang Pista ng Saint Anthony 2026: Saturday, Hunyo 13, 2026
 • Ang Pista ng Saint Anthony 2027: Sunday, Hunyo 13, 2027
 • Ang Pista ng Saint Anthony 2028: Tuesday, June 13, 2028
 • Ang Pista ng Saint Anthony 2029: Wednesday, Hunyo 13, 2029
 • Ang Pista ng Saint Anthony 2030: Tuwali, Hunyo 13, 2030

Kailan ang Pista ng Saint Anthony in Nakaraang Mga Taon?

Narito ang mga petsa at araw ng linggo kung saan ang Pista ng Saint Anthony ay nahulog sa mga nakaraang taon, bumalik sa 2007:

 • Ang Pista ng Saint Anthony 2007: Wednesday, Hunyo 13, 2007
 • Ang Pista ng Saint Anthony 2008: Friday, Hunyo 13, 2008
 • Ang Pista ng Saint Anthony 2009: Saturday, Hunyo 13, 2009
 • Ang Pista ng Saint Anthony 2010: Sunday, Hunyo 13, 2010
 • Ang Pista ng Saint Anthony 2011: Lunes, Hunyo 13, 2011
 • Ang Pista ng Saint Anthony 2012: Miyerkules, Hunyo 13, 2012
 • Ang Pista ng Saint Anthony 2013: Huwebes, Hunyo 13, 2013
 • Ang Pista ng Saint Anthony 2014: Friday, Hunyo 13, 2014
 • Ang Pista ng Saint Anthony 2015: Saturday, Hunyo 13, 2015
 • Ang Pista ng Saint Anthony 2016: Monday, June 13, 2016
 • Ang Pista ng Saint Anthony 2017: Tuesday, June 13, 2017

Mga Panalangin sa Saint Anthony

Naghahanap para sa isang dasal kay Saint Anthony? Kailangan mo ba ng tulong sa paghahanap ng isang nawalang item? Suriin ang a novena kay Saint Anthony upang maghanap ng isang nawala na artikulo at a novena kay Saint Anthony para sa anumang pangangailangan.

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Pag-aayuno para sa Kuwaresma?

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Pag-aayuno para sa Kuwaresma?

Relihiyon sa Indonesia

Relihiyon sa Indonesia

Relihiyon sa Thailand

Relihiyon sa Thailand