https://religiousopinions.com
Slider Image

Kasaysayan ng Quakers

Ang paniniwala na ang bawat tao ay maaaring makaranas ng isang panloob na ilaw na ibinigay ng Diyos na humantong sa pagkakatatag ng Relasyong Relihiyon ng mga Kaibigan or.

Si George Fox (1624-1691), ay nagsimula ng isang apat na taong paglalakbay sa buong England noong kalagitnaan ng 1600s, na naghahanap ng mga sagot sa kanyang mga espirituwal na katanungan. Sa pagkadismaya sa mga sagot na natanggap niya mula sa mga pinuno ng relihiyon, nadama niya ang panloob na tawag upang maging isang naglalakbay na mangangaral. Ang mga pagpupulong ni Fox ay radikal na naiiba sa orthodox Kristiyanismo: tahimik na pagmumuni-muni, na walang musika, ritwal, o kredo.

Ang kilusan ng Fox ay tumakbo sa kalagitnaan ng Pamahalaang Puritan ni Oliver Cromwell, pati na rin kay Charles II t nang ibalik ang monarkiya. Ang mga tagasunod ng Fox, na tinawag na Kaibigan, ay tumangging magbayad ng mga ikapu sa iglesia ng estado, ay hindi magsusumpa sa hukuman, tumanggi na ibagsak ang kanilang mga sumbrero sa mga nasa kapangyarihan, at tumangging maglingkod sa labanan sa panahon ng digmaan. Karagdagan, si Fox at ang kanyang mga tagasunod ay nakipaglaban para sa pagtatapos ng pagkaalipin at mas makataong pagtrato sa mga kriminal, kapwa hindi sikat na paninindigan.

Minsan, nang iharap sa harap ng isang hukom, sinenyasan ni Fox ang hurador na "manginig sa harap ng salita ng Panginoon." Pinagbiro ng hukom ang Fox, na tinawag siyang "quaker, " at natigil ang palayaw. Ang mga Quaker ay inuusig sa buong England, at daan-daang namatay sa bilangguan.

Quaker History sa Bagong Daigdig

Ang mga tagagawa ng Quaker ay hindi maganda kaysa sa mga kolonya ng Amerika. Ang mga kolonista na sumamba sa itinatag na mga denominasyong Kristiyano ay itinuturing na mga Quaker na erehe. Ang mga kaibigan ay ipinatapon, nakakulong, at nakabitin bilang mga mangkukulam.

Nang maglaon, natagpuan nila ang isang kanlungan sa Rhode Island, na nagtakda ng pagpaparaya sa relihiyon. Si William Penn (1644-1718), isang kilalang Quaker, ay tumanggap ng isang malaking gawad sa lupa bilang bayad para sa isang utang ang korona na inutang sa kanyang pamilya. Itinatag ni Penn ang kolonya sa Pennsylvania at nagtrabaho ang paniniwala ng Quaker sa pamahalaan nito. Ang Quakerism ay umusbong doon.

Sa paglipas ng mga taon, ang mga Quaker ay naging higit na tinanggap at talagang hinangaan ang kanilang katapatan at simpleng pamumuhay. Nagbago iyon sa panahon ng Rebolusyong Amerikano Nang tumanggi ang mga Quaker na magbayad ng buwis sa militar o lumaban sa giyera. Ang ilang mga Quaker ay itinapon dahil sa posisyon na iyon.

Noong unang bahagi ng ika-19 siglo, ang Quaker ay nag-rally laban sa mga pang-aabusong panlipunan sa araw: pang-aalipin, kahirapan, kakila-kilabot na mga kondisyon ng bilangguan, at pag-aapi ng mga Katutubong Amerikano. Ang mga Quaker ay nakatulong sa Underground Railroad, isang lihim na samahan na tumulong sa mga nakatakas na mga alipin na makahanap ng kalayaan bago ang Digmaang Sibil.

Mga Schism sa Relihiyong Quaker

Si Elias Hicks (1748-1830), isang Long Island Quaker, ay ipinangaral ang "Cristo sa loob" at ibinaba ang tradisyonal na paniniwala sa bibliya. Na humantong sa isang split, kasama ang Hicksites sa isang tabi at Orthodox Quakers sa kabilang linya. Pagkatapos noong 1840s, nahati ang paksyon ng Orthodox.

Sa unang bahagi ng 1900s, ang Quakerism ay nahahati sa apat na pangunahing pangkat:

"Hicksites" - Ang Silangang US na ito, ang sangay ng liberal na stressed panlipunang reporma.

"Gurneyites" - Ang mga progresibo, pang-ebanghelista, na nakasentro sa Bibliya na mga tagasunod ni Joseph John Gurney ay may mga pastor upang manguna sa mga pagpupulong.

"Wilburites" - Karamihan sa mga rural tradisyunal na naniniwala sa indibidwal na espirituwal na inspirasyon, sila ay mga tagasunod ni John Wilbur. Iningatan din nila ang tradisyunal na pagsasalita ng Quaker (iyo at ikaw) at ang simpleng paraan ng pananamit.

"Orthodox" - Ang Philadelphia Yearly Meeting ay isang pangkat na nakatuon kay Cristo.

Kasaysayan ng Makabagong Quaker

Sa panahon ng World War I at World War II, maraming mga kalalakihan ng Quaker ang nagpalista sa militar, sa mga di-pinagsamang posisyon. Sa Unang Digmaang Pandaigdig, daan-daang nagsilbi sa mga sibilyang korporal na ambulansya, isang partikular na mapanganib na atas na nagpapahintulot sa kanila na mapawi ang pagdurusa habang umiiwas din sa serbisyo sa militar.

Kasunod ng World War II, ang mga Quaker ay naging kasangkot sa kilusang karapatan ng sibil sa Estados Unidos. Si Bayard Rustin, na nagtatrabaho sa likuran ng mga eksena, ay isang Quaker na nag-organisa ng Marso sa Washington para sa Trabaho at Kalayaan noong 1963, kung saan ginawaran ni Dr. Martin Luther King Jr ang kanyang tanyag na pagsasalita na "I have a Dream". Nagpakita rin ang mga Quaker laban sa Vietnam War at nag-donate ng mga medikal na suplay sa South Vietnam.

Ang ilan sa mga Kaibigan schism ay gumaling, ngunit ang mga serbisyo ng pagsamba ay nag-iiba-iba ngayon, mula sa liberal hanggang sa konserbatibo. Ang mga pagsusumikap sa misyonero ng Quaker ay nagdala ng kanilang mensahe sa Timog at Latin America at sa silangan ng Africa. Sa kasalukuyan, ang pinakamalaking konsentrasyon ng Quaker ay sa Kenya, kung saan malakas ang pananampalataya na 125, 000 miyembro.

(Mga Pinagmumulan: QuakerInfo.org, Quaker.org, at ReligiousTolerance.org.)

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Pag-aayuno para sa Kuwaresma?

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Pag-aayuno para sa Kuwaresma?

Ang Green Light Ray, na pinangunahan ni Archangel Raphael

Ang Green Light Ray, na pinangunahan ni Archangel Raphael

Totoo ba ang Astral Projection?

Totoo ba ang Astral Projection?