https://religiousopinions.com
Slider Image

Talambuhay ni Eusebius, Ama ng Kasaysayan ng Simbahan

Kilala bilang Ama ng Kasaysayan ng Simbahan, lumikha si Eusebius ng maraming mga account sa unang tatlong siglo ng Kristiyanismo. Napanatili niya ang isang kayamanan ng maagang dokumentasyon na kung hindi man ay nawala. Ang labis na pananaliksik at pag-aalala ni Eusebius para sa pagkilala sa mga orihinal na mapagkukunan ay halos hindi pa naganap sa mga sinaunang istoryador. Kung wala ang gawain ni Eusebius, ang ating kaalaman sa mga pinakaunang araw ng Kristiyanismo ay magiging labis na limitado, kasama na ang pag-uusig sa simbahan at ang paghahari ni Constantine.

Mabilis na Katotohanan: Eusebius ng Cesarea

  • Kilala rin bilang : Eusebius Pamphili
  • Kilala : Isang nagawa na istoryador pati na rin ang Obispo ng Cesarea, nilikha ni Eusebius, na-catalog, at napanatili ang mga kasaysayan at dokumentasyon ng unang tatlong siglo ng Kristiyanismo.
  • Ipinanganak : Ang eksaktong petsa ng kanyang kapanganakan ay hindi kilala; malamang sa Palestine bandang 260 AD
  • Namatay : 339 o 340 AD
  • Nai-publish na Mga Gawa : Historia publisherastica (Kasaysayan ng Simbahan), Chronicle, Buhay ng Constantine, Paghahanda ng Ebanghelyo
  • Hindi Natatawang Quote : Nararamdaman kong hindi sapat na gawin ang hustisya ng [kasaysayan ng simbahan] bilang una sa pakikipagsapalaran sa naturang gawain, isang manlalakbay sa isang nalulungkot at hindi nakagagawa na landas. Ngunit ipinagdarasal ko na patnubayan ako ng Diyos at tulungan ako ng kapangyarihan ng Panginoon, sapagkat hindi ko natagpuan kahit na ang mga yapak ng sinumang mga nauna sa landas na ito, ang mga bakas lamang kung saan ang ilan ay nag-iwan ng iba't ibang mga account ng mga oras na kanilang nabuhay.

Maagang Buhay

Hindi tulad ng mga sinaunang kasaysayan na napapanatili niya nang maayos, ang tala ng Eusebius sariling buhay ay halos nawala. Ang kanyang mga magulang ay ganap na hindi kilala, at kaunti ang naitala sa kanyang kabataan. Si Eusebius ay halos tiyak na ipinanganak sa Palestine bandang 260 AD at ginugol niya ang mas malaking bahagi ng kanyang buhay doon.

Bilang isang binata, tumulong at nag-aral si Eusebius sa ilalim ng kilalang Kristiyanong guro na si Pamphilius, Obispo ng Caesarea, na kalaunan ay naging pinakamalapit na kaibigan ni Eusebius . Si Eusebius was ay na-adapt sa Cesarea at nagsilbing presbyter, o matanda, sa ilalim ng Pamphilius.

Si Eusebius ay nakilala rin sa presbyter na si Dorotheus sa Antioquia at marahil ay nakatanggap din ng maagang pagtuturo mula sa kanya. Ngunit si Eusebius ay sumunod kay Pamphilius nang mas malapit. (Napakagaling ng kanyang pagmamahal sa kanyang tagapagturo na, pagkatapos na martir si Pamphilius, inako ni Eusebius ang pangalang Eusebius Pamphili, na nangangahulugang son ng Pamphilius. )

Bilang Obispo ng Cesarea, si Pamphilius ang nangunguna sa iskolar ng Bibliya at guro ng kanyang henerasyon at isang tapat na alagad ng maningning na teologo na si Origen. Bago namatay si Origen, ipinagkaloob niya ang kanyang personal na aklatan sa pamayanang Kristiyano sa Cesarea. Itinayo ni Pamphilius ang silid-aklatan na iyon sa Cesarea bilang isa sa pinakadakilang koleksyon ng mga Kristiyano sa sinaunang mundo. Sa impluwensya ng pangunahin na iskolar ng Kristiyanismo, ang Caesarea ay naging sentro ng pagkatuto ng Kristiyano at isang pangunahing target ng pag-uusig sa Roma.

Ang Dakilang Pag-uusig

Noong AD 303, sinimulan ng Roman Emperor Diocletian ang isang mabisyo na pag-uusig sa mga Kristiyano sa emperyo ng Roma. Sumulat si Eusebius bilang isang nakasaksi sa kakila-kilabot na pang-aapi:

Nakita namin sa aming sariling mga mata ang mga bahay ng panalangin na itinapon hanggang sa mismong mga pundasyon, at ang banal at sagradong Kasulatan na ipinagkaloob sa mga siga sa mga merkado, at ang mga pastol ng mga simbahan na talaga ay nakatago dito at doon, at ilan ng mga ito ay nakunan ng walang kamalayan, at pinaglaruan ng kanilang mga kaaway.

Sa pagtatapos ng tinatawag na Dakilang Pag-uusig, ang Pamphilius ay itinapon sa bilangguan at sa wakas ay nagpaka martir noong AD 310. Sa panahong ito, si Eusebius ay naglakbay patungong Egypt, kung saan siya, ay nabilanggo din sa maikling panahon ngunit pinamamahalaang makatakas sa kanyang mentor s kapalaran.

Eusebius, Obispo ng Cesarea

Ilang sandali matapos na ang Dakilang Pag-uusig, natapos, sa oras ng pagbabalik ng Constantine at ang Edict ng Milan, si Eusebius ay nahalal na Obispo ng Caesarea (bandang AD 315), kung saan nagsilbi siya ng maraming taon hanggang sa kanyang kamatayan. Ipinagpatuloy ni Eusebius ang kanyang gawain sa pagtatala ng kasaysayan ng simbahan, na sinimulan niya sa panahon ng pag-uusig.

Bagaman hindi nabibilang sa mga pinaka-likas na matalino na teologo sa kasaysayan, si Eusebius ay marahil ang pinaka-edukado at may kakayahang istoryador ng simbahan ng kanyang henerasyon. Sa katiyakan, nakakuha siya mula sa maraming mapagkukunan ng library ng simbahan sa Cesarea.

Pagsulat ng Kasaysayan ng Simbahan

Ang Eusebius pinakadakilang kontribusyon ay ang Historia publisherastica (Church History), isang malawak na kasaysayan ng Simbahang Kristiyano mula pa noong panahon ng mga apostol hanggang sa mga AD 323, bago ang Konseho ng Nicaea. Ang gawain ay orihinal na isinulat sa Greek, kahit na ang Latin, Armenian, at Syriac bersyon ay napanatili din. Ang isa pa sa kanyang mga akdang pangkasaysayan, ang Chronicle, ay naglalaman ng isang malawak na kasaysayan na nauugnay sa mga sinaunang mga kapangyarihan ng mundo mula sa panahon ni Abraham hanggang sa Constantine.

Bilang karagdagan sa kasaysayan ng simbahan, si Eusebius higit sa 40 na nakasulat na gawa ay sumasaklaw sa mga paksa ng teolohiya, exegesis, apologetics, kritisismo ng Ebanghelyo, geograpikal na heograpiya, kronolohiya, at martirolohiya. Eusebius paboritong tema na nakatuon sa mga kwento ng mga naunang Kristiyanong martir tulad ng nakikita sa Palestinian Martyrs, na sumaklaw sa pag-uusig ng mga Kristiyanong ika-apat na siglo sa Silangan.

Sa panahon ng Pamphilius ay nabilanggo, madalas na binisita siya ni Eusebius, at magkasama silang sumulat ng limang volume ng A Defense of Origen .

Marahil ang pangalawang pinakasikat, o marahil nakakahiya, ng Eusebius ay gumagana ay ang kanyang Life of Constantine, isang adoring biography ng pampulitikang pinuno. Kahit na si Eusebius ay mariing pinupuna nang maraming siglo dahil sa pagsuporta niya kay Constantine, ang makatotohanang paninindigan ang mananalaysay. Matapos masaksihan at mabuhay ang nakatatakot na pag-uusig, naisip ni Eusebius na ang pag-iisip ng Constantine na ang pagbabagong loob sa Kristiyanismo ay magpapalakas sa simbahan at magwawakas sa terorismo. Nakamit ni Eusebius ang tiwala ni Constantine at sa gayon, naging talamak sa kasaysayan ng kanyang pamilya.

Habang ang kanyang pinakamahusay na mga gawa ay makasaysayang sa genre, si Eusebius din ay napakahusay bilang isang apologist. Ang kanyang mga akda ay madalas na tumatalakay sa mga problema sa teksto ng bibliya at pinaglaban para sa katotohanan ng Kristiyanismo. Sa Paghahanda ng Ebanghelyo, isa sa mga pangunahing gawa ng paghingi ng tawad sa Eusebius, binanggit niya ang mga salita ng mga may-akdang Greek na tanggihan ang paganismo. Sa Patunay ng Ebanghelyo, sinuri niya kung paano tinupad ni Kristo bilang Mesiyas ang hula sa Lumang Tipan at kung paano ipinagpatuloy ng Kristiyanismo ang pananampalataya ng mga unang patriarch ng mga Hudyo.

Mga kontrobersya ng Kanyang Araw

Ang pamana ng Eusebius sa simbahan na nakaunat sa paglipas ng makasaysayang talaan. Siya ay may papel na ginagampanan sa mga kontrobersyal na teolohikal at pampulitikang pulitika sa kanyang panahon. Bilang nangungunang espirituwal na tagapayo kay Constantine, tinulungan ni Eusebius na mabuo ang pag-unawa sa Orthodox ng ugnayan sa pagitan ng simbahan at estado, isang malapit na magkakaugnay na bono na naging konsepto ng Constantinian ng isang emperong Kristiyano.

Si Eusebius ay maimpluwensyang maabot ang isang kompromiso sa Konseho ng Nicaea noong AD 325, na nag-mediate sa debate sa pagitan ng mga Arians at posisyon ng orthodox patungkol sa likas na katangian ni Cristo. Sa maagang Christological debate na ito, nakita ng mga Arians si Jesucristo na maging katulad ng Diyos Ama, ngunit hindi pareho ng sangkap na Diyos Ama. Kinontra ng mga pinuno ng Simbahan ang Arianismo sapagkat tinanggihan nito ang buong pagka-diyos ni Jesucristo. Bago ang Konseho ng Nicaea, ang iglesya ay pansamantalang pinatalsik kay Eusebius dahil sa kanyang suporta sa Arian Christology. Ngunit sa Konseho ng Nicaea Eusebius ay tumatagal ng isang paninindigan sa Arian kontrobersya at kinumpirma ang konseho na s kredo.

Si Eusebius ay nanatiling aktibo sa mga konseho sa simbahan hanggang sa kanyang kamatayan. Noong AD 335, nakibahagi si Eusebius sa synod ng Tiro, kung saan pinalaya si Athanasius, Obispo ng Alexandria, para sa iba't ibang mga maling akusasyon na may kaugnayan sa kontrobersya ng Arian at ang kanyang pagtatanggol sa Trinitarianism. Kalaunan ay ibinagsak ni Constantine ang marami sa mga singil, ngunit si Athanasius ay hindi ganap na pinatawad. Sumali rin si Eusebius sa mga konseho na pinatalsik kay Marcellus ng Ancyra noong AD 336 at Eustathius ng Antioquia noong AD 337.

Tumanggi si Eusebius ng isang promosyon upang maging Obispo ng Antioquia at nanatili sa Cesarea hanggang sa kanyang kamatayan sa huli AD 339 o maagang 340.

Pinagmulan

  • Eusebius ng Caesarea. Who s Sino sa Christian History (pp. 239 240).
  • Eusebius ng Caesarea. Mga Kristiyanong Dapat Malaman (p. 335).
  • Eusebius ng Caesarea. Ang Diksyunaryo ng Bibliya ng Lexham .
Kilalanin si Mephiboseth: Anak ni Jonathan Pinagtibay ni David

Kilalanin si Mephiboseth: Anak ni Jonathan Pinagtibay ni David

Ano ang Sagrado ng Diyos?

Ano ang Sagrado ng Diyos?

Ano ang Orihinal na Wika ng Bibliya?

Ano ang Orihinal na Wika ng Bibliya?