https://religiousopinions.com
Slider Image

Ano ang Isang Komento?

Ang komentaryo sa Bibliya ay isang nakasulat, sistematikong serye ng mga paliwanag at interpretasyon ng Banal na Kasulatan.

Ang mga komentaryo ay madalas na nag-aaral o nagpapaliwanag sa mga indibidwal na mga libro ng Bibliya, kabanata sa kabanata at taludtod sa pamamagitan ng taludtod. Ang ilang mga akdang komentaryo ay nagbibigay ng pagsusuri ng buong Banal na Kasulatan. Ang pinakaunang mga komentaryo sa Bibliya ay naglalaman ng mga salaysay o kasaysayan ng mga Kasaysayan.

Mga Uri ng Mga Komento

Sa pamamagitan ng isang personal na salaysay, ang mga komentaryo sa Bibliya ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa at pananaw sa Bibliya at maaaring magamit upang matulungan ang kaswal na mga mambabasa ng Bibliya at ang mga nagsusumikap ng malubhang pag-aaral.

Ang mga komentaryo sa Bibliya ay karaniwang nakaayos na daanan sa pamamagitan ng pagpasa (libro, kabanata, at taludtod) sa pamamagitan ng Bibliya. Ang sistemang ito ng pagsusuri ay tinatawag na versification ng tekstong biblikal. Ang mga komentaryo ay inilaan upang magamit sa tabi ng teksto ng Bibliya upang magbigay ng mas malalim na pananaw, paliwanag, ilustrasyon, at background ng kasaysayan. Ang ilang mga komentaryo ay nagtatampok din ng detalyadong pagpapakilala sa mga aklat ng Bibliya.

Sa pangkalahatan, mayroong apat na uri ng mga komentaryo sa Bibliya, ang bawat isa ay kapaki-pakinabang para sa inilaan na layunin upang makatulong sa pag-aaral ng Banal na Kasulatan.

Expositoryo

Ang mga komentaryo sa ekspresyon ay karaniwang isinusulat ng mga pastor at guro ng Bibliya na nagtuturo ng taludtod sa taludtod sa pamamagitan ng Bibliya. Karaniwang kasama ng mga komentong ito ang mga tala sa pagtuturo, mga balangkas, mga guhit at praktikal na aplikasyon ng pag-aaral at pagtuturo ng mga may-akda sa mga libro ng Bibliya.

Halimbawa: Ang Puna sa Exposition ng Bibliya: Bagong Tipan

Exegetical

Ang mga komentaryong ekspresyonal ay karaniwang isinulat ng mga iskolar ng Bibliya at teologo. Ang mga ito ay mas teknikal o pang-akademiko sa kalikasan, na nakatuon sa mga orihinal na wika, konteksto o gramatika ng teksto. Ang mga komentaryo na ito ay isinulat ng ilan sa mga pinaka-kaalaman sa mga teologo sa kasaysayan ng simbahan.

Halimbawa: Roma (Baker Exegetical Commentary sa Bagong Tipan)

Debosyonal

Ang mga komentaryo sa debosyonal ay idinisenyo upang mapahusay ang personal na pagmuni-muni ng mga mambabasa at praktikal na aplikasyon ng teksto ng Bibliya. Ang mga ito ay nakatuon para sa mga oras ng paghahanap ng kaluluwa at pakikinig para sa tinig at puso ng Diyos sa pamamagitan ng teksto.

Halimbawa: Ang 365 Araw ng debosyonal na Araw

Kultura

Ang mga komentaryo sa kultura ay inilaan upang matulungan ang mga mambabasa na magkaroon ng pag-unawa sa background ng kultura ng teksto ng Bibliya.

Halimbawa: Ang Puna sa Balita ng IVP ng Bibliya: Lumang Tipan

Mga Mapagkukunang Online

Ang mga sumusunod na website ay nag-aalok ng maraming malawak na mga komentaryo sa Bibliya sa online:

  • BibleStudyTools.com
  • BibleGateway
  • Bible Hub
  • Blue Letter Bible
  • Christian Classics Ethereal Library
  • Pag-aaralLight.org

Karamihan sa mga nangungunang programa sa software sa pag-aaral ng Bibliya ngayon ay may isang maraming mga mahalagang komentaryo sa Bibliya na kasama sa kanilang mga mapagkukunan ng mga mapagkukunan.

Nangungunang Mga Komento

Subukan ang isa sa mga nangungunang komentarista at komentaryo ng Bibliya upang makatulong na sagutin ang iyong mga katanungan at paliitin ang iyong paghahanap para sa isang mahusay na mapagkukunan ng pag-aaral.

Pagbigkas

Kah-men-tair-ee

Isang Halimbawa sa isang Pangungusap

Ang Maikling Komento ni Matthew Henry sa Bibliya ay magagamit sa Public Domain.

Relihiyon sa Indonesia

Relihiyon sa Indonesia

Ano ang isang Golem?  Pambungad sa Nilalang Mula sa Mga Tao sa Hudyo

Ano ang isang Golem? Pambungad sa Nilalang Mula sa Mga Tao sa Hudyo

Ang 19 Mga pangunahing Propeta ng Aklat ni Mormon

Ang 19 Mga pangunahing Propeta ng Aklat ni Mormon