https://religiousopinions.com
Slider Image

Mga Planiles ng Sigarilyong Espiritu

Sa the Western Occult Tradition, ang bawat planeta ay tradisyonal na nagmamay-ari ng parehong espiritu at isang intelihensiya: mga kaluluwa ng ethereal na responsable para sa nakakaaliw at kapaki-pakinabang na impluwensya (ayon sa pagkakabanggit) ng indibidwal na planeta.

Ang bawat planeta ay tradisyonal na nagmamay-ari ng isang espiritu at isang intelihensiya: kaluluwa ng kalangitan (kung minsan ay tinatawag na daemons) na may pananagutan para sa nakakainis at kapaki-pakinabang na impluwensya (ayon sa pagkakabanggit) ng indibidwal na planeta. Pagkatapos ng lahat, maging ang mga tao ay may mga kaluluwa, at ang mga planeta ng Celestral realm higit na higit pa sa espirituwal, mayroon nang malapit sa Diyos at itinayo ng isang mas bagay na hindi gaanong bagay. Makatarungang sa mga okultista na ang mga planeta ay nagmamay-ari din ng kanilang sariling mga kaluluwa.

Seware Aesthetics

Sa mga sigils na ito, ang mga pagtatapos ng mga bilog sa bawat dulo ng linya ay lilitaw na idinagdag para sa mga kadahilanan na aesthetic. Marami sa mga may hawak na ang sigil ay maaari ring malayang iikot, alinman sa para sa aesthetic na layunin o upang higit na magkaila ang kahulugan at pamamaraan ng pagtatayo ng sigil.

01 ng 08

Espiritu ng Saturn

Catherine Beyer

Ang pangalan ng diwa ni Saturn, na responsable para sa nakaka-akit na impluwensya ng planeta, ay si Zazel.

Ang sigil na ito, na inilathala ni Henry Cornelius Agrippa sa kanyang Three Books of Occult Philosophy at madalas na paulit-ulit sa iba pang mga pahayagan, ay itinayo sa pamamagitan ng numerolohiya at magic square. Ang pangalang Zazel ay nabaybay sa wikang Hebreo, at pagkatapos ang bawat titik na Hebreo ay nauugnay sa isang bilang, tulad ng likas na wikang Hebreo. Ang bawat numero ay matatagpuan sa magic square na nauugnay sa Saturn, at isang linya ang iginuhit upang maipasa ang bawat bilang.

Layunin ng Sigil

Ang sigil na ito ay gagamitin upang maakit ang nakagagalak na impluwensya ng Saturn, na ayon kay Agrippa ay kasama ang pag-iwas sa mga gusali at pagtatanim ie paglaki, pagpapalayas ng isang tao mula sa mga karangalan at dignidad, na nagdulot ng pagtatalo at pag-aaway, at pagpapakalat ng mga hukbo.

02 ng 08

Espiritu ng Jupiter

Catherine Beyer

Ang pangalan ng espiritu ni Jupiter, na responsable para sa nakaka-akit na impluwensya ng planeta, ay si Hismael.

Ang sigil na ito, na inilathala ni Henry Cornelius Agrippa sa kanyang Three Books of Occult Philosophy at madalas na paulit-ulit sa iba pang mga pahayagan, ay itinayo sa pamamagitan ng numerolohiya at magic square. Ang pangalang Hismael ay nabaybay sa Hebreo, at pagkatapos ang bawat titik na Hebreo ay nauugnay sa isang bilang, tulad ng likas na wikang Hebreo. Ang bawat bilang ay matatagpuan sa magic square na nauugnay sa Jupiter, at isang linya ang iginuhit upang maipasa ang bawat bilang.

Layunin ng Sigil

Ang sigil na ito ay gagamitin upang maakit ang nakakapanghina impluwensya ng Jupiter, na kung saan si Agrippa ay kakaibang tahimik.

03 ng 08

Espiritu ng Mars

Catherine Beyer

Ang pangalan ng espiritu ni Mars, na responsable para sa nakagagalit na impluwensya ng planeta, ay si Barzabel.

Ang sigil na ito, na inilathala ni Henry Cornelius Agrippa sa kanyang Three Books of Occult Philosophy at madalas na paulit-ulit sa iba pang mga pahayagan, ay itinayo sa pamamagitan ng numerolohiya at magic square. Ang pangalang Barzabel ay naisulat sa wikang Hebreo, at pagkatapos ang bawat liham na Hebreo ay nauugnay sa isang bilang, tulad ng likas na wikang Hebreo. Ang bawat bilang ay matatagpuan sa magic square na nauugnay sa Mars, at isang linya ang iginuhit upang pumasa sa bawat numero.

Layunin ng Sigil

Ang sigil na ito ay gagamitin upang maakit ang mga nakagagalit na impluwensya ng Mars, na kung saan ay isinasama ang paghadlang sa mga gusali, ibinabagsak ang mga makapangyarihan mula sa mga dignidad, karangalan, at kayamanan; nagdulot ng pagtatalo, pagtatalo at poot sa mga kalalakihan at hayop, habulin ang mga bubuyog, kalapati. at isda; pinipigilan ang mga mills, nagbigay ng kasawian sa mga mangangaso at mandirigma, na nagdudulot ng pagka-lalaki sa mga kalalakihan, kababaihan, at hayop; kapansin-pansin na takot sa mga kaaway, at pumipilit sa mga kaaway na magsumite.

04 ng 08

Espiritu ng Araw (Sol)

Catherine Beyer

Ang pangalan ng diwa ng Araw, na responsable para sa nakakapangit na impluwensya ng planeta, ay Sorath.

Ang sigil na ito, na inilathala ni Henry Cornelius Agrippa sa kanyang Three Books of Occult Philosophy at madalas na paulit-ulit sa iba pang mga pahayagan, ay itinayo sa pamamagitan ng numerolohiya at magic square. Ang pangalang Sorath ay naisulat sa wikang Hebreo, at pagkatapos ang bawat titik na Hebreo ay nauugnay sa isang bilang, tulad ng likas na wikang Hebreo. Ang bawat bilang ay matatagpuan sa magic square na nauugnay sa Araw, at isang linya ang iginuhit upang maipasa ang bawat bilang.

Layunin ng Sigil

Ang sigil na ito ay gagamitin upang maakit ang nakagagalak na impluwensya ng Araw, na kung saan ay nagiging sanhi ng isang tao na isang mapang-api, mapagmataas, ambisyoso, hindi nasisiyahan, at magkaroon ng pagtatapos ng an .

05 ng 08

Espiritu ng Venus

Catherine Beyer

Ang pangalan ng diwa ni Venus, na responsable para sa nakaka-akit na impluwensya ng planeta, ay Kedemel.

Ang sigil na ito, na inilathala ni Henry Cornelius Agrippa sa kanyang Three Books of Occult Philosophy at madalas na paulit-ulit sa iba pang mga pahayagan, ay itinayo sa pamamagitan ng numerolohiya at magic square. Ang pangalang Kedemel ay nabaybay sa wikang Hebreo, at pagkatapos ang bawat titik na Hebreo ay nauugnay sa isang bilang, tulad ng likas na wikang Hebreo. Ang bawat numero ay matatagpuan sa magic square na nauugnay sa Venus, at isang linya ang iginuhit upang maipasa ang bawat bilang.

Layunin ng Sigil

Ang sigil na ito ay gagamitin upang maakit ang nakagagalak na impluwensya ng Venus, na kung saan ay may kasamang paghihikayat sa pag-aaway, pagpapalayas sa pag-ibig ng isang babae, pagharang sa paglilihi, paghikayat ng pagkaantala, pagbubuo ng henerasyon, pagdadala ng masamang kapalaran, pagsira ng kagalakan, at paghihikayat ng mapanglaw.

06 ng 08

Espiritu ng Mercury

Ang pangalan ng espiritu ni Mercury, na may pananagutan sa nakagagalak na impluwensya ng planeta, ay Taphthartharath.

Ang sigil na ito, na inilathala ni Henry Cornelius Agrippa sa kanyang Three Books of Occult Philosophy at madalas na paulit-ulit sa iba pang mga pahayagan, ay itinayo sa pamamagitan ng numerolohiya at magic square. Ang pangalang Taphthartharath ay naisulat sa wikang Hebreo, at pagkatapos ang bawat titik na Hebreo ay nauugnay sa isang bilang, tulad ng likas na wikang Hebreo. Ang bawat numero ay matatagpuan sa magic square na nauugnay sa Mercury, at isang linya ang iginuhit upang maipasa ang bawat bilang.

Layunin ng Sigil

Ang sigil na ito ay gagamitin upang maakit ang mga nakagagalit na impluwensya ng Mercury, na kung saan ay nag-uugnay sa pagbibigay ng walang utang na loob at hindi kapani-paniwala sa mga aktibidad, hinihikayat ang kahirapan, pinalayas ang mga natamo, at pinipigilan ang memorya, pag-unawa, at paghula.

07 ng 08

Espiritu ng Buwan (Luna)

Catherine Beyer

Ang pangalan ng diwa ng Buwan, na may pananagutan sa nakagagalak na impluwensya ng planeta, ay si Hasmodai. Ang pangalan ng diwa ng mga espiritu ng Buwan ay schedbarschemoth, ang may sariling natatanging sigil.

Ang sigil na ito, na inilathala ni Henry Cornelius Agrippa sa kanyang Three Books of Occult Philosophy at madalas na paulit-ulit sa iba pang mga pahayagan, ay itinayo sa pamamagitan ng numerolohiya at magic square. Ang pangalang Hasmodai ay naisulat sa wikang Hebreo, at pagkatapos ang bawat titik na Hebreo ay nauugnay sa isang bilang, tulad ng likas na wikang Hebreo. Ang bawat bilang ay matatagpuan sa magic square na nauugnay sa Buwan, at isang linya ay iginuhit upang pumasa sa bawat numero.

Layunin ng Sigil

Ang sigil na ito ay gagamitin upang maakit ang nakakapanghina impluwensya ng Buwan, na kung saan ay nag-aalis ng pag-render sa isang lokasyon na hindi mapalad at naging dahilan upang tumakas ang mga tao mula rito, na pumipigil sa mga manggagamot, orator at lahat ng kalalakihan sa kanilang tanggapan.

08 ng 08

Espiritu ng mga Espiritu ng Buwan (Luna)

Catherine Beyer

Ang pangalan ng diwa ng Buwan ng mga espiritu ay schedbarschemoth. Ang pangalan ng diwa ng Buwan ay Hasmodai, ang may sariling natatanging sigil (tingnan sa itaas).

Ang sigil na ito, na inilathala ni Henry Cornelius Agrippa sa kanyang Three Books of Occult Philosophy at madalas na paulit-ulit sa iba pang mga pahayagan, ay itinayo sa pamamagitan ng numerolohiya at magic square. Ang pangalang schedbarschemoth ay isinalin sa wikang Hebreo, at pagkatapos ang bawat liham na Hebreo ay nauugnay sa isang bilang, tulad ng likas na wikang Hebreo. Ang bawat bilang ay matatagpuan sa magic square na nauugnay sa Buwan, at isang linya ay iginuhit upang pumasa sa bawat numero.

Layunin ng Sigil

Katulad ng nakaraang sigil, gagamitin ito upang maakit ang nakakapangit na impluwensya ng Buwan na kinabibilangan ng pag-render ng isang lokasyon na hindi sinasadya at naging dahilan upang tumakas ang mga tao mula rito, hinahadlangan ang mga manggagamot, orator at lahat ng kalalakihan sa kanilang tanggapan.

Mabon Insense Blend

Mabon Insense Blend

Relihiyon sa Indonesia

Relihiyon sa Indonesia

Kabuuan ng insenso ng Buwan

Kabuuan ng insenso ng Buwan