https://religiousopinions.com
Slider Image

Ang Singapore, ang Pinaka-Relihiyosong Diverse na Bansa sa Mundo

Ang Singapore, isang lungsod-estado sa baybayin ng Malaysia, ay itinuturing na pinaka relihiyosong bansa sa buong mundo, ayon sa isang pag-aaral sa 2014 ng Pew Research Center. Bagaman kinikilala ng pamahalaan ang 10 mga relihiyon, ang Budismo ay ang pinakalawak na pagsasagawa ng pananampalataya, na sinusundan ng Kristiyanismo, at Islam. Ang mga relihiyon na lumalabag sa mga batas sa pagkakasunud-sunod ng publiko, tulad ng mga Saksi ni Jehova at ang Unified Church, ay ipinagbawal ng pamahalaan.

Mga Key Takeaways

  • Budismo (33.2%), Kristiyanismo (18.8%), Islam (14%), Taoismo (10%), at Hinduismo (5%) ay opisyal na kinikilala ng pamahalaan bilang mga relihiyon na mayorya.
  • Mas mababa sa 1% ng mga taga-Singapore ang nakakaugnay sa iba pang mga relihiyon, kabilang ang Sikhism, Zoroastrianism, Jainism, at Hudaismo, habang ang 18.5% ay hindi kaakibat sa anumang relihiyon.
  • Ang pamahalaan ay nagpapanatili ng mahigpit na mga regulasyon tungkol sa kalayaan at pagpaparaya sa relihiyon, at ang paglabag sa mga batas na ito ay karaniwang nagreresulta sa pagpigil o pagkabilanggo.

Ang Singapore ay unang itinatag bilang isang maliit na nayon sa pangingisda ng Malay noong 1812, ngunit noong 1819, ito ay isang nakaganyak na port ng trading at sentro ng commerce para sa British East India Trading Company. Sa paglipas ng ika-19 na siglo, ang Singapore ay nakaranas ng mabilis na paglaki dahil sa lokasyon nito sa heograpiya sa intersection ng maraming mga ruta ng kalakalan ng maritime, at ang pangangailangan para sa paggawa ay iginuhit sa mga imigrante mula sa China at sa buong Timog Silangang Asya. Dinala ng mga dayuhang ito ang kanilang mga pamilya at kanilang mga pananampalataya sa kanila, na itinatag ang matagal nang pagkakaiba-iba sa relihiyon ng Singapore.

Pamahalaan at Relihiyon sa Singapore

Tinitiyak ng konstitusyon ng Singapore ang karapatan ng kalayaan sa relihiyon para sa lahat ng mga tao, hangga't ang mga gawaing relihiyoso ay hindi lumalabag sa mga batas tungkol sa kaayusan, kalusugan, o moralidad. Ang relihiyon sa Singapore ay pinangangasiwaan ng Councilial Council for Religious Harmony, na binubuo ng hindi bababa sa dalawang katlo ng mga kinatawan ng limang pangunahing relihiyon: Budismo, Kristiyanismo, Islam, Taoismo, at Hinduismo. Ang bawat rehistradong relihiyon ay mayroon ding isang advisory board na ang mga miyembro ay hinirang ng gobyerno.

Budismo

Ang Budismo ay ang pinakamalaking pangkat ng relihiyon sa Singapore, na isinasagawa ng karamihan sa mga inapo ng mga dayuhang imigrante na nagpunta sa Singapore upang maghanap ng trabaho noong ika-19 na siglo.

Ang mga nangungunang mga deboto ay nagdarasal sa labas ng Kong Meng San Phor Kark Tingnan ang Monasteryo (KMSPKS) sa panahon ng isang ritwal sa bisperas ng araw ng Vesak sa Singapore noong Mayo 9, 2017. Ipinagdiriwang ng Vesak Day ang pagsilang, paliwanag ng Buddha, at ipinagdiriwang ng mga Buddhist sa Asya. . Roslan Rahman / Getty Images

Tatlong denominasyon ng Budismo ang naroroon sa Singapore: Theravada, Mahayana, at Vajrayana. Ang Theravada ay ang pinaka-karaniwang denominasyon, na nauugnay nang malapit sa pamayanang etnically na Tsino. Maraming mga inapo ng Tsino ang nagsasagawa ng Mahayana Buddhism, kasama ang mga tao ng Thai, Burmese, Sri Lankan, at pinanggalingan ng Hapon. Ang Vajrayana Buddhism, na nagmula sa Tibet, ay isinasagawa sa Singapore ng karamihan sa mga taong etniko na Tibetan.

Bagaman ang mga Buddhist sa Singapore ay may kaugnayan sa iba't ibang mga denominasyon, pinapayapa nila ang lungsod-estado na mapayapa, madalas na nagbabahagi ng mga puwang sa relihiyon sa bawat isa pati na rin sa mga Hindus.

Kristiyanismo

Una na ipinakilala ng mga kolonista ng British noong ika-19 na siglo, ang Kristiyanismo sa Singapore ay bumubuo ng mga 18.8% ng populasyon, ang karamihan sa mga ito ay kaakibat ng mga denominasyong Protestante kabilang ang Metodista, Baptist, Pentecostal, Anglican, Presbyterian, at mga Lutheran na simbahan. Mayroong maliit na grupo ng mga Romano Katoliko, na binubuo ng karamihan ng mga Pilipino, Intsik, at Indiano.

Ang litratong ito na kinunan noong Pebrero 14, 2017 ay nagpapakita ng Arsobispo na si William Goh Seng Chye na gumaganap ng Rite of Dedication sa Roman Catholic Cathedral ng Magandang Pastol na ika-120 anibersaryo sa Singapore. Ang pinakalumang simbahang Romano Katoliko sa Singapore ay itinayo ni Padre Jean-Marie Beurel noong 1847. Roslan Rahman / Mga Larawan ng Getty

Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw at ang Tunay na Simbahan ni Jesus ay nakarehistro at opisyal na kinikilala bilang mga institusyong pang-relihiyon sa Singapore, ngunit napapailalim sila sa mga paghihigpit at pagsisiyasat sa ilalim ng mga batas ng publiko at moralidad.

Islam

Halos 14% ng populasyon ng Singapore ay Muslim, at ang karamihan sa mga Muslim sa Singapore ay etnically Malay. Ang Singapore ay isang lungsod sa baybayin sa Malaysia hanggang 1965, nang ang gobyerno ng Malay ay nagkakaisa na bumoto upang mapayapang palayasin ang bansa. Bilang isang resulta, kinikilala ng pamahalaan ang etnically na mga Malay bilang mga katutubo sa Singapore at pinalawak ang malaking kalayaan sa relihiyon sa mga Muslim.

Nag-aalok ang mga Muslim ng mga panalangin sa gabi ng Layt al-Qadr sa isang moske sa banal na buwan ng Ramadan noong Hulyo 24, 2014 sa Singapore. Suhaimi Abdullah / Mga Larawan ng Getty

Ang extension ng kalayaan na ito ay may kasamang limitadong pagsasagawa ng batas ng sharia, lalo na kung naaangkop ito sa pag-aasawa at diborsyo. Hangga't ang parehong partido ay ligal na ikinasal bilang mga Muslim, ang batas ng sharia ay nalalapat sa anumang paglilitis sa diborsyo tungkol sa pag-disbursement ng pag-aari, pag-iingat ng mga bata, at mana, kahit na ito ay maaaring dalhin sa advisory board para sa karagdagang pagsasaalang-alang. Sa ilalim ng ilang mga pangyayari, ang mga kalalakihan ng Muslim ay binigyan ng pahintulot na magsagawa ng poligamya, kahit na pagkatapos lamang na isinasaalang-alang ng board board ang kakayahan sa pananalapi at ang mga opinyon ng umiiral na asawa o asawa.

Taoismo

Ang Taoismo ay isang sinaunang pilosopong Tsino batay sa mga turo ni Laozi na dumating sa Singapore na may paglipat ng masa mula sa China. Lamang tungkol sa 10% ng populasyon ng Singapore na sinasabing Taoists, isang bilang na nabawasan sa mga nakaraang dekada. Gayunpaman, ang pagsasanay ay madalas na sinamahan ng Budismo, nangangahulugang mayroong mas maraming Taoista sa Singapore kaysa sa mga bilang na nagpapahiwatig na hindi nakarehistro o hindi kinikilala ang kanilang relihiyosong kasanayan bilang Taoista.

Hinduismo sa Singapore

Ang mga deboto ng Hindu ay nagdadala ng mga handog na gatas sa panahon ng isang prusisyon upang ipagdiwang ang taunang pagdiriwang ng Thaipusam sa distrito ng Little India ng Singapore noong Enero 24, 2016. ipinagdiriwang si Thaipusam sa buong buwan sa buwan ng Tamil ng Thai at paggunita sa kaarawan ng Hindu na diyos Murugan . Roslan Rahman / Mga Larawan ng Getty

Kahit na kinikilala bilang isang opisyal na relihiyon, halos 5% lamang ng populasyon ng Singapore ang nagsasagawa ng Hinduismo. Ang karamihan sa mga Hindus na ito ay etnically Indian, mga inapo ng mga migranteng manggagawa mula sa India na lumipat sa pamayanan ng pangangalakal noong ika-19 at ika-20 siglo. Ang mga imigrante ng India sa Singapore ay madalas na nagtrabaho bilang mga indenture na lingkod sa ilalim ng kolonyal na British Empire. Ang mga kondisyon ng pagtatrabaho ay mahirap at mababa ang sahod, ngunit hinikayat ng mga kolonisador ang mga migrante na dalhin ang kanilang mga pamilya upang masiguro ang isang matatag na manggagawa. Ang mga Hindu ay nanirahan sa Singapore at nagtayo ng mga templo na nakatuon sa iba't ibang mga diyos, itinatag ang pamayanan na kilala bilang Little India.

Mga Limitadong Relihiyon

Noong 1972, ipinagbawal ng pamahalaan ng Singapore ang mga Saksi ni Jehova sa mga batayan na ang relihiyon ay sumalungat sa mga batas ng pampublikong kaayusan at moralidad. Ang mga Saksi ni Jehova ay hindi nakikilahok sa serbisyo militar, at ang pambansang serbisyo ay ipinag-uutos sa Singapore nang walang pagbubukod sa mga tumututol sa budhi. Hindi rin aawitin ng mga Saksi ni Jehova ang pambansang awit o babanggitin ang pangako ng katapatan.

Ipinaglaban ng simbahan ang pagbabawal sa loob ng dalawang dekada, at noong 1996 ay naglabas ng desisyon ang Singapore Court of Appeals na nagpapatibay sa orihinal na pagbabawal. Sinabi ng desisyon na ang mga Saksi ni Jehova ay maaaring magsagawa ng karapatan ng kalayaan sa relihiyon sa pagkapribado ng kanilang sariling mga tahanan, ngunit ipinagbabawal silang ilathala ang panitikan mula sa Lipunan ng Bantayan at mula sa pag-proselytizing.

Ang Unification Church, na pinagbawalan noong 1982, ay ipinagbabawal na magsagawa ng relihiyon kahit sa loob ng mga pribadong tahanan, dahil ito ay inuri ng gobyerno ng Singapore bilang isang kulto.

Pinagmulan

  • Bureau of Democracy, Human rights, at Labor. 2018 Report sa International Religious Freedom: Singapore . Washington, DC: Kagawaran ng Estado ng Estados Unidos, 2019.
  • Central Ahensya ng Intelligence. Ang World Factbook: Singapore . Washington, DC: ahensya ng Central Intelligence, 2019.
  • Lee, Edwin. Singapore: Ang Hindi Inaasahang Bansa . ISEAS, 2008.
  • Osborne, Milton E. Timog Silangang Asya: Isang Panimulang Kasaysayan . Ika-11 ed., Allen & Unwin, 2013.
  • Pew Research Center. Pagkakaiba-iba ng Relasyong Pandaigdig . Washington, DC: Pew Research Center, 2014.
  • Somers Heidhues, Mary. Timog Silangang Asya: Isang Maikling Kasaysayan. Thames & Hudson, 2000.
Nakumpirma kumpara sa Panumpa ng Panunumpa sa Korte

Nakumpirma kumpara sa Panumpa ng Panunumpa sa Korte

Kilalanin si Mephiboseth: Anak ni Jonathan Pinagtibay ni David

Kilalanin si Mephiboseth: Anak ni Jonathan Pinagtibay ni David

Talambuhay ni Saint Lucy, Bringer of Light

Talambuhay ni Saint Lucy, Bringer of Light