https://religiousopinions.com
Slider Image

Kilalanin si Mephiboseth: Anak ni Jonathan Pinagtibay ni David

Si Mephiboshet, isa sa maraming pangalawang karakter sa Lumang Tipan, ay nagsilbing isang matalas na talinghaga para sa pagtubos at pagpapanumbalik ni Jesucristo.

Sino ang Mephiboseth sa Bibliya?

Si Mephiboseth ay anak ni Jonathan at apo din ni Haring Saul, ang unang hari ng Israel. Nang mamatay si Saul at ang kanyang mga anak sa labanan sa Bundok Gilboa, si Mephiboshet ay limang taong gulang lamang. Kinuha siya ng kanyang nars at tumakas, ngunit sa kanyang pagmamadali ay ibinaba niya siya, na nasaktan ang kanyang mga paa at ginawa siyang pilay sa buhay.

Pagkalipas ng maraming taon, si David ay naging hari at nagtanong tungkol sa sinumang mga inapo ni Haring Saul. Sa halip na plano na patayin ang linya ng hari, tulad ng kaugalian noong mga panahong iyon, nais ni David na parangalan sila, bilang pag-alaala sa kanyang kaibigan na si Jonathan at sa paggalang kay Saul.

Sinabi ng alipin ni Saul na si Ziba tungkol sa anak ni Jonathan na si Mephiboseth, na nakatira sa Lo Debar, na nangangahulugang "lupain ng wala." Tinawag ni David si Mephiboseth sa hukuman:

Don Huwag matakot, Sinabi ni David sa kanya, Para sa totoong magpapakita ako ng kabaitan para sa kapakanan ng iyong amang si Jonathan. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain na pag-aari ng iyong lolo na si Saul, at lagi kang kakain sa aking hapag. (2 Samuel 9: 7, NIV)

Ang pagkain sa talahanayan ng hari ay nangangahulugang hindi lamang tinatamasa ang pinakamahusay na pagkain sa bansa kundi pati na rin ang pagkahulog sa ilalim ng proteksyon ng hari bilang isang kaibigan ng namumuno. Ang pagkakaroon ng naibalik na lupain ng kanyang lolo ay isang hindi nakakarinig na kabaitan.

Kaya si Mephiboseth, na tumukoy sa kanyang sarili bilang isang "patay na aso, " nanirahan sa Jerusalem at kumain sa lamesa ng hari, tulad ng isa sa mga anak ni David. Inatasan ang lingkod ni Saul na si Ziba na sakahan ang lupain ni Mephiboseth at dalhin ang mga pananim.

Ang pag-aayos na ito ay nagpatuloy hanggang ang anak ni David na si Absalom ay nagrebelde laban sa kanya at sinubukan na sakupin ang trono. Habang tumakas kasama ang kanyang mga tauhan, nakatagpo ni David si Ziba, na nangunguna sa isang caravan ng mga asno na puno ng pagkain para sa sambahayan ni David. Inamin ni Ziba na si Mephiboseth ay nananatili sa Jerusalem, inaasahan na ibabalik sa kanya ng mga rebelde ang kaharian ni Saul.

Sa pagsabi ni Ziba sa kanyang sinabi, ibinalik ni David ang lahat ng mga hawak ni Mephiboshet sa Ziba. Nang mamatay si Absalom at dinurog ang paghihimagsik, bumalik si David sa Jerusalem at natagpuan si Mephiboshet na nagsasabi ng ibang kuwento. Sinabi ng taong may kapansanan na ipinagkanulo siya ni Ziba at sinumpa siya kay David. Hindi matukoy ang katotohanan, inutusan ni David ang mga lupain ni Saul na nahahati sa pagitan ng Ziba at Mephiboseth.

Ang pangwakas na pagbanggit ng Mephiboshet ay nangyari pagkatapos ng tatlong taong taggutom. Sinabi ng Diyos kay David na dahil sa pagpatay kay Saul sa mga Gibeonita. Tinawag ni David ang kanilang pinuno at tinanong kung paano siya makakapagpabago sa mga nakaligtas.

Humingi sila ng pito sa mga inapo ni Saul upang maisakatuparan sila. Itinalikod sila ni David, ngunit isang tao ang kanyang inibig, ang anak ni Jonathan, ang apo ni Saul: Mephiboshet.

Mga katuparan ng Mephiboseth

Pinamamahalaang ni Mephiboseth na manatiling buhay Hindi maliit na nagawa para sa isang may kapansanan na lalaki at apo ng isang itinakdang king mung taon pagkamatay ni Saul.

Mga Lakas at Kahinaan ng Mephiboseth

Si Mephiboshet ay mapagpakumbaba hanggang sa punto ng pagiging mapag-iwas sa sarili tungkol sa kanyang mga pag-aangkin sa legacy ni Saul, na tinatawag ang kanyang sarili bilang "patay na aso." Nang wala si David mula sa Jerusalem na tumakas kay Absalom, pinabayaan ni Mephiboseth ang kanyang personal na kalinisan, isang tanda ng pagdadalamhati at katapatan sa hari.

Gayunpaman, sa isang kultura batay sa personal na lakas, naisip ng pilay na Mephiboshet na ang kanyang kapansanan ay nagbigay sa kanya ng walang halaga.

Mga Aralin sa Buhay

Si David, isang tao na maraming malubhang kasalanan, ay nagpakita ng kaakit-akit na kay Kristo sa kanyang kaugnayan kay Mephiboseth. Ang mga mambabasa ng kuwentong ito ay dapat makita ang kanilang sariling walang magawa upang mailigtas ang kanilang sarili. Habang nararapat na nararapat silang maparusahan sa impiyerno dahil sa kanilang mga kasalanan, sa halip ay iniligtas sila ni Jesucristo, pinagtibay sa pamilya ng Diyos, at ang lahat ng kanilang pamana ay naibalik.

Family Tree

  • Ama: Jonathan
  • Lolo: Haring Saul
  • Anak: Mika

Mga sanggunian kay Mephiboshet sa Bibliya

Ang Mephiboshet ay binanggit sa 2 Samuel 4: 4, 9: 6-13, 16: 1-4, 19: 24-30 at 21: 7. Narito ang mga pinaka kilalang mga taludtod:

2 Samuel 9: 8

Yumuko si Mephiboshet at sinabi, Ano ang iyong lingkod, na dapat mong mapansin ang isang patay na aso na katulad ko? (NIV)

2 Samuel 19: 26-28

Sinabi niya, Ako panginoong hari, dahil ako ang iyong lingkod ay pilay, sinabi ko, Ipagpapahiya ko ang aking asno at sumakay dito, upang makisabay ako sa hari. Ngunit si Ziba aking pinagtaksilan ako ng lingkod. At sinumpa niya ang iyong lingkod sa aking panginoon na hari. Ang aking panginoon na hari ay tulad ng isang anghel ng Diyos; kaya gawin ang anumang nais mo. Ang lahat ng aking mga apo ng mga apo ay hindi nararapat kundi ang kamatayan mula sa aking panginoong hari, ngunit ibinigay mo sa iyong lingkod ang isang lugar sa mga kumakain sa iyong hapag. Kaya ano ang nararapat kong gumawa ng anumang mga apela sa hari? (NIV)
Ano ang Sagrado ng Diyos?

Ano ang Sagrado ng Diyos?

Kasaysayan ng Quakers

Kasaysayan ng Quakers

Lahat Tungkol sa Guru Gobind Singh

Lahat Tungkol sa Guru Gobind Singh