https://religiousopinions.com
Slider Image

Maling Diyos ng Lumang Tipan

Ang mga maling diyos na binanggit sa Lumang Tipan ay sinasamba ng mga taga-Canaan at ang mga bansa na nakapaligid sa Lupang Pangako, ngunit ang mga idolo ba ay gawa lamang ng mga diyos o mayroon ba talaga silang nagtataglay ng supernatural na kapangyarihan?

Maraming mga iskolar sa Bibliya ang kumbinsido na ang ilan sa mga tinatawag na banal na nilalang ay talagang makagawa ng mga kamangha-manghang mga gawa sapagkat sila ay mga demonyo, o mga nahulog na anghel, na nagtutuya sa kanilang sarili bilang mga diyos.

"Nagsakripisyo sila sa mga demonyo, na hindi Diyos, mga diyos na hindi nila kilala ..., " sabi ng Deuteronomio 32:17 (NIV) tungkol sa mga idolo. Nang makausap ni Moises si Paraon, nagawa ng mga mago ng Egypt ang pagdoble ng ilan sa kanyang mga himala, tulad ng paggawa ng kanilang mga tauhan sa mga ahas at naging dugo ang Ilog Nile. Ang ilang mga iskolar sa Bibliya ay nagpapakilala sa mga kakaibang gawa na ito sa mga puwersang demonyo.

Pangunahing Maling Diyos ng Lumang Tipan

Ang mga sumusunod ay mga paglalarawan ng ilan sa mga pangunahing maling diyos ng Lumang Tipan:

Ashtoreth

Tinawag din na Astarte, o Ashtoreth (pangmaramihang), ang diyosa ng mga Canaanita ay konektado sa pagkamayabong at maternity. Ang pagsamba sa Ashtoreth ay malakas sa Sidon. Siya ay tinawag minsan na isang consort o kasamahan ni Baal. King Solomon. naiimpluwensyahan ng kanyang mga dayuhang asawa, nahulog sa pagsamba sa Ashtoreth, na humantong sa kanyang pagbagsak.

Baal

Si Baal, na tinawag na Bel, ay ang kataas-taasang diyos sa mga Canaanita, sumamba sa maraming anyo, ngunit madalas bilang isang diyos ng araw o diyos ng bagyo. Siya ay isang diyos ng pagkamayabong na sinasabing gumawa ng lupa ang mga ani at ang mga kababaihan ay nagdadala ng mga anak. Ang mga ritwal na kasangkot sa pagsamba kay Baal ay kasama ang pagsamba sa kulto at kung minsan ang sakripisyo ng tao.

Isang sikat na pagbubunyag ang naganap sa pagitan ng mga propeta nina Baal at Elias sa Bundok Carmel. Ang pagsamba kay Baal ay isang paulit-ulit na tukso para sa mga Israelita, tulad ng nabanggit sa aklat ng Mga Hukom. Iba't ibang mga rehiyon ang sumamba sa kanilang sariling lokal na iba't ibang Baal, ngunit ang lahat ng pagsamba sa huwad na diyos na ito ay nagpapasakit sa Diyos na Ama, na nagparusa sa Israel dahil sa kanilang pagiging hindi tapat sa kanya.

Chemosh

Si Chemosh, ang masunurin, ay pambansang diyos ng mga Moabita at sinasamba din ng mga Ammonita. Ang mga kasangkot na diyos na ito ay sinasabing malupit din at maaaring may kasangkot na sakripisyo ng tao. Solomon ay nagtayo ng isang dambana sa Chemosh ng timog Bundok ng mga Olibo sa labas ng Jerusalem, sa Bundok ng Korupsyon. (2 Hari 23:13)

Dagon

Ang diyos na ito ng mga Filisteo ay mayroong katawan ng isang isda at isang ulo ng tao at mga kamay sa mga estatwa nito. Dagon ay isang diyos ng tubig at butil. Samson, ang hukom na Hebreo, ay nakilala ang kanyang kamatayan sa templo ng Dagon.

Sa 1 Samuel 5: 1-5, matapos makuha ng mga Filisteo ang kaban ng tipan, inilagay nila ito sa kanilang templo sa tabi ng Dagon. Ang susunod na araw na ang estatwa ni Dagon ay napatalsik sa sahig. Tinakda nila itong patayo, at nang sumunod na umaga ay muli ito sa sahig, na pinutol ang ulo at mga kamay. Salawa, inilagay ng mga Filisteo ang sandata ni Haring Saul sa kanilang templo at isinabit ang kanyang ulo ng ulo sa templo ng Dagon.

Mga diyos ng Egypt

Ang sinaunang Egypt ay may higit sa 40 maling mga diyos, kahit na walang nabanggit sa pangalan sa Bibliya. Kasama nila Re, tagalikha ng diyos ng araw; Si Isis, diyosa ng mahika; Osiris, panginoon ng kabilang buhay; Thoth, diyos ng karunungan at buwan; at si Horus, diyos ng araw.

Gintong Baka

Ang mga gintong guya ay naganap nang dalawang beses sa Bibliya: una sa paanan ng Bundok Sinai, na hinanda ni Aaron, at pangalawa sa paghahari ni Haring Jeroboam (1 Hari 12: 26-30). Sa parehong mga pagkakataon, ang mga idolo ay pisikal na representasyon ni Yahweh at hinuhusgahan siya bilang kasalanan, dahil iniutos niya na walang mga imaheng dapat gawin sa kanya.

Marduk

Ang diyos na ito ng mga taga-Babelonia ay nauugnay sa pagkamayabong at pananim.

Milcom

Ang pambansang diyos ng mga Ammonita ay nauugnay sa paghula, naghahanap ng kaalaman sa hinaharap sa pamamagitan ng okultiko ay nangangahulugang malakas na ipinagbabawal ng Diyos. Minsan ay konektado ang sakripisyo ng bata sa Milcom. Siya ay kabilang sa mga maling diyos na sinasamba ni Solomon nang matapos ang kanyang paghahari. Moloch, Molech, at Molek ay mga pagkakaiba-iba ng maling diyos na ito.

Mga sanggunian sa Bibliya sa mga Maling Diyos:

Ang mga maling diyos ay binabanggit sa pangalan sa mga aklat ng Bibliya na:

 • Levitico
 • Numero
 • Mga hukom
 • 1 Samuel
 • 1 Hari
 • 2 Hari
 • 1 Mga Cronica
 • 2 Cronica
 • Isaias
 • Jeremiah
 • Oseas
 • Zephaniah
 • Gawa
 • Mga Romano

Pinagmulan:

 • Holman Illustrated Bible Dictionary, Trent C. Butler, pangkalahatang editor; Diksyunaryo ng Bibliya ni Smith, ni William Smith
 • Ang Bagong Unger ng Bible Dictionary, RK Harrison, editor
 • Ang Puna sa Kaalaman ng Bibliya, ni John F. Walvoord at Roy B. Zuck; Ang Diksyunaryo ng Bibliya sa Easton, MG Easton
 • egyptianmyths.net; gotquestions.org; britannica.com.
Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Pag-aayuno para sa Kuwaresma?

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Pag-aayuno para sa Kuwaresma?

Aum Shinrikyo: Cultur ng Doomsday na Umatake sa Tokyo Subway System

Aum Shinrikyo: Cultur ng Doomsday na Umatake sa Tokyo Subway System

Ano ang Theosophy? Kahulugan, Pinagmulan, at Paniniwala

Ano ang Theosophy? Kahulugan, Pinagmulan, at Paniniwala