https://religiousopinions.com
Slider Image

Isang Pangkalahatang-ideya ng Mga Pananaw ng Simbahan ng Mormon sa Mga tattoo

Ang body art ay maaaring maging isang paraan upang maipahayag ang iyong sarili at ang iyong pagkatao. Maaari pa itong maging isang paraan upang maipahayag ang iyong pananampalataya.

Ang iba pang mga paniniwala ay maaaring payagan ang tattoo o kumuha ng walang opisyal na posisyon. Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw Ang LDS / Mormon ay mariing pinapabagal ang mga tattoo. Ang mga salitang tulad ng disfigurement, mutilation at defilement ay ginagamit lahat upang hatulan ang pagsasanay na ito.

Saan Natutukoy ang Tattooing?

Sa 1 Mga Korinto 3: 16-17 Inilarawan ni Pablo ang ating mga pisikal na katawan bilang mga templo at templo ay itinuturing na sagrado. Ang mga templo ay hindi dapat hugasan.

Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos, at ang Espiritu ng Diyos ay tumatahan sa inyo?
Kung ang sinomang tao ay sumisira sa templo ng Diyos, siya ay lilipulin ng Diyos; sapagka't ang templo ng Dios ay banal, na siyang templo na kayo.

Saan Natugunan ang Tattooing sa Iba pang Patnubay?

Ang Pangulo ng Simbahan na si Gordon B. Hinckley, na itinayo sa kung ano ang pinapayuhan ni Pablo sa mga miyembro ng Corinto.

Naisip mo ba na banal ang iyong katawan? Ikaw ay isang anak ng Diyos. Ang iyong katawan ay Kanyang nilikha. Gusto mong disfigure ang paglikha na may mga larawan ng mga tao, hayop, at mga salitang ipininta sa iyong balat?
Ipinapangako ko sa iyo na darating ang oras, kung mayroon kang mga tattoo, na ikinalulungkot mo ang iyong mga aksyon.

Tinukoy din ni Hinckley ang mga tattoo bilang graffiti.

Ang Tapat sa Pananampalataya ay isang gabay na gabay para sa lahat ng mga miyembro ng LDS. Ang gabay nito sa mga tattoo ay maikli at sa puntong.

Matindi ang panghihina ng loob ng mga propeta sa mga huling araw. Ang mga hindi pinapansin ang payo na ito ay nagpapakita ng kawalan ng paggalang sa kanilang sarili at sa Diyos. . . . Kung mayroon kang isang tattoo, nagsusuot ka ng isang palaging paalala ng isang pagkakamali na nagawa mo. Maaari mong isaalang-alang ang pagtanggal nito.

Para sa Lakas ng Kabataan ay isang gabay na gabay para sa lahat ng mga LDS kabataan. Malakas din ang patnubay nito:

Huwag disfigure ang iyong sarili sa mga tattoo o butas sa katawan.

Paano Tinitingnan ang Mga Tattoos ng Iba pang mga Miyembro ng LDS?

Dahil alam ng karamihan sa mga miyembro ng LDS kung ano ang itinuturo ng Simbahan tungkol sa mga tattoo, ang pagkakaroon ng isa ay karaniwang itinuturing na isang marka ng paghihimagsik o pagsuway. Mas mahalaga, iminumungkahi nito na ang miyembro ay hindi handang sundin ang payo ng mga pinuno ng simbahan.

Kung ang isang tao ay nakuha ang tattoo bago naging isang miyembro ng Simbahan, pagkatapos ay naiiba ang pagtingin sa sitwasyon. Sa pagkakataong iyon, ang miyembro ay walang ikakahiya; kahit na ang pagkakaroon ng tattoo ay maaaring unang magtaas ng kilay.

Ang tattoo ay ibang tiningnan ng ibang kultura ng South Pacific at ang Simbahan ay malakas sa mga lugar na iyon. Sa ilan sa mga kultura na tattoo ay hindi nagpapahiwatig ng stigma, ngunit katayuan. Pediatrician, Dr. Ray Thomas ay sinabi nito:

"Nang ako ay nasa medikal na paaralan ay may tungkulin akong alisin ang mga tattoo ng sinumang mga kabataan na dumaan sa ospital ng county at nais nilang alisin. Halos sa pangkalahatan, tila, nakuha nila ito bilang isang kapritso. Nalaman ko na sa loob ng tatlong taon ng pagkuha ng isang tattoo, gusto ng mga tao sa buong mundo. Ang pagbubukod ay ang mga tao sa Cook Islands, kung saan nagsilbi ako sa aking misyon. Doon ay isang simbolo na inilagay ng mga pinuno. "

Mapipigilan Mo ba ang Isang Tattoo sa Paggawa ng Isang bagay sa Simbahan?

Ang sagot ay isang resounding, "Oo!" Maaaring pigilan ka ng mga tattoo mula sa paglilingkod sa isang misyon para sa Simbahan. Maaaring hindi, ngunit maaari. Kailangan mong ibunyag ang anumang mga tattoo sa iyong aplikasyon sa misyonero. Maaaring hilingin sa iyo na ilarawan kung saan at kailan mo nakuha ito at kung bakit. Kung saan ito sa iyong katawan ay maaari ring maging isang isyu.

Kung ang tattoo ay maaaring sakop ng damit, maaari kang ipadala sa isang mas malamig na klima na misyon upang masiguro na ang iyong tattoo ay hindi nakikita. Bilang karagdagan, mapipigilan ka ng iyong tattoo mula sa pagiging karapat-dapat na maglingkod sa isang lugar kung saan ang tattoo ay maaaring makasakit sa mga pamantayan sa kultura.

10 ng Pinaka Mahalagang Shinto Shrines

10 ng Pinaka Mahalagang Shinto Shrines

Ano ang Bibliya ng Kahoy ng Buhay?

Ano ang Bibliya ng Kahoy ng Buhay?

Ekskomunikasyon sa Simbahang Katoliko

Ekskomunikasyon sa Simbahang Katoliko