https://religiousopinions.com
Slider Image

Isang Novena ng Tiwala sa Banal na Puso ni Jesus

Ang isang novena ay isang espesyal na uri ng debosyong Katoliko na binubuo ng isang panalangin na humihiling ng isang espesyal na biyaya na karaniwang binibigkas sa siyam na araw na magkakasunod. Ang kasanayan sa pagdarasal ng mga novenas ay inilarawan sa Kasulatan. Matapos umakyat si Jesus sa langit, inutusan niya ang mga alagad kung paano magdasal nang sama-sama at kung paano italaga ang kanilang sarili sa patuloy na panalangin (Mga Gawa 1:14). Itinataguyod ng doktrina ng Simbahan na ang mga Apostol, Mapalad na Birheng Maria, at iba pang mga tagasunod ni Jesus ay lahat ay nagdasal nang sama-sama sa siyam na sunud-sunod na araw, na nagtapos sa paglusong ng Banal na Espiritu sa mundo sa Pentekostes. Batay sa kasaysayan na ito, ang pagsasagawa ng Roman Catholic ay maraming mga dasal na novena na nakatuon sa mga partikular na pangyayari.

Ang partikular na novena ay angkop na magamit sa Pista ng Sagradong Puso sa buwan ng Hunyo, ngunit maaari rin itong ipagdasal sa anumang oras ng taon.

Ayon sa kasaysayan, ang Pista ng Banal na Puso ay bumagsak ng 19 araw pagkatapos ng Pentekostes, na nangangahulugang ang petsa nito ay maaaring maaga ng Mayo 29 o huli na noong Hulyo 2. Ang unang kilalang taon ng pagdiriwang nito ay noong 1670. Ito ay isa sa mga pinaka karaniwang ginagamit mga debosyon sa Romano Katoliko, at ito ay sagisag na posisyon sa literal, pisikal na puso ni Jesucristo bilang kinatawan ng Kanyang banal na pakikiramay sa sangkatauhan. Ang ilang mga Anglicans at Protestante na mga Lutheran ay nagsasagawa rin ng debosyong ito.

Sa partikular na panalangin ng kumpiyansa sa Banal na Puso, hinihiling namin kay Kristo na iharap ang aming kahilingan sa Kanyang Ama bilang Kanya. Mayroong iba't ibang mga salitang ginamit para sa Novena ng Tiwala sa Banal na Puso ni Jesus, ang ilan ay lubos na pormal at iba pa na mas pinag-uusapan, ngunit ang isang nai-print dito ay ang pinaka-karaniwang rendition.

O Panginoong Jesucristo,
Sa iyong pinaka Banal na Puso,
Ipinagtapat ko ang hangarin na ito:
( M ention your intention here)
Tumingin lamang sa akin, At pagkatapos ay gawin kung ano ang inspirasyon ng iyong Banal na Puso.
Hayaan ang iyong Banal na Puso na magpasya; Inaasahan ko ito, nagtitiwala ako dito.
Itinapon ko ang aking sarili sa Iyong awa, Panginoong Jesus! Hindi mo ako bibiguin.
Sagradong Puso ni Jesus, nagtitiwala ako sa Iyo.
Sagradong Puso ni Jesus, naniniwala ako sa Iyong pagmamahal sa akin.
Sagradong Puso ni Jesus, darating ang iyong Kaharian.
O Banal na Puso ni Hesus, marami akong hiniling sa iyo,
Ngunit taimtim kong ipinakiusap ang isang ito. Kunin mo.
Ilagay ito sa Iyong bukas, sirang Puso;
At, kung titingnan ito ng Amang Walang Hanggan,
Sakop ang Iyong Mahal na Dugo, hindi Niya ito tatanggihan.
Hindi na ito ang aking dalangin, Ngunit Iyo, O Jesus.
O Banal na Puso ni Jesus, inilalagay ko ang lahat ng aking tiwala sa Iyo.
Hayaan akong hindi mabigo.
Amen.
Louis Zamperini: Hindi nababasag na Bayani at Atleta na Atleta

Louis Zamperini: Hindi nababasag na Bayani at Atleta na Atleta

Paano Gumawa ng Mga Tradisyonal na Panalanging Panalanging Amerikano

Paano Gumawa ng Mga Tradisyonal na Panalanging Panalanging Amerikano

7 Mga diyosa ng Pagpapalakas

7 Mga diyosa ng Pagpapalakas