https://religiousopinions.com
Slider Image

Bakit Mahalaga ang Tabernakulo Ngayon?

Ang tabernakulo, o ang "tolda ng pagpupulong, " ay tinukoy sa halos 130 beses sa Lumang Tipan.

Isang nauna sa templo sa Jerusalem, ang tabernakulo ay isang mapagpapalit na lugar ng pagsamba para sa mga anak ni Israel. Ito ay kung saan nakilala ng Diyos si Moises at ang mga tao upang ibunyag ang kanyang kalooban. Kapansin-pansin na kapag ang mga Israelita ay nagkampo sa disyerto, ang tabernakulo ay matatagpuan sa mismong gitna ng kampo, kasama ang 12 tribo na nagkampo sa paligid nito. Ang buong tambalan ng tabernakulo ay pupunan halos kalahati ng lugar ng isang patlang ng football o soccer.

Bakit mahalaga ang tabernakulo? Ang tabernakulo mismo, pati na rin ang bawat elemento sa compound ng tabernakulo, ay sinasagisag sa espirituwal at may mahalagang kahalagahan para sa mga Kristiyano ngayon. Para sa mga nagsisimula, ang tabernakulo ay tumutulong sa atin na mas mahusay na makita at maunawaan ang pattern ng pagsamba na itinakda ng ating Banal na Diyos upang tayo ay makalapit sa kanya.

Ang gabay sa ibaba ay nagbibigay ng an pagtatampok ng iba't ibang mga aspeto ng tabernakulo at ang kanilang kahulugan.

 • Ang Tabernakulo ay isang makalupang lugar para sa mga sinaunang Israelita na makipag-ugnay sa Diyos.
 • Ang Courtyard Fence ng tabernakulo ay madaling madiskubre at ilipat.
 • Ang Pintuan ng Korte ay ang tanging daan papunta sa tabernakulo.
 • Ang Brazen Altar ay isang pansamantalang solusyon lamang sa problema ng kasalanan.
 • Itinuro ang Laver ng Bronze kay Jesus, higit sa 1, 000 taon mamaya.
 • Ang mga Alay ng Tabernakulo ay humalili ng mga hayop sa halip na ang mga tao ay magbayad para sa kasalanan.
 • Sinakripisyo ng Mataas na Saserdote ang mga hayop para sa mga kasalanan ng Israel, isang ritwal na kailangang palaging paulit-ulit.
 • Ang Banal na Lugar, isang liblib na silid sa disyerto ng tabernakulo, ay nahiwalay mula sa nakakatakot na presensya ng Diyos lamang sa pamamagitan ng isang tela na tela.
 • Ang ilaw ng Ginintuang Lampara ay nagliliwanag ng higit pa kaysa sa banal na lugar sa tabernakulo ng disyerto.
 • Ang Talahanayan ng Showbread ay ipinakita ang hinaharap na Mesiyas ng Israel bilang tinapay ng buhay.
 • Ang Altar ng insenso ay isa pa pang nangunguna ni Jesucristo, ang ating dakilang Mataas na Saserdote.
 • Ang Veil sa tabernakulo ng ilang ay parehong may kalasag at pinaghiwalay ang Diyos sa mga tao.
 • Ang Banal ng mga Banal ay kung saan ang high priest ay magwiwisik ng dugo mula sa mga inihahandog na hayop upang magbayad-sala para sa kasalanan.
 • Ang Arko ng Tipan ay isang sagradong bagay na may nakagugulat na koneksyon kay Jesucristo.
 • Ang Mercy Seat ay isang kahilingan sa Lumang Tipan upang masakop ang mga kasalanan ng Israel.
 • Ang Cloud at Haligi ng Apoy ay gumabay sa sinaunang Israel.
7 Mga Tip para sa Pagsisimula ng Isang Pagsasanay sa Reiki

7 Mga Tip para sa Pagsisimula ng Isang Pagsasanay sa Reiki

Isang Panalangin para sa Pista ng Pasko

Isang Panalangin para sa Pista ng Pasko

Talambuhay ng Saint Perpetua, Christian Martyr at Autobiographer

Talambuhay ng Saint Perpetua, Christian Martyr at Autobiographer