https://religiousopinions.com
Slider Image

Ano ang Manna sa Bibliya?

Si Manna ay ang supernatural na pagkain na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita sa kanilang 40-taong paglalakbay sa disyerto. Ang salitang manna ay nangangahulugang "Ano ito?" sa Hebreo. Ang Manna ay kilala rin sa Bibliya bilang "tinapay ng langit, " "mais ng langit, " "pagkain ng anghel, " at "espirituwal na karne."

Ano ang Manna? Mga paglalarawan sa Bibliya

  • Exodo 16:14 - " Kapag ang hamog ay sumingaw, isang flaky na sangkap na kasing ganda ng hamog na nagyelo sa lupa."
  • Exodo 16:31 - "Tinawag ng mga Israelita ang mana na pagkain. Puti ito tulad ng buto ng coriander, at natikman ito tulad ng mga pulot na pulot."
  • Mga Bilang 11: 7 - "Ang mana ay mukhang maliit na butil ng kulantro, at ito ay maputla dilaw tulad ng gum dagta."

Kasaysayan at Pinagmulan ng Manna

Di-nagtagal at nakatakas ang mga Hudyo sa Egypt at tumawid sa Dagat na Pula, naubusan sila ng pagkain na dinala nila. Nagsimula silang magngisi, naalala ang masarap na pagkain na tinamasa nila noong sila ay alipin.

Sinabi ng Diyos kay Moises na magpaulan siya ng tinapay mula sa langit para sa mga tao. Nang gabing iyon ay dumating ang pugo at tinakpan ang kampo. Pinatay ng mga tao ang mga ibon at kinain ang kanilang karne. Kinabukasan, kapag ang hamog ay sumingaw, isang puting sangkap ang sumaklaw sa lupa. Inilalarawan ng Bibliya ang mana bilang isang mainam, malambot na sangkap, maputi tulad ng buto ng coriander, at pagtikim tulad ng mga wafer na gawa sa pulot.

Inutusan ni Moises ang mga tao na magtipon ng isang omer, o humigit-kumulang sa dalawang halaga ng kuwarta, para sa bawat tao bawat araw. Kapag sinubukan ng ilan sa mga tao na makatipid ng labis, naging mas malala at masira.

Lumitaw si Manna nang anim na araw nang sunud-sunod. Sa Biyernes, ang mga Hebreo ay magtipon ng isang dobleng bahagi, sapagkat hindi ito lumitaw sa susunod na araw, ang Sabbath. At gayon pa man, ang bahagi na nai-save nila para sa Sabbath ay hindi nasira.

Matapos tipunin ng mga tao ang mana, ginawa nila ito sa harina sa pamamagitan ng paggiling nito sa mga mill mill o pagdurog ng mga mortar. Pagkatapos ay pinakuluan nila ang mana sa mga kaldero at ginawa itong mga flat cake. Ang mga cake na ito ay natikman tulad ng mga pastry na inihurnong may langis ng oliba. (Bilang 11: 8)

Sinubukan ng mga skeptiko na ipaliwanag ang mana bilang isang natural na sangkap, tulad ng isang dagta na naiwan ng mga insekto o isang produkto ng punong tamarisk. Gayunpaman, ang sangkap na tamarisk ay lilitaw lamang sa Hunyo at Hulyo at hindi sinasayang ang magdamag.

Sinabi ng Diyos kay Moises na mag-save ng isang garapon ng mana upang makita ng mga susunod na henerasyon kung paano inilaan ng Panginoon ang kanyang mga tao sa disyerto. Pinuno ni Aaron ang isang garapon ng isang omer ng mana at inilagay ito sa Arka ng Tipan, sa harap ng mga tapyas ng Sampung Utos.

Sinabi ng Exodo na kumakain ang mga Hudyo ng mana kada araw sa loob ng 40 taon. Kamangha-mangha, nang dumating si Joshua at ang mga tao sa hangganan ng Canaan at kinain ang pagkain ng Lupang Pangako, tumigil ang makalangit na kinabukasan at hindi na muling nakita.

Tinapay sa Bibliya

Sa isang anyo o iba pa, ang tinapay ay isang paulit-ulit na simbolo ng buhay sa Bibliya dahil ito ang sangkap na sangkap na pagkain ng sinaunang panahon. Ang ground ground ay maaaring inihaw sa tinapay; tinawag din itong tinapay ng langit.

Mahigit sa 1, 000 taon mamaya, inulit ni Jesucristo ang himala ng mana sa Pagpapakain ng 5, 000. Ang karamihan ng tao na sumusunod sa kanya ay nasa "ilang" at pinarami niya ang ilang mga tinapay hanggang sa makakain ng lahat.

Ang ilang mga iskolar ay naniniwala na ang parirala ni Jesus, "Bigyan mo kami ngayon ng aming pang-araw-araw na tinapay" sa Panalangin ng Panginoon, ay isang sanggunian sa mana, na nangangahulugang magtitiwala tayo sa Diyos na magkakaloob ng ating pisikal na pangangailangan sa isang araw sa isang panahon, tulad ng ginawa ng mga Judio sa disyerto.

Madalas na tinukoy ni Kristo ang kanyang sarili bilang tinapay: "ang tunay na Tinapay mula sa langit" (Juan 6:32), "ang Tinapay ng Diyos" (Juan 6:33), "ang Tinapay ng buhay" (Juan 6:35, 48). at Juan 6:51:

"Ako ang buhay na tinapay na bumaba mula sa langit. Kung ang sinumang kumakain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. Ang tinapay na ito ay aking laman, na ibibigay ko para sa buhay ng mundo." (NIV)

Ngayon, karamihan sa mga simbahang Kristiyano ay ipinagdiriwang ang isang serbisyong pangkomunikasyon o Hapunan ng Panginoon, kung saan kumain ang mga kalahok ng ilang uri ng tinapay, tulad ng iniutos ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na gawin sa Huling Hapunan (Mateo 26:26).

Ang pangwakas na pagbanggit ng mana ay nangyayari sa Apocalipsis 2:17, "Sa kanya na magtagumpay ay bibigyan ko ang ilan sa mga nakatagong manna ..." Ang isang interpretasyon ng talatang ito ay ang pagbibigay ni Kristo ng espirituwal na pagpapakain (nakatagong mana) habang naglalibot tayo sa ilang ng mundong ito.

Mga sanggunian kay Manna sa Bibliya

Exodo 16: 31-35; Mga Bilang 11: 6-9; Deuteronomio 8: 3, 16; Josue 5:12; Nehemias 9:20; Awit 78:24; Juan 6:31, 49, 58; Mga Hebreo 9: 4; Pahayag 2:17.

Singilin ng diyosa

Singilin ng diyosa

Mga Deities ng Norse

Mga Deities ng Norse

Ano ang Kahulugan Nito Sa Pangarap Mo Tungkol sa Mga Ahas?

Ano ang Kahulugan Nito Sa Pangarap Mo Tungkol sa Mga Ahas?