https://religiousopinions.com
Slider Image

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol sa Astrolohiya

Subukang pangalanan ang isang pahayagan o sekular na magasin ngayon na hindi naglalaman ng ilang uri ng horoscope. Ang mundo ay natunaw ng astrolohiya nang labis na maraming mga Kristiyano ang nakakalimutan na mayroon talaga itong mga ugat sa isang okulto na kasanayan sa pagsasabi ng kapalaran. Habang ang ilang mga tao ay tumitingin sa mga bituin upang makakuha ng payo, ang banal na kasulatan ay maaaring mag-isip ng ilang mga Kristiyano nang dalawang beses sa pag-asa sa kasanayan.

Ang Astrology Occult o Libangan?

Ang astrolohiya ay nagsimula bilang isang form ng pagsasabi ng kapalaran, na isinasaalang-alang ng Bibliya na isang espiritismo, at kung minsan, isang walang saysay na kasanayan. Ang astrolohiya ay batay sa paggamit ng mga bituin at planeta sa read into isang tao nakaraang, kasalukuyan, at hinaharap. Para sa maraming mga astrologo, ito ay isang paniniwala na ang mga posisyon ng ilang mga nilalang sa kalangitan ay may epekto sa ating buhay. Para sa iba pang mga astrologo, mayroong isang paniniwala na mayroong mga diyos sa mga kalangitan ng langit na nakakaapekto sa ating buhay. Nagbabala ang Bibliya laban sa pagsamba sa ibang mga Diyos, kahit na kakaunti ang mga Kristiyano na sumusuporta sa ideya na ang mga bituin at planeta ay talagang mga representasyon ng ibang mga Diyos.

Gayunpaman, sinasabi ng Bibliya na mali ang mga kasanayan sa okulto at hindi tayo dapat maghanap ng mga mangangalakal, daluyan, at mga nagsasagawa ng mga kasanayan sa okulto. Bagaman ang karamihan sa mga hula na nakikita natin sa papel ay medyo hindi kapani-paniwala na mga hula, mayroon pa ring pag-aalala sa ilang mga Kristiyanong pangkat tungkol sa astrolohiya. Ang pangunahing pag-aalala ay kapag ang mga Kristiyano ay tumitingin sa astrolohiya para sa payo sa Diyos. Kung ang mga Kristiyano ay tumingin muna sa astrolohiya, kung gayon sila ay tumitingin sa kanilang mga mata at nagtitiwalag sa Diyos. Gayunman, ang karamihan sa mga Kristiyano ay tumitingin lamang sa isang horoscope upang matawa sa mga pangkalahatang hula, pakiramdam na hindi na kailangang maghanap pa sa mga gawi ng okulto o paghati sa hinaharap.

Exodo 20: 3 Huwag kang sumamba sa ibang mga diyos maliban sa akin. (NLT)
2 Hari 21: 6 Kahit na sinakripisyo ni Manas ang kanyang sariling anak. Nagsasagawa siya ng mangkukulam at paghula, at kumunsulta siya sa mga medium at psychics. Marami siyang ginawa na masama sa paningin ng Lord, na pukawin ang kanyang galit. (NLT)
Deuteronomio 4:19 At kapag tumitingin ka sa langit at nakikita ang araw, ang buwan at ang mga bituin Hindi pinalitan ang langit na huwag nang mailaya sa pagyuko sa kanila at sumasamba sa mga bagay ang Panginoon mong Diyos ay nagbahagi sa lahat ng mga bansa sa ilalim ng langit. (NIV)

Nagpapayo ba ang Mga Bituin?

Sinasabi ng Bibliya na ang mga bituin, kasama ang araw at buwan, ay nilikha upang magbigay liwanag sa Daigdig. Ang Diyos ang nagbibigay ng payo sa mga Kristiyano. Gayunpaman, ang mga bituin ay maaaring maging kapaki-pakinabang, tulad ng kaso ng mga pantas na tao na nangangailangan upang mahanap ang sanggol na si Jesus, sa pagbibigay ng lokasyon. Sa kasong ito, ginamit ng Diyos ang bituin upang magaan ang daan.

Tunay na kritikal ang Bibliya sa mga astrologo, na iginiit na hindi nila maililigtas ang mga tao hangga't makakaya ng Diyos. Sa Isaias, tinutukoy ng Bibliya ang isyung ito kapag inihayag ng Diyos na darating ang Babilonya sa Babilonya at walang magagawa ang mga astrologo upang mailigtas ang mga tao. Gayunpaman, sa panahon ngayon ng mga pangkalahatang horoscope, karamihan sa mga Kristiyano ay hindi gumagamit ng astrolohiya bilang isang paraan upang mahulaan ang mga pangunahing kaganapan.

Genesis 1: 16-17 Ang Diyos ay gumawa ng dalawang mahusay na ilaw, ang araw at buwan, upang lumiwanag sa mundo. Ginawa rin niya ang mga bituin. Ipinadala ng Diyos ang mga ilaw na ito sa kalangitan upang magaan ang mundo. (NLT)
Isaias 47:13 Ang lahat ng payo na iyong natanggap ay napapagod ka lang! Hayaan ang iyong mga astrologo na sumulong, ang mga stargazer na gumagawa ng mga hula bawat buwan, hayaan silang mailigtas ka mula sa kung ano ang darating sa iyo. Tiyak na sila ay tulad ng tuod; sunugin sila ng apoy. Hindi nila mai-save ang kanilang mga sarili mula sa lakas ng siga. Narito walang mga uling upang magpainit ng sinuman; dito walang sunog na uupo. (NIV)
Mga alamat ng tradisyon ng Mabon (Autumn Equinox)

Mga alamat ng tradisyon ng Mabon (Autumn Equinox)

Cinnamon Stick Yule Candleholder

Cinnamon Stick Yule Candleholder

Si John Chrysostom, ang Mangangaral ng Ginto

Si John Chrysostom, ang Mangangaral ng Ginto