https://religiousopinions.com
Slider Image

Ang anghel ng Panginoon ay Gising kay Elias

Sa 1 Hari, kabanata 19, sinasabi ng Bibliya na ang propetang si Elias, na nasasapawan ng mga hamon na kinakaharap niya, ay hinayaan ng Diyos na mamatay siya upang makatakas siya sa kanyang mga kalagayan. Pagkatapos ay nakatulog siya sa ilalim ng isang puno.

Ang Anghel ng Panginoon - ang Diyos mismo, na lumilitaw sa porma ng anghel - ginising si Elias upang aliwin at hikayatin siya. Tumayo ka at kumain, sabi ng anghel, at nakita ni Elias na inilaan ng Diyos ang pagkain at tubig na kailangan niyang muling magkarga.

Tumanggap si Elias ng a Message mula kay Queen Jezebel

Si Queen Jezebel ay gumagamit ng hukbo upang matiyak na sumamba ang mga tao sa deity, Ba'al. Matapos si Elias - kasama ang makahimalang interbensyon ng Diyos - natalo ang 450 sa kanyang mga tauhan, nagpadala siya ng isang mensahe na nagsasabing papatayin siya sa loob ng 24 na oras.

Bagaman nakaranas lamang siya ng isang napakalaking tagumpay sa kanyang pagsisikap na gawin ang gawaing tinawag ng Diyos na gawin niya - upang ipagtanggol ang pananampalataya sa buhay na Diyos, ang talata 3 ay nagsabi, "Natakot si Elias."

[ ] Lumapit siya sa isang puno ng walis, naupo sa ilalim nito at nanalangin na baka mamatay siya. Mayroon akong sapat, Lord, sabi niya. Take my life . Pagkatapos ay nahiga siya sa ilalim ng puno at natulog. (mga talatang 4-5).

Nakita ni Elias ang Anghel ng Panginoon

Sinasagot ng Diyos ang panalangin ni Elijah sa pamamagitan ng pagpapakita ng personal, bilang Anghel ng Panginoon. Ang Lumang Tipan sa Bibliya ay naglalarawan ng marami sa mga banal na pagpapakita ng mga anghel na ito, at naniniwala ang mga Kristiyano na ang Anghel ng Panginoong si Jesucristo, na nakikipag-ugnay sa mga tao bago ang kanyang pagkakatawang-tao kalaunan, sa unang Pasko.

Ang kwento ay nagpapatuloy sa mga talatang 5-6,

At sabay-sabay na hinawakan siya ng isang anghel at sinabing, Tumayo ka na at kumain, Tiningnan niya ang paligid, at doon sa kanyang ulo ay isang cake ng tinapay na inihurnong sa mga mainit na uling, at isang garapon ng tubig.

Katulad ng isang magulang na nag-aalaga ng isang mahal na anak, tinitiyak ng Anghel ng Panginoon na mayroon si Elias ng lahat ng kailangan niya. Sinusundan ng anghel ang pangalawang pagkakataon na si Elias ay hindi kumakain o umiinom ng sapat sa unang pagkakataon. Tulad ng ituturo ng anumang mabuting magulang sa kanyang mga anak, mahalaga na tugunan ang gutom at uhaw, sapagkat ang mga pangangailangan ay dapat na matupad upang maging sapat na malakas upang mahawakan ang stress. Kapag natagpuan ang pisikal na pangangailangan ni Elias, alam ng Diyos ang Elijah ay magiging higit pa sa kapayapaan sa emosyonal, at mas mahusay na mapagkakatiwalaan Siya sa espirituwal.

Ang supernatural na paraan na nagbibigay ng Diyos ng pagkain at tubig para kay Elias ay katulad sa kung paano nagsasagawa ang mga milagro upang magbigay ng mana at pugo para sa mga Hebreo sa disyerto at magdulot ng tubig na dumaloy mula sa isang bato kapag nauuhaw sila.

Ang Pagkain at Tubig ay Nagpapalakas kay Elias

Ang kwento ay natapos sa pamamagitan ng paglalarawan kung paano ang pagpapakain sa Gawin ang kapansin-pansin na lakas ni Elias - sapat para sa kanya upang makumpleto ang isang paglalakbay sa Bundok Horeb - ang susunod na lugar na nais ng Diyos na siya ay puntahan. Kahit na ang paglalakbay ay tumagal ng 40 araw at 40 gabi (talata 8), nagawa si Elias na maglakbay roon dahil sa paghihikayat at pag-aalaga ng Anghel ng Lord .

Paramitas: Ang Sampung Pagiging perpekto ng Budismo Mahayana

Paramitas: Ang Sampung Pagiging perpekto ng Budismo Mahayana

Mga Relihiyon ng Brunei

Mga Relihiyon ng Brunei

Pag-unawa sa Simbahang Katoliko ng Sampung Utos

Pag-unawa sa Simbahang Katoliko ng Sampung Utos