https://religiousopinions.com
Slider Image

Kilalanin si Absalom: Mapanghimagsik na Anak ni Haring David

Si Absalom, ang pangatlong anak ni Haring David sa pamamagitan ng kanyang asawa na si Maacah, ay tila mayroon ang lahat para sa kanya, ngunit tulad ng iba pang mga trahedyang figure sa Bibliya, sinubukan niyang kunin ang hindi nito.

Ang isang paglalarawan sa kanya sinabi walang tao sa Israel na may mas guwapo na hitsura. Kapag pinutol niya ang kanyang buhok isang beses sa isang taon on dahil ito ay naging sobrang bigat it may timbang na limang libra. Mukhang mahal siya ng lahat.

Si Absalom ay may isang magandang kapatid na nagngangalang Tamar, na isang birhen. Ang isa pa sa mga anak ni David na si Amnon, ay ang kanilang kapatid sa kalahati. Si Amnon ay umibig kay Tamar, ginahasa siya, at pagkatapos ay tinanggihan siya sa kahihiyan.

Sa loob ng dalawang taon, si Absalom ay tumahimik, na nagtatago kay Tamar sa kanyang tahanan. Inaasahan niyang parusahan ng kanyang amang si David si Amnon dahil sa kanyang pagkilos. Kapag walang ginawa si David, si Absalom ay nagngangalit at galit na tumagilid sa isang nakagagalit na balangkas.

Isang araw inanyayahan ni Absalom ang lahat ng mga anak ng hari sa isang pagdiriwang ng pag-aalaga ng tupa. Nang magdiwang si Amnon, inutusan ni Absalom ang kanyang mga sundalo na patayin siya.

Matapos ang pagpatay, tumakas si Absalom sa Geshur, sa hilagang-silangan ng Dagat ng Galilea, sa bahay ng kanyang lolo. Nagtago siya doon tatlong taon. Malalim na pinalampas ni David ang kanyang anak. Sinasabi ng Bibliya sa 2 Samuel 13:37 na si David ay "nagdadalamhati sa kanyang anak araw-araw." Sa wakas, pinayagan siya ni David na bumalik sa Jerusalem.

Unti-unting sinimulan ni Absalom na papabagsakin si Haring David, na nag-uumapaw sa kanyang awtoridad at nagsasalita laban sa kanya sa mga tao. Sa ilalim ng pagpapanggap ng isang panata, pumunta si Absalom sa Hebron at nagsimulang magtipon ng isang hukbo. Nagpadala siya ng mga messenger sa buong lupain, na nagpapahayag ng kanyang kaharian.

Nang malaman ni Haring David ang paghihimagsik, tumakas siya at ang kanyang mga tagasunod sa Jerusalem. Samantala, kumuha si Absalom ng payo mula sa kanyang mga tagapayo sa pinakamahusay na paraan upang talunin ang kanyang ama. Bago ang labanan, inutusan ni David ang kanyang mga tropa na huwag saktan si Absalom. Ang dalawang hukbo ay sumalampak sa Efraim, sa isang malaking kagubatan ng oak. Dalawampung libong lalaki ang nahulog sa araw na iyon. Ang hukbo ni David ay nanalo.

Habang sinasakyan ni Absalom ang kanyang bagyo sa ilalim ng isang puno, nahilo ang kanyang buhok sa mga sanga. Tumakas ang bagal, naiwan si Absalom na nakabitin sa hangin, walang magawa. Si Joab, isa sa mga heneral ni David, ay kumuha ng tatlong bangkang at inilagay sa puso ni Absalom. Nang magkagayo'y sampu sa mga tagadala ng sandata ni Joab ang pumaligid kay Absalom at pinatay siya.

Sa ikinagulat ng kanyang heneral, si David ay natulala sa pagkamatay ng kanyang anak, ang taong nagtangkang pumatay sa kanya at magnakaw ng kanyang trono. Mahal na mahal niya si Absalom. Ang kalungkutan ni David ay nagpakita ng lalim ng pagmamahal ng isang ama sa pagkawala ng isang anak na lalaki pati na rin ang panghihinayang sa kanyang sariling mga kabiguan na nagdulot ng maraming mga pamilya at pambansang trahedya.

Ang mga episode na ito ay nagdaragdag ng nakakagambalang mga katanungan. Na-inspire ba si Amnon na panggahasa si Tamar dahil sa kasalanan ni David kay Bathsheba? Pinatay ba ni Absalom si Amnon dahil nabigo si David na parusahan siya? Ang Bibliya ay hindi nagbibigay ng mga tiyak na sagot, ngunit nang si David ay isang matandang lalaki, ang kanyang anak na si Adonijah ay naghimagsik sa katulad na paraan ni Absalom. Pinatay ni Salomon si Adonias at pinatay ang iba pang mga traydor upang matiyak ang kanyang sariling paghahari.

Mga Lakas ni Absalom

Si charismatic at madaling iginuhit ang ibang tao sa kanya. Nagkaroon siya ng ilang mga katangian ng pamumuno.

Mga kahinaan ni Absalom

Kinuha niya ang hustisya sa kanyang sariling mga kamay sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang kapatid na si Amnon. Pagkatapos ay sumunod siya sa hindi matalinong payo, nagrebelde laban sa kanyang sariling ama at sinubukan ang pagnanakaw ng kaharian ni David.

Ang pangalang Absalom ay nangangahulugang ama ng kapayapaan, ngunit ang ama na ito ay hindi nabuhay sa kanyang pangalan. Siya ay may isang anak na babae at tatlong anak na lalaki, lahat na namatay sa murang edad (2 Samuel 14:27; 2 Samuel 18:18) .

Mga Aralin sa Buhay

Tinulad ni Absalom ang kahinaan ng kanyang ama sa halip na ang kanyang lakas. Pinayagan niya ang pagiging makasarili na mamuno sa kanya, sa halip na batas ng Diyos. Kapag sinubukan niyang salungatin ang plano ng Diyos at hindi maihayag ang nararapat na hari, dumating sa kanya ang pagkawasak.

Mga sanggunian kay Absalom sa Bibliya

Ang kwento ni Absalom ay matatagpuan sa 2 Samuel 3: 3 at mga kabanata 13-19.

Family Tree

Ama: King David
Ina: Maacah
Mga kapatid: Amnon, Kileab, Solomon, hindi pinangalanan ang iba
Sister: Tamar

Mga Susing Talata

2 Samuel 15:10
Pagkatapos ay nagpadala si Absalom ng mga lihim na messenger sa buong mga tribo ng Israel upang sabihin, At nang marinig mo ang tunog ng mga trumpeta, pagkatapos ay sabihin, Absalom ay hari sa Hebron. ( NIV)

2 Samuel 18:33
Inalog ang hari. Umakyat siya sa silid sa tapat ng gateway at umiyak. Habang siya ay nagpunta, sinabi niya: O aking anak na si Absalom! Anak ko, anak kong si Absalom! Kung namatay lang ako kesa sa iyo O Absalom, anak ko, anak ko! (NIV)

Talambuhay ni Eusebius, Ama ng Kasaysayan ng Simbahan

Talambuhay ni Eusebius, Ama ng Kasaysayan ng Simbahan

Ipagdiwang ang Litha Sa Mga Recipe ng Solstice ng Tag-init

Ipagdiwang ang Litha Sa Mga Recipe ng Solstice ng Tag-init

Tulad ng Itaas Sa ibaba Sa ibaba Halimbawang Parirala at Pinagmulan

Tulad ng Itaas Sa ibaba Sa ibaba Halimbawang Parirala at Pinagmulan