https://religiousopinions.com
Slider Image

Si Jesus ay Lumalakad sa Tubig: Pananampalataya Sa Isang Bagyo (Marcos 6: 45-52)

  • 45 At pagdaka'y pinilit niya ang kanyang mga alagad na sumakay sa barko, at magtungo sa kabilang tabi bago patungo sa Betsaida, habang pinalayas niya ang mga tao. 46 At pagkaalis niya sila, umalis siya sa isang bundok upang manalangin. 47 At nang dumating ang hapon, ang barko ay nasa gitna ng dagat, at siya lamang ang nasa lupa. 48 At nakita niya sila na nagpapagal sa pagdagan; sapagka't ang hangin ay salungat sa kanila: at tungkol sa ikaapat na relo ng gabi ay lumapit siya sa kanila, na lumalakad sa dagat, at nais na dumaan sa kanila.
  • 49 Ngunit nang makita nila siya na lumalakad sa dagat, inakala nilang espiritu ito, at sumigaw: 50 Sapagka't silang lahat ay nakakita sa kaniya, at naguguluhan. At pagdaka'y nagsalita siya sa kanila, at sinabi sa kanila, Magalak kayo: ako ito; huwag matakot. 51 At siya'y sumampa sa kanila sa daong; ang hangin ay tumigil: at sila ay labis na namangha sa kanilang sarili na higit na sukat, at nagtaka. 52 Sapagka't hindi nila inisip ang himala ng mga tinapay: sapagka't ang kanilang puso ay tumigas.
    Markos 6: 45-52

Paano Nakikipagtulungan si Jesus sa Isa pang Bagyo

Narito mayroon kaming isa pang tanyag at visual na kwento ni Jesus, sa oras na ito kasama siya na naglalakad sa tubig. Karaniwan para sa mga artista na ilarawan si Jesus sa tubig, na nagpapatahimik ng bagyo tulad ng ginawa niya sa kabanata 4. Ang kumbinasyon ng Jesus kalmado sa harap ng kapangyarihan ng kalikasan kasama ang kanyang paggawa ng isa pang himala na humahanga sa kanyang mga alagad naging kaakit-akit sa mga naniniwala.

Maaaring maisip ng isang tao na ang paglalakad sa tubig ay ang plano ng lahat ng magkakasabay, lahat ay hindi lumalabas na maraming dahilan para kay Jesus na siyang nagpapalayo sa mga tao. Ipinagkaloob, marami sa kanila, ngunit kung tapos na ang mga turo ay maaari na lamang siyang magpaalam at magpatuloy. Siyempre, maiisip din ng isang tao na talagang gusto niya ng oras upang manalangin at magnilay-nilay hindi tulad ng tila siya ay nakakakuha ng maraming oras na nag-iisa. Iyon ay maaaring maging isang pag-uudyok na paalisin ang kanyang mga alagad nang mas maaga sa kabanata upang magturo at mangaral.

Ano ang layunin ni Jesus sa paglalakad sa tabing dagat? Ito ba ay mas mabilis o mas madali? Sinasabi ng teksto na siya ay ay lumipas na sila, na nagmumungkahi na kung nakita nila siya at nagpatuloy sa pakikipaglaban sa gabi, makakarating siya sa malayong baybayin sa unahan nila at naghihintay . Bakit? Inaasahan ba niya na makita ang mga hitsura sa kanilang mga mukha kapag nahanap na siya?

Sa katunayan, ang layunin ni Jesus na naglalakad sa tubig ay walang kinalaman sa pag-abot sa tabing dagat at lahat ng gagawin sa madla ng Mark . Nabuhay sila sa isang kultura kung saan maraming mga paghahabol tungkol sa iba't ibang mga figure diyos at isang karaniwang katangian ng pagkakaroon ng mga banal na kapangyarihan ay ang kakayahang maglakad sa tubig. Si Jesus ay lumakad sa tubig sapagkat si Jesus ay kailangang maglakad sa tubig, kung hindi man, mahihirapan para sa mga unang Kristiyano na igiit na ang kanilang diyos na tao ay kasing lakas ng iba.

Ang mga alagad ay lumilitaw na isang napaka pamahiin. Nakita nila si Jesus na gumagawa ng mga himala, nakita nila na pinalayas ni Jesus ang mga maruming espiritu, at binigyan sila ng awtoridad na gumawa ng mga katulad na bagay, at mayroon silang sariling karanasan sa pagpapagaling at pagpapalayas ng mga maruming espiritu. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, sa sandaling makita nila kung ano ang inaakala nilang isang espiritu sa tubig, pumapasok sila sa mga pagkakakonekta.

Ang mga disipulo ay hindi rin mukhang maliwanag din. Si Jesus ay nagpapatuloy na pinakalma ang bagyo at pa rin ang tubig, tulad ng ginawa niya sa kabanata 4; gayon pa man sa ilang kadahilanan, ang mga alagad ay tama sa kanilang sarili na higit na sukat. Bakit? It hindi tulad ng nakita nila ang mga katulad na bagay dati. Tatlo lamang ang naroroon (sina Peter, Santiago, at Juan) nang binuhay ni Jesus ang isang batang babae mula sa mga patay, ngunit ang iba ay dapat na magkaroon ng kamalayan sa nangyari.

Ayon sa teksto, hindi nila iniisip o naiintindihan ang miracle ng mga tinapay, at bilang kinahinatnan, ang kanilang mga puso ay hardened. Bakit pinatigas? Ang puso ng Paraiso ay pinatigas ng Diyos upang matiyak na mas maraming mga himala ang magagawa at sa gayon ang kaluwalhatian ng Diyos ay maipakita na Ngunit ang resulta ay higit at higit na pagdurusa para sa mga Egypt. Mayroon bang katulad na nangyayari doon? Ang mga alagad ba ay tumitigas upang si Jesus ay mas magmukhang mas maganda?

Mga Proyekto ng Yule Craft para sa Taglamig ng Solstice

Mga Proyekto ng Yule Craft para sa Taglamig ng Solstice

Ano ang Pietism?

Ano ang Pietism?

Ano ang Isang Kultura ng Kultura?  Pinagmulan ng Term

Ano ang Isang Kultura ng Kultura? Pinagmulan ng Term