https://religiousopinions.com
Slider Image

Paano Makapanalangin ng Mas Mabisang Para sa mga Himala

Ang isang panalangin ay may kapangyarihan na posibleng baguhin ang anumang sitwasyon, kahit na ang pinaka-hamon, sa mga mapaghimalang paraan. Sa katunayan, pipiliin pa ng Diyos na magpadala ng mga anghel sa ating buhay upang sagutin ang ating mga dalangin. Ngunit gaano kadalas ang ating mga dalangin ay sumasalamin sa katotohanan na maaaring tumugon ang Diyos sa kanila sa pamamagitan ng paggawa ng mga himala? Minsan nagdarasal tayo na parang hindi tayo tunay na naniniwala na sasagutin tayo ng Diyos. Ang mga pangunahing tekstong pangrelihiyon Magpapahayag na ang Diyos ay tumugon nang higit na makapangyarihang tumugon sa mga dalangin ng tunay na tapat.

Hindi mahalaga kung gaano ang pag-asa ng isang sitwasyon, mula sa isang walang kwentang kasal hanggang sa isang matagal na panahon ng kawalan ng trabaho, May kapangyarihan ang Diyos na baguhin ito kapag manalangin kang matapang at may pananalig na tutugon siya. Sa katunayan, sinasabi ng mga tekstong relihiyoso na ang kapangyarihan ng Diyos ay napakalaki na kaya niyang magagawa. Minsan ang aming mga panalangin ay napakaliit para sa isang malaking Diyos.

5 Mga Paraan upang Magdasal nang Mas Mabisang Para sa mga Himala

Tatanggapin ng Diyos ang anumang panalangin mula nang siya'y laging handang makilala tayo kung nasaan tayo. Ngunit kung manalangin tayo nang hindi inaasahan na tutugon ng Diyos, nililimitahan natin ang kung ano ang ating pag-anyaya sa kanya na gawin sa ating buhay. Sa kabilang banda, kung lalapit tayo sa Diyos ng mga panalangin na puno ng pananampalataya, maaari nating makita ang isang bagay na kamangha-manghang at makahimalang nangyari. Narito kung paano manalangin nang mas malakas na anyayahan ang Diyos na gumawa ng mga himala sa iyong buhay:

1. Buuin ang Iyong Pananampalataya

Ang pinakasimpleng paraan upang palakasin ang iyong mga panalangin ay upang madagdagan ang iyong pananampalataya. Hilingin sa Diyos na ibigay sa iyo ang pananampalataya na kailangan mong kumpiyansa na magtiwala na susundin niya ang kanyang mga pangako, kahit na anong mga sitwasyong nakikita mo ang iyong sarili.

 • Piliin na maniwala na gagantimpalaan ka ng Diyos sa masigasig na paghahanap sa kanya, tulad ng ipinangako ng mga teksto sa relihiyon.
 • Manalangin na may isang pakiramdam ng sabik na pag-asa, inaasahan na ang Diyos ay palaging kumikilos upang gawin ang mga pinakamahusay na kung ikaw ay manalangin.
 • Asahan na ang Diyos ay gumawa ng higit pa kaysa sa magagawa mo sa iyong sarili.
 • Palibutan ang iyong sarili sa mga taong may malakas na pananampalataya, mga taong naniniwala na ang Diyos ay kasing laki ng sinabi niya na siya, at na personal na nakaranas ng kanyang napakalakas na kapangyarihan at katapatan sa kanilang sariling buhay.
 • Panatilihin ang isang journal ng panalangin kung saan nagtatala ka ng mga tiyak na mga panalangin na isinasagawa mo araw-araw hanggang sa dumating ang mga pagbagsak. Isulat ang mga sagot sa iyong mga panalangin kapag sila ay dumating. Nang maglaon, basahin ang iyong nakaraang mga tala sa journal upang ipaalala sa iyong sarili kung paano ka naging tapat sa iyo ng Diyos.

2. Magtanong Ano ang Nais ng Diyos para sa Iyo

Kapag humihiling sa Diyos ng isang bagay sa panalangin, magtanong nang may dalisay na motibo. Maghanap ng mga sagot na sumasalamin sa God ay sa halip na subukang kumbinsihin siya na sundin ang iyong sariling mga plano.

 • Upang matukoy ang anumang mga kamalian sa buhay ng iyong panalangin, tanungin ang iyong sarili: "Nagdarasal ba ako para lamang sa aking sariling kaginhawahan at pagnanasa ?, " "Nagdarasal ba ako kapag ang mga bagay ay maayos, o lamang kapag ako ay talagang nangangailangan?" "Ang aking motibo ba sa pagdarasal ay aking sariling kaligayahan, o kaluwalhatian ng Diyos?" At "Nanalangin ba ako na may saloobin ng pag-aalinlangan, dumadaan lamang sa mga galaw ng panalangin dahil parang ang ispiritwal na bagay na dapat gawin?"
 • Magsisi ng anumang maling pag-uugali at hilingin sa Diyos na tulungan kang lumapit sa panalangin na may dalisay na hangarin.
 • Manalangin na magkahanay sa mga God ay tatandaan at tandaan na nais niya ang pinakamahusay para sa iyo.

3. Pag-asa sa Lakas ng Diyos upang Labanan ang Mga Espirituwal na Pakikipagsapalaran

Upang mabisang manalangin, dapat kang umasa sa lakas ng Diyos at pahintulutan itong bigyan ka ng kapangyarihan kapag nakakaharap ka ng mga mahirap na sitwasyon. Magkaroon ng kamalayan na ang panghinaan ng loob o kawalan ng pag-asa na naramdaman mo ay maaaring sanhi ng kasamaan na tumututol sa iyong mga pagsisikap na lumapit sa Diyos.

 • Alisin ang iyong sarili sa mga makasalanang gawi na maaaring magbukas ng mga pintuan para sa daanan na dumaan.
 • Aminin at pagsisihan ang anumang kasalanan na dinala ng Diyos sa iyong pansin, at hilingin sa kanya na linisin ka nito.
 • Hindi mo mawawala ang isang labanan kapag nakikipaglaban ka sa lakas ng Diyos na dumadaloy sa iyo. Kaya huwag lamang umasa sa iyong sariling limitadong lakas; manalangin para sa Diyos na bigyan ka ng kapangyarihan na gumawa ng labanan sa bawat sitwasyon.

4. Wrestle sa Panalangin

Ang panalangin ay nangangailangan ng pagpupursige. Dapat mong malaman na magkaroon ng pananalig sa plano ng Diyos at tiwala na papatnubayan ka niya, kahit na pinagdadaanan mo ang napakahirap na mga oras.

 • Kapag may masamang mangyari, huwag lamang itapon ang ilang maikling panalangin para sa tulong ng Diyos. Sa halip, hawakan ang mga pangako ng Diyos at ipaglaban ang mga ito na natanto sa nahulog na mundong ito.
 • Maging paulit-ulit, manalangin hanggang sa bibigyan ka ng Diyos ng mga sagot. Huwag ihinto ang pagdarasal tungkol sa isang sitwasyon hanggang sa ang kapangyarihan ng Diyos ay pumasok dito.

5. Manalangin para sa Ano lamang ang Magagawa ng Diyos

Kung nais mong manalangin nang malakas, dapat kang manalangin para sa mga bagay na nangangailangan ng malaking tulong, mga bagay na hindi mo lang madaling mabago sa iyong sarili.

 • Huwag limitahan ang iyong mga panalangin sa mga simpleng sitwasyon na hindi nangangailangan ng maraming interbensyon ng Diyos na baguhin. Sa halip, gumawa ng isang ugali ng pagdarasal para sa mga malalaking bagay na maaari lamang gawin ng Diyos. Halimbawa, sa halip na manalangin upang makarating sa bawat araw ng trabaho, manalangin para sa isang mas malaking pangitain ng iyong bokasyon at ang lakas ng loob na kailangan mong tuparin, kahit na nangangahulugan ito ng paghahanap ng isang bagong bagong trabaho.
 • Anyayahan ang Diyos na gumawa ng isang bagay na hindi kapani-paniwalang makapangyarihan sa bawat sitwasyon na iyong dinala sa kanya.

Ang Diyos ay tutugon sa anumang panalangin, gaano man kaliit. Dahil mapapalapit ka sa Diyos nang may kumpiyansa, bakit hindi mo ipagdasal ang pinakamalaki, pinakamalakas na panalangin na magagawa mo?

Ano ang Kilusang Rajneesh?

Ano ang Kilusang Rajneesh?

Mga Proyekto ng Yule Craft para sa Taglamig ng Solstice

Mga Proyekto ng Yule Craft para sa Taglamig ng Solstice

Totoo ba ang Astral Projection?

Totoo ba ang Astral Projection?