https://religiousopinions.com
Slider Image

Talambuhay ni Justin Martyr

Si Justin Martyr (100–165 AD) ay isang maagang Simbahan ng Simbahan na nagsimula sa kanyang karera bilang isang pilosopo ngunit natagpuan na ang kahulugan ng sekular na mga teorya tungkol sa buhay. Nang matuklasan niya ang Kristiyanismo, hinabol niya ito nang masigasig na humantong ito sa pagpatay sa kanya.

Mabilis na Katotohanan: Justin Martyr

 • Kilala rin bilang : Flavius ​​Justinius
 • Trabaho : Pilosopo, teologo, apologist
 • Ipinanganak : c. 100 AD
 • Namatay : 165 AD
 • Edukasyon : Edukasyong klasikal sa pilosopong Greek at Roman
 • Nai-publish na Mga Gawa : Dialogue with Trypho, Apology
 • Sikat na Quote: "Inaasahan naming makatanggap muli ng aming sariling mga katawan, kahit na sila ay patay at inihulog sa lupa, sapagkat pinapanatili namin na wala sa Diyos ang imposible."

Maghanap ng Mga Sagot

Ipinanganak sa lunsod ng Roma ng Flavia Neapolis, malapit sa sinaunang lungsod ng Samaria ng Sichem, si Justin ay anak ng paganong magulang. Ang kanyang eksaktong petsa ng kapanganakan ay hindi kilala, ngunit marahil sa mga unang taon ng ikalawang siglo.

Bagaman sinalakay ng ilang mga modernong iskolar ang katalinuhan ni Justin, mayroon siyang isang mapag-usisa na pag-iisip, at nakatanggap siya ng isang mahusay na pangunahing edukasyon sa retorika, tula, at kasaysayan. Bilang isang binata, pinag-aralan ni Justin ang iba't ibang mga paaralan ng pilosopiya, naghahanap ng mga sagot sa mga pinaka-nakakaganyak na mga katanungan sa buhay.

Ang una niyang hangarin ay ang Stoicism, na sinimulan ng mga Greek at binuo ng mga Romano, na nagtaguyod ng rasyunalismo at lohika. Itinuro ng mga stoiko ang pagpipigil sa sarili at kawalang-malas sa mga bagay na higit sa ating kakayahan. Natagpuan ni Justin na kulang ang pilosopiya na ito.

Susunod, nag-aral siya sa ilalim ng isang pilosopo ng Peripatetic o Aristotelian. Gayunman, hindi nagtagal ay natanto ni Justin na mas nababahala ang lalaki sa pagkolekta ng kanyang mga bayarin kaysa sa paghahanap ng katotohanan. Ang kanyang susunod na guro ay isang Pythagorean, na iginiit na si Justin ay nag-aaral din ng geometry, musika, at astronomiya, na masyadong pabigat sa isang kahilingan. Ang huling paaralan, ang Platonism, ay mas intelektwal na kumplikado, ngunit hindi nito natugunan ang mga isyu ng tao na pinangalagaan ni Justin.

Ang Mahiwagang Tao

Isang araw, nang si Justin ay mga 30 taong gulang, nakatagpo siya ng isang matandang lalaki habang naglalakad sa baybayin. Ang tao ay nagsalita sa kanya tungkol kay Jesucristo, at kung paano si Cristo ang katuparan na ipinangako ng mga sinaunang propeta ng Hebreo.

Habang pinag-uusapan nila, ang matandang lalaki ay naglagay ng mga butas sa pilosopiya nina Plato at Aristotle, na sinasabi na ang dahilan ay hindi ang paraan upang matuklasan ang Diyos. Sa halip, itinuro ng lalaki ang mga propeta na may personal na nakatagpo sa Diyos at inihula ang kanyang plano ng kaligtasan.

"Isang apoy ay biglang nag-burn sa aking kaluluwa, " sabi ni Justin sa paglaon. "Nagmahal ako sa mga propeta at sa mga taong nagmamahal kay Cristo; naaninag ko ang lahat ng kanilang mga salita at natagpuan na ang pilosopiyang ito lamang ang totoo at kumikita. Iyon ay kung paano at kung bakit ako naging pilosopo. At nais kong maramdaman ng lahat ang parehong paraan na ginagawa ko. "

Matapos ang kanyang pagbabalik-loob, itinuring pa ni Justin ang kanyang sarili na isang pilosopo sa halip na isang teologo o misyonaryo. Naniniwala siya na si Plato at iba pang pilosopo na Greek ay nagnakaw ng marami sa kanilang mga teorya mula sa Bibliya, ngunit dahil nagmula ang Bibliya mula sa Diyos, ang Kristiyanismo ay ang "tunay na pilosopiya" at naging paniniwala na karapat-dapat na mamatay.

Pangunahing gawa ni Justin

Noong mga 132 AD, naglakbay si Justin sa Efeso, isang lungsod kung saan nagtanim ng isang simbahan si apostol Pablo. Doon, nagkaroon ng debate si Justin sa isang Judiong nagngangalang Trypho tungkol sa pagpapakahulugan ng Bibliya.

Ang susunod na paghinto ni Justin ay ang Roma, kung saan nagtatag siya ng isang Christian school. Dahil sa pag-uusig laban sa mga Kristiyano, ginawa ni Justin ang karamihan sa kanyang pagtuturo sa mga pribadong tahanan. Nakatira siya sa itaas ng isang lalaki na nagngangalang Martinus, malapit sa Timiotinian Baths.

Marami sa mga payo ni Justin ay nabanggit sa mga sulatin ng mga naunang mga Ama ng Simbahan, ngunit tatlo lamang ang mga tunay na gawa ang makakaligtas. Ang sumusunod ay ang mga buod ng kanilang mga pangunahing punto.

Ang Dialogue kasama ang Trypho

Ang paggawa ng form ng isang debate sa isang Hudyo sa Efeso, ang librong ito ay anti-Semitiko sa pamantayan ngayon. Gayunpaman, nagsilbi itong pangunahing pagtatanggol ng Kristiyanismo sa loob ng maraming taon. Naniniwala ang mga iskolar na ito ay aktwal na isinulat pagkatapos ng Apology, na binanggit nito. Ito ay isang hindi kumpletong survey ng doktrinang Kristiyano:

 • Ang Lumang Tipan ay nagbibigay daan sa Bagong Tipan;
 • Natupad ni Jesucristo ang mga hula sa Lumang Tipan;
 • Ang mga bansa ay magbabalik, kasama ang mga Kristiyano bilang bagong piniling tao.

Paghingi ng tawad

Ang Apology ni Justin, isang landmark na gawa ng Christian apologetics, o pagtatanggol, ay isinulat noong mga 153 AD at hinarap kay Emperor Antoninus Pius. Sinubukan ni Justin na ipakita na ang Kristiyanismo ay hindi isang banta sa Imperyo ng Roma ngunit sa halip isang etikal, sistemang batay sa pananampalataya na nagmula sa Diyos. Ginagawa ni Justin ang mga pangunahing puntong ito:

 • Ang mga Kristiyano ay hindi kriminal;
 • Mas gugustuhin nilang mamatay kaysa tanggihan ang kanilang Diyos o sumasamba sa mga idolo;
 • Sinamba ng mga Kristiyano ang ipinako sa krus na si Kristo at ang Diyos;
 • Si Kristo ang nagkatawang Salita, o Mga logo;
 • Ang Kristiyanismo ay higit na mataas sa iba pang mga paniniwala;
 • Inilarawan ni Justin ang pagsamba, binyag, at ang Eukaristiya.

Pangalawang "Pasensiya"

Itinuturing ng modernong iskolar ang ikalawang Apology lamang ng isang apendise sa una at sinabi ng Church Father Eusebius na nagkamali nang hatulan niya ito ng pangalawa, independiyenteng dokumento. Maipapahayag din kung ito ay nakatuon sa Emperor Marcus Aurelius, isang kilalang pilosopo ng Stoic. Saklaw nito ang dalawang pangunahing punto:

 • Ito ay detalyado ang prefect Urbinus na mga kawalang-katarungan sa mga Kristiyano;
 • Pinapayagan ng Diyos ang kasamaan dahil sa Providence, kalayaan ng tao, at ang huling paghuhukom.

Hindi bababa sa sampung sinaunang dokumento ang maiugnay kay Justin Martyr, ngunit ang katibayan para sa kanilang pagiging tunay ay may pagdududa. Marami ang isinulat ng iba pang mga kalalakihan sa ilalim ng pangalan ni Justin, isang medyo karaniwang kasanayan sa sinaunang mundo.

Pinatay para kay Kristo

Si Justin ay nakipagtulungan sa publiko sa debate sa Roma kasama ang dalawang pilosopo: si Marcion, isang heretic, at Crescens, isang Cynic. Narito ng alamat na natalo ni Justin si Crescens sa kanilang paligsahan, at tumutuya mula sa kanyang pagkawala, iniulat ni Crescens si Justin at anim ng kanyang mga mag-aaral sa Rusticus, ang prefect ng Roma.

Sa isang 165 AD account ng pagsubok, tinanong ni Rusticus si Justin at ang iba pa tungkol sa kanilang mga paniniwala. Nagbigay si Justin ng isang maikling buod ng doktrinang Kristiyano at ang iba pa ay nagkumpisal na sila ay mga Kristiyano. Inutusan sila ni Rusticus na mag-alay ng mga sakripisyo sa mga diyos ng Roma, at tumanggi sila.

Inutusan sila ni Rusticus na hampasin at pinugutan ng ulo. Sinabi ni Justin, Hanggang sa pagdarasal maaari tayong mai-save dahil sa ating Panginoong Jesucristo, kahit na pinarusahan tayo, sapagkat ito ay magiging sa amin ng kaligtasan at pagtitiwala sa higit na natatakot at unibersal na paghihintay sa paghatol ng ating Panginoong Tagapagligtas .

Pamana ni Justin

Si Justin Martyr, noong ikalawang siglo, ay sinubukan ang tulay sa pagitan ng pilosopiya at relihiyon. Gayunman, pagkaraan ng kanyang kamatayan, gayunpaman, inatake siya bilang hindi isang tunay na pilosopo o isang tunay na Kristiyano. Sa katunayan, siya ay nagtakda upang hanapin ang totoo o pinakamahusay na pilosopiya at niyakap ang Kristiyanismo dahil sa propetikong pamana at kadalisayan ng moralidad.

Ang kanyang pagsulat ay nag-iwan ng isang detalyadong paglalarawan ng unang bahagi ng misa, pati na rin ang pahiwatig ng tatlong Persona sa Isang Diyos - Ama, Anak, at Banal na Espiritu - mga taon bago ipinakilala ni Tertullian ang konsepto ng Trinidad. Ang pagtatanggol ni Justin sa Kristiyanismo ay nabigyang diin ang moral at etika na higit sa Platonism.

Aabutin ng higit sa 150 taon pagkatapos ng pagpatay kay Justin bago tinanggap ang Kristiyanismo at itinaguyod din sa Roman Empire. Gayunpaman, siya ay nagtakda ng isang halimbawa bilang isang tao na naniniwala sa mga pangako ni Jesucristo at kahit na ipinagpalagay ang kanyang buhay sa kanila.

Pinagmulan

 • "Justin Martyr, Defender of the True Philosophy, " Kristiyanismo Ngayon, https://www.christianitytoday.com/history/people/evangelistsandapologists/justin-martyr.html.
 • "San Justin Martyr, " Bagong Pagdating , http://www.newadvent.org/cathen/08580c.htm.
 • "Justin Martyr, Philosopher, Apologist, at Martyr, " ni James E. Kiefer; Anglican.org; http://justus.anglican.org/resource/bio/175.html.
 • "Sino ang Justin Martyr ?, " May Katanungan; https://www.gotquestions.org/Justin-Martyr.html.
 • "Itinuro ng mga unang Kristiyano ang Trinidad, " Bible.ca; http://www.bible.ca/H-trinity.htm.
 • "Dialogue ni Justin Martyr kasama ang Trypho, " ni Wyman Richardson; (Ang Patristic Sumaryo Series); Paglalakad ng Mga Ministries; https://www.walkingtogetherministries.com/2014/09/23/justin-martyrs-dialogue-with-trypho-the-patristic-summaries-series/.
Mga Recipe para sa Beltane Sabbat

Mga Recipe para sa Beltane Sabbat

Mga Tradisyon sa Pasko ng Mormon

Mga Tradisyon sa Pasko ng Mormon

Relihiyon sa Thailand

Relihiyon sa Thailand