https://religiousopinions.com
Slider Image

Panalangin ng Benediction: 'Pagpalain ka Nawa ng Panginoon at Panatilihin ka'

Ang Panalangin ng Benediction ay isang maikli at magandang panalangin na itinakda sa patula na patula. Ito ay matatagpuan sa Mga Bilang 6: 24-26, at malamang na isa sa mga pinakalumang mga tula sa Bibliya. Ang pagdarasal ay karaniwang tinutukoy bilang Aaron's Blessing, ang Aaron Blessing, o ang Pari sa Pagpapala.

Isang Walang hanggang Pagpapala

Ang isang benediction ay simpleng pagpapala na sinasalita sa pagtatapos ng isang pagsamba sa pagsamba. Ang panatapos na panalangin ay idinisenyo upang ipadala ang mga tagasunod sa pagpapala ng Diyos pagkatapos ng paglilingkod. Inaanyayahan o hinihiling ng isang benediction ang Diyos na basbas, tulong, gabay, at kapayapaan.

Ang bantog na pagpapala ng pari na ito ay patuloy na ginagamit bilang bahagi ng pagsamba ngayon sa mga pamayanang paniniwala ng Kristiyano at Hudyo at ginagamit sa pangkalahatang mga serbisyo sa Roman Catholic. Ito ay madalas na sinabi sa pagtatapos ng isang serbisyo upang ipahayag ang isang pagpapala sa kongregasyon, sa pagtatapos ng isang serbisyo sa binyag, o sa isang seremonya ng kasal upang pagpalain ang nobya at ikakasal.

Ang Panalangin ng Benediction ay nagmula sa aklat ng Mga Bilang, na nagsisimula sa talata 24, kung saan inutusan ng Panginoon si Moises na magkaroon sina Aaron at kanyang mga anak na pagpalain ang mga anak ng Israel ng isang espesyal na pagpapahayag ng seguridad, biyaya, at kapayapaan.

Ang dalawahang pagpapala na ito ay puno ng kahulugan para sa mga mananamba at nahahati sa anim na bahagi:

Nawa'y pagpalain ka ng Panginoon ...

Dito, ang pagpapala ay nagbubuod ng tipan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Sa pakikipag-ugnay lamang sa Diyos, kasama niya bilang ating Ama, tayo ay tunay na pinagpala.

... At Panatilihin Ka

Ang proteksyon ng Diyos ay nagpapanatili sa atin sa pakikipagtipan sa kanya. Tulad ng pinangalagaan ng Panginoong Diyos sa Israel, si Jesucristo ang ating Pastol, na pipigil sa atin na mawala.

Ang Panginoon ay Nagpapakita ng Iyong Mukha ...

Ang mukha ng Diyos ay kumakatawan sa kanyang presensya. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa amin ay nagsasalita tungkol sa kanyang ngiti at kasiyahan na kinukuha niya sa kanyang mga tao.

... At Maging Mapagbiyaya sa Iyo

Ang bunga ng kasiyahan ng Diyos ay ang kanyang biyaya sa atin. Hindi namin karapat-dapat ang kanyang biyaya at awa, ngunit dahil sa kanyang pag-ibig at katapatan, natatanggap natin ito.

Ang Panginoon ay Lumiko ang Kanyang Mukha patungo sa Iyo ...

Ang Diyos ay isang personal na Ama na nagbabayad ng pansin sa kanyang mga anak bilang mga indibidwal. Kami ang kanyang mga pinili.

... At Bigyan ka ng Kapayapaan. Amen.

Ang konklusyon na ito ay nagpapatunay na ang mga tipan ay nabuo para sa layunin ng pag-secure ng kapayapaan sa pamamagitan ng isang tamang relasyon. Ang kapayapaan ay kumakatawan sa kagalingan at kapritso. Kapag binigyan ng Diyos ang kanyang kapayapaan, kumpleto ito at walang hanggan.

Mga pagkakaiba-iba ng Panalangin ng Benediction

Ang iba't ibang mga bersyon ng Bibliya ay may kaunting magkakaibang mga parirala para sa Mga Bilang 6: 24-26.

Ang English Standard Version (ESV)

Pagpalain ka ng Panginoon at panatilihin ka;
Ang Panginoon ay pasikat ang kanyang mukha sa iyo
At maging mabait sa iyo;
Itinaas ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo
At bigyan ka ng kapayapaan.

Ang Bagong King James Bersyon (NKJV)

Pagpalain ka ng Panginoon at panatilihin ka;
Pasanin ng Panginoon ang Kanyang mukha,
At maging mabait sa iyo;
Itinaas ng Panginoon ang Kanyang mukha,
At bigyan ka ng kapayapaan.

Ang Bagong International Bersyon (NIV)

Pagpalain ka ng Panginoon at panatilihin ka;
ang Panginoon ay lumiwanag sa iyo
at maging mabait sa iyo;
ang Panginoon ay lumingon sa iyo
at bigyan ka ng kapayapaan. "

Ang Bagong Living Translation (NLT)

Pagpalain ka ng Panginoon at protektahan ka.
Nawa’y ngumiti ang PANGINOON sa iyo
at maging mabait sa iyo.
Ipakita sa iyo ng Panginoon ang kanyang pabor
at ibigay sa iyo ang kanyang kapayapaan.

10 ng Pinaka Mahalagang Shinto Shrines

10 ng Pinaka Mahalagang Shinto Shrines

Jainism Glossary: ​​Mga Kahulugan, Paniniwala, Kasanayan

Jainism Glossary: ​​Mga Kahulugan, Paniniwala, Kasanayan

Paghahanda ng Pag-aasawa ng Gabay sa Pag-aaral ng Bibliya ng Kordero

Paghahanda ng Pag-aasawa ng Gabay sa Pag-aaral ng Bibliya ng Kordero