https://religiousopinions.com
Slider Image

Isang Panalangin kay Saint Anne, Ina ni Maria

Si Saint Anne at ang kanyang asawang si Saint Joachim ay tradisyonal na pinaniniwalaang naging magulang ng Birheng Maria. Ang mga magulang ni Maria ay hindi nabanggit sa Bibliya, ngunit ang mga ito ay inilarawan nang haba sa kalaunan (apokripal) Ebanghelyo ni James, na isinulat sa paligid ng 145 CE.

Ang Kwento ni Saint Anne

Ayon sa James, Anne (na ang pangalan sa Hebreo ay Ana) ay mula sa Betlehem. Ang kanyang asawang si Joachim ay taga-Nazaret. Parehong inilarawan bilang mga inapo ni Haring David. Walang anak sina Anne at Joachim kahit sila ay mabubuti at madasalin na tao. Ang pagiging walang anak, sa oras na iyon, ay itinuturing na isang palatandaan ng hindi kasiya-siya ng Diyos, at kaya tinanggihan ng mga pinuno ng Templo si Joachim. Nalulungkot, nagpunta siya sa disyerto upang magdasal ng apatnapung araw at gabi. Kasabay nito, nanalangin din si Anne. Hiningi niya ang Diyos na mapaboran siya ng isang bata sa kanyang mas matatandang taon, tulad ng Kanyang pag-ibig kay Sara (ang ina ni Isaac) at Elizabeth (ang ina ni Juan Bautista).

Ang mga panalangin nina Anne at Joaquim ay sinagot, at ipinanganak si Anne ng isang anak na babae. Laking pasasalamat ng dalawa kaya dinala nila siya sa Templo upang mapalaki. Sa edad na labing-apat, si Maria ay ibinigay kay Joseph bilang kanyang ikakasal.

Mga Paniniwala sa Palibutan ng Saint Anne

Si Saint Anne ay naging isang mahalagang pigura sa unang iglesyang Kristiyano; maraming pagdiriwang na may kaugnayan kay Anne ay malapit din na nakatali sa Birheng Maria. Pagsapit ng 550 CE, isang simbahan ang itinayo bilang karangalan ni Anne sa Constantinople. Maya-maya, naging Anne si Anne bilang opisyal na patroness ng Lalawigan ng Quebec. Siya rin ang patron saint ng housewives, kababaihan sa paggawa, gumagawa ng gabinete at minero. Ang kanyang tanda ay isang pintuan.

Panalangin kay Saint Anne

Sa panalangin na ito kay Saint Anne, hinihiling namin sa nanay ng Mahal na Birheng Maria na ipanalangin kami para lumago tayo sa pag-ibig kay Kristo at sa Kanyang Ina.

Sa aking puso na punong-puno ng mga taimtim na pagsamba, lumuluhod ako sa harap mo, O maluwalhating Saint Anne. Ikaw ang nilalang ng pribilehiyo at predilection, na sa pamamagitan ng iyong pambihirang mga birtud at kabanalan ay karapat-dapat mula sa Diyos ang mataas na pabor sa pagbibigay ng buhay sa kanya na kayamanan ng lahat ng biyaya, pinagpala sa mga kababaihan, ang Ina ng Salita na nagkatawang-tao, ang pinaka banal Birheng Maria. Sa kabutihang-palad ng isang napakataas na pribilehiyo, ipagpalagay mo ba, O pinaka-mahabagin na santo, na tanggapin ako sa bilang ng iyong tunay na mga kliyente, dahil sa ganito ay ipinapahayag ko ang aking sarili at sa gayon nais kong manatili sa buong buhay ko.

Pinagtagpi ako ng iyong mabisang pagtaguyod at kumuha para sa akin mula sa Diyos ng kapangyarihang tularan ang mga birtud na napakaraming pinalamutian mo. Ipagkaloob na maaari kong malaman at umiyak sa aking mga kasalanan sa kapaitan ng puso. Kumuha para sa akin ng biyaya ng pinaka-aktibong pag-ibig para kay Jesus at Maria, at paglutas upang matupad ang mga tungkulin ng aking estado ng buhay na may katapatan at pagpapatuloy. Iligtas mo ako sa bawat panganib na nakakulong sa akin sa buhay, at tulungan mo ako sa oras ng kamatayan, upang sa gayon ay makarating ako nang ligtas sa paraiso, doon ako umawit kasama ka, O pinaka maligayang ina, ang mga papuri sa Salita ng Diyos na ginawa ng Tao sa ina ng iyong purong anak na babae, ang Birheng Maria. Amen.

  • Aming Ama, Hail Mary, Luwalhati (tatlong beses)
Mga Konsonante ng Gurmukhi Alphabet (35 Akhar) Naipakita

Mga Konsonante ng Gurmukhi Alphabet (35 Akhar) Naipakita

Haile Selassie Talambuhay: Emperor ng Etiopia at Rastafari Mesiyas

Haile Selassie Talambuhay: Emperor ng Etiopia at Rastafari Mesiyas

Ano ang Kahulugan ng Apocalypse sa Bibliya?

Ano ang Kahulugan ng Apocalypse sa Bibliya?