https://religiousopinions.com
Slider Image

Ang Paghiwalay ng Simbahan at Estado

Ano ang paghihiwalay ng simbahan at estado? Iyon ay isang napakahusay na tanong ang at estado ay marahil isa sa mga pinaka-hindi pagkakaunawaan, hindi sinasadya at maling mga konsepto sa mga pampulitika, ligal at relihiyosong debate sa ngayon. Ang bawat tao'y may isang opinyon, ngunit sa kasamaang palad, marami sa mga kuru-kuro na iyon ay kasamaan ang maling impormasyon.

Ang paghihiwalay ng simbahan at estado ay hindi lamang naiintindihan, napakahalaga rin nito. Iyon ay marahil ang isa sa ilang mga punto kung saan ang lahat sa lahat ng panig ng debate ay madaling sumang-ayon sa ang kanilang mga kadahilanan sa pagsang-ayon ay maaaring magkakaiba, ngunit sumasang-ayon sila na ang paghihiwalay ng simbahan at estado ay isa sa mga pangunahing prinsipyo sa konstitusyon sa Kasaysayan ng Amerika.

Ano ang "Simbahan" at "Estado"?

Ang pag-unawa sa paghihiwalay ng simbahan at estado ay kumplikado sa pamamagitan ng katotohanan na ginagamit namin ang tulad ng isang pinasimpleang parirala. Mayroong, pagkatapos ng lahat, walang iisang church. Maraming mga samahan ng relihiyon sa Estados Unidos na kumukuha ng iba't ibang mga pangalan simbahan, synagogue, templo, Kingdom Hall at higit pa. Mayroong maraming mga katawan ng korporasyon na hindi nagpapatupad ng mga pamagat na relihiyoso, ngunit kung saan ay gayunpaman ay kinokontrol ng mga samahang pangrelihiyon halimbawa, mga ospital sa Katoliko.

Gayundin, walang iisang state. Sa halip, mayroong maraming mga antas ng pamahalaan sa mga antas ng pederal, estado, rehiyonal at lokal. Mayroon ding magagaling na iba't ibang mga samahan ng gobyerno komisyon, kagawaran, ahensya at iba pa. Ang lahat ay maaaring magkaroon ng iba't ibang mga antas ng paglahok at iba't ibang mga relasyon sa iba't ibang uri ng mga relihiyosong samahan.

Mahalaga ito sapagkat binibigyang diin nito ang katotohanan na, sa pag-iiba-iba ng simbahan at estado, hindi tayo maaaring makipag-usap tungkol sa isang solong, literal na simbahan at isang solong, literal na estado. Ang mga salitang ito ay metapora, na nangangahulugang tumuturo sa isang bagay na mas malaki. Ang church ay dapat maipakita bilang anumang organisadong relihiyosong katawan na may mga doktrina / dogmas nito, at ang state ay dapat mailarawan bilang anumang katawan ng pamahalaan, anumang samahan na pinatatakbo ng pamahalaan, o anumang sinuportahan ng gobyerno kaganapan.

Sibil kumpara sa Awtoridad ng Relihiyon

Sa gayon, ang isang mas tumpak na parirala kaysa sa pag-iiba-iba ng simbahan at estado ay maaaring isang bagay tulad ng pagbubuklod ng organisadong relihiyon at awtoridad ng sibil, dahil ang relihiyoso at sibil na awtoridad sa buhay ng mga tao ay hindi at hindi dapat namuhunan sa parehong mga tao o samahan. Sa pagsasagawa, nangangahulugan ito na ang awtoridad ng sibil ay hindi maaaring magdikta o makontrol ang mga organisasyong relihiyoso. Hindi masasabi ng estado ang mga relihiyosong katawan kung ano ang ipangangaral, kung paano mangangaral o kung kailan mangangaral. Ang Awtoridad ng sibil ay dapat gumamit ng isang diskarte sa hands-off, sa pamamagitan ng hindi pagtulong sa or hindering relihiyon.

Ang paghihiwalay ng simbahan at estado ay isang dalawang daan na kalye, bagaman. Ito ay hindi lamang tungkol sa paghihigpit kung ano ang magagawa ng pamahalaan sa relihiyon, ngunit kung ano ang maaaring gawin ng mga pang-relihiyosong katawan sa pamahalaan. Ang mga pangkat ng relihiyon ay hindi maaaring magdikta o makontrol ang pamahalaan. Hindi nila maaaring magawa ang pamahalaan na kunin ang kanilang mga partikular na doktrina bilang patakaran para sa lahat, hindi nila maaaring gawing paghigpitan ng gobyerno ang ibang mga grupo, atbp.

Ang pinakamalaking banta sa kalayaan sa relihiyon ay hindi ang pamahalaan o hindi bababa sa, hindi ang gobyerno ang kumikilos lamang. Napakadalas nating magkaroon ng isang sitwasyon kung saan ang mga sekular na opisyal ng gobyerno ay kumikilos upang pigilan ang anumang partikular na relihiyon o relihiyon sa pangkalahatan. Ang mas karaniwan ay ang mga pribadong relihiyosong organisasyon na kumikilos sa pamamagitan ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kanilang sariling mga doktrina at paniniwala na na-code sa batas o patakaran.

Pagprotekta sa mga Tao

Kaya, ang paghihiwalay ng simbahan at estado ay nagsisiguro na ang mga pribadong mamamayan, kapag kumikilos sa papel ng ilang opisyal ng gobyerno, ay hindi maaaring magkaroon ng anumang aspeto ng kanilang pribadong paniniwala sa relihiyon na ipinataw sa iba. Ang mga guro ng paaralan ay hindi maaaring itaguyod ang kanilang relihiyon sa ibang mga bata, tulad ng pagpapasya kung anong uri ng Bibliya ang babasahin sa klase. Ang mga lokal na opisyal ay hindi maaaring mangailangan ng ilang mga relihiyosong kasanayan sa bahagi ng mga empleyado ng gobyerno, halimbawa sa pamamagitan ng pag-host ng mga tiyak na naaprubahan na panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay hindi maaaring gawin ang mga miyembro ng ibang relihiyon na parang hindi nila kanais-nais o mga pangalawang klaseng mamamayan sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang posisyon upang maisulong ang mga partikular na doktrina.

Nangangailangan ito ng pagpipigil sa sarili sa moral sa mga opisyal ng gobyerno, at kahit na sa isang pribadong mamamayan isang pagpipigil sa sarili na kinakailangan para sa isang lipunang relihiyoso na makabuhay na walang buhay na hindi bumababa sa digmaang sibil sa relihiyon. Tinitiyak nito na ang pamahalaan ay nananatiling pamahalaan ng lahat ng mamamayan, hindi ang gobyerno ng isang denominasyon o isang tradisyon ng relihiyon. Tinitiyak nito na ang mga paghati sa politika ay hindi mailalabas sa mga linya ng relihiyon, kasama ang mga Protestante na nakikipaglaban sa mga Katoliko o Kristiyano na nakikipaglaban sa mga Muslim para sa their share ng pampublikong pitaka.

Ang paghihiwalay ng simbahan at estado ay isang pangunahing kalayaan sa konstitusyon na pinoprotektahan ang pampublikong Amerikano mula sa paniniil. Pinoprotektahan nito ang lahat ng mga tao mula sa paniniil na relihiyoso ng sinumang isang pangkat ng relihiyon o tradisyon at pinoprotektahan nito ang lahat ng mga tao mula sa hangarin ng gobyerno na papang-api ang ilan o anumang mga relihiyosong grupo.

Ano ang Sinasabi ng 7 Mga Simbahan ng Apocalipsis?

Ano ang Sinasabi ng 7 Mga Simbahan ng Apocalipsis?

George Whitefield, Spellbinding Evangelist ng Mahusay na Gumising

George Whitefield, Spellbinding Evangelist ng Mahusay na Gumising

Pag-aasawa Ayon sa Bibliya

Pag-aasawa Ayon sa Bibliya