https://religiousopinions.com
Slider Image

Istraktura ng Bibliya: Ang Mga Libro ng Lumang Tipan

Ang iyong espirituwal na paglaki ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng iyong pananampalataya, at ang isa sa mga paraan na maaaring lumago sa iyong pananampalataya ay ang basahin ang iyong Bibliya. Gayunpaman, maraming mga Kristiyanong tinedyer ang nagbasa lamang ng kanilang Bibliya nang kaunting pagsasaalang-alang sa istraktura nito. Karamihan sa mga Kristiyanong kabataan ay alam na mayroong isang Lumang Tipan at Bagong Tipan, ngunit hindi nila malinaw kung bakit pinagsama ang paraan nito. Ang pag-unawa sa istraktura ng Bibliya ay makakatulong sa iyo na maunawaan ang mga konsepto sa Bibliya nang mas malinaw. Narito ang ilang mga detalye tungkol sa Lumang Tipan upang makapagsimula ka:

Bilang ng Mga Libro sa Lumang Tipan:

39

Bilang ng Mga May-akda:

28

Mga Uri ng Mga Libro sa Lumang Tipan:

Mayroong tatlong uri ng mga libro sa Lumang Tipan: makasaysayan, makata, at propetikal. Habang ang mga aklat ng Lumang Tipan ay inilalagay sa isang kategorya o iba pa, ang mga libro ay madalas na naglalaman ng kaunti sa iba pang mga estilo. Halimbawa, ang isang makasaysayang aklat ay maaaring maglaman ng ilang mga tula at ilang hula, ngunit maaari itong pangunahin sa kasaysayan.

Ang Mga Librong Pangkasaysayan:

Ang unang 17 mga libro ng Lumang Tipan ay itinuturing na makasaysayang, sapagkat binabalangkas nila ang kasaysayan ng mga taong Hebreo. Pinag-uusapan nila ang paglikha ng tao at pag-unlad ng bansa ng Israel. Ang unang limang (Genesis, Exodo, Levitico, Numero, at Deuteronomio) ay kilala rin sa Pentateuch, at tinukoy nila ang batas ng Hebreo. Narito ang mga makasaysayang aklat ng Lumang Tipan:

 • Genesis
 • Exodo
 • Levitico
 • Numero
 • Deuteronomio
 • Joshua
 • Mga hukom
 • Si Ruth
 • 1 Samuel
 • 2 Samuel
 • 1 Hari
 • 2 Hari
 • 1 Mga Cronica
 • 2 Cronica
 • Ezra
 • Nehemias
 • Ester

Ang Poetical Books:

Ang mga makatang librong naglalaman ng mga tula ng bansang Hebreo at binibigyan nila ang mga mambabasa ng mahahalagang kwento, tula, at karunungan. Sila ang 5 libro matapos ang mga makasaysayang aklat ng Lumang Tipan. Narito ang mga makata na libro:

 • Job
 • Mga Awit
 • Kawikaan
 • Manunulat
 • Awit ni Solomon

Ang Mga Aklat na Propeta

Ang mga makahulang aklat ng Lumang Tipan ay yaong tumutukoy sa hula para sa Israel. Ang mga libro ay nahahati sa mga pangunahing propeta at menor de edad na propeta. Ito ang mga makahulang aklat ng Lumang Tipan:

Mga Pangunahing Propeta:

 • Isaias
 • Jeremiah
 • Panaghoy
 • Ezekiel
 • Daniel

Mga Minor na Propeta:

 • Oseas
 • Joel
 • Amos
 • Obadiah
 • Jonas
 • Mikas
 • Nahum
 • Habakkuk
 • Zephaniah
 • Haggai
 • Zacarias
 • Malachi

Timeline ng Lumang Tipan

Ang mga kwento ng Lumang Tipan ay naganap sa loob ng isang panahon ng 2, 000 taon. Gayunman, ang mga libro ng Lumang Tipan, ay hindi kinakailangang mailagay sa sunud-sunod na pagkakasunud-sunod. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga Kristiyanong kabataan ang nalilito tungkol sa mga kwento sa Lumang Tipan. Marami sa mga aklat na makahula at makata ay naganap sa mga panahong isinulat tungkol sa mga makasaysayang mga libro. Narito ang mga libro ng Lumang Tipan sa isang mas magkakasunod na pagkakasunud-sunod:

 • Genesis
 • Job (isinulat sa panahon ng Genesis)
 • Exodo
 • Levitico
 • Numero
 • Deuteronomio
 • Joshua
 • Mga hukom
 • Si Ruth (isinulat sa panahon ng Mga Hukom)
 • 1 Samuel
 • 2 Samuel
 • 1 Mga Cronica at Mga Awit (isinulat sa panahon ng 2 Samuel)
 • 1 Hari
 • Mga Kawikaan, Manunulat, Awit ni Solomon, at 2 Cronica (nakasulat sa panahon ng 1 Hari)
 • 2 Hari
 • Si Oseas, Amos, Habakuk, Isaias, Jeremiah, Joel, Mika, Zephaniah, Panaghoy, Jonas, Nahum, at Obadiah (isinulat sa panahon ng 2 Hari)
 • Ezekiel
 • Daniel
 • Ezra
 • Si Esther, Haggai, at Zacarias (isinulat sa panahon ni Ezra)
 • Nehemiah
 • Malachi (isinulat sa panahon ni Nehemias)
Mga Konsonante ng Gurmukhi Alphabet (35 Akhar) Naipakita

Mga Konsonante ng Gurmukhi Alphabet (35 Akhar) Naipakita

Haile Selassie Talambuhay: Emperor ng Etiopia at Rastafari Mesiyas

Haile Selassie Talambuhay: Emperor ng Etiopia at Rastafari Mesiyas

Ano ang Kahulugan ng Apocalypse sa Bibliya?

Ano ang Kahulugan ng Apocalypse sa Bibliya?