https://religiousopinions.com
Slider Image

Panalangin ng Kaligtasan

Ang dasal ng kaligtasan, na kilala ng maraming mga Kristiyano bilang isang "Dasal ng Mga makasalanan, " ay isang panalangin na sasabihin ng isang tao na magsisi mula sa kasalanan, humingi ng paumanhin, ipagtapat ang paniniwala kay Jesucristo, at tanggapin siya bilang Panginoon at Tagapagligtas. Ang pagsasabi ng isang panalangin sa kaligtasan ay ang unang hakbang sa iyong kaugnayan sa Diyos.

Kung naniniwala ka na ang Bibliya ay nag-aalok ng katotohanan tungkol sa daan patungo sa kaligtasan, ngunit hindi ka nakagawa ng hakbang upang maging isang Kristiyano, ito ay kasing simple ng pagdarasal ng panalangin na ito. Maaari kang manalangin sa iyong sarili, gamit ang iyong sariling mga salita. Walang espesyal na pormula. Manalangin ka lang mula sa iyong puso sa Diyos, at ililigtas ka niya. Kung sa tingin mo nawala at hindi mo alam kung ano ang ipapanalangin, here sa kaligtasan panalangin na maaari mong sundin:

Panalangin ng Kaligtasan

Mahal na Panginoon,
Inaamin kong ako ay isang makasalanan. Marami na akong nagawa na don t please you. Nabuhay na lang ako para sa aking sarili. Nagsisisi ako, at nagsisisi ako. Hiniling kong patawarin mo ako.
Naniniwala ako na namatay ka sa krus para sa akin, upang mailigtas ako. Ginawa mo ang hindi ko magawa para sa aking sarili. Lumapit ako sa iyo ngayon at hiniling kong kontrolin ang aking buhay; Binagay ko sa iyo. Mula sa araw na ito pasulong, tulungan mo akong mabuhay araw-araw para sa iyo at sa paraang nakalulugod sa iyo.
Mahal kita, Panginoon, at salamat sa iyo na gugugol ko ang lahat ng kawalang-hanggan sa iyo.
Amen.

Maikling Panalangin sa Kaligtasan

Narito ang isa pang maikling panalangin ng kaligtasan na ang mga pastor ng ebanghelista ay madalas na nananalangin kasama ang mga tao sa dambana:

Mahal na Panginoong Jesus,
Salamat sa pagkamatay sa krus dahil sa aking kasalanan. Patawarin mo ako. Halika sa buhay ko. Tinatanggap Ko kayo bilang aking Panginoon at Tagapagligtas. Ngayon, tulungan mo akong mabuhay para sa iyo ang nalalabi sa buhay na ito.
Sa pangalan ni Jesus, nagdarasal ako.
Amen.

Mayroon bang Panalangin ng Opisyal na Kasalanan?

Ang mga panalangin ng kaligtasan sa itaas ay hindi opisyal na panalangin. Ang mga ito ay inilaan lamang upang magamit bilang mga gabay o halimbawa kung paano ka makikipag-usap sa Diyos at hilingin kay Jesucristo na maging iyong Panginoon at Tagapagligtas. Maaari mong iakma ang mga panalangin na ito o gamitin ang iyong sariling mga salita.

Walang magic formula o iniresetang pattern na dapat sundin upang makatanggap ng kaligtasan. Naaalala mo ba ang kriminal na nakasabit sa krus katabi ni Jesus? Ang kanyang dalangin ay binubuo lamang ng mga salitang ito: "Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." Alam ng Diyos kung ano ang nasa puso natin. Hindi mahalaga ang aming mga salita.

Ang ilang mga Kristiyano ay tinawag ang ganitong uri ng panalangin na isang "Panalangin ng Sinner." Habang ang term ay hindi matatagpuan sa Bibliya, ang konsepto ay batay sa Banal na Kasulatan:

Kung ipinahahayag mo sa iyong bibig, "si Jesus ay Panginoon, " at naniniwala sa iyong puso na binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Sapagkat sa iyong puso ay naniniwala ka at nabibigyang-katwiran, at sa iyong bibig ay ipinapahayag mo ang iyong pananampalataya at naligtas. (Roma 10: 9-10, NIV)

Awit 51

Sa Awit 51, hiniling ni Haring David sa Diyos na magpatawad. Ito ay isa pang halimbawa ng isang panalangin sa kaligtasan sa Bibliya:

Maawa ka sa akin, O Diyos, dahil sa iyong pag-ibig na walang humpay. Dahil sa iyong dakilang pagkahabag, lipulin ang mantsa ng aking mga kasalanan. Hugasan mo akong malinis mula sa aking pagkakasala. Linisin mo ako sa aking kasalanan. Sapagkat kinikilala ko ang aking paghihimagsik; ito sa akin araw at gabi. Laban sa iyo, at ikaw lang, nagkasala ako; Ginawa ko ang masama sa iyong paningin ... Linisin mo ako sa aking mga kasalanan, at ako ay malinis; hugasan mo ako, at magiging mas malinis ako kaysa sa niyebe. Oh, ibalik mo muli ang aking kagalakan; sinira mo ako - payaan mo akong magalak.
Huwag mong tingnan ang aking mga kasalanan. Alisin ang mantsa ng aking pagkakasala. Lumikha ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos. Baguhin ang isang matapat na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong palayasin sa iyong harapan, at huwag mong tanggalin sa akin ang iyong Banal na Espiritu. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong kaligtasan, at gawin akong handang sumunod sa iyo ... Ang sakripisyo na nais mo ay isang sirang espiritu. Hindi mo tatanggihan ang isang nasira at nagsisisi na puso, O Diyos.
(Mga sipi mula sa Awit 51, NLT)

Ano ngayon?

Kung nagdasal ka lamang ng isang taimtim na panalangin ng pananampalataya at nagtataka ka kung ano ang susunod na gagawin bilang isang bagong Kristiyano, suriin ang mga kapaki-pakinabang na mungkahi na ito:

  • Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Wala kang ginawa, o nagagawa mo, upang maging karapat-dapat. Ang kaligtasan ay isang libreng regalo mula sa Diyos. Ang kailangan mo lang gawin ay matanggap ito!
  • Sabihin sa isang tao ang tungkol sa iyong desisyon. Mahalaga na sabihin mo sa isang tao na gawin itong pampubliko, ligtas, at matatag. Humanap ng isang kapatid sa Panginoon at sabihin sa kanya, "Hoy, gumawa ako ng desisyon na sundin si Jesus." Sabihin sa isang tao ngayon kung kaya mo. Ito ay isang mahusay na paraan upang i-seal ang deal.
  • Kausapin ang Diyos araw-araw. Hindi mo kailangang gumamit ng malalaking salita. Walang tama at maling salita. Magpakatotoo ka. Salamat sa Panginoon araw-araw para sa iyong kaligtasan. Manalangin para sa iba na nangangailangan. Hanapin ang kanyang direksyon. Manalangin para sa Panginoong punan ka araw-araw ng kanyang Banal na Espiritu. Walang hangganan sa panalangin. Maaari kang manalangin nang sarado o buksan ang iyong mga mata, habang nakaupo o nakatayo, lumuhod o nakahiga sa iyong kama, kahit saan, anumang oras.
  • Maghanap ng isang simbahan at makapasok sa isang lugar.
  • Tuklasin ang 4 na Mahahalaga sa Espirituwal na Paglago.
  • Alamin ang Mga Pangunahing Kaalaman ng Kristiyanismo.
Ano ang Candombl  ?  Mga Paniniwala at Kasaysayan

Ano ang Candombl ? Mga Paniniwala at Kasaysayan

Relihiyon sa Laos

Relihiyon sa Laos

Ano ang Sagrado ng Diyos?

Ano ang Sagrado ng Diyos?