https://religiousopinions.com
Slider Image

Kilalanin si Archangel Uriel, Anghel ng Karunungan

Kilala si Archangel Uriel bilang anghel ng karunungan. Sinilaw niya ang ilaw ng Diyos s katotohanan sa kadiliman ng pagkalito. Uriel means God ay my light o "apoy ng Diyos." Ang iba pang mga spellings ng kanyang pangalan ay kinabibilangan ng Usiel, Uziel, Oriel, Auriel, Suriel, Urian and Uryan.

Ang matapat na bumaling kay Uriel para sa tulong na humingi ng Diyos bago magpasya, matuto ng mga bagong impormasyon, paglutas ng mga problema at paglutas ng mga salungatan. Bumaling din sila sa kanya para sa tulong na palayain ang mga mapanirang emosyon bilang isang pagkabalisa at galit, na maaaring mapigilan ang mga mananampalataya na makilala ang karunungan o makilala ang mga mapanganib na sitwasyon.

Mga Simbolo ni Uriel

Sa sining, si Uriel ay madalas na inilalarawan na nagdadala ng alinman sa isang libro o isang scroll, na parehong kumakatawan sa karunungan. Ang isa pang simbolo na konektado kay Uriel ay isang bukas na kamay na may hawak na siga o araw, na kumakatawan sa katotohanan ng Diyos. Tulad ng kanyang kapwa mga archangels, si Uriel ay may an ng kulay ng enerhiya, sa kasong ito, pula, na kumakatawan sa hhim at ang gawaing kanyang isinasagawa. Ang ilang mga mapagkukunan ay nagbibigay ng katangian ng kulay dilaw o ginto kay Uriel.

Role ni Uriel sa Mga Tekstong Relihiyoso

Nabanggit ni Uriel isn t sa mga kanonikal na tekstong panrelihiyon mula sa mundo mga pangunahing relihiyon, ngunit siya ay binanggit nang malaki sa mga pangunahing tekstong apokripal. Ang mga teksto ng Apokripal ay mga gawaing pang-relihiyon na isinama sa ilang mga unang bersyon ng Bibliya ngunit ngayon ay itinuturing na pangalawang mahalaga sa banal na kasulatan ng Luma at Bagong Tipan.

Ang Aklat ni Enoc (bahagi ng Jewish at Christian Apocrypha) ay naglalarawan kay Uriel bilang isa sa pitong mga archangels na namumuno sa buong mundo. Nagbabala si Uriel kay propetang Noe tungkol sa paparating na baha sa Enoc kabanata 10. Sa Enoc kabanata 19 at 21, isiniwalat ni Uriel na ang mga nahulog na anghel na naghimagsik laban sa Diyos ay hahatulan at ipinakikita kay Enoc ng isang pangitain kung nasaan sila hanggang sa walang hanggan bilang ng mga araw ng kanilang mga krimen ay natapos. (Enoc. 21: 3)

Sa tekstong Hudyo at Kristiyanong apokripal na 2 Esdras, ipinadala ng Diyos si Uriel upang sagutin ang isang serye ng mga katanungan na hiniling ni propeta Esdras sa Diyos. Kapag sinasagot ang mga tanong sa Ezra, sinabi ni Uriel sa kanya na pinahintulutan siya ng Diyos na maglarawan ng mga palatandaan tungkol sa mabuti at masama sa trabaho sa mundo, ngunit mahirap pa rin na maunawaan ni Ezra mula sa kanyang limitadong pananaw ng tao.

Sa 2 Esdras 4: 10-11, tinanong ni Uriel kay Ezra: "Hindi mo maiintindihan ang mga bagay na kung saan ka lumaki; paano gaanong maiintindihan ng iyong isip ang daan ng Kataas-taasan? At paano ang isang tao ay naubos na ng nauukol sa mundo ang hindi pagkakamali? " Nang tanungin ni Ezra ang mga katanungan tungkol sa kanyang personal na buhay, tulad ng kung gaano katagal mabubuhay, sumagot si Uriel: Nagsasagot ng mga palatandaan tungkol sa iyong hinihiling sa akin, maaari kong sabihin sa iyo sa bahagi; ngunit hindi ako ipinadala upang sabihin sa iyo ang tungkol sa iyong buhay, sapagkat hindi ko alam. (2 Esdras 4:52)

Sa iba't ibang mga ebanghelyo ng Kristiyanong apokripal, iniligtas ni Uriel si Juan Bautista mula sa pagpaslang sa utos ni Haring Herde upang ipapatay ang mga batang lalaki sa oras ng pagsilang ni Jesucristo. Dinala ni Uriel sina Juan at ang kanyang ina na si Elizabeth na sumama kay Jesus at sa kanyang mga magulang sa Egypt. Inilarawan ng Apocalypse ni Peter si Uriel bilang anghel ng pagsisisi.

Sa tradisyon ng mga Hudyo, si Uriel ang isa na nagsasuri sa mga pintuan ng mga bahay sa buong Egypt para sa mga kambing ng dugo (na kumakatawan sa katapatan sa Diyos) sa panahon ng Paskuwa, kapag ang isang nakamamatay na salot ay sumakit sa mga panganay na anak bilang isang paghatol para sa kasalanan ngunit pinipigilan ang mga anak ng matapat na pamilya.

Iba pang Relasyong Relihiyoso

Ang ilang mga Kristiyano (tulad ng mga sumasamba sa Anglican at Eastern Orthodox na mga simbahan) ay itinuturing na si Uriel na isang santo. Nagsisilbi siyang patron santo ng sining at agham para sa kanyang kakayahang magbigay ng inspirasyon at pukawin ang talino.

Sa ilang mga tradisyon ng Katoliko, ang mga archangels ay mayroon ding patronage sa pitong sakramento ng simbahan. Para sa mga Katoliko na ito, si Uriel ang patron ng kumpirmasyon, na gumagabay sa mga tapat habang sumasalamin sila sa banal na kalikasan ng sakramento.

Tungkulin ni Uriel sa Kulturang Popular

Tulad ng maraming iba pang mga figure sa Hudaismo at Kristiyanismo, ang mga archangels ay naging mapagkukunan ng inspirasyon sa tanyag na kultura. Kasama siya ni John Milton sa "Paradise Lost, " kung saan nagsisilbi siyang mata ng Diyos, habang si Ralph Waldo Emerson ay nagsulat ng isang tula tungkol sa arkanghel na naglalarawan sa kanya bilang isang batang diyos sa Paraiso. Karamihan sa mga kamakailan-lamang, si Uriel ay gumawa ng mga pagpapakita sa mga libro nina Dean Koontz at Clive Barker, sa serye sa TV na "Supernatural, " ang serye ng laro ng video na "Darksiders, " pati na rin ang manga komiks at mga laro sa paglalaro.

Ano ang Sinasabi ng 7 Mga Simbahan ng Apocalipsis?

Ano ang Sinasabi ng 7 Mga Simbahan ng Apocalipsis?

Paano Gumawa ng Mga Tradisyonal na Panalanging Panalanging Amerikano

Paano Gumawa ng Mga Tradisyonal na Panalanging Panalanging Amerikano

5 Flawed Arguments para sa Disenyo ng Marunong

5 Flawed Arguments para sa Disenyo ng Marunong