https://religiousopinions.com
Slider Image

Paano Pinagmulan ang Papacy sa Roma

Naniniwala ang mga Katoliko na ang obispo ng Roma ay nagmamana ng mantle ni Peter, isang apostol ni Jesucristo na ipinagkatiwala sa pangangasiwa ng kanyang simbahan pagkatapos niyang mamatay. Si Peter ay naglakbay patungong Roma kung saan siya pinaniniwalaan na nagtatag ng isang pamayanang Kristiyano bago siya ipinartir. Ang lahat ng mga papa, kung gayon, ang mga kahalili ni Peter hindi lamang bilang nangunguna sa pamayanang Kristiyano sa Roma, kundi pati na rin ang nangunguna sa pamayanang Kristiyano sa pangkalahatan, at pinapanatili nila ang isang direktang koneksyon sa orihinal na mga apostol.

Ang posisyon ni Peter bilang pinuno ng simbahang Kristiyano ay sinusubaybayan pabalik sa Ebanghelyo ni Mateo:

  • At sinasabi ko sa iyo, na ikaw si Pedro, at sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesya; at ang mga pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban dito. At ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit: at kung ano ang iyong ibubuklod sa lupa, ay makagapos sa langit: at kung ano ang iyong pakawalan sa lupa, ay makakawala sa langit.
    (Mateo 16: 18-19)

Primarya ng Papal

Batay sa mga katoliko na ito ay nabuo ang doktrina ng papal primacy, ang ideya na bilang kahalili kay Peter, ang papa ay pinuno ng pandaigdigang Simbahang Kristiyano. Bagaman pangunahin ang obispo ng Roma, higit pa siya sa na katumbas sa mga katumbas, siya rin ang buhay na simbolo ng pagkakaisa ng Kristiyanismo.

Kahit na tinatanggap natin ang tradisyon na si martyred sa Roma, gayunpaman, walang direktang ebidensya para sa kanyang itinatag ang Kristiyanong simbahan doon. Ito ay malamang na ang Kristiyanismo ay lumitaw sa Roma minsan sa mga 40s, mga dalawang dekada bago dumating si Peter. Na itinatag ni Pedro ang simbahang Kristiyano sa Roma ay higit pa sa isang banal na alamat kaysa sa katotohanan ng kasaysayan, at ang koneksyon sa pagitan nina Peter at Obispo ng Roma ay hindi pa malinaw na ginawa ng Simbahan hanggang sa paghahari ni Leo I sa ikalimang siglo.

Mayroong kahit alinmang ebidensya na, noong si Peter ay nasa Roma, gumana siya bilang anumang uri ng pamunuan o pang-teolohikal na pinuno tiyak na hindi bilang isang bishop sa paraang nauunawaan natin ang termino ngayon. Ang lahat ng magagamit na katibayan ay tumuturo sa pagkakaroon hindi ng isang monoepiscopal na istraktura ngunit sa halip na sa mga komite ng mga matatanda ( presbyteroi ) o mga tagapangasiwa ( episkopoi ). Ito ay pamantayan sa mga pamayanang Kristiyano sa buong imperyo ng Roma.

Hindi hanggang sa isang pares ng mga dekada hanggang sa ikalawang siglo ang mga liham mula sa Ignatius ng Antioquia ay naglalarawan ng mga simbahan na pinamumunuan ng isang obispo na tinulungan lamang ng mga presbyter at diakono. Kahit na ang isang solong obispo ay tiyak na makikilala sa Roma, gayunpaman, ang kanyang mga kapangyarihan ay hindi katulad ng nakikita natin sa papa ngayon. Ang obispo ng Roma ay hindi nagtawag sa mga konseho, hindi nag-isyu ng mga encyclopedia at wasn t hinahangad upang malutas ang mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa likas na pananampalataya ng Kristiyanismo.

Sa wakas, ang posisyon ng obispo ng Roma ay hindi itinuturing na makabuluhang naiiba sa mga obispo ng Antioquia o Jerusalem. Kung bilang obispo ng Roma ay nabigyan ng anumang espesyal na katayuan, ito ay higit pa bilang tagapamagitan kaysa bilang isang namumuno. Ang mga tao ay nag-apela sa obispo ng Roma na tulungan ang mga mahihinang hindi pagkakaunawaan na nagmula sa mga isyu tulad ng Gnosticism, hindi upang maghatid ng isang tiyak na pahayag ng orthodoxy ng Kristiyano. Medyo matagal nang dumaan bago ang iglesyang Romano ay aktibo at sa sarili nitong makagambala sa ibang mga simbahan.

Bakit Roma?

Kung may kaunti o walang ebidensya na nag-uugnay kay Peter sa pagtatatag ng simbahang Kristiyano sa Roma, kung gayon paano at bakit naging sentro ng simbahan ang Roma sa unang bahagi ng Kristiyanismo? Bakit hindi ang mas malawak na pamayanang Kristiyano na nakasentro sa Jerusalem, Antioquia, Athens, o iba pang mga pangunahing lungsod na malapit sa kung saan nagsimula ang Kristiyanismo?

Magtataka na kung ang iglesya ng Roma ay wala sa nangungunang tungkulin ito ay, pagkatapos ng lahat, ang pampulitikang sentro ng imperyo ng Roma. Ang malaking bilang ng mga tao, lalo na ang mga maimpluwensyang tao, ay nanirahan sa at sa paligid ng Roma. Ang malaking bilang ng mga tao ay palaging dumadaan sa Roma sa pampulitika, diplomatikong, kultura, at komersyal na pakikipagsapalaran.

It natural lamang na ang isang pamayanang Kristiyano ay maitatag dito nang maaga at ang pamayanan na ito ay magtapos kasama na ang isang bilang ng mga mahahalagang tao. Sa parehong oras, gayunpaman, ang iglesyang Romano ay hindi, sa anumang paraan, rule sa Kristiyanismo sa pangkalahatan, hindi sa paraan ng pamamahala ng Vatican sa mga simbahang Katoliko ngayon. Sa kasalukuyan, ang papa ay itinuturing na hindi lamang siya obispo ng simbahang Romano, ngunit sa halip ang obispo ng bawat simbahan habang ang mga lokal na obispo ay mga katulong lamang niya. Ang sitwasyon ay radikal na naiiba sa mga unang siglo ng Kristiyanismo.

Mga Anak ng Diyos: Kasaysayan at Mga Turo ng Hindi kilalang Cult

Mga Anak ng Diyos: Kasaysayan at Mga Turo ng Hindi kilalang Cult

Ang East Timor Religion, isang Komunidad sa Katoliko sa Timog Silangang Asya

Ang East Timor Religion, isang Komunidad sa Katoliko sa Timog Silangang Asya

Paano Magdiwang ng Beltane

Paano Magdiwang ng Beltane