https://religiousopinions.com
Slider Image

Gurmukhi Vowels at Laga Matra sa Punjabi

Ang script ng Gurmukhi ng Gurbani ay magkapareho sa alpabetong Punjabi na may tatlong may hawak ng patinig, dalawang character na nasalization at 10 mga patinig. Ang mga may hawak na patinig ay pinagsama-sama sa mga 35 akhar, o mga consonants na Gurmukhi.

Ang mga patinig ng Gurmukhi ay magkapareho sa alpabetong Punjabi at kilala bilang laga matra .

Sa nakasulat na teksto ng Gurmukhi, o wikang Punjabi, ang mga patinig na hindi nauna sa isang katinig ay nauna sa halip ng isang may hawak na patinig.

01 ng 16

Gurmukhi Vowel Mukta 'A'

Pagsusulat ng Laga Matra at Phonetic Spelling Gurmukhi Laga Matra Vowel Mukta - A

S Khalsa

Ang patinig na kilala bilang "mukta, " na nangangahulugang "pagpapalaya, " ay walang simbolo, gayunpaman ay binibigkas sa pagitan ng bawat isa at bawat katinig kung saan wala pang ibang bokales. Ang bawat character na patinig ay kumakatawan sa isang solong tunog na ponema. Ginagamit ang mga banal na kombinasyon upang makabuo ng mga karagdagang tunog ng patinig.

Ang mga may hawak na patinig ay ginagamit sa simula ng mga salita na nagsisimula sa isang patinig bilang isang may-ari ng lugar para sa patinig, at kung saan walang kaayon sa pagitan ng mga tunog ng patinig. Ang mga simbolo ng banal ay nabanggit sa itaas, sa ibaba, o sa alinmang panig ng mga katinig, o sa kani-kanilang mga may hawak na bokales. Ang Gurmukhi ay isang patula na wika. Ang mga banal ay may alinman sa maikli o mahabang tunog, ang huli ay gaganapin na nagbibigay diin sa isang dobleng bilang o matalo. Ang wikang Gurmukhi ay tonal, pagkakaroon ng isang mababa, mataas, at kalagitnaan ng saklaw ng inflection na walang nakasulat na tagapagpahiwatig at dapat marinig nang malakas upang malaman.

Gurmukhi Vowel Mukta Kinakatawan ni A

Ang Mukta, na kinakatawan ng phonetically ng English character a, ay isa sa 10 mga patinig ng script ng Gurmukhi kung saan isinulat ang Gurbani ng Sikh na kasulatan.

Ang ibig sabihin ng Mukta ay napalaya at sa gayon ay walang simbolo o karakter na kumakatawan sa alpabetong Gurmukhi. Ang hindi nakikita na patinig na Gurmukhi na Mukta ay hinirang lamang sa pamamagitan ng pahalang na linya ng pagkonekta ng script ng Gurmukhi. Ang Mukta ay binibigkas sa pagitan ng lahat ng mga consonants maliban sa mga sinundan ng isang paireen subjoined subscript consonant na nagpapahiwatig na wala ang Mukta .

Romanized Phonetic Spelling at Pagbigkas

 • Pagbigkas ng Vowel: Ang Mukta ay kumakatawan sa isang maikling tunog ng patinig na may isang solong matalo, na sinasagisag ng isang . Ang patinig na Mukta ay binibigkas tulad ng isang sa isang labanan, o isang tagahanga. Ang Mukta ay palaging binibigkas kasunod ng isang may hawak ng katinig o bokales.
 • Simpleng Spelling: Ang Romanized spelling Mukta ay ang pinakasimpleng phonetic transliteration. Ang mga pagbabaybay ng ponograpiya ay maaaring magkakaiba nang bahagya sa orihinal na teksto ng Gurmukhi, pati na rin ang mga pagsasalin ng Romanized at English ng Gurbani at Punjabi.
 • Alternatibong Phonetic Spellings: Ang salitang Mukta is transliterated gamit ang English character K upang kumatawan sa Gurmukhi consonant. Ang unang patinig ng salitang M u kta ay Aunkar at tunog na katulad ng u in p u t. Ang kahaliling mahabang form ng phonetic spelling ng Mukta ay Muktaa na may stress sa panghuling patinig aa Kannaa.
 • Maling Pagsulat : Ang transliterasyon na Mukhta ay isang phonetically na hindi wastong pagbaybay, dahil ito ay kumakatawan sa isa pang katinig.

Patnubay sa Taglay ng Vowel

Ang Mukta ay nauugnay kasabay ng may hawak na patinig na si Airraa . Ginagamit din ni Mukta ang may hawak na patinig na si Airraa sa loob ng mga salita na nagtatampok ng mga kumbinasyon ng patinig.

02 ng 16

Gurmukhi Vowel Kanna 'AA'

Pagsusulat ng Laga Matra at Phonetic Spelling Gurmukhi Laga Matra Vowel Kanna - AA.

S Khalsa

Ang Kanna, na kinakatawan ng phonetically ng English double aa, ay isa sa 10 mga patinig ng alpabetong Gurmukhi kung saan nakasulat ang Gurbani ng Sikh na kasulatan.

Sinusulat si Kanna sa pamamagitan ng pagguhit ng isang patayong linya sa ilalim ng pahalang na linya ng pagkonekta ng script ng Gurmukhi.

Romanized Phonetic Spelling at Pagbigkas

 • Pagbigkas ng Vowel: Ang Kanna ay kumakatawan sa isang mahabang tunog ng patinig na may isang dobleng talunin na sinasagisag ng aa at binibigkas tulad ng a a a we, o p a w. Ang Kanaa ay kapwa nakasulat at binibigkas pagkatapos ng anumang katinig, o may hawak na patinig, na sumusunod ito.
 • Simpleng Pagbabaybay: Ang Romanikong spelling na Kanna ay ang pinakasimpleng phonetic transliteration. Ang mga pagbabaybay ng ponograpiya ay maaaring magkakaiba nang bahagya sa orihinal na teksto ng Gurmukhi, pati na rin ang mga pagsasalin ng Romanized at English ng Gurbani at Punjabi.
 • Alternatibong Phonetic Spellings: Ang kahaliling mahabang form na phonetic spelling ng Kanna ay Kannaa, isinalin ng Gurmukhi consonant Ang unang pantig ay binibigkas gamit ang maikling patinig na tunog ng isang tunog ng Mukta. Ang pangalawang pantig ay may isang mahabang dobleng tunog ng tunog na may diin sa panghuling bokales. (Ang salitang pangalang Ingles ay may katulad na pagkapagod sa huling patinig.)
 • Maling Pagsulat: Ang transliterasyon na si Khanna ay isang phonetically na maling maling spelling bilang kumakatawan sa katinig na kung saan ay binibigkas nang naiiba.

Patnubay sa Taglay ng Vowel

Ang Kanna ay nakasulat kasunod ng katinig at binibigkas matapos ang may hawak nitong patinig na si Airraa . Ginagamit din ni Kanna ang may hawak na patinig na si Airraa sa loob ng mga salita na may mga kumbinasyon ng patinig.

03 ng 16

Gurmukhi Vowel Sihari 'I'

Pagsulat ng Laga Matra at Phonetic Spelling Gurmukhi Laga Matra Vowel Sihari - I.

S Khalsa

Si Sihari, na kinakatawan ng phonetically ng Ingles na character i, ay isa sa 10 mga patinig ng script ng Gurmukhi kung saan isinulat ang Gurbani ng Sikh na kasulatan.

Sinulat ni Sihari sa pamamagitan ng pagguhit ng isang baluktot na hubog na linya sa itaas at pababa sa pamamagitan ng pahalang na linya ng pagkonekta ng script ng Gurmukhi. Ang mga curve hooks patungo sa katinig na nauna nito.

Romanized Phonetic Spelling at Pagbigkas

 • Pagbigkas ng Vowel: Si Sihari ay may isang maikling tunog ng patinig na may isang solong matalo na sinasagisag ng i, at binibigkas na may tunog ng i as in ay, o ito . Si Sihari ay palaging nakasulat bago, ngunit binibigkas pagkatapos ng isang katinig, o may hawak na patinig na nauna ito.
 • Simpleng Pagbabaybay: Ang Romanikong spelling na Sihari ay ang pinakasimpleng phonetic transliteration. Ang pagbaybay ay maaaring magkakaiba nang bahagya sa orihinal na teksto ng Gurmukhi, pati na rin ang mga pagsasalin sa Roman at Ingles na Gurbani o Punjabi.
 • Alternatibong Phonetic Spellings: Ang kahaliling mahabang form na phonetic spelling ng Sihar i ay Sihaaree . Ang unang pantig ng transliterasyon na Sihaar ee ay binibigkas gamit ang maikling tunog ng patinig na i. Ang stress ay nasa mga tunog ng patinig ng pangalawa at pangatlong pantig. Ang pangalawang pantig ay binibigkas na may mahabang dobleng aa Kannaa. Ang pangatlong pantig ay binibigkas ng mahabang tunog ng ee ng patinig na Bihari.
 • Maling Pagsulat : Ang transliterated spelling Seehari ay phonetically na hindi tama.

Patnubay sa Taglay ng Vowel

Sa nakasulat na teksto ng Gurmukhi, ang mga patinig sa simula ng isang salita ay nakasulat kasabay ng isang may hawak na patinig. Sa simula ng isang salita, Sihari ay nakasulat bago, ngunit binibigkas pagkatapos ng may hawak na patinig na si Eerree. Ang Sihar i ay isinulat din bago, ngunit binibigkas pagkatapos ng may hawak na patinig na si Eerree, sa loob ng mga salitang may mga kombinasyon ng patinig.

04 ng 16

Gurmukhi Vowel Bihari 'EE'

Pagsusulat sa Laga Matra at Phonetic Spelling Gurmukhi Laga Matra Vowel Bihari - EE.

S Khalsa

Ang Bihari, na kinatawan ng phonetically ng English double ee, ay isa sa 10 mga patinig ng script ng Gurmukhi kung saan isinulat ang Gurbani ng Sikh na kasulatan.

Ang Bihari ay isinulat sa pamamagitan ng pagguhit ng isang baluktot na hubog na linya sa itaas at pababa sa pamamagitan ng pahalang na linya ng pagkonekta ng script ng Gurmukhi. Ang mga curve hooks mula sa likuran ng katinig na sinusunod nito.

Romanized Phonetic Spelling at Pagbigkas

 • Pagbigkas ng Vowel: Ang Bihari ay may isang mahabang tunog ng patinig na may isang dobleng talunin na sinasagisag ng ee, at binibigkas na may tunog ng ee as in s ee, o ie bilang sa lutuin ie . Ang patinig na Gurmukhi na si Bihari ay kapwa nakasulat at binibigkas pagkatapos ng katinig na nauuna ito.
 • Simpleng Spelling: Ang Romanized transliteration Bihari ay ang pinakasimpleng pagbabaybay ng phonetic. Ang mga pagsasalamin sa spelling ay maaaring magkakaiba nang bahagya sa orihinal na teksto ng Gurmukhi, pati na rin ang mga pagsasalin sa Romaniano at Ingles ng Gurbani o Punjabi.
 • Alternatibong Phonetic Spellings: Ang kahaliling mahabang form na phonetic spelling ng Bihari ay Bihaaree . Ang Gurmukhi consonant Babba na kinakatawan ng mga ito ay binibigkas nang walang hangin. Ang unang pantig ng transliterasyon na Bihaaree ay binibigkas na may maikling tunog ng patinig na i. Ang stress ay nasa mga tunog ng patinig ng pangalawa at pangatlong pantig. Ang pangalawang pantig ay binibigkas na may mahabang dobleng aa Kannaa. Ang pangatlong pantig ay binibigkas ng mahabang tunog ng ee ng patinig na Bihari.
 • Maling Pagsulat : Ang transliterated spelling Beehari ay phonetically hindi tama.

Gurmukhi Vowel Holder Guide

Isinulat pagkatapos at binibigkas si Bihari kasunod ng may hawak ng patinig. Ginagamit din ni Bihari ang may hawak na patinig na si Eerree sa loob ng mga salita na nagtatampok ng mga kumbinasyon ng patinig.

05 ng 16

Gurmukhi Vowel Aunkar 'U'

Pagsasalin sa Laga Matra at Phonetic Spelling Gurmukhi Laga Matra Vowel Aunkar - U.

S Khalsa

Ang Aunkar, na kinakatawan ng phonetically ng Ingles na character u, ay isa sa 10 mga patinig ng the Gurmukhi script kung saan nakasulat ang Gurbani ng Sikh na kasulatan.

Ang Aunkar ay nakasulat sa ilalim ng katinig na sinusundan nito sa pamamagitan ng pagguhit ng isang maikling patayong dash na maaaring tuwid, o bahagyang hubog sa parehong mga dulo (tulad ng ilalim ng isang napaka-pinaikling u).

Romanized Phonetic Spelling at Pagbigkas

 • Pagbigkas ng Banal : Ang Aunkar ay may isang maikling tunog ng patinig na may isang solong matalo na sinasagisag ng u na binibigkas ng tunog ng u as in p u t, na parang tunog din sa oo sa f oo t, o b oo k, at g oo d . Ang Aunkar ay nakasulat sa ilalim, ngunit binibigkas pagkatapos ng consonant.
 • Simpleng Pagbabaybay: Ang Romanized transliteration na Aunkar ay isang maikling form na simpleng spelling. Ang mga pagbaybay sa transliterated ay phonetic at maaaring bahagyang naiiba sa orihinal na mga teksto ng Gurmukhi, pati na rin ang mga salin sa Romaniano at Ingles ng Gurbani o Punjabi.
 • Alternatibong Phonetic Spellings: Aunkar ay paminsan-minsan ay pinaikling pa para sa pagiging simple ng spelling ay maaaring kahaliling isinalin na phonetically din bilang Ankar o Unkar Ang mahabang form ng Romanis na pagbabaybay na Aunkarh ay pinaka-phonetically tama. Ang unang pantig na Kanora ay binibigkas au tulad ng sa aura. Ang pangalawang pantig na Gurmukhi na katinig, binibigkas na pinipigilan ang hangin, ang bokales ay may maikling tunog ng Mukta, pinalaki ng mga naisadya.
 • Mga Hindi Maling Pagsulat: Ang transliterated na spelling na Onkar ay phonetically na hindi tama.

Patnubay sa Taglay ng Vowel

Ang Aunkar ay nakasulat sa ibaba at binibigkas pagkatapos ng may hawak na patinig na si Oorraa. Ginagamit din ni Aunkar ang may hawak na patinig na si Oorraa sa loob ng mga salita na nagtatampok ng mga kumbinasyon ng patinig.

06 ng 16

Gurmukhi Vowel Dulankar 'OO'

Pagsasalin sa Laga Matra at Phonetic Spelling Gurmukhi LAga Matra Vowel Dulankar - OO.

S Khalsa

Ang Dulankar, na kinakatawan ng phonetically sa pamamagitan ng dobleng oo, ay isa sa 10 mga patinig ng the Gurmukhi script kung saan nakasulat ang Gurbani ng Sikh na kasulatan.

Ang Dulankar ay nakasulat sa ilalim ng katinig na sinusundan nito sa pamamagitan ng pagguhit ng dalawang maikling patayong mga gitling sa ilalim ng isa. Ang mga gitling ay maaaring be straight, o bahagyang hubog sa magkabilang dulo. (tulad ng mga ilalim ng isang napaka-pinaikling u, isinalansan ang isa sa tuktok ng iba pa).

Romanized Phonetic Spelling at Pagbigkas

 • Pagbigkas ng Vowel: Ang Dulankar ay may mahabang tunog ng patinig na may isang dobleng talunin na sinasagisag ng oo, at para sa pagiging simple ng pagbaybay minsan u. Ang Dulankar ay gayunpaman, palaging binibigkas ng tunog ng oo tulad ng sa b oo t, l oo t, at r oo t , din tulad ng sa y ou, o ui as in s ui t . Ang Dulankar ay nakasulat sa ilalim, ngunit binibigkas pagkatapos ng katinig.
 • Simpleng Pagbabaybay: Ang Romanized transliteration na Dulankar ay ang pinaka phonetically simpleng spelling. Ang mga pagbaybay sa pagsasalin ay maaaring magkakaiba nang bahagya sa orihinal na teksto ng Gurmukhi, pati na rin ang mga pagsasalin sa Romaniano at Ingles ng Gurbani o Punjabi.
 • Alternatibong Phonetic Spellings: Ang Dulankar ay maaari ring phonetically na baybay na Dulainkar, o Dulenkar . Ang pinaka phonetically tama na mahabang form na transliterated na pagbaybay ng Dulankar ay Doolainkarh. Ang D ng Dulainkarh ay kumakatawan sa katinig ng Gurmukhi , at binibigkas na may dila sa likod ng itaas na ngipin . Ang unang pantig ay may mahabang patinig na tunog ng oo. Ang pangalawang pantig ay isang maikling patinig na kinatawan ng ai ni Dulavan na binibigkas na tunog tulad ng a ng c a n. Ang pangatlong pantig na Gurmukhi consonant ay binibigkas na pinipigilan ang air, ang bokales ay may maikling tunog ng Mukta, na sinusundan ng adhikain.
 • Mga Hindi Maling Pagsulat : Ang salin- salit na mga pagbaybay na sina Dulunkar, Dulaunkar, at Dulonkar ay lahat ng phonetically na hindi tama.

Gurmukhi Vowel Holder Guide

Ang Dulankar ay nakasulat sa ibaba at binibigkas pagkatapos ng may hawak na patinig na si Oorraa. Ginagamit din ni Dulankar ang may hawak na patinig na si Oorraa sa loob ng mga salita na nagtatampok ng mga kumbinasyon ng patinig.

07 ng 16

Gurmukhi Vowel Lavan 'AE'

Pagsusulat ng Laga Matra at Phonetic Spelling Gurmukhi Laga Matra Vowel Lavan - AE.

S Khalsa

Ang Lavan, na kinakatawan ng ponograpiya ng mga character na Ingles ae, ay isa sa 10 mga patinig ng script ng Gurmukhi kung saan isinulat ang Gurbani ng Sikh na kasulatan.

Ang Lavan ay isinulat sa pamamagitan ng pagguhit ng isang maikling kurba na katulad ng isang koma sa isang anggulo ng 45 degree sa katinig na sinusundan nito. Ang matulis na dulo ng Lavan ay hawakan ang pahalang na linya ng pagkonekta ng script ng Gurmukhi sa kanang bahagi ng katinig sa ibaba.

Romanized Phonetic Spelling at Pagbigkas

 • Pagbigkas ng Vowel: Ang Lavan ay may isang mahabang tunog ng patinig na may isang double beat na sinasagisag ng ae, at kung minsan e, o ay . Si Lavan ay binibigkas na may tunog ng isang sinusundan ng e tulad ng sa n a m e at l a n e, din ai tulad ng sa r ai n o g ai n, at ae as in f ae rie, pati na rin sa as y oo, o ay as in h ay . Ang Lavan ay nakasulat sa itaas, at binibigkas pagkatapos ng katinig.
 • Mga Simpleng Pagsulat: Ang Romanized na salin sa pagsalin na sina Lawa at Lavan ay ang pinaka-phonetically simpleng spelling. Ang mga karakter ng Ingles na v at w ay kumakatawan sa Gurmukhi vavva at maaaring palitan ng mga pagbabaybay sa transliterasyon ay maaaring magkakaiba nang bahagya sa orihinal na mga teksto ng Gurmukhi, pati na rin ang Romanized at Ingles na salin ng Gurbani o Punjabi.
 • Alternatibong Phonetic Spellings: Ang pinaka phonetically tama na mahabang form na transliterated spell ng Lavan ay alinman sa Laavaan o Laawaan. Ang parehong una at ikalawang pantig na mga patinig ay may mahabang dobleng tunog ng Kannaa. Ang pangalawang pantig n, o kawalan ng n, ay nagpapahiwatig ng nasalization at kumakatawan sa Gurmukhi bindi.
 • Maling Spelling: Ang phonetic spelling Lavam ay hindi wasto dahil ang m phonetically ay kumakatawan sa tipi ng nasalization sa halip na bindi.

Gurmukhi Vowel Holder Guide

Ang Lavan ay nakasulat sa itaas at binibigkas pagkatapos ng may hawak na patinig na si Eerree. Ginagamit din ni Lavan ang may hawak na patinig na si Eerree sa loob ng mga salita na nagtatampok ng mga kumbinasyon ng patinig.

08 ng 16

Gurmukhi Vowel Dulavan 'AI'

Pagsasalin sa Laga Matra at Phonetic Spelling Gurmukhi Laga Matra Vowel Dulavan - AI.

S Khalsa

Kinakatawan ni Dulavan nang phonetically ng mga character na Ingles na ai, ay isa sa 10 mga patinig ng script ng Gurmukhi kung saan isinulat ang Gurbani ng Sikh na kasulatan.

Sinulat ni Dulavan sa pamamagitan ng pagguhit ng dalawang maiikling kurba na katulad ng isang koma sa isang anggulo ng 45 degree sa ibabaw ng katinig na sinusunod nito. Ang mga matulis na dulo ng kumonekta ni Dulavan (tulad ng isang curvy v) kung saan hinawakan nila ang pahalang na linya ng pagkonekta ng script ng Gurmukhi sa kanang bahagi ng katinig sa ibaba.

Romanized Phonetic Spelling at Pagbigkas

 • Pagbigkas ng Vowel: Si Dulavan ay may isang maikling tunog ng patinig na may isang solong matalo na sinasagisag ng ai, at kung minsan e . Tama na binibigkas si Dulavan na may tunog ng a as in a t, h a t, o c a t. Ang Dulavan ay nakasulat sa itaas, at binibigkas pagkatapos ng katinig.
 • Mga Simpleng Pagsulat : Dulawa at Dulavan ay ang pinaka phonetically simpleng spellings. Ang mga karakter ng Ingles na v at w ay kumakatawan sa Gurmukhi vavva at maaaring palitan ng mga pagbabaybay sa transliterasyon ay maaaring magkakaiba nang bahagya sa orihinal na mga teksto ng Gurmukhi, pati na rin ang Romanized at Ingles na salin ng Gurbani o Punjabi.
 • Alternatibong Phonetic Spellings: Ang pinaka phonetically tama na mahabang form na transliterated spell ng Dulavan ay alinman sa Dulaavaan o Dulaawaan. Ang D ng Dulainkarh ay kumakatawan sa katinig ng Gurmukhi , at binibigkas na may dila sa likod ng itaas na ngipin . Ang unang pantig ay may mahabang patinig na tunog ng oo. Parehong una at pangalawang pantig na mga patinig ng may mahabang dobleng tunog ng Kannaa. Ang pangalawang pantig n, o kawalan ng n, ay nagpapahiwatig ng nasalization at kumakatawan sa Gurmukhi bindi.
 • Maling Spelling: Ang phonetic spelling na Dulavam ay hindi tama dahil ang m phonetically ay kumakatawan sa tipi ng ilongalisasyon sa halip na bindi.

Gurmukhi Vowel Holder Guide

Ang Dulavan ay nakasulat sa itaas at binibigkas matapos ang may hawak nitong patinig na si Airraa. Ginagamit din ni Dulavan ang may hawak na patinig na si Airraa sa loob ng mga salita na nagtatampok ng mga kumbinasyon ng patinig.

09 ng 16

Gurmukhi Vowel Hora 'O'

Laga Matra Transliteration at Phonetic Spelling Hora.

S Khalsa

Si Hora, na kinakatawan ng phonetically ng mga Ingles na character na O, ay isa sa 10 mga patinig ng script ng Gurmukhi kung saan isinulat ang Gurbani ng Sikh na kasulatan.

Ang Hora ay isinulat sa pamamagitan ng pagguhit ng isang maikling pinaikling s curve na katulad ng isang ~ flipped over, at tagilid sa isang 45 degree na anggulo, sa ibabaw ng katinig na sinusundan nito. Ang pagtatapos ng Hora ay hawakan ang pahalang na linya ng pagkonekta ng script ng Gurmukhi sa kanang bahagi ng katinig sa ibaba.

Romanized Phonetic Spelling at Pagbigkas

 • Pagbigkas ng Vowel: Ang Hora ay may mahabang tunog ng patinig na may isang dobleng talunin na sinasagisag ng o at binibigkas tulad ng o sa s o, at pati na rin ang tunog ng o sa b o w, kn o w, o l o w, pati na rin sinusundan ng e bilang ito n o t e, o oa as in b oa t o oa t. Ang Hora ay nakasulat sa itaas at binibigkas pagkatapos ng isang katinig.
 • Simpleng Pagbabaybay: Ang Hora ay ang pinaka phonetically simple spelling, subalit ang spelling ay maaaring magkakaiba nang bahagya sa orihinal na mga teksto ng Gurmukhi, pati na rin ang Romanized at Ingles na salin ng Gurbani o Punjabi.
 • Alternatibong Phonetic Spellings: Ang pinaka phonetically tama na mahabang form na transliterated spelling ng Hora ay Horhaa .Ang Romanized na pagsalin ay maaari ring baybayin na Horaa . Ang unang pantig o ( Hora ) ay sinusundan ng adhikain . Ang pangalawang pantig na patinig ay may mahabang dobleng tunog ng Kannaa .
 • Maling Spelling: Hindi wasto ang phonetic spelling Haura .

Gurmukhi Vowel Holder Guide

Ang isang bukas na pagkakaiba-iba ng Hora ay nakasulat sa itaas at binibigkas pagkatapos ng may hawak na patinig na si Oorraa. Ang ibang saradong pagkakaiba-iba ng Hora ay kinakatawan din ng paninindigan na may hawak na patinig na si Oorraa sa loob ng mga salitang nagtatampok ng mga kombinasyon ng patinig.

10 ng 16

Gurmukhi Vowel Kanora 'AU'

Pagsusulat ng Laga Matra at Phonetic Spelling Gurmukhi Laga Matra Vowel Kanora - AU.

S Khalsa

Ang Kanora ay kinakatawan nang phonetically ng mga Ingles na character au, ay isa sa 10 mga patinig ng script ng Gurmukhi kung saan isinulat ang Gurbani ng Sikh na kasulatan.

Ang Kanora ay isinulat sa pamamagitan ng pagguhit ng isang maikling pinaikling s curve na katulad ng isang ~ flipped over, at tumagilid sa isang 45 degree na anggulo, sa ibabaw ng katinig na sinusundan nito. Ang pagtatapos ng Kanora ay hawakan ang pahalang na linya ng pagkonekta ng script ng Gurmukhi sa kanang bahagi ng katinig sa ibaba at bilog upang hawakan muli ang linya sa kaliwa nito.

Ang Kanora ay may isang maikling tunog ng patinig na may isang solong matalo na sinasagisag ng au at binibigkas na may tunog ng au tulad ng sa aura, o bilang o sa o at oar. Ang Kanora ay nasa itaas at binibigkas pagkatapos ng isang katinig. Ang Romanized spelling ng Kanora ay ponograpiya at maaari ring ispeling ang Kanaura o Knoura, subalit ang spelling ay maaaring magkakaiba nang kaunti sa orihinal na mga teksto ng Gurmukhi, pati na rin ang Romanized at Ingles na salin ng Gurbani o Punjabi.

Script ng Gurmukhi

Romanized Phonetic Spelling at Pagbigkas

 • Pagbigkas ng Vowel: Ang Kanora ay may isang maikling tunog ng patinig na may isang solong matalo na sinasagisag ng au . Ang Kanora ay binibigkas tulad ng au sa au ra, l au rel at tyrannos au rus, at katulad sa oa ng oa r. Ang Kanora ay nakasulat sa itaas at binibigkas pagkatapos ng katinig.
 • Simpleng Pagbabaybay: Ang Kanora ay ang pinaka phonetically simpleng spelling, subalit ang spelling ay maaaring magkakaiba nang bahagya sa orihinal na mga teksto ng Gurmukhi, pati na rin ang Romanized at Ingles na salin ng Gurbani o Punjabi.
 • Alternatibong Phonetic Spellings: Ang pinaka phonetically tama na mahabang form na transliterated na pagbaybay ng Kanora ay Kanaurhaa .Ang Romanized na pagsalin ay maaari ring baybayin na Kanaura , o Kanoura . Ang unang pantig na K ay kumakatawan sa katinig ng Gurmukhi, at binibigkas na pinipigilan ang hangin, ang maikling patinig ay may maikling tunog ng Mukta.Ang pangalawang pantig na au (Kanora) ay sinusundan ng naisadya . Ang pangatlong pantig na patinig ay may mahabang dobleng tunog ng Kannaa .
 • Maling Spelling: Ang phonetic spellings Kunora, Kenora, at Kenoura lahat ay hindi wasto.

Gurmukhi Vowel Holder Guide

Ang Kanora ay nakasulat sa itaas at binibigkas matapos ang may hawak nitong patinig na si Airraa.

11 ng 16

Gurmukhi Nasalization Indicator 'Bindi'

Laga Matra Transliteration at Phonetic Spelling Bindi With Vowels (Laga Matra).

S Khalsa

Ang Bindi ay isang marka na lumilitaw sa itaas ng ilang mga patinig na Gurmukhi upang ipahiwatig ang nasalization.

Ang Bindi ay isinulat bilang isang tuldok na iginuhit sa itaas ng pagkonekta ng pahalang na linya at bahagya sa kanan ng katinig at patinig na naiimpluwensyahan nito.

Pagbigkas sa Nasalization

Ipinapahiwatig ni Bindi ang nasalization ng isang patinig, at maaaring lumitaw sa pagsisisi ng isang salita na may hawak na patinig, sa loob ng isang salita, o sa pagtatapos ng isang salita na hindi sinusundan ng isang katinig.

 • Tamang Nasalization Pagbigkas: Ang ilong Bindi ay parang n ng pagwawasto n 't at kadalasang kinakatawan ng titik n kapag ang pagbabaybay ng phonetically na mga salitang Gurmukhi.
 • Maling Nasalization Pagbigkas: Ang Bindi ay madalas na binibigkas nang hindi wasto na tunog tulad ng ng, as ing, o ong.

Halimbawa: Ang salitang Gurmukhi na Ik Onkar

 • Tamang Pagsusulat: Phonetic spelling at pagbigkas Ik O- an -kaar
 • Maling Pagsasalin: Phonetic spelling at bigkas Ik O ng -kar

Ginagamit si Bindi kasabay ng mga patinig:

 • Kanna - upang makabuo ng mahabang ilong na tunog ng tunog ng aan .
 • Bihari - upang makabuo ng mahabang tunog ng tunog ng tunog ng ilong.
 • Lavan - upang makabuo ng mahabang ilong na patinig.
 • Dulavan upang makabuo ng maikling ilong patinig ng tunog ng ain (upang tunog tulad ng isang sa c an 't )
 • Hora - upang makabuo ng matagal na tunog ng tunog ng tunog ng ilong.
 • Kanora - upang makabuo ng maikling ilong patinig na tunog aun .

Pagsusulat ng Spelling

 • Spelling: Ang Bindi ay ang maikling form na simpleng spelling.
 • Alternatibong Phonetic Spelling: Ang pinaka phonetically tama na transliterated spelling ay si Bindee . Ang unang pantig ay nagsisimula sa patinig na Sihari na nagpapahiwatig ng tunog ng isang maikling i na may isang solong talunin na binibigkas pagkatapos ng Gurmukhi katinig na Babba na kinakatawan ng. Ang Bindi ay isang salitang ilong na ipinahiwatig ni Tipi na lumilitaw, at bahagya sa kanan ng katinig. Ang pangalawang pantig ay nagsisimula sa d repersenting Gurmukhi consonant na sinusundan ng Biharee na kinakatawan ng dobleng ee .

Gurmukhi Vowel Holder Guide

Ang Bindi ay inilalarawan dito na may mga patinig na nakakaimpluwensya at sa kani-kanilang mga may hawak na bokales.

12 ng 16

Gurmukhi Nasalization Indicator 'Tipi'

Pagsusulat ng Laga Matra at Phonetic Spelling Gurmukhi Nasalization Indicatior Tipi.

S Khalsa

Ang Tipi ay isang marka na lumilitaw sa itaas ng ilang mga patinig na Gurmukhi sa mga conjucntions na may mga consonants upang ipahiwatig ang nasalization ng bokales.

Ang Tipi ay isinulat bilang isang napakalaki na arko na iginuhit sa itaas ng pagkonekta ng pahalang na linya at bahagya sa kanan ng consonant at vowel na naiimpluwensyahan nito.

Pagbigkas sa Nasalization

Ipinapahiwatig ng Tipi ang nasalization ng isang patinig. Ang Tipi ay maaaring lumitaw sa paghingi ng isang salita na may may hawak na patinig, at sa loob, o sa pagtatapos ng isang salita, na mayroong isang patinig na kasabay ng isang katinig.

 • Pagbigkas ng Nasalization: Ang Tipi ay maaaring kinakatawan ng alinman sa titik n o m sa phonetic spelling ng mga salitang Gurmukhi. Ang ilong Tipi ay parang n in in ch, o m sa h mm . Ang Tipi ay hindi kailanman ginamit upang ipahiwatig ang nasalization ng isang patinig sa mga salitang nagtatapos sa isang patinig.
 • Halimbawa: Ang salitang Gurmukhi na Amrit na nagtatampok kay Tipi ay maaaring phonetcally isinalin upang mai-spell bilang A nm rit.

Ang Tipi ay ginagamit kasabay ng mga patinig:

 • Mukta - upang makabuo ng maikling tunog ng tunog ng ilong, o am .
 • Sihari - upang makabuo ng maikling tunog ng tunog ng ilong, o im .
 • Aunkar - upang makabuo ng matagal na patinig ng ilong un, o um .
 • Dulankar upang makabuo ng matagal na tunog ng tunog ng tunog ng tunog ng tunog ng tunog, o oom .

Pagsusulat ng Spelling

Mga Spellings: Si Tipi ay ang maikling form na simpleng pagbabaybay at maaari ding be transliterated na baybayin Tipee .

Kahaliling Phonetic Spelling: Ang pinaka-phonetcially tama na mahaba ang form ng pagsulat spelling is Tippee . Ang unang pantig ay nagsisimula sa patinig na Sihari na nagpapahiwatig ng tunog ng isang maikling i na may isang solong talunin na binibigkas pagkatapos ng Gurmukhi katinig na Tanka na binitiwan ni T (o tt) . Ang pangalawang pantig ay nagsisimula sa Adhak isang u hugis na marka sa itaas ng konektadong pahalang na linya na nagpapahiwatig na ang katinig ng Gurmukhi ay nauna. Ang pangalawang pantig na katinig na Pappa na kinakatawan ng isang binibigkas bilang isang dobleng pp (tulad ng sa ha pp y), at sinundan ng Biharee na kinakatawan ng dobleng ee .

Gurmukhi Vowel Holder Guide

Ang Tipi ay inilalarawan dito na may mga patinig na naiimpluwensyahan nito at ang kani-kanilang mga may hawak na bokales.

13 ng 16

Gurmukhi Vowel Holder 'Gurmukhi' isinalarawan Sa Laga Matra

Pagsusulat at Phonetic Spelling Oorraa Sa Laga Matra Gurmukhi Vowels.

S Khalsa

Ang Gurmukhi na may hawak na patinig na may dalang Oorraa ay pinagsama-sama sa mga consonants ng alpabetong Gurmukhi, o 35 Akhar na magkapareho sa mga alpabetong Punjabi.

Sa nakasulat na teksto ng Gurmukhi, o wikang Punjabi, ang mga patinig na hindi nauna sa isang katinig ay nauna sa halip ng isang may hawak na patinig. Ang Oorraa ay isa sa tatlong mga may hawak ng lugar ng mga patinig na Gurmukhi, o laga matra . Ang Oorraa ay inilalarawan dito kasama ang kani-kanilang mga letra ng laga matra na katumbas at katumbas ng ponema:

 • Aunkar - u as in p u t.
 • Dulankar - oo as in boo t.
 • Hora - o tulad ng sa b o at. Ang pagkakaiba-iba ng simbolo para sa hora ay nangyayari lamang kasabay ng Oorraa.
 • Hora sa pagsasama sa Aunkar - ou, mahabang tunog ng patinig o tulad ng sa b o sa, na sinusundan ng maikling tunog ng tunog ng u sa tulad ng sa p u t.
14 ng 16

'Airraa' Gurmukhi Vowel Holder na Isinalarawan Sa Laga Matra

Pagsusulat at Phonetic Spelling Airraa Sa Laga Matra Gurmukhi Vowels.

S Khalsa

Ang Gurmukhi na may hawak na patinig na may dalang Airraa ay pinagsama-sama sa mga katinig na alpabetong Gurmukhi, o 35 Akhar na magkapareho sa mga alpabetong Punjabi. Sa nakasulat na teksto ng Gurmukhi, o wikang Punjabi, ang mga patinig na hindi nauna sa isang katinig ay nauna sa halip ng isang may hawak na patinig. Ang Airraa ay isa sa tatlong mga may hawak ng lugar ng mga patinig na Gurmukhi, o laga matra . Ang Airraa ay inilalarawan dito kasama ang kani-kanilang mga katumbas na katumbas ng katauhan ng laga matra at phonetic:

 • Mukta - isang tulad ng isang labanan.
 • Kanna - a as in a we.
 • Dulavan - ai binibigkas bilang isang sa c a t.
 • Kanora - au as in au ra.
15 ng 16

'Eeree' Gurmukhi Vowel Holder na Isinalarawan Sa Laga Matra

Pagsusulat at Phonetic Spelling Eerree Sa Laga Matra Gurmukhi Vowels.

S Khalsa

Ang Gurmukhi na may hawak na patinig na si Eeree ay pinagsama-sama sa mga consonants na Gurmukhi, o 35 Akhar na magkapareho sa mga alpabetong Punjabi. Sa nakasulat na teksto ng Gurmukhi, o wikang Punjabi, ang mga patinig na hindi nauna sa isang katinig ay nauna sa halip ng isang may hawak na patinig. Ang Eeree ay isa sa tatlong mga may hawak ng lugar ng mga patinig na Gurmukhi, o laga matra . Si Eeree ay inilalarawan dito kasama ang kani-kanilang mga katumbas na laga matra at katumbas ng ponema:

 • Sihari - i as in.
 • Bihari - ee as in s ee .
 • Lavan - ae tulad ng f ae rie o a at e sa isang t e .
16 ng 16

Gurmukhi Vowel Mga Kumbinasyon na Isinalarawan Sa Laga Matra

Pagsasalin Phonetic Spelling Gurmukhi Vowel Mga Kumbinasyon.

S Khalsa

Ang mga patinig na Gurmukhi ay magkapareho sa mga alpabetong Punjabi. Ang bawat isa sa sampung mga patinig na Gurmukhi, o laga matra, ay may sariling natatanging tunog na ponema. Ginagamit ang mga may-hawak na bokabularyo tuwing pinagsama ang dalawang patinig upang makabuo ng isang bagong tunog. Ang laga matra ay binibigkas sa pagkakasunud-sunod na nakasulat o sa ilang mga kaso kung saan ang mga patinig ay pinagsama sa isang may hawak na patinig, ang bokales sa itaas ay binibigkas muna, na sinusundan ng patinig sa ibaba.

Ang isang halimbawa ng isang kumbinasyon ng patinig ay Kanna na sinusundan ng Bihari, o aa-ee na magkasama na gumagawa ng mahabang patinig na tunog ng i tulad ng tulad ng.

Ang paglalarawan dito ay naglalarawan ng ilan sa mga posibleng pangkaraniwan, at bihirang, mga kumbinasyon ng patinig na lumilitaw sa Sikh na kasulatan (sa ipinapakita na pagkakasunod-sunod):

 • a-ee
 • aa-ee
 • ai
 • aa-iaa
 • aa-u
 • aa-oo
 • ai-aa
 • ai-ee
 • ai-i
 • ai-o
 • ae-eh
 • ae-ee
 • ua-ee
 • u
 • ou
 • oo-aa
 • oo-i
Mga Konsonante ng Gurmukhi Alphabet (35 Akhar) Naipakita

Mga Konsonante ng Gurmukhi Alphabet (35 Akhar) Naipakita

Haile Selassie Talambuhay: Emperor ng Etiopia at Rastafari Mesiyas

Haile Selassie Talambuhay: Emperor ng Etiopia at Rastafari Mesiyas

Ano ang Kahulugan ng Apocalypse sa Bibliya?

Ano ang Kahulugan ng Apocalypse sa Bibliya?